Очне яблуко та його будова icon

Очне яблуко та його будова
НазваОчне яблуко та його будова
Дата16.07.2012
Розмір92.9 Kb.
ТипДокументиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів 1 циклу за темою


ОЧНЕ ЯБЛУКО ТА ЙОГО БУДОВА


Склала: доц.Дацко О.В.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Вивчання анатомічної будови ока необхідно, насамперед, для розуміння фізіології органу зору, а також для здійснення хірургічних втручань. Неможливо без достатніх знань анатомії органа зору виконувати хірургічні, а тем більше мікрохірургічні втручання. Допоміжний апарат ока можна умовно поділити на захисний, сльозний та руховий. Провідникові шляхи зорового аналізатора, акомодаційного і зіничного рефлексів забезпечують проведення нервових імпульсів у головний мозок, викликаючи у свідомості людини зорові відчування, а також регулюють постачання світла в око, забезпечують зір удалину та на близької відстані.


^ Загальна ціль: Уміти використовувати знання щодо анатомії очного яблука та його допоміжного і захісного апарата на практиці

^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Використовувати знання щодо будови оболонок ока на практиці

1. Знати анатомію зорового аналізатору (кафедри анатомії, гістології, очних хвороб)

2. Використовувати знання щодо внутрішнього умісту ока

2. Знати очничної частини черепу (кафедри анатомії, очних хвороб)

3. Використовувати знання щодо будови захисного та допоміжного апарату на практиці
^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1.

Однієї з функцій склери є захисна. У якій ділянці очного яблука товщина склери найбільш вразлива?

А. У межі лімба

B. У місті виходу зорового нерва

C. В межі екватора очного яблука

D. Навколо зорового нерва та у лімбі

E. В 9 мм від лімба

Еталон відповіді: В


Завдання №2.

Хворий після перенесеного грипу звернувся до окуліста зі скаргами на різкі болі в правому оці, почервоніння ока. Лікар поставив діагноз-іридоцикліт. Чим забезпечується іннервація циліарного тіла?

A. Довгими циліарними нервами

B. Короткими циліарними нервами

C. Короткими і довгими циліарними нервами

D. Гілочками симпатичного шийного вузла

E. Гілочками симпатичного шийного вузла, короткими та довгими циліарними нервами


Завдання №3.

У хворого з високою короткозорістю після підняття ваги з'явилася "завіса" перед лівим оком. Окуліст поставив діагноз "відшарування сітчастої оболонки". Де в оці здійснюється більш міцна фіксація сітчастої оболонки?

A. В області зубцюватої лінії

B. Навколо диска зорового нерва

C. По краю жовтої плями, зубцюватої лінії, зорового нерва

D. По всій поверхні прилежащей до судинної оболонки

E. По краю диска зорового нерва та жовтої плями


Завдання №4

У дитини 3-х років уроджена катаракта. Для розрахунку штучного кришталика визначили довжину ока. Яка в нормі повинна бути довжина очного яблука ?

A. 19-20мм.

B. 21-22мм.

C. 17-18мм.

D. 22-23мм.

E. 23-24мм.


Завдання №5

Відомо, що основна функція кон`юнктиви - зволожуюча. Якими структурами ця функція забезпечується?

A. Продукцією слізної залози

B. Слізними залозами Вольфринга

C. Залозами Краузе

D. Секретом бокаловидних кліток, заліз Краузе, Вольфринга

E. -


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. М.Г.Привес, з співавторами „Анатомия человека”. „Медицина” 1974г.,644-649.

2.Р.Д.Синельников „Атлас по глазным болезням”, М.,”Медицина”1972, т.ІІІ, с 318-325.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

1. Будова оболонок очного яблука

2. Будова умісту очного яблука

3. Кровопостачання і інервація очного яблука

4. Будова допоміжного апарату ока

5. Будова захісного апарату ока


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ (додаток №1).

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Даниличев В.Ф. з співав. «Современная офтальмология», С.-Птб. 2000, с.3-34, 38-56

2. Лекції з теми „Анатомія органа зору”

Додаткові:


1. М.Л.Краснов, "Элементы анатомии в клинической практике

офтальмолога",М., Медгиз,1962г., с.3-89

^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача № 1

Хворий звернувся до офтальмолога зі скаргами на різь, почервоніння очного яблука, сльозотечу. Виявлено стороннє тіло на кон`юнктиві верхньої повіки. Які нерви забезпечують чуттєву іннервацію кон`юнктиви?

A. N.lacrіmalіs

B. N.ophthalmіcus

C. N.іntratrochlearіs

D. N.oculomotorіus

E. N.lacrіmalіs, N.ophthalmіcus, N.іntrathrochlearіs


Задача № 2. Часто при поверхневих ушкодженнях при захворюваннях рогової оболонки страждає епітелій. Яку функцію виконує епітелій рогової оболонки?

A. Осмотичну

B. Дихальну

C. Оптичну

D. Тектонічну

E. Осмотичну, дихальну, оптичну, тектонічну


Задача № 3. У хворого з високою короткозорістю після підняття ваги з'явилася "завіса" перед лівим оком. Окуліст поставив діагноз "відшарування сітчастої оболонки". Де в оці здійснюється більш міцна фіксація сітчастої оболонки?

A. В області зубцюватої лінії

B. Навколо диска зорового нерва

C. По краю жовтої плями, зубцюватої лінії, зорового нерва

D. По всій поверхні прилежащей до судинної оболонки

E. По краю диска зорового нерва та жовтої плями


Задача № 4 Дуже часто інфекція з навколишніх орбіту тканин потрапляє в очницю, а потім у пещеристу пазуху на підставі мозку. Яка особливість вен орбіти обумовлює розповсюдження інфекції?

A. Ток крови у різних напрямках

B. Відсутність клапанів у венах орбіти

C. Анастомози з венами лиця

D. Анастомози з венами слизової носа

E. Відсутність клапанів, наявність анастомозів


Задача № 5 Часто спостерігається раптова втрата зору обумовлена порушенням кровообігу в центральному відрізку зорового нерва. Які особливості кровопостачання інтракраніального відрізка зорового нерва?

A. Кровопостачання від галузей передньої мозкової артерії

B. Внутрішньої сонної артерії

C. Очноямкової артерії

D. Від передньої сполучної артерії головного мозку

E. Кровопостачання від галузей передньої мозкової артерії, внутрішньої сонної, очничної, передньої з’єднувальної артерії головного мозку


Задача № 6 Хворий був побитий по обличчю невідомим. Яка стінка орбіти може постраждати насамперед?

A. Нижня

B. Верхня

C. Зовнішня

D. Внутрішня

E. Можливі варианти


Задача № 7 У хворого офтальмологом визначені зіниці різних розмірів - анізокорія. При обстеженні анізокорія більше виявлена на яскраве світло. Порушенням якої іннервації обумовлена анізокорія?

A. Парасимпатичної

B. Симпатичної

C. Парасимпатичної і симпатичної

D. Можливі різні варианти

E. -


Задача № 8 У хворого після хірургічного втручання на серці відзначене порушення симпатичної іннервації ока - синдром Горнера. Що клінічно буде спостерігатися у хворого з боку ока?

A. Екзофтальм

B. Енофтальм

C. Птоз, мідріаз

D. Мідріаз, екзофтальм

E. Міоз, енофтальм, птоз


Еталони відповідей:

1. 2 5. 1

2. 1 6. 4

3. 1 7. 2

4. 3 8. 1
КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ “ Очне яблуко та його будова”

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: препаровка ока, вивчення на муляжах, схемах, таблицях будови ока, вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Інтерни обговорюють будову очного яблука, його інервацію та кровопостачання

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-препарування очного яблука, вивчення будови на муляжах, таблицях


-вирішення ситуативних

задач


245

таблиці,анатомічний атлас, муляжі, схеми, череп,


ситуативні задачі

інструменти

учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

анатомічний атлас, муляжі, схеми, череп,таблиці, графи, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДОДАТОК 1

^ ГРАФ ЛОГІЧЕСКОЇ СТРУКТУРИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

„ОЧНЕ ЯБЛУКО ТА ЙОГО БУДОВА”


ОЧНЕ ЯБЛУКО^ ОСНОВНІ СТРУКТУРИФіброзна Судинний тракт Сітчаста та Прозорі внутрішні

оболонка зоровий нерв структури


Рогівка Райдужка Оптично недіяльна Кришталик

частина сітківки

Склера Війкове тілоЛімб Хоріоідея Оптично діяльна Скловидне

частина сітківки тілоДЗН

КРОВОПОСТАЧАННЯ

ІННЕРВАЦІЯ

Схожі:

Очне яблуко та його будова icon“Затверджено”
Язик, його зовнішня будова, м’язи язика. Слинні залози, будова, топографія, вивідні протоки. М’яке піднебіння. М’язи м’якого піднебіння....
Очне яблуко та його будова icon“Затверджено”
Язик, його зовнішня будова, м’язи язика. Слинні залози, будова, топографія, вивідні протоки. М’яке піднебіння. М’язи м’якого піднебіння....
Очне яблуко та його будова iconТематичний план практичних занять
Загальна будова нервової системи. Спинний мозок. Зовнішня будова. Внутрішня будова. Оболони спинного мозку
Очне яблуко та його будова iconТематичний план практичних занять
Загальна будова нервової системи. Спинний мозок. Зовнішня будова. Внутрішня будова. Оболони спинного мозку
Очне яблуко та його будова iconПрограма фахового вступного випробування з Гідрометеорологія„ для вступників на освітньо – кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (скорочена форма навчання)
Барограф: будова та принцип роботи. Стаціонарні вимірювання атмосферного тиску. Вітер та його характеристики. Анемометр: призначення...
Очне яблуко та його будова iconНазва модуля: Промислова теплоенергетика, ч. 1 І ч. 2 Код модуля
Матеріальні баланси. Швидкість І періоди сушки, варіанти процесів сушки. Будова сушарок. Абсорбція, швидкість процесу,будова абсорберів....
Очне яблуко та його будова iconТематичний план практичних занять ІІ семестру
Зовнішня будова серця. Велике та мале коло кровообігу. Камери серця. Будова стінки серця
Очне яблуко та його будова iconКонтроль засвоєння модуля 1 “загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція” Теоретичні питання
Амінокислотний склад білків та пептидів: будова, сучасні класифікації, біологічна роль
Очне яблуко та його будова iconПерелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх...
Очне яблуко та його будова iconПерелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний І підмембранний компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи