Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови icon

Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови
Скачати 33.95 Kb.
НазваНауково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови
Дата16.07.2012
Розмір33.95 Kb.
ТипДокументи

Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови


Доп. – Євграфова А. О. , доцент,

Микула Ю., студ. гр. ЖТ-72

  1. Після опрацювання відповідної літератури слід зазначити, що вчені не дійшли спільної думки щодо визнання існування чи неіснування науково-популярного підстилю (як і багатьох інших підстилів) у межах наукового стилю. Деякі дослідники взагалі вважають популярний стиль окремим стилем мови (М. Феллер, Е. Лазаревич, М. Маєвський). Обидві позиції, на нашу думку, мають право на існування. Вони представлені в нашому дослідженні, проте ми не ставили собі за мету доведення якоїсь із них. Принаймні наявність статей науково-популярного характеру є очевидною й віднесеність їх (статей) до окремого стилю чи підстилю не видається принциповою.

  2. Науково-популярний підстиль української мови обирає своїм об’єктом науку в усьому спектрі її буття. Можна говорити про еволюцію цього стилю, який, до речі, передував науковому стилю, про що свідчать традиції наукового просвітництва в Україні, починаючи ще з ХІХ століття (представники Острозької й Києво-Могилянської академій: митрополити, викладачі, києво-печерські книжники, друкарі; харківські професори Є. Філомафітський, І. Срезневський, Р. Гонорський, журналіст Ф. Туманський, газетні публікації хірурга М. Пирогова і в подальшому М. Максимовича, який надрукував серію популярних праць «Размышление о природе», розрахованих на «простого» трудівника й т. ін.). Традиції продовжуються протягом усієї історії утвердження й розвитку української літературної мови. ХХ століття перейняло хвилю великого інтересу до пізнавального процесу й торувало далі вихід науково-популярної літератури до масового читача, хоча на цьому шляху було й залишається багато перешкод різного характеру.

  3. У дослідженні розглядається науково-популярний стиль у газетному дискурсі. Ми посилаємося на Г. Почепцова, який виокремлює теле-, радіо-, кінодискурси, театральний, газетний, літературний, релігійний, політичний, рекламний і т. ін. Таким чином, виникає необхідність розглянути два аспекти: дискурс як категорію лінгвопрагматичну й особливості цього дискурсу в зв’язку з існуванням «розірваності в просторі й часі між автором і читачем» [1; 76]. На цьому фоні стає актуальним опрацювання прийомів популяризації наукових знань, які привели б до продуктивного діалогу.

  4. У роботі окреслюються прийоми активізації читацького інтересу (мовна гра, використання прецедентних текстів, апелювання до явищ, предметів, з якими людина зіштовхується у повсякденному житті, зв’язок наукових фактів з художньою літературою, міфологією, іншими літературними жанрами, включення гумористичних історій, інформаційні гачки типу: «цікаво…», «важливо…», «зверніть увагу…», «вражає той факт…»; пряме спонукання до дії – обдумати, уявити, згадати; риторичні запитання).

  5. Оскільки на перших етапах освоєння певної науки надзвичайно корисною є образність, у науково-популярному тексті широко використовуються двопланові (а не багатопланові!) метафори, рідше – епітети, метонімії, порівняння. Переважно вживається уособлення – зіставлення неживого з живим. Наприклад, назва течії Ель-Ніньйо (хлопчик) обігрується неодноразово:

Вплив неспокійного хлопчика мав проявитися й в Атлантичному океані. Щось подібне до двійника.

Маля виявилося аж ніяк не безневинним (Райхель Ю. Небезпечне «немовля» // День. – 2-3 липня 2010. - № 114-115. – С. 22).

Однак художніми засобами науково-популярні тексти не переобтяжені, що наближає їх до наукової однозначності та логічності.

«Присутність» термінів у науково-популярному стилі є обов’язковим його атрибутом. Термін як елемент наукового контексту несе знання великого обсягу. І для невтаємниченого читача термін повинен бути розтлумаченим, певним чином семантизованим. Серед виявлених нами способів введення, пояснення терміна виступають: власне визначення через рід і видову відмінність (ісп. caldera – котел – ниркоподібна западина з крутими стінками і відносно рівним дном, що утворилася внаслідок провалу вершини вулкана); іноді подається визначення окремим блоком, тобто термін пояснюється окремо, так, як це фіксує словник (Апвелінг — англ. upwelling — тип прибережної циркуляції океану, за якої під впливом вітру й ефекту обертання Землі прибережна течія відхиляється в бік моря, зумовлюючи відтік теплої поверхневої води й компенсаційне піднесення на її місце з глибини холодних водних мас. У Світовому океані існують п’ять стійких зон апвелінгу: Каліфорнійська, Перуанська (Тихий океан), Канарська, Бенгельська (Атлантика) та Сомалі (Індійський океан); часто термін пояснюють через синонімічну заміну звичайним нетермінологічним словосполученням (суперпозиція, або накладання різних станів; антропогенний чинник, тобто вплив господарської діяльності людини); терміни-абревіатури, якщо в них закодовані іншомовні слова, розшифровуються (КОБЕ – від англійського Cosmic Background Explorer) LHC – Large Hadron Collider). У будь-якому випадку терміни потрібно «адаптувати» до читача-непрофесіонала.


Література:


1. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – 2-ге вид., доп. – К.: РВЦ «Київський університет», 1999. – 308 с.

Схожі:

Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconМетодичні вказівки до практичного заняття №3 Тема: Стилі й жанри мовлення
Мета: Формувати у студентів практичні навики та вміння щодо визначення особливостей і природи функціональних стилів української літературної...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconЗ сучасної української літературної мови для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти напряму підготовки 0203. Гуманітарні науки, спеціальності 02030302. Мова І література (російська,...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconПрограма державного екзамену з сучасної української літературної мови для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти напряму підготовки 0203. Гуманітарні науки, спеціальності 02030302. Мова і література (російська,...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconРобоча програма з дисципліни " Практична стилістика сучасної української мови" для студентів, що навчаються за напрямом 0305
Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедрі української мови. Протокол №1 від 27 серпня 2009 р
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconПонал 50 років академік Л. Булаховський самовіддано працював в га­лузі українського, російською, слов'янського і загального мовознавства
Лекції з основ мовознавства" (1931—1932), "Введение в язьїкозна-нне" (1953; 1954), "З історичних коментарів до української мови"...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconТеоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: опис фонетичної системи сучасної іспанської мови, функціональних особливостей її одиниць, у тому числі у варіативному та нормативному...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconКафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ”
З вересня 1996 року викладацький колектив кафедри (яка була перейменована у 1997 році на кафедру культури української мови) забезпечує...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconПрограма вступного випробування з сучасної української мови з практикумом Пояснювальна записка Форма проведення
Програму вступних іспитів з української (рідної) мови розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту” І державного...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconПрограма вступного випробування з сучасної української мови з практикумом Пояснювальна записка Форма проведення
Програму вступних іспитів з української (рідної) мови розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту” І державного...
Науково-популярний стиль у колі функціональних стилів сучасної української мови iconПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
«Ділової української мови», «Української мови фахового спрямування», «Риторики». Окрім цього, вступаючи до університету, абітурієнти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи