Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 icon

Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101
Скачати 316.46 Kb.
НазваСписок викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101
Дата15.07.2012
Розмір316.46 Kb.
ТипДокументи

таблиця 5


Список викладацького складу

для денної форм навчання

напрям підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

на період з 01.09.2011-30.06.2012р. Дата заповнення: 28.04.2012


1

2

3

4

НПП

Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Кваліфікація НПП

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

П.І.Б.

Зайня-тість (F, P)

Назва дисципліни


Курс


Загальна

кількість годин

Цикли підго-товки

(A,B,C)

Скла-дова

(І, ІІ)

Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація про додаткове навчання

Тема дисертації

Білан С. О.

F

Історія України

І

108

А

І

Кандидат історичних наук,

Національний аграрний університет

«Вища аграрна освіта в Україні: історичні аспекти (90-і роки 20 початок 21 століття)»

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни історія України.

Сова М.О.

F

Історія української культури

І

72

А

І

Доктор педагогічних наук, НДПУ ім. Драгоманова

Інтеграція художньо-культурологічних знань у системі професійної підготовки вчителя гуманітарних дисциплін

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни історія української культури.Сподін Л. А.

F

Філософія

ІІІ

108

А

І

Кандидат педагогічних наук,

Тернопільський державний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка


Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни філософія


Полозенко О. В.

F

Психологія

ІV

72

А

І

Кандидат педагогічних наук,

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості спеціалістів вищих навчальних закладів освіти

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни психологія


Гаврилюк В. П.

F

Економічна теорія

ІІІ

108

А

І

Кандидат економічних наук, НУБІП України

Формування та розподіл доходів: обліково-аналітичний аспект»

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни економічна теорія


Дейнега М.А.

F

Правознавство

ІІІ

90

А

І

Кандидат юридичних наук,

НУБіП України

Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни економічна теорія


Байрак І.Р.

F

Соціологія

ІІ

54

А

І

кандида педагогічних

наук,

Київський університет ім. Т.Г. Шевчченка,

Соціально-політичний розвиток управління села

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни правознавство.

Біріченко А. М.

F

Іноземна мова

ІІ

180

А

І

Кандидат педагогічних наук,

НУБІП України

Педагогічні погляди та викладацька діяльність С.С. Гогоцького у вищих навчальних закладах України (1837 – 1889 рр.)

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни іноземна мова.

Тепла О.М.

F

Ділова українська мова

І

54

А

І

Кандидат педагогічних наук,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних ВНЗ у поза навчальній діяльності

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни ділова українська мова.

Костенко М. П.

F

Фізичне виховання

І, ІІ

270

А

І

_

_

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни фізичне виховання.

Костюк О. В.


F

Політологія

ІV

90

А

І

Кандидат філологічних наук,

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Особливості формування та трансформації релігійного міфу (релігієзнавчий аспект)

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни політологія.

Слюсаренко В. Г.

F

Вища математика

І, ІІ

594

B
Кандидат фізико-математичних наук,

Київський університет ім. Т.Г. Шевчченка

Чисельно-аналітичне розв’язування задач механіки суцільного середовища з

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни вища математика.

Бойко В. В.

F

Фізика

І

324

B

І

Кандидат фізико-математичних наук,

Київський університет ім. Т.Г. Шевчченка

Структура центров поглощения и взаимодействие локальных и кристаллических колебаний и щелочно-галоидных кристаллах с примесью полиатомных симметрий Тd и С3v.


Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни фізика.

Богданець В.А.

F

Інформатика з основами програмування (англ.)

І, ІІ

198

B

І

кандидат сільсько-господарсьих наук,

Національний аграрний університет

Агрохімічна оцінка нових видів добрив при вирощуванні пшениці ярої на лучно-чорноземному ґрунті Правобережного Лісостепу України

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни інформатика і програмування

Розпутній М.В.

F

Основи екології

ІІ

54

B

І

Кандидат сільськогосподарських наук,

Національний аграрний університет

Зміна родючості лучно-чорноземних грунтів урожайності і якості зерна озимої пшениці при тривалому використанні комплексних добрив в сівозміні Лісостепу України


Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни основи екології

Піскунова Л. Е.

F

Безпека життєдіяльності

ІІІ

72

B

І

Кандидат сільськогосподарських наук,

Національний аграрний університет

Екотоксикологічне обґрунтування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в умовах Лісостепу України

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни безпека життєдіяльності

Пузанов А. П.

F

Метрологія і стандартизація

ІІІ

54

B

І

Кандидат технічних наук,

НПО «Квант»,

м.Москва

Обработка и отображение первичной радиолокационной информации на плазменной индикаторной панели».

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни метрологія і стандартизація

Жук О. П.

F

Електронні геодезичні прилади

ІV

108

B

І

Кандидат економічних наук, НУБіП України

Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни електронні геодезичні прилади

Мартин А. Г.

F

Математичні методи і моделі

ІV

108

B

І

Кандидат економічних наук,

ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державний комітет України по земельних ресурсах

Еколого-економічне обґрунтування структури земельних угідь Полтавської області

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни математичні методи і моделі.

Войналович О. В.

F

Охорона праці

ІІІ

54

B

І

Кандидат технічних наук,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Застосування неруйнівних методів контролю для оцінки впливу в експлуатації та технологічних зразків на витривалість титанових сплавів

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни охорона праці

Євсюков Т.О.

F

Топографія

І

324

С

І

Кандидат економічних наук, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державний комітет України по земельних ресурсах

Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни топографія

Гора І.М.

F

Геодезія

ІІ

360

С

І

Кандидат с.-г.н., доцент, УСГА

Горіх грецький в полезахисних лісосмугах Правобережного чорноземного степу України

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни геодезія

Купріянчик І. П.

F

Фотограмметрія та дистанційне зондування

ІІІ

216

С

І

Кандидат економічних наук

Національний університет біоресурсів і природокористуван ня України


Економіко – ландшафтне зонування сільськогосподарських земель, як наукова основа їїх екологобезпечного використання на регіональному рівніПідвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни фотограмметрія та дистанційне зондування

Старовєров В. С.


P

Супутникова геодезія та сферична астрономія

ІІІ

108

С

І

Кандидат технічних наук, Київський інженерно-будівельний інститут

Механіко-математичне обґрунтування геодезичних спостережень за осіданнями інженерних споруд

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни супутникова геодезія та сферична астрономія

P

Вища геодезія

ІІІ

162

С

І

Назаренко Н.М.

F

Г І С і бази даних

ІІІ

180

С

І

Кандидат біологічних наук,

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Екологічні особливості берестопакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Г І С і бази даних

Жук О. П.

F

Математична обробка геодезичних вимірів

ІV

126

С

І

Кандидат економічних наук, НУБіП України

Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни математична обробка геодезичних вимірів

Третяк А. М.

Р

Державний земельний кадастр

ІІ

108

С

І

Доктор економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Проблеми розвитку земельних відносин в Карпатському регіоні України

-

Ковальчук І. П.

F

Картографія

ІV

108

С

І

Доктор географічних наук, Московський державний університет ім. М.В. Лононосова; інститут географії НАН України

Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних систем регіону

-

Петлюк Ю. С.

F

Земельне право

ІV

108

С

І

Кандидат юридичних наук,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Правовий режим земель оздоровчого призначення

-

Паламарчук Л.В.


F

Фінансово-економічна діяльність

ІV

90

С

І

Кандидат економічних наук, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою»

Еколого-економічні аспекти економічного обороту землі в Україні

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни фінансово-економічна діяльність

Єрмаков О.Ю.

F

Організація і управління виробництвом

ІV

108

С

І

Доктор економічних наук,

Українська сільськогосподарські академія

Розвиток і ефективність садівницьких підприємств різних форм власності і господарювання

-

Рафальська Л. П.

F

Топографічне і землевпорядне креслення

І

90

С

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук,

Українська сільськогосподарські академія

Дуб пухнастий в лісах Молдавії і використання його в культурах

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни топографічне і землевпорядне креслення

Прядка Т. М.

F

Історія земельних відносин і землеустрою

ІІ

90

С

ІІ

Кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області)

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни історія земельних відносин і землеустрою

Бутенко Є. В.

F

Геодезичні роботи при землеустрої

ІІІ

180

С

ІІ

Кандидат економічних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України(м.Київ)

Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекорис тувань у ринкових умовах

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни геодезичні роботи при землеустрої

Кустовська О.В.

F

Інженерна інфраструктура території

ІІ

270

С

ІІ

Кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Еколого-економічне обґрунтування формування сільськогосподарського землекористування

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Назаренко Н. М.

F

Цифрові плани і карти

ІІІ

126

С

ІІ

Кандидат біологічних наук,

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Екологічні особливості берестопакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Бережняк М.Ф.

F

Грунтознавство з основами агрохімії

І

90

С

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук

УСГА

Влияние почвозащитных технологий бесплужного возделывания сельскохозяйственных культур на агрофизические свойства чернозема типичного Правобережной Лесостепи УССР

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Рожко

В.М.

F

Землеробство

ІІ

108

С

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук, Національний аграрний університет

Ефективність різних систем основного обробітку ґрунту в ланці зерно-бурякової сівозміни Правобережного Лісостепу України

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Новицька Н. В.

F

Рослинництво

ІІ

252

С

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук, Національний аграрний університет

Селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення вихідного матеріалу в умовах

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Барвінський А. В.

F

Раціональне використання та охорона земель

ІІ

108

С

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук

Український НДІ ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського

(м. Харків)


Трансформа

ція водно – фізичних і фізико – хімічних властивостей дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом вапнування і системи удобрення культур

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Бавровська Н.М.

F

Проектування доріг місц. значення

ІІ

72

С

ІІ

Кандидат економічних наук, доцент, вища атестаційна комісія України, рішення спеціалізованої вченої ради ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою»

Еколого-економічне обґрунтування раціонального землекористування ТСПК регіону

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Назаренко Н. М.

F

Статистичні методи у землеустрої

ІІІ

144

С

ІІ

Кандидат біологічних наук,

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького.

Екологічні особливості берестопаклинових дібров в підзоні чорнозему звичайного

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Лоїк Г.К.


F

Кадастр населених пунктів

ІV

72

С

ІІ

Кандидат економічних наук, професор, рішення спеціалізованої ради Львівського сільськогосподарського інституту

Використання земель при розміщенні перспективних. населених пунктів с.-г. підприємств гірської зони Карпат

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Пащенко В.М.

F

Земельний кадастр

ІІІ,V

72

С

ІІ

Доктор географічних наук, професор, вища атестаційна комісія України, рішення спеціалізованої вченої ради Інституту географії АН України

Методологічні аспекти ландшафтного аналізу і синтезу

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Другак В. М.

Р

Землевпорядне проектування

ІІІ,V

54

С

ІІ

Доктор економічних наук, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Економіка сільсько-осподарсько-го землекористування:теорія, методологія, практика

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Назаренко Н. М.

F

Автоматизовані земельно-кадастрові системи

ІV

108

С

ІІ

Кандидат біологічних наук,

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Екологічні особливості берестопакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Дорош

Й.М.

Р

Основи управління земельними ресурсами

ІV

181

С

ІІ

кандидат

економічних

наук

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України


Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Лоїк Г. К.


F

Планування сільських населених пунктів

ІV

360

С

ІІ

Кандидат економічних наук, професор, Львівський сільськогосподарський інститут

Використання земель при розміщенні перспективних. населених пунктів с.-г. підприємств гірської зони Карпат

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Барвінський А.В.

F

Технології відтворення продуктивності земель

ІV

126

С

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук

Український НДІ ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського

(м. Харків)


Трансформація водно – фізичних і фізико – хімічних властивостей дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом вапнування і системи удобрення культур

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Назаренко Н. М.

F

Дистанційний моніторинг земельних ресурсів

ІV

90

С

ІІ

Кандидат біологічних наук,

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Екологічні особливості берестопакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного

-

Малюга В.М.

F

Агролісомеліорація

ІV

197

С

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук,

Український-науково дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації, м. Харків


Опыт создания защитных насаджений на эродированных землях Каневских дислокаций.Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни


Занятість:

повна - (F),

часткова - (P);

Цикли підготовки:

гуманітарний та соціально-економічний цикл - (А),

природничо-науковий цикл - (В),

професійний та практичний цикл - (С).

Складова навчального плану:

нормативна - (І)

вибіркова - (ІІ)

Degree (ОКР):

бакалавр - (Bc)

магістр - (Ms)

Курс: - бакалавр (І, ІІ, ІІІ, ІV)

- магістр (І, ІІ)

Схожі:

Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Оподаткування на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconПоложення про проведення XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу I. Мета: популяризація здорового способу життя серед співробітників та професорсько-викладацького складу. Завдання
Організація активного дозвілля співробітників та професорсько-викладацького складу нуфвсу засобами фізичної культури та спорту
Список викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101 iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи