Навчальний посібник icon

Навчальний посібник
Скачати 34.56 Kb.
НазваНавчальний посібник
Дата15.07.2012
Розмір34.56 Kb.
ТипДокументи

Навчальний посібник:

L. Petrenko, M. Berezhnyak, T.Dudar, Ye. Berezhnyak. Fundamentals of Soil Science // Textbook for Students of higher educational Institutions doіng the course in “Ecology, environment protection and balanced land use”. – Kyiv, NAU-druk Publishing House. – 2010. – 455 р.

Статті:


 1. Бережняк М.Ф., Шевченко І.П., Бережняк Є.М., Радчук В.В., Запольська В.О. Агроекологічна оцінка фізичних параметрів чорноземних ґрунтів за ґрунтозахисної агротехніки // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2005. - Вип. 81. - С. 49-56.

 2. Berezhnyak E.M., Zeitz J. Changes of Fen Soils after Drainage and Agricultural Use in the Trubizh-Region (Ukraine) // ICID 21st European Regional Conference 2005 – 15-19 May 2005 – Frankfurt (Oder) and Slubice – Germany and Poland.

 3. Наумовська О.І., Бережняк Є.М., Рідей Н.М., Радчук В.В. Агроекологічна оцінка агрофізичних показників чорнозему типового НДГ “Великоснітинське”, Фастівського району, Київської області // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці, 2005. - Вип. 252: Біологія. С. 185-192.

 4. Бережняк Є.М. Вплив обробітку та удобрення на протиерозійну стійкість чорнозему типового // Вісник аграрної науки. - 2006. - № 7. –
  С. 72-74.

 5. Бережняк М.Ф., Столяр А.Ф., Бережняк Є.М. Агрофізичні властивості чорнозему південного за різних систем обробітку під кукурудзу в умовах зрошення // Спец. випуск до VII з’їзду УТГА м. Київ. - Харків. - 2006. - С. 207-209.

 6. Бережняк Є.М. Роль біологічного фактора в підвищенні протиерозійної стійкості чорноземного ґрунту // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 1. - С. 65-68.

 7. Бережняк Є.М. Вплив агрофізичних властивостей на протиерозійну стійкість чорноземів типових // Агроекологічний журнал. - 2007. - № 1. - С. 86-93.

 8. Петренко Л.Р., Бережняк Є.М. Математико-статистичне відображення водно-ерозійних процесів при дощуванні // Аграрна наука і освіта. Т. 8. - № 1-2. 2007. - С. 39-45.

 9. Бережняк М.Ф., Шевченко І.П., Бережняк Є.М. Результати модельних експериментів з дощування чорноземів типових за використання агртехнічних заходів // Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва: Міжвід. темат. зб. наук. праць, Черкаси. - 2007. - Вип.7. - 242 с.

 10. Бережняк М.Ф., Столяр А.П., Бережняк Є.М. До питання вивчення нульового обробітку ґрунту під кукурудзу в умовах зрошення // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2007. - Вип. 116. - С. 182-188.

 11. Рідей Н.М., Тонха О.Л., Наумовська О.І., Бережняк Є.М.,
  Радчук В.В. До питання оцінки якості земель та їх еколого-агрохімічної паспортизації // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2007. - Вип. 117. - С. 28-34.

 12. Рідей Н.М., Наумовська О.І., Бережняк Є.М., Оболєнцев О.В. Агроекологічна оцінка агрофізичних показників грунтів за їх сільсько-господарського використання // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2007. - Вип. 117. - С. 61-64.

 13. Бережняк Є.М., Рідей Н.М., Наумовська О.І. Екологічна оцінка грунтового обстеження полів НДГ «Великоснітинське» Фастівського району Київської області // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2007. - Вип. 117. - С. 117-122.

 14. Петренко Л.Р., Бережняк Є.М. Деякі теоретичні аспекти боротьби з антропогенним підкисленням ґрунту // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2008. - Вип. 125. - С. 88-95.

 15. Бережняк Є.М. Вплив обробітку ґрунту та добрив на процеси мікроагрегування чорноземів типових // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2008. - Вип. 125. - С. 144-149.

 16. Петренко Л.Р., Бережняк Є.М. Теоретичне обґрунтування методу визначення гідролітичної кислотності ґрунту за рН суспензії, отриманої за процедурою Каппена // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 3 (46). – Том. 2. – Миколаїв, 2008. – С. 174–178.

 17. Бережняк М.Ф., Бережняк Є.М. Оцінка екологічної ефективності агротехнічних заходів на ерозійно-небезпечних агроландшафтах // Науковий вісник НУБіПУ, Випуск 134, Ч.1. – 2009. – С. 98-104.

 18. Бережняк М.Ф., Бережняк Є.М. Екологічна стійкість чорноземних ґрунтів в умовах сучасного використання // Науковий вісник НУБіПУ, Випуск 134, Ч.3. – 2009. – С. 39-48.

 19. Бережняк Є.М., Бережняк М.Ф. Вплив агротехнічних заходів на розвиток мезофауни та поліпшення фізичних параметрів чорноземних ґрунтів // Науковий вісник НУБіПУ, Випуск 134, Ч.3. – 2009. –
  С. 399-405.

 20. Балаєв А.Д., Бережняк М.Ф., Бережняк Є.М. Польовий практикум з ґрунтознавства // Матеріали науково-практичного семінару «Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об’єктах природно-заповідного фонду».- Вид-во УкрНДГІ. – 2010. – С.15-20.

 21. Бережняк М.Ф., Бережняк Є.М., Швець С.М. Стійкість чорнозему типового до водної ерозії залежно від обробітку, удобрення та культури // «Наукові доповіді НУБіП» 2010-6 (22) http://www.nbuv.gov.ua/e journals/Nd/2010_6/10bmfdtc.pdf

 22. Бережняк М.Ф., Бережняк Є.М. Оптимізація агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів за різних систем обробітку // Вісник аграрної науки. № 12, Київ, 2010. – С. 16-19.

 23. Бережняк М.Ф., Здір А.П. Оцінка деградаційних процесів чорноземних ґрунтів Правобережного Лісостепу Київської області в умовах сучасного використання // Спец. Випуск до V науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам'янець-Подільський, листопад, 2010. –
  С. 247-250.


23. Наумовская Е.И., Бережняк Е.М. Эффективность органо-минеральных систем удобрения при минимальной обработке на черноземе типичном Лесостепи Украины / Материалы международной научно-практической конференции «Нетрадиционные источники и приемы организации питания растений». – НГСХА. - Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011. – С. 305-309.

24. Naumovskaya E., Berezhniak E., Rubezhnyak I. Biological Properties of Typical Chernozem by Different Tillage Treatment / Proceedings International Conference 100 Years Bulgarian Soil Science. 16-20 May 2011, Sofia. Part. 1. – P. 246-249.

Схожі:

Навчальний посібник iconНавчальний посібник
Навчальний посібник «Православні церкви України в стані розколу та пошуках єдності (20–30-ті рр. Хх ст.)»
Навчальний посібник iconО. В. Завальний Навчальний посібник з дисципліни "урбаністика"
Рекомендовано Міністерством освіти І науки як навчальний посібник для студентів та слухачів будівельних спеціальностей
Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Навчальний посібник iconМ. М. Поколодна, Л. Д. Божко туристське краєзнавство навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Ч – 75 Проектний аналіз: Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2003. Рис. 17. Табл. 27. Бібліогр.: 37 назв. — 228 с
Навчальний посібник iconНавчальний посібник
Навчальний посібник «Православні церкви України (20–30-ті рр. Хх ст.). Джерела з історії»
Навчальний посібник iconВ. Т. Семенов, В. О. Хесін, Р. В. Амельченко, Д. В. Бабкіна навчальний посібник з дисциплін «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Рекомендовано мон україни як навчальний посібник, гриф надано (рішення від )
Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Енергетичне машинобудування»
М48 Монтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних установок: навчальний посібник
Навчальний посібник iconНавчальний посібник
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету Львівська політехніка як навчальний посібник для студентів усіх...
Навчальний посібник iconВ. О. Хесін, Д. В. Бабкіна, Р. В. Амельченко навчальний посібник до самостійної роботи «Генеральні плани житлових та громадських будівель І споруд»
Рекомендовано мон україни як навчальний посібник, гриф надано (рішення від )
Навчальний посібник iconЯк навчальний посібник Суми
К 93 Теоретичні основи теплотехніки: Навчальний посібник/ За редакцією доц. А. Ф. Курилова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. 85с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи