Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 165.71 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата15.07.2012
Розмір165.71 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.netСучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за лютий 2012 року

1. Економіка. Економічна наука
Веклич, О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О.Веклич, М.Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 51-60.Гассий, В.В. Экологическая ответственность бизнеса как элемент государственно-частного партнерства / В.В.Гассий, И.М.Потравный // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 187-195.Єщенко, П. Відновлення соціально-економічного розвитку - пріоритет номер один у світі та в Україні / П.Єщенко, А.Арсеєнко // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 36-50.Каурова, Н.Н. Предпосылки трансформации теории фундаментального анализа в современных условиях / Н.Н.Каурова// Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 1. – С.18-27.Кулініч, О.М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття / О.М.Кулініч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 25-31.Міхель, Р.В. Європеїзація економічних систем країн-членів ЄС / Р.В.Міхель // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 64-71.Сундук, А.М. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів / А.М.Сундук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 101-110.Сунцова, О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни / О.О.Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 44-57.

 1. 4.

Тенденции реального сектора экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 47. – С. 56-84.Флейчук, М. Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн / М.Флейчук, Р.Андрусів // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 16-26.

 1. 7.

Черкас, Н.І. Структурно-секторальна модель експорту: об'єктивні чинники економічного зростання України / Н.І.Черкас // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 111-119.

2. Інвестиції
Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність": Закон України від 22 грудня 2011 р. № 4218-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2012. – № 6.- 14 січня. – С. 11-12.

Захаров, П.Н. Оценка эффективности механизмов государственно-частного партнерства при инвестировании в объекты инфраструктуры / П.Н.Захаров, Д.И.Кузьмин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 48. – С.7-12.Захарова, О.В. Мотиваційна складова інвестування у людський капітал / О.В.Захарова, М.А.Стернійчук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 195-200.

 1. 15.

Костюк, О.М. Соціально відповідальне інвестування: основні тренди в американській та європейській практиці / О.М.Костюк, Я.І.Мозговий // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 79-83.

 1. 17.

Маргіта, Н.О. Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики / Н.О.Маргіта // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 73-78.Огієнко, В.І. Асиметрія інформації в інвестиційних процесах / В.І.Огієнко, О.В.Луняков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 320-334.

3. Інновації
Галиева, Г.Ф. Модель комплекса перехода российской экономики на инновационный путь развития / Г.Ф.Галиева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 48. – С.13-19.Кривенко, Л.В. Формування інноваційної моделі розвитку України - запорука економічного зростання / Л.В.Кривенко, В.М.Милашенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 16-20.

 1. 19.

Макаренко, М.В. Оцінка інноваційного потенціалу як інструмент управління інноваційним розвитком регіону / М.В.Макаренко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3, Т. I. – С. 62-71.

 1. 20.

Прокопенко, О.В. Моделювання ринку інновацій в системі державного стимулювання його екологізації / О.В.Прокопенко, Є.Ю.Рожкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 91-98.Овєчкіна, О.А. Теоретико-методичні засади ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних економічних суб’єктів в умовах глобалізації / О.А.Овєчкіна, К.В.Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т.II. – С. 90-96.Оксанич, А.О. Організаційно-економічні передумови формування регіональної системи інновацій / А.О.Оксанич, Г.О.Комарницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 79-85.Хоменко, Л.М. Основні види винагороди як найважливішого стимулу до підвищення інноваційної активності працівників підприємства / Л.М.Хоменко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 102-109.Школа, В.Ю. Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи / В.Ю.Школа, В.О.Щербаченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 72-78.Шульгіна, Л.М. Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства / Л.М.Шульгіна, В.В.Юхименко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 79-84.

^ 4. Праця. Організація праці
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2011 р. № 716 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Офіційний вісник України. – 2011. – № 102. – С.192-194.

Медведєв, В.С. Організування оплати праці на виробництвах із значною кількістю неоднорідних операцій/В.С.Медведєв // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 181-186.

 1. 37.

Мощенко, А.В. Психологические механизмы трудовой мотивации, стимулирования труда и удовлетворенности трудом / А.В.Мощенко, А.И.Шипилов // Инновации в образовании. – 2011. – № 12. – С. 77-96.Нещасні випадки на підприємстві // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 3 (спецвипуск).- 11 січня. – С. 3-79.

 1. 38.

Ушева, М.Н. Талант менеджмент в современном управлении человеческими ресурсами / М.Н.Ушева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 173-179.

^ 5. Регіональна економіка
Балацький, Є.О. Основні закономірності взаємозв’язку соціально-економічного розвитку міста та дохідної і витратної частини його бюджету (на прикладі міста Суми) / Є.О.Балацький // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 36-44.

 1. 44.

Письменна, О.Б. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку уранодобувного регіону / О.Б.Письменна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 192-199.

^ 6. Економіка житла


 1. 48.

Лопушняк, Г. Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації / Г.Лопушняк // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 79-90.

 1. 49.

Чернов, В.Г. Экспертная система поддержки принятия решения в ипотечном жилищном кредитовании, построенная на базе нечеткого логического вывода / В.Г.Чернов, С.И.Ганьшина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 2. – С. 2-7.

^ 7. Форми організації в економіці


 1. 52.

Геренко, О. Вікно в Європу і Америку: підприємство "Горобина" - одне з провідних товаровиробників Сумської області - успішно представляє свою продукцію на "Зеленому тижні" у Берліні / О.Геренко // Сумщина. – 2012. – № 13-14.- 4 лютого. – С.1, 2.

 1. 53.

Дзюба, С.Г. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств / С.Г.Дзюба, І.Ю.Гайдай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 144-156.Домашенко, М.Д. Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д.Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 175-180.

 1. 54.

Ігнатьєва, І.А. Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій / І.А.Ігнатьєва, Р.В.Янковой // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 157-163.Колесник, Г.В. Особенности управления предприятиями совместной частно-государственной формы собственности / Г.В.Колесник, А.В.Писарева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 2. – С. 8-19.

 1. 55.

Плещенко, В.И. К вопросу о классификации закупочной деятельности промышленных предприятий / В.И.Плещенко // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 25-38.

 1. 56.

Сімченко, Н.О. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємств вугільної галузі / Н.О.Сімченко, Ю.В.Лазар // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 94-100.

8. Фінанси
Білоусова, О.С. Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора / О.С.Білоусова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 45-54.Золотько, А.И. Финансовое обеспечение местного самоуправления в России и за рубежом / А.И.Золотько // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 48. – С.28-31.Зуев, В.Е. К вопросу о факторах и финансовых инновациях, определяющих эффективность производственной деятельности / В.Е.Зуев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 48. – С. 20-27.Куришко, О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О.О.Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 267-275.Ломовцева, Н.Н. Новые формы финансового обеспечения бюджетных учреждений / Н.Н.Ломовцева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 47. – С. 45-50.

 1. 58.

Небаба, Н.О. Фінансові потоки: сутність, підходи до визначення / Н.О.Небаба // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 42-45.Рижкова, Г.В. Роль міжнародних організацій у розвитку кредитування заходів щодо підвищення енергоефективності підприємств в Україні / Г.В.Рижкова // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 88-92.^ 9. Державний бюджет


 1. 61.

Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2011 р. № 4282-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 100/1 (спец. випуск): Закон України "Про Державний бюджет України на 2012 рік". – С. 9-254.Золотько, А.И. Пути решения проблем финансового обеспечения местных бюджетов (на примере Владимирской области) / А.И.Золотько // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 1. – С. 47-53.Огонь, Ц.Г. Транзитний потенціал та доходи бюджету України / Ц.Г.Огонь // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 32-38.Прокопенко, О.В. Удосконалення методичних підходів до бюджетного регулювання на державному та місцевому рівнях / О.В.Прокопенко, В.Ю.Школа // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 28-33.

 1. 62.

Фролов, С.М. Науково-методичні засади бюджетного регулювання розвитку територій / С.М.Фролов, М.А.Деркач // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – №2(31). – С. 83-87.

 1. 63.

Циганенко, В. Держбюджет-2012: тільки найважливіше / В.Циганенко, С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 4.- 16 січня. – С. 13-22.

10. Податки
Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом": Закон України від 22 грудня 2011 р. № 4212-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2012. – № 8-9.- 18 січня. – С. 5-21.Україна. Міністерство фінансів.

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 р. № 1492 / Україна. Міністерство фінансів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 102. – С. 203-315. 1. 68.

Габсатарова, И.Д. Налогообложение некоммерческих организаций социально-культурной сферы: зарубежный опыт и российская практика / И.Д.Габсатарова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 2. – С. 28-34.

 1. 70.

Гланц, В.Н. Сутність та елементи податкового регулювання / В.Н.Гланц // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 92-96.Митрофанова, И.А. Налоговые льготы как форма государственной поддержки малых инновационных предприятий / И.А.Митрофанова, Ю.И.Волкова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 48. – С. 39-45.Попова, Г.Л. Финансово-экономический анализ дифференциации налогового потенциала регионов Центрального федерального округа / Г.Л.Попова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 1. – С. 7-17.Семенко, Т. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ до та після прийняття Податкового кодексу України / Т.Семенко // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 42-47.Сусіденко, В.Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / В.Т.Сусіденко, А.О.Нікітішин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С.234-242.

 1. 72.

Ястремський, О. Застосування теорії загальної рівноваги до аналізу податкового портфеля / О.Ястремський // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 14-26.^ 11. Банки. Банківська справа
Абушаева, Р.Р. Основные тенденции развития коммерческих банков России в 1996–2010 гг. / Р.Р.Абушаева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 1. – С.36-46.Андрос, С.В. Система збалансованих економічних показників як інструмент ефективного управління банківськими ризиками / С.В.Андрос // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 180-185.Аниченков, С.В. Пассивы банка. Метод расчета оптимальных значений / С.В.Аниченков // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 60-68.Багмет, К.В. Банківсько-страхова інтеграція в умовах формування конвергентної моделі розвитку фінансового ринку / К.В.Багмет // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 106-111.Готовчиков, И.Ф. Слияния и поглощения - фактор выживания российских банков в условиях финансовых кризисов и конкуренции с зарубежными банками / И.Ф.Готовчиков // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 52-59.Гусєв, Я.О. Маркетингові інновації банків з іноземним капіталом в Україні / Я.О.Гусєв // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 151-158.Гусева, А.И. Финансы и реформирование банковской системы / А.И.Гусева, Е.С.Соболева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 1. – С. 2-6.Довгань, Ж. Аналіз релевантних факторів забезпечення фінансової стійкості банківської системи України / Ж.Довгань // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – №2(31). – С. 57-62.Коваленко, В.В. Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю в банку / В.В.Коваленко, Я.С.Головіна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 209-215.

 1. 81.

Мартиросян, Г.Л. Оценка действий Европейского центрального банка в условиях экономического кризиса / Г.Л.Мартиросян // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 47. – С. 31-37.Міщенко, В. Світовий досвід організації та функціонування санаційного банку / В.Міщенко, О.Краснощок // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 3-13.Оніщенко, В.В. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності державних банків / В.В.Оніщенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 166-172.

 1. 91.

Самородов, Б.В. Модифікація таксонометричного методу з урахуванням компетентностей експертів при рейтингуванні банків / Б.В.Самородов // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 62-66.Уманців, Ю. Інституційні основи інтеграції банківського та промислового капіталу / Ю.Уманців // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 33-41.

 1. 92.

Шульга, О. Особливості вдосконалення національної депозитарної системи України / О.Шульга // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 48-53.

^ 12. Гроші. Валюта
Инфляция. Денежно-кредитная политика // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 48. – С. 46-56.Онищенко, В.О. Дослідження впливу грошово-кредитної політики на макроконкурентоспроможність країни / В.О.Онищенко, Ю.С.Довгаль, Т.В.Савченко // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 7-12.Черняк, О.І. Причини валютної кризи та індикатори, які сигналізують про її наближення / О.І.Черняк, В.Р.Хом'як // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 38-41.^ 13. Фондовий ринок


 1. 94.

Лук'янов, В. Фінансові ринки: кваліфікаційні ознаки в умовах глобалізаційних впливів / В.Лук'янов // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 78-84.

 1. 95.

Тимонькіна, К.В. Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку / К.В.Тимонькіна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 243-251.

 1. 96.

Черемушкин, С.В. Выявление пузырей на фондовом рынке с помощью моделей с переключением режимов и квантильной регрессии / С.В.Черемушкин // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 69-96.

 1. 97.

Яременко, О.Л. Реформи європейського фінансово-інституційного простору в контексті подолання сегментованості нагляду на фінансових ринках / О.Л.Яременко, В.О.Корнівська // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – №2(31). – С. 12-16.

^ 14. Економічне становище. Контроль економіки.

Управління економікою
Бондар, А.В. Информация и коммуникации в управлении предприятием / А.В.Бондар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 219-227.Бутук, О. Ключові питання монетарного регулювання в Україні / О.Бутук // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 27-32.Гліненко, Л.К. Матричні технології формування стратегій підприємства / Л.К.Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 143-148.Комарницький, Б.М. Системи контролю виробничих процесів в ринкових умовах / Б.М.Комарницький // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 161-168.Кузнецова, В.А. Матричный подход к формированию экономической политики предприятия / В.А.Кузнецова, С.С.Семенов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 1. – С. 28-35.

 1. 107.

Лук'яненко, І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г.Лук'яненко, Р.Б.Семко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С.303-318.

 1. 112.

Мехович, С.А. Исследование направлений трансформации модели промышленной политики Украины / С.А.Мехович, А.А.Костенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 34-40.Рекуненко, І.І. Роль та місце інфраструктури ринку в ринковій економіці / І.І.Рекуненко, Р.В.Коробка // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 20-23.Фоменко, Н. Підвищення кваліфікації туристичних кадрів - вимога часу / Н.Фоменко, Г.Цехмістрова // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 7-14.

15. Ціноутворення


 1. 115.

Башук, Т.О. Ціноутворення з урахуванням комплексної системи факторів інформаційного забезпечення (на прикладі ВТД «Університетська книга») / Т.О.Башук, Н.В.Гайдабрус // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 135-142.Литвинов, О.О. Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні / О.О.Литвинов // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 24-31.Лукашин, Ю.П. Расчет конкурентных цен с учетом авансовых платежей и кредитования / Ю.П.Лукашин, Е.С.Глазова // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 3-24.

16. Маркетинг


 1. 120.

Бица, В.Й. Концепція формування маркетингової стратегії розвитку вузькоспеціалізованих машинобудівних підприємств / В.Й.Бица // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т.I. – С. 125-129.Буднікевич, І.М. Напрямки використання інструментів класичної концепції муніципального маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності міста / І.М.Буднікевич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 41-49.Дмитрів, А.Я. Функціональний підхід до застосування маркетингу для розвитку діяльності закладів вищої освіти / А.Я.Дмитрів // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 130-136.Ильяшенко, С.Н. Анализ проблем восприятия абитуриентами специальности "Маркетинг" (на примере Сумской области) / С.Н.Ильяшенко, М.Ю.Карпищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 21-27.Комарницький, І.М. Теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві / І.М.Комарницький, Г.В.Цар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 110-116.

17. Ринок
Ігнатюк, А. Концентрація капіталу та ринків в умовах глобалізації / А.Ігнатюк // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 54-77.Махнуша, С.М. Ребрендинг як засіб тривалого існування компанії на ринку / С.М.Махнуша, О.В.Олійник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 143-150.

18. Конкурентоспроможність
Касаткіна, М.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості: методичні аспекти / М.В.Касаткіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 159-165.

 1. 122.

Коваль, Л.М. Світовий досвід управління організаційно-економічними механізмами конкурентоспроможності підприємства / Л.М.Коваль, Р.Р.Русин-Гриник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 111-118.Нейкова, Р. Повышение конкурентоспособности - стратегический фактор экономического развития / Р.Нейкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. С. 13-19.

^ 19. Управління. Менеджмент


 1. 1.

Вальчук, В. Технология создания системы непрерывного улучшения на предприятии / В.Вальчук // Управление качеством. – 2011. – № 12. – С. 21-25.Зінченко, В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації / В.В.Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С.17-25.

 1. 2.

Луценко, С.И. Теория приоритета управления компанией: баланс интересов участников / С.И.Луценко // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 45-52.

 1. 5.

Фролов, С.М. Підходи до визначення поняття та до типізаціі залучення підприємства-споживача у процес ухвалення рішення / С.М.Фролов, М.Ю.Троян // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. II. – С. 125-134.Чужиков, В. Антикризовий бюджетний менеджмент в ЄС / В.Чужиков, А.Бояр // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 69-78.Шевцова, Г.З. Концептуально-методологічні основи синергетичного менеджменту підприємств. Модель цілеполагання / Г.З.Шевцова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. I. – С. 167-174.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів


Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи