Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених icon

Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Скачати 205.2 Kb.
НазваПрограма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Дата16.07.2012
Розмір205.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ УКРАЇНИ

L & J Techtrading Sp. z o.o.

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Кафедра економічної кібернетики

НДЦ „ФЕНІКС”


ПРОГРАМА


ІІІ-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО–ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


«ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ТА МОДЕЛІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»


23-25 березня


Луганськ

2011

ПОРЯДОК РОБОТИ


23 березня
9.00-16.00

заїзд учасників, реєстрація, поселення
(12 корпус, 1 поверх)24 березня
9.00-10.00

реєстрація, пленарне засідання
(аудиторний корпус 1а («блакитний»), хол)10.00-12.30

пленарне засідання
(аудиторний корпус 1а («блакитний»),

конференц-зал)
Регламент роботи:

доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв.

виступ в обговоренні – до 5 хв.12.30-13.30

перерва

13.30

загальний сбір (кімната 422, корпус 12)

14.00-17.00

засідання секцій
(12 корпус, 4 поверх,

кафедра «Економічної кібернетики»)
Регламент роботи:

доповіді на секційному засіданні – до 15 хв.

виступ в обговоренні – до 5 хв.
кава-брейк

17.00-17.30

підведення підсумків роботи конференції

з 19.00

вечір відпочинку25 березня
10.00-14.00

екскурсійна програма

з 15.00

від’їзд учасників

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


10.00 - 24 березня 2011 р.

Відкриття конференції:

Рамазанов С.К.  декан факультету інноваційної економіки і кібернетики, д.т.н., д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий кафедрою “Економічна кібернетика”.

^ Привітання учасників конференції:

Голубенко О.Л.  ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, член кор. АПН України.

Осєнін Ю.І.  проректор з наукової роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, проф., д.т.н.

Кузін Володимир – член Ради Польсько-Української Господарчої Палати, директор «PLATFORM of BUSINESS INTEGRATION» Ltd.(м.Варшава, Польща).

Намединський Тадеуш – член Президії Польсько-Української Господарчої Палати, головний координатор співробітництва зі Східними країнами (м.Варшава, Польща).

^ Левашова Л.В.– доктор економічних наук, віце-голова правління

L & J Techtrading Sp. z o.o. (м.Варшава, Польща).

Кришталь Н.І.  заступник начальника управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, к.е.н.

Доповіді:

1. Рамазанов С.К. "Глобализация, интеграция и модели управления устойчивым развитием и безопасностью: проблемы синергетического и инновационного моделирования".

2. Даніч В.М. – декан факультету менеджменту, д.е.н., проф. "Передбачення прогнозування криз в епоху глобалізації".

3. Рашидов С.Ф.  кандидат філософських наук, докторант кафедри педагогіки СНУ ім. В. Даля. "Глобализация и исламская идентичность в Украине".

4. Ткач В.М.  аспірант кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля.

"Проблемы глобализации на рынке образовательных услуг".

5. Андрієнко О.І. – магістр кафедри маркетингу СНУ ім. В. Даля. "Проблеми та задачі інноваційного маркетингу".

6. Гайворонська М.В.  магістр кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля. "Прогнозирование рисков в управлении проектами".

СЕКЦІЯ І

Глобалізація, як фактор впливу на економіку

в умовах кризи

(417 ауд. 12 корпусу)

Керівник секції Руденко М.А.

Секретар секції Ткач В.М.

^ Засідання секції

1.

Воронкова А.Э., Рыбак А.С.

СПЕЦИФИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

2.

Воронова А.Г.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.

Герасименко О.И.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ

4.

Гринин В.Г.

СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МОЛОДЕЖИ ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ

5.

Гриценко А.Л., Олянич Д.В.

ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ

6.

Куценко Н.А., Брежнєв П.В.

НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У МАЙБУТНЬОМУ

7.

Лаврова С.И.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ОГНЕУПОРНОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ

8.

Ланченко Є.О.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

9.

Луньов І.Г.

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КВОТНОЇ ВИБІРКИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

10.

Матвійчук Н.І.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

11.

Місяць Т.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ НА ФОНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

12.

Немашкало О.А.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

13.

Носиков А.А.

МЕНЕДЖМЕНТ АПК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

14.

Орлова М.Ю., Зозуля М.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

15.

Потупало Н.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЬ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

16.

Снопенко М.Г.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

17.

Топчий Д.К.

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

18.

Шеремета Р.І.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ КРИЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


СЕКЦІЯ ІІ

Моделювання економічних систем в умовах

невизначеності та ризиків

(419 ауд. 12 корпусу)

Керівник секції Кічкіна О.І.

Секретар секції Кічкіна Т.О.

^ Засідання секції


1.

Адарацький Т.А.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И БЕЗРАБОТИЦА, КАК ОДИН ИЗ ЕЁ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

2.

Александрова А.Є.

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.

Анохина Ю.Л.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ

4.

Бабенко К.І., Закарян Н.Н.

К ПИТАННЮ, ЩО ДО КЛІЄНТЕЛИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

5.

Гайворонская М.В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

6.

Дорошко М.В.

СВЯЗАННОЕ И ЭЛИМИНИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ КОНСОЛИДАЦИОННО-НАВЕДЕННОГО И КОММУНИКАЦИОННО-НАВЕДЕННОГО РИСКОВ

7.

Завгородня Т.П., Гаврилюк Г.В.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ РАНЖУВАНЬ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ

8.

Zalesko E.

POLISH INVESTMENTS ABROAD IN YEARS 2000-2010

9.

Зарічна Н.З.

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ

10.

Земляной А.

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

11.

Іванов В.Л.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

12.

Истомин Л.Ф., Смагина О.А.

МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

13.

Коренєв Е.Н., Воротинцева Н.В.

РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

14.

Кошулько И.С.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

15.

Краснова Е.А.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МИНИ-ТИПОГРАФИИ

16.

Кудрявцев В.М.

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

17.

Лев В.М.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

18.

Лехциер Т.И.

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

19.

Локотецька О.В.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

20.

Лосієвський В.В.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

21.

Макаренко М.В.

РОЛЬ ЧИННИКІВ В ФОРМУВАННІ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

22.

Макаркіна Г.В., Івченкова О.Ю.

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ КАРТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

23.

Малахай І.Д.

МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

24.

Муртузалиев М.М., Муртузалиева М.К.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

25.

Наумова М.О.

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОЛТУ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

26.

Нетесіна М.І.

МАКРОЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ПРИНЦИПОМ МОРІШИМА –САЙТО

27.

Павленко Ю.В.

ІЄРАРХІЧНА ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

28.

Попова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СТРУКТУРІ МЕНЕДЖМЕНТА ПІДПРИЄМСТВА

29.

Сергієнко О.А., Сагайдачна О.С.

НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СТІЙКОСТІ ІНДИКАТОРІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

30.

Сергиенко А.В.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

31.

Сергиенко А.В.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

32.

Степаненко О.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

33.

Тараненко Ю.В.

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

34.

Ткач І.І.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

35.

Флореску Г.В.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОРІВНЯННЯ ПРОДАЖІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

36.

Chekalin D.V.

THE RISKS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRANIAN ENTERPRISES

37.

Шванова Н.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ - СУБЄКТІ ЗЕД


СЕКЦІЯ ІІІ

Сучасні інформаційні технології в економічних системах

(420 ауд. 12 корпусу)

Керівник секції Рязанцева Н.О.

Секретар секції Воронова А.Г.

^ Засідання секції


1.

Андрощук В.З.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (НА ПРИКЛАДІ СКАДОВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КФ СНУ ІМ. В. ДАЛЯ)

2.

Астафьев А.В., Провоторов А.В., Орлов А.А.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

3.

Астахова Ю.О.

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ОСОБОВИХ ДАНИХ СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.

Афонін С.С., Лосієвський В.В., Щурова З.С.

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ НА КІНЦЕВІЙ МНОЖИНІ АЛЬТЕРНАТИВ

5.

Баранов А.В.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ

6.

Бичуев А.И.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

7.

Бондарів А.Г., Андріанова Л.М.

ВИБІР І АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОЇ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ

8.

Василевська А.О.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

9.

Василішина С. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

10.

Вислогузова А.П.

КОМП'ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL BASIC 6.0

11.

Волосян Е.В.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

12.

Гегешко Е.В.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА СТРАТЕГИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

13.

Глухий П.В.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM СИСТЕМ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

14.

Григоренко Є.С., Соколова Я.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СППР ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

15.

Десятиріков О.А., Татунько А.О.

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

16.

Дєдов Д.Є.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ.

17.

Зеленська В.Ю.

РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАПАСІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

18.

Ігнатенко А.О.

РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

19.

Кайдаш А.Д.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МАГИСТР»

20.

Кальченко Я.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЛІНГОВИХ СИСТЕМ

21.

Ковалёва Н.В.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

22.

Козлов О.С.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

23.

Колесник Д.С.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОПП СПЕЦИАЛИСТОВ И МАГИСТРОВ

24.

Кривущенка И.Г.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СЕТИ

25.

Кулишова Т.А.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26.

Лехціер Т.І.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

27.

Марчук Е.И.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПАТРОННЫМ ЗАВОДОМ

28.

Омелянчук А.А.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ

29.

Опришко В.Ю., Лиштван Е.В.

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОСУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

30.

Павленко М.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ШАБЛОНУ MVC У РОЗРОБЦІ WEB-ДОДАТКІВ

31.

Папка Н.В.

ОБЗОР СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

32.

Перепелица А.В.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА ПО УЧАСТКУ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

33.

Поляков І.І.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

34.

Ритіков П.В.

ПОБУДОВА МОДЕЛІ РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

35.

Савельева И.С.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ

36.

Хвостіна І.М.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА МЕТОДОМ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ


СЕКЦІЯ ІV

Моделі управління в трансформаційній економіці

(418 ауд. 12 корпусу)

Керівник секції Велігура А.В.

Секретар секції Гіркін Є.Й.

^ Засідання секції


1.

Берлін В.М.

УЧАСТЬ НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.

Болдуєва О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ НОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

3.

Bondarenko M.P.

TOURISM DEVELOPMENT MODEL IN THE TRANSFORMATIONAL ECONOMY

4.

Волосевич Г.Ю.

АНАЛИЗ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗАВОД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ КАРЕ»

5.

Головкова К.Ю., Васильєв П.К.

ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ЗБУТУ

6.

Елгина Е.В.

ВЫБОР КОМАНДЫ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

7.

Емельянова К.С.

УЧЕТ ЦЕННОСТНЫХ ФАКТОРОВ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

8.

Жданова О.С.

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ МІЖ КОНКУРУЮЧИМИ СТОРОНАМИ

9.

Замула А.О.

РОЗРОБКА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРАТЕГІЧНОЇ КАРТИ

10.

Калюжна Н.Г.

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНУ «ПОТЕНЦІАЛ» В ЕКОНОМІЦІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

11.

Коваленко Е.С.

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВОГО ПРОСТРАНСТВА В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

12.

Корнєєва Т.І.

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

13.

Костенко Г.П.

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

14.

Кромина А.В.

АНАЛИЗ И ВЫБОР МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПУНКТАХ

15.

Лесик О.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РІВНОВАГИ

16.

Махортов Ю.О., Байдакова І.В.

КАТЕГОРІАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

17.

Мішин А.О.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

18.

Муртузалиев М.М.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ

19.

Нікітіна А.В.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДҐРУНТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КОНТРОЛІНГУ

20.

Петров А.А.

ИНФРАСТРУКТУРА И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА IPO

21.

Скачкова Н.В.

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛУГАНСЬКОГО ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАВОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ АВС XYZ - АНАЛІЗА

22.

Смоляков А.В., Гавриленко Д.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ТОВАРУ НА ЦІЛЬОВИХ СПОЖИВАЧІВ

23.

Хриплюк Б.В.

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ


СЕКЦІЯ V

Світова динаміка та проблеми

стійкого розвитку економіки

(422 ауд. 12 корпусу)

Керівник секції Істомін Л.Ф.

Секретар секції Дюбанов О.С.

^ Засідання секції


1.

Андрієнко О.І.

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАДАЧІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

2.

Бандылко А.С., Дашков С.И.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.

Blajin C.G.

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY – A BASIC TOOL FOR PROFFESSIONALS WORKING IN THE NEW GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT

4.

Возняк М.М.

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

5.

Воронова А.Г., Рязанцев В.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

6.

Григор’єва Д.С.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.

Дєєва К.А.

ЧИННИКИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

8.

Zalesko M.

POLISH ECONOMY DURING FIRST YEARS OF INDEPENDENCE

9.

Ищенко Ю.О.

РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

10.

Ключник А.В.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11.

Кривуля П.В., Рыбникова Н.А.

РАЗВИТИЕ НАУКИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ И АДАПТИРОВАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

12.

Лискова С.С.

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

13.

Нагорняк О.І.

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

14.

Назарова Л.В.

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

15.

Олефіренко О.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ

16.

Петровська С.А.

СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

17.

Радченко Л.А.,Радченко Ю.Н.,Радченко Я.Ю.,Семененко В.И.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА УСТОЙЧИВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

18.

Рубанов М.Н.

CТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

19.

Руденко Г.С., Руденко О.С.

АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

20.

Седова І.М.

АУТСТАФІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ВИВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

21.

Тельнова А.В.

ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

22.

Чиж А.Ю.

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

^ Науково-дослідний центр студентів і молодих вчених

кафедри економічної кібернетики

«ФЕНІКС»

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

^ НДЦ «ФЕНІКС» з’явилося на основі студентського наукового товариства, яке вже понад 30 років працювало на кафедрі економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Спочатку його основними цілями та завданнями були:

  • підготовка та залучення студентів до участі в науково-дослідній роботі кафедри;

  • підтримка студентів з питань науки;

  • організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, конкурсів кращих студентських наукових робіт;

  • організація науково-дослідної діяльності студентів;

  • збір, накопичення, систематизація інформації наукового і практичного характеру;

  • співпраця зі студентами інших вузів з приводу наукової діяльності.

Потім долучилися наступні:

  • підготовка та залучення студентів до участі в науково-дослідній роботі пов’язаній з соціально-економічним розвитком регіону;

  • участь у грантах, в програмах соціально-економічного розвитку регіону та країни;

  • співробітництво з органами місцевої влади для вирішення проблем пов’язаннях з соціально-економічним розвитком регіону, області та міста.

Вагомий внесок науково-дослідного центру полягає в організації і проведенні студентських конференцій. З 2005 року проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки». Щорічно в них приймають участь понад 150 студентів і аспірантів з різних університетів і міст нашої країни.

У 2009 році пройшла Перша міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Кількість учасників цієї конференції склало – 204, в т.ч. 95 іногородніх. Країни учасниці – Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Польща та Казахстан і географія конференції зростає з кожним роком.

НДЦ «ФЕНІКС» запрошує до співпраці студентів, аспірантів, та молодих вчених з усіх куточків нашої країни та світу, які цікавляться проблемами глобалізації та моделюванням соціально-економічних процесів в трансформаційній економіці.

Науково-дослідний центр студентів і молодих вчених кафедри економічної кібернетики «Фенікс» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля створено на основі наказу №11 від 9 квітня 2010 року.

Більш детальна інформація про діяльність центру наведено на сайті центру: http://www.ec.snu.edu.ua/phoenix/


Контактна інформація:

Факультет інноваційної економіки і кібернетики,

кафедра економічної кібернетики,

вул. Тухачевського, 11, м. Луганськ, 91050, Україна


Телефон: 38 (0642) 47-10-86

Факс: 38 (0642) 41-12-44

E-mail: vnu.conf2010@ya.ru

Сайт кафедри: http://ec.snu.edu.ua


^ Для нотаток


Підписано до друку 09.03.2011 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура “Times”. Друк офсетний.

Наклад 120 прим. Замовлення № 17.


Видавництво

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р.


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а,

Телефон (0642) 41-34-12. Факс (0642) 41-31-60.

E-mail: uni@snu.edu.ua


Схожі:

Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconПрограма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Рамазанов С. К. – декан факультету інноваційної економіки І кібернетики, д т н., д е н., проф., Заслужений діяч науки І техніки України,...
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconЗаявка на участь у роботі ХІV міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів, студентів І молодих вчених „Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства”
Хіv міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів, студентів І молодих вчених
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconЗаявка – анкета учасника Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення»
Піб доповідача (повністю)
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міжнародну науково–практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconНа участь у V міжнародній науково практичнії конференції студентів, аспірантів І молодих вчених
Міжнародній науково – практичнії конференції студентів, аспірантів І молодих вчених
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconНа участь у IV міжнародній науково практичнії конференції студентів, аспірантів І молодих вчених
Міжнародній науково – практичнії конференції студентів, аспірантів І молодих вчених
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconМолода наука-2011”
Запорізький національний університет запрошує учнів 9-11 класів учасників – членів ман, взяти участь у роботі IV університетської...
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconСумський державний університет медичний інститут матеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Сравнительная оценка эффективности применения антибиотиков у женщин, родоразрешенных
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconПоложення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Мета діяльності Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених
Програма ііі-ої міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених iconVі міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів «сучасна інформаційна україна: інформатика, економіка, філософія»
Нститут інформатики І штучного інтелекту двнз «донецький національний технічний університет»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи