О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) icon

О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу)
НазваО. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу)
Сторінка1/5
Дата15.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до підготовки і проведення комплексного державного іспиту

за фахом “Облік і аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання бакалаврів за спеціальністю 6.050100 - “Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом “Облік і аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050100 “Облік і аудит”, спеціалізація – “Облік і аудит”). Укл.: Петрова В.Ф., . Андренко О. А. – Харків: ХНАМГ, 2007 - 46с.


Укладачі: к.е.н., доц. каф. ЕУБ і МГ В.Ф. Петрова,

О. А. Андренко


Рецензент: к.е.н., проф. кафедри Правового регулювання економіки В.Д.Понікаров (ХНЕУ)


Рекомендовано кафедрою економіки управління будівництвом і міського господарства, протокол № 1 від 30.08.2006р.


Затверджено Вченою Радою ХНАМГ протокол №1 від 29 вересня 2006 р.
ЗМІСТ

^ I. ПІДГОТОВКА ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ " ОБЛІК І АУДИТ " 4

1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти МОН України про комплексний державний іспит за фахом „ Облік і аудит " 4

1.2. Цілі й функції комплексного державного іспиту 4

1.3.Загальні вимоги до організації державного іспиту за фахом 5

„Облік і аудит" в ХНАМГ 5

1.4. Формування Державних екзаменаційних комісій (ДЕК) 6

1.5. Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК 6

1.6. Розклад комплексного держіспиту та формування складу екзаменаційних студентських груп 6

1.7. Вибіркова тематика оглядових лекцій за фахом „Облік і аудит" 7

1.8. Методика проведення консультацій ( індивідуальних і групових) 8

1.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних білетів 9

1.10. Підготовка і характер екзаменаційних білетів 10

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ “ОБЛІК І АУДИТ” 10

2.1. Вихідні умови Положення про комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит” в ХНАМГ 10

2.2. Методичні поради студенту з підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета 11

2.3. Про форму проведення державного іспиту 11

2.4. Єдині критерії екзаменаційних оцінок і методика оцінки результатів державного іспиту 12

А. Критерії екзаменаційних оцінок 12

Б. Методика оцінки результатів державного іспиту 14

2.5.Оформлення результатів держіспиту 14

ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖІСПИТУ 15

3.1. Методика аналізу і оголошення результатів комплексного держіспиту 15

3.2. Звіт про результати іспиту 15

3.3. Реалізація висновків і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії 15

^ IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ „ ОБЛІК І АУДИТ” 16

V. ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 43^

I. ПІДГОТОВКА ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ " ОБЛІК І АУДИТ "
1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти МОН України про комплексний державний іспит за фахом „ Облік і аудит "Відповідно до Стандарту вищої освіти МОН України у ХНАМГ вибрано структуру завдань державної атестації випускників згідно з варіантом державний іспит з економічної теорії та комплексний державний іспит за фахом.

Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит" включає завдання з нормативних дисциплін "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік" і дисципліни "Організація та методика аудиту".

^

1.2. Цілі й функції комплексного державного іспитуКомплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит" повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище економічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища й процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.

Комплексний державний іспит за фахом "Облік і аудит" є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів за напрямом 6.050100 - „Облік і аудит".

Цілі комплексного держіспиту зумовлюють і його функції. Головною з них є контроль та оцінка рівня економічних знань, отриманих студентом протягом чотирьох років навчання. Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище економічних дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі економічних явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, проблеми переходу від командно-адміністративного господарювання до ринкових відносин.

Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікроекономічному рівні.

Комплексний державний іспит виконує ще й важливу виховну функцію. У конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит", за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з'ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових економічних дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових економічних дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв'язку та спадкоємності у їх викладанні.

Таким чином, комплексний державний іспит в значно більшій мірі, аніж курсові іспити, є засобом всебічного впливу на особистість студента, має контрольну, пізнавальну й виховну функції.

  1   2   3   4   5

Схожі:

О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconПроблеми правового регулювання публічної служби
Україні відповідно до стандартів демократичної, правової держави. Допомогти розвинути аналітичний підхід до існуючих в сфері публічної...
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconЗатверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко
Рецензент: Савчук Т. М., старший викладач кафедри грошового обігу І кредиту
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconМіжнародна науковО-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання...
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconЄ. В. Ткаченко Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект
Національно-мовні відносини як об’єкт правового регулювання. Правовий режим мов
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconТема 14. Механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconШановні колеги! Донецький університет економіки та права Інститут права запрошує
Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми адаптації національного законодавства України до світових...
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconЄ. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій»
Рецензент: д е н., проф кафедри менеджменту І маркетингу в міському господарстві Г. В. Ковалевський
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconВідгук офіційного опонента на дисертацію Атаманової Юлії Євгенівни «Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
«Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconЄ. М. Кайлюк, О. А. Карлова, О. В. Бондаренко Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій»
Рецензент: д е н., проф кафедри менеджменту І маркетингу в міському господарстві Г. В. Ковалевський
О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу) iconТема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Під джерелами правового регулювання цивільних відносин розуміються зовнішні форми виразу цивільно-правових норм. В теорії права прийнято...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи