Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту icon

Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту
Скачати 32.75 Kb.
НазваРозділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту
Дата15.07.2012
Розмір32.75 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


Розділ 1. Психологія управління в системі

організаційного менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1. Психосоціологічні тенденції сучасного розвитку

організацій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2. Психологія управління: предмет і методологічні

основи дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3. Еволюція психолого-управлінської думки:

теоретичний аналіз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Тестовий контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Розділ 2. Психологічні теорії особистості у контексті

управлінської діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1. Психоаналітична концепція З.Фройда. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2. Аналітична психологія К.Юнга. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3. Індивідуальна психологія А.Адлера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Когнітивна психологія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

2.5. Глибинна психологія К.Хорні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 26

2.6. Гуманістична психологія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Тестовий контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


Розділ 3. Керівництво та лідерство:

соціально-психологічні аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.1. Феномен влади: ідентифікація можливостей. . . . . . . . . . . . . . 34

3.2. Лідерство: сутність та організаційне значення. . . . . . . . . . . . . 37

3.3. Основні концепції стилів керівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Тестовий контроль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53


Розділ 4. Психологія трудового колективу. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.1. Організаційні особливості структури трудового колективу. . . 55

4.2. Соціально-психологічний клімат в організації. . . . . . . . . . . . . . 59

4.3. Груповий потенціал: пошук синергії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.4. Психологія управління конфліктами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Тестовий контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Розділ 5. Психологія ділового спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.1. Ефективна комунікація – основа успіху

у діловому спілкуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.2. Інтерактивний рівень спілкування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.3. Перцептивний рівень спілкування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.4. Тривала готовність до безконфліктного спілкування -

особливий вид комунікативної компетентності. . . . . . . . . . . . . 88

Тестовий контроль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91


Розділ 6. Психологічні аспекти управлінських функцій. . . . 93

6.1. Психологічний зміст функцій управління . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.2. Психосоціологічні особливості стратегічної функції. . . . . . . . 97

6.3. Управління нововведеннями (змінами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.4. Психологічний контекст комунікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6.5. Психологічні засоби у системі мотивації

та стимулювання праці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Тестовий контроль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131


Розділ 7. Практика самоменеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

7.1. Психічне здоров’я як чинник ефективної діяльності. . . . . . . . . 133

7.2. Проектування психічної структури особистості. . . . . . . . . . . . . 139

7.3. Тренінгова підготовка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Тестовий контроль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153


ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  1. Програма базового курсу „Психологія управління”. . . . . . . . 155

  2. Виробничі функції, типові завдання діяльності та

уміння, якими повинен володіти фахівець після

вивчення дисципліни „Психологія управління” . . . . . . . . . 159

  1. Науково-методичні рекомендації щодо організації

самостійної роботи студентів з вивчення курсу

«Психологія управління» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  1. Психологічний практикум: тестова психодіагностика . . . . . . 165


Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

^ Алфавітний покажчик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Навчальне видання


Євген Миколайович Кайлюк,


Галина Григорівна Фесенко


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ


Навчальний посібник


Редактор М.З. Аляб’єв


План 2007р., поз. 49

____________________________________________________________

Підп. до друку 23.07.2007 р. Формат 60*84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.–друк.арк. 10,8

Обл.–вид. арк. 11,3 Тираж 500 прим. Зам. № 3620

____________________________________________________________


61002, Харків, вул. Революції, 12, ХНАМГ

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГСхожі:

Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПсихологія управління в системі організаційного менеджменту психосоціологічні тенденції сучасного
...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconРозділ 1 теоретичні основи психології управління 1 Управління як соціальний феномен
Савельєва В. С. Психологія управління: Навчальний посібник. — К.: Вд «Професіо­нал», 2005 320с
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconРозділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки
Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності фахівця, який спеціалізується...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Розділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи