Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 icon

Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Скачати 290.53 Kb.
НазваСписок викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Дата15.07.2012
Розмір290.53 Kb.
ТипДокументи

таблиця 6


Список викладацького складу

для денної форм навчання

Спеціальність 8.080101 Землеустрій та кадастр

на період з 01.09.2011-30.06.2012р. Дата заповнення: 28.04.2012


1

2

3

4

НПП

Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Кваліфікація НПП

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

П.І.Б.

Зайня-тість (F, P)

Назва дисципліни


Курс


Загальна

кількість годин

Цикли підго-товки

(A,B,C)

Скла-дова

(І, ІІ)

Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація про додаткове навчання

Тема дисертації

Біріченко А. М.
Наукова-іноземна мова діяльності (Ділова іноземна мова)

І

54

A

І

Кандидат педагогічних наук,

НУБІП України

Педагогічні погляди та викладацька діяльність С.С. Гогоцького у вищих навчальних закладах України (1837 – 1889 рр.)

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни іноземна мова.

Ковальчук Т. І.
Педагогіка вищої школи

І

36

A

І

-

-

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни педагогіка вищої школи.

Світличний О. П.
Господарське та трудове право

І

36

A

І

К.ю.н., Національний аграрний університет

«Організаційно-правові засади охорони прав на торговельну марку»

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Господарське та трудове право

Пащенко В.М.
Методологія та методика наукових досліджень

І

36

B

І

Доктор географічних наук, професор, вища атестаційна комісія України, рішення спеціалізованої вченої ради Інституту географії АН України

Тема: Методологічні аспекти ландшафтного аналізу і синтезу

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Методологія та методика наукових досліджень

Кустовська О.В.
Ліцензування і патентування наукової продукції

І

36

B

І

Кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Еколого-економічне обґрунтування формування сільськогосподарського землекористування

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Ліцензування і патентування наукової продукції

Мартин А.Г.
Інформаційні технології в наукових дослідженнях

І

72

B

І

Кандидат економічних наук,

ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державний комітет України по земельних ресурсах

Еколого-економічне обґрунтування структури земельних угідь Полтавської області

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Войнолович О.В.
Охорона праці в галузі

І

36

B

І

К.с.-.г.н., ст.викладач

Тема: «Застосування неруйнівних методів контролю для оцінення впливу експлуатаційних та технологічних факторів на витривалість титанових сплавів»

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Охорона праці в галузі

Піскунова Л. Е.
Цивільна оборона

І

36

B

І

Кандидат сільськогосподарських наук,

національний аграрний університет

Екотоксикологічне обґрунтування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в умовах Лісостепу України

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Цивільна оборона

Дорош О. С.
Управління земельними ресурсами

І

144

C

І

кандидат

економічних

наук

ДП „Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Держкомзему України”Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівні

Кохан С. С.
ГІС в кадастрових системах

І

144

C

І

Канд. сільськогосподарських наук


«Агроекологічне обгрунтування та агрохімічне забезпечення вирощування озимої пшениці в півнчному Лісостепу України »

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

ГІС в кадастрових системах

Бавровська Н.М.
Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

ІІ

162

C

І

Кандидат економічних наук, доцент, вища атестаційна комісія України, рішення спеціалізованої вченої ради ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою»

Тема: Еколого-економічне обґрунтування раціонального землекористування ТСПК регіону

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

Будзяк В.М.

Р

Моніторинг та охорона земель

ІІ

144

C

І

Доктор економічних наук

Рада по вивченню продуктивних

сил України НАН України

Еколого-економічні

основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Моніторинг та охорона земель

Добряк Д. С.

F

Правовий процес в землеустрої

ІІ

72

C

І

Доктор економічних наук

Інститут економіки НАН України

(м.Київ)

Землеустрій підприємств і організацій на

прикладі УРСР

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Правовий процес в землеустрої

Бавровська Н.М.
Організація землевпорядних робіт

І

108

C

І

Кандидат економічних наук, доцент, вища атестаційна комісія України, рішення спеціалізованої вченої ради ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою»

Тема: Еколого-економічне обґрунтування раціонального землекористування ТСПК регіону

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Організація землевпорядних робіт

Тихенко Р.В.
Робоче проектування

І

108

C

І

Кандидат економічних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України


Еколого- економічна ефективність в умовах трансформації земельних відносин в Україні

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Робоче проектування

Паламарчук

Л.

В.
Ринок землі і нерухомості

І

72

C

І

Кандидат економічних наук, доцент, вища атестаційна комісія України, рішення спеціалізованої вченої ради ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою»

Тема: Еколого-економічні аспекти економіч-ного обороту землі в Україні

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Ринок землі і нерухомості

Кустовська О.В.
Економіка землекористування та землевпорядкування

І

108

C

І

Кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Еколого-економічне обґрунтування формування сільськогосподарського землекористуванняСподін Л. А.
Філософія науки та інноваційного розвитку

ІІ

54

C

І

кандидат педагогічних наук,

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Філософія науки та інноваційного розвитку

Розпутній М.В.
Стратегія сталого розвитку природи та суспільства

ІІ

36

C

І

К.с.-г.н.,

Національний аграрний університет

Зміна родючості лучно-чорноземних грунтів урожайності і якості зерна озимої пшениці при тривалому використанні комплексних добрив в сівозміні Лісостепу України


Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Стратегія сталого розвитку природи та суспільства

Добряк

Д.

С.

F

Державна експертиза землевпорядних рішень

ІІ

36

C

ІІ

Доктор економічних наук

Інститут економіки НАН України

(м.Київ)

Землеустрій підприємств і організацій на

прикладі УРСР

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Державна експертиза землевпорядних рішень

Гафурова

О.

В.

F

Аграрне, земельне та екологічне право

І

36

C

ІІ

К.ю.н.

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України


Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Аграрне, земельне та екологічне правоМіжнародна стандартизація та сертифікація технологій, сировини і готової продукції

ІІ

36

C

ІІПідвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисциплін

Барвінський

А.В.

F

Формування агроландшафтів

І

72

C

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук

Український НДІ ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського

(м. Харків)


Трансформа

ція водно – фізичних і фізико – хімічних властивостей дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом вапнування і системи удобрення

культур

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідних дисциплін

Оцінка і прогноз якості земель

І

90

C

ІІ

Технологічні аспекти використання земель

ІІ

126

C

ІІ

Будзяк В.М.

Р

Екологічна експертиза землевпорядних рішень

ІІ

72

C

ІІ

Доктор економічних наук

Рада по вивченню продуктивних

сил України НАН України

Еколого-економічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідних дисципліни

Купріянчик

І.П.

F

Прогнозування використання земельних ресурсів

ІІ

72

C

ІІ

Кандидат економічних наук

Національний університет біоресурсів і природокористуван ня України(м.Київ)


Економіко – ландшафтне зонування сільськогосподарських земель, як наукова основа їх екологобезпечного використання на регіональному рівніПідвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Будзяк В.М.

Р

Інженерно-технологічна регламентація охорони земель

ІІ

54

C

ІІ

Доктор економічних наук

Рада по вивченню продуктивних

сил України НАН України

Еколого-економічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Кохан С. С.
Основи ArcInfo72

C

ІІ

кандидат сільськогосподарських наук

Українська сільськогосподарська академія

Агроекол. обгрунтув. та агрохім забезпечення використання добрив під оз. пшеницю у Півн. Лісостепу

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідних дисциплін

Методи дистанційного зондування в управлінні територіями

І

90

C

ІІ
ГІС-аналіз і прикладна геостатистика в управлінні земельними ресурсами

ІІ

126

C

ІІ

Шикула О. М.
Інформаційне забезпечення в управлінні територіями

І

72

C

ІІ

доктор фізико-математичних наук

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України

Лінійні і нелінійні ефективні деформативні властивості композитних матеріалів і насичених пористих середовищ
Богданець В.А.

F


ГІС природних ресурсів

ІІ

72

C

ІІ

кандидат сільськогосподарсьих наук

Національний аграрний університет

Агрохімічна оцінка нових видів добрив

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідних дисциплін

Глобальна система позиціювання

ІІ

54

C

ІІ

Кустовська О.В.
Автоматизація в землевпорядкуванні

І

72

C

ІІ

Кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Еколого-економічне обґрунтування формування сільськогосподарського землекористування

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідної дисципліни

Мартин А. Г.
Планування розвитку територій

І

90

C

ІІ

Кандидат економічних наук,

ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державний комітет України по земельних ресурсах

Еколого-економічне обґрунтування структури земельних угідь Полтавської області

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідних дисциплін

Стандартизація на нормування у землеустрої

ІІ

126

C

ІІ

Кустовська О.В.
Управління якістю землевпорядних робіт

ІІ

72

C

ІІ

Кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Еколого-економічне обґрунтування формування сільськогосподарського землекористування

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідних дисципліни

Управління муніципальними землями

ІІ

72

C

ІІ

Чумаченко О.М.
Комп'ютерні технології в землевпорядкуванні

ІІ

54

C

ІІ

Кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Еколого-економічна оцінка втрат від деградації земельних ресурсів (на прикладі земель сільськогосподарського призначення)

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Комп'ютерні технології в землевпорядкуванні

Канаш О.П.
Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель

І

72

C

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук,

УДАУ України

Тема: Методичні аспекти вивчення ґрунтового покриву УРСР, районування, оцінка, класифікація за придатністю

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель

Тихенко

О.В.
Реєстація прав власності

І

90

C

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, вища атестаційна комісія України, рішення спеціалізованої вченої ради НАУ України

Тема: Зміни фосфатного режиму лучно-чорноземного ґрунту при застосуванні ґрунтозахисних технологій

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Реєстація прав власності

Пащенко В. М.
Ландшафтознавчі основи землеустрою

ІІ

126

C

ІІ

Доктор географічних наук, професор, Інститут географії АН України

Тема: Методологічні аспекти ландшафтного аналізу і синтезуКанаш О.П
Оцінка нерухомого майна

ІІ

72

C

ІІ

Кандидат сільськогосподарських наук,

УДАУ України ї

Тема: Методичні аспекти вивчення ґрунтового покриву УРСР, районування, оцінка, класифікація за придатністю

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з відповідних дисциплін

Нормативна та експертна оцінка земельних ділянок

ІІ

72

C

ІІ

Паламарчук

Л.

В.
Ринок землі та землеоціночна діяльність

ІІ

54

C

ІІ

Кандидат економічних наук, доцент, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою»

Тема: Еколого-економічні аспекти економіч-ного обороту землі в Україні

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни Ринок землі та землеоціночна діяльність

Євсюков Т. О.
Комп'ютерні технології в картографії

І

72

C

ІІ

Кандидат економічних наук, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою»

Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель (кандидатська), 2005

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Комп'ютерні технології в картографії

Ковальчук І.

П.
Картографічне забезпечення в землеустрої

І

90

C

ІІ

Доктор географічних наук, Московський державний університет ім. М.В. Лононосова; інститут географії і НАН України

Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних систем регіону,Картографічний метод дослідження

ІІ

126

C

ІІ

Тематичне картографування: карти земельних ресурсів

ІІ

72

C

ІІ

Савчук О.В.
Картографування природних ресурсів

ІІ

72

C

ІІ

Кандидат географічних наук, Київ. ун-т. ім. Шевченка

„Картографування банківської системи і ринку фінансових послуг України: теоретико-методологічні основи та практична реалізація”, канд., 2007 р.

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Картографування природних ресурсів

Євсюков Т. О.
Методологія геоінформаційного моделювання трансформаційних процесів у землекористуваннях

ІІ

54

C

ІІ

Кандидат економічних наук, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою

Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності з дисципліни

Методологія геоінформаційного моделювання трансформаційних процесів у землекористуваннях

Занятість:

повна - (F),

часткова - (P);

Цикли підготовки:

гуманітарний та соціально-економічний цикл - (А),

природничо-науковий цикл - (В),

професійний та практичний цикл - (С).

Складова навчального плану:

нормативна - (І)

вибіркова - (ІІ)

Degree (ОКР):

бакалавр - (Bc)

магістр - (Ms)

Курс: - бакалавр (І, ІІ, ІІІ, ІV)

- магістр (І, ІІ)

Схожі:

Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Оподаткування на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconДовідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр
Г 35 Геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр : бібліогр покажчик (2006 – 2011) / Харк нац акад міськ...
Список викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011 iconГ. І. Коба Програма навчальної дисципліни та
«Метрологія та стандартизація» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи