Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 72.97 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата16.07.2012
Розмір72.97 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

Курс психіатрії та медичної психології
              Затверджено


         на методичній нараді кафедри

“_____”_______________року

протокол №

Зав. кафедри (курсу)


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для самостійної роботи студентів на тему:


ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА МОЗКОВИХ ІНФЕКЦІЯХ (ЕНЦЕФАЛІТ, МЕНІНГІТ). ПСИХОПАТОЛОГІЯ СНІДУ. НЕЙРОСИФІЛІС: СИФІЛІТИЧНІ ПСИХОЗИ, ПРОГРЕСИВНИЙ ПАРАЛІЧ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА


^ Навчальний предмет:

психіатрія та наркологія

6 курс мед. факультетів №1-2   Спеціальність: лік. справа

2 години


Методичну розробку склав

кандидат медичних наук,

доц. В.Г.Деркач

^ ТЕМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:   ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА МОЗКОВИХ ІНФЕКЦІЯХ (ЕНЦЕФАЛІТ, МЕНІНГІТ). ^ ПСИХОПАТОЛОГІЯ СНІДУ. НЕЙРОСИФІЛІС: СИФІЛІТИЧНІ ПСИХОЗИ, ПРОГРЕСИВНИЙ ПАРАЛІЧ.

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА.


 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Будь-яка хвороба має фізичні та психічні прояви. Деякі захворювання, особливо гострі інфекції, супроводжуються психічними порушеннями, вираженість яких залежить від характеру та важкості основного захворювання. Проявляються ці порушення або неврозоподібними розладами з емоційним компонентом (депресія, тривога, страх, дратівливість, ейфорія), або розладами свідомості різного ступеня важкості (оглушення, сопор, кома, аменція, делірій, сутінкові стани). Тому кожен лікар повинен уміти виявити у хворих з гострими та хронічними інфекціями, у вагітних та породіль порушення непсихотичного та психотичного характеру, а також пам’ятати, що психологічна реакція хворого на свою хворобу також суттєво впливає на перебіг основного захворювання.


                                             2. Навчальна мета.

 2.1. Знати:

 • ознаки інфекційних психозів;

 • класифікацію інфекційних психозів;

 • клінічні прояви основних форм інфекційних психозів;

 • клінічні особливості психозів при енцефалітах;

 • особливості психічних розладів при СНІДі;

 • особливості психічних розладів при нейросифілісі;

 • патогенез психічних розладів у період вагітності та в

 післяпологовий період;

 • непсихотичні і психотичні розлади у вагітних і породіль;

 • основні клінічні форми гострих післяпологових психозів;

 • методи лікування та профілактики інфекційних психозів.

 2.2. Уміти:

 • зібрати анамнез у хворих з психічними розладами інфекційного генезу, у вагітних і породіль;

 • лікувати, доглядати та наглядати за хворими на інфекційні

(у тому числі і післяпологові) психози;

 • проводити відповідні профілактичні заходи.

 2.3. Практичні навички:

 • збирання анамнезу у хворих на інфекційні психози;

 • діагностування психічних розладів інфекційного генезу;

 • лікування психічних розладів інфекційного генезу;

 • проведення заходів з профілактики інфекційних психозів.

    ^ 3. ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Психічні розлади інфекційного генезу, подібно до інфекційних захворювань, є численними і різноманітними. Найбільш характерними для всіх інфекцій є такі психопатологічні комплекси: астенічний, галюцинаторно-параноїдний, синдроми порушеної свідомості і екзогенно-органічні зміни окремих функцій психіки та особистості в цілому.

^ Основні клінічні форми інфекційних психозів:

           ■ деліріозна; ■ аментивна;  ■ онейроїдна; ■ хореатична.

Окрім того, психічні розлади ще класифікують залежно від виду інфекції.

 1. У разі кору, скарлатини, вітряної віспи, пневмонії, грипу, тифів та інших загальних інфекцій, найчастіше відзначають астенічні та астеноневротичні стани, у маніфестний період – деліріозні епізоди.

 2. Для ранньої стадії ревматизму типовими є астеноневротичні стани, у пізніх стадіях – симптоми, характерні для ревматичного церебрального васкуліту або енцефаліту, тобто психопатоподібні зміни особистості.

 3. У разі бруцельозу психопатологічні прояви є поліморфними, а їх перебіг – приступоподібний.

 4. При туберкульозному менінгіті на тлі астенії часто спостерігаються синдроми порушеної свідомості або епілептиформне збудження, а після одужання – різні види психоорганічного дефекту.

 5. Ранній сифіліс мозку. Характерні клінічні форми токсико-органічного і запального походження (сифілітичний менінгіт, церебральний васкуліт, гуми). Психічні порушення проявляються різноманітними психотичними розладами. Для діагностики їх використовують дані неврологічного обстеження та лабораторні дослідження (реакції Васермана, Ланге).

 6. Пізній сифіліс мозку (прогресивний параліч) – це органічне тотальне прогресуюче недоумство, що проявляється грубим порушенням інтелекту, емоцій, мислення, пам’яті та уваги. Виділяють такі стадії (псевдоневрастенічна – початкова, вираженого паралітчиного недоумства – розпал хвороби, маразму – термінальна ) та типові форми (експансивна або маніакальна – класична, дементна, депресивно-іпохондрична, галюцинаторно-параноїдна) прогресивного параліча.

 7. При енцефалітах мають місце порушення свідомості у вигляді оглушення та сопору, деліріозний і аментивний синдроми. Після виходу із стану психозу можуть зустрічатись неврозоподібні, психопатоподібні та психоорганічні синдроми з можливим подальшим розвитком інфантилізму, деменції, психопатії, симптоматичної епілепсії.

 8. Психічні порушення при СНІДі.

У початковій стадії захворювання розвиваються нерізко виражені зміни емоційної сфери (тривога, знижений настрій, почуття тужливості).

У маніфестній стадії можуть з’явитись різні психічні розлади: частіше непсихотичні (астенічний, астеноневротичний, астенодепресивний синдроми), рідше – гострі психотичні стани у вигляді синдромів потьмареної свідомості; в подальшому формується психоорганічний синдром.

Психічні порушення у вагітних проявляються емоційною нестійкістю, сором’язливістю, підвищеною ранимістю.

У першопороділей під час пологів інколи спостерігаються невротичні або психотичні реакції (істероформні, фугіформні), зумовлені страхом перед пологами.

У післяпологовому періоді через декілька днів або тижнів після пологів можуть виникнути психози. Гострі психотичні стани частіше бувають у вигляді аментивного синдрому і пов’язані з післяпологовою інфекцією. Кататонічні та депресивно-параноїдні стани у післяпологовому періоді тривалі і розвиваються переважно на тлі оглушення.

Під час заняття також розглядаються питання профілактики, лікування та особливості догляду і нагляду за хворими на інфекційні (в тому числі і післяпологові) психози.

Студенти самостійно (під керівництвом викладача) повинні курувати хворих на інфекційні психози, визначати їх форми і призначати відповідне лікування.


                                    ^ 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1. Дати визначення інфекційних психозів.

 2. Які є ознаки інфекційних психозів?

 3. Класифікація інфекційних психозів.

 4. Які особливості клінічних проявів психозів, обумовлених загальними інфекціями (кір, скарлатина, грип, пневмонія), ревматизмом, бруцельозом, туберкульозом?

 5. Особливості психічних розладів при ранньому сифілісі головгого мозку.

 6. Які є стадії та типові форми прогресивного параліча?

 7. Особливості психозів при енцефалітах.

 8. Психічні розлади при СНІДі.

 9. Особливості психічних розладів у період вагітності, під час пологів і в післяпологовому періоді.

 10. Непсихотичні та психотичні порушення у вагітних і породіль.

 11. Основні форми гострих післяпологових психозів.

 12. Методи лікування і профілактики психічних розладів інфекційного генезу.


^ 5. ТЕСТОВІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ “КРОК-2” ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.

Тест № 1


У хворого 34 років на тлі симптомів грипу вночі гостро розвинувся психопатологічний стан, який характеризується повним дезорієнтуванням, маячними ідеями, нечленороздільною мовою, хаотичними рухами в межах ліжка. Соматичний стан хворого дуже важкий.

Визначіть тип збудження.

^ A Хореатичне

B Кататонічне

C Істеричне

D Аментивне

E Маніакальне

ТЕСТ № 2


Хвора перенесла вогнищевий енцефаліт. Орієнтування у неї не порушене. “Відчуває, що все навколо нереальне: будинки маленькі, круглі або викривлені, дерева перевернуті, а люди – дуже високі, з тоненькими руками та ногами”.           Визначіть психопатологічний синдром.

A Сенестопатичний

^ B Дереалізації

C Деперсоналізації

D Онейроїдний

Е Галюцинаторний

ТЕСТ № 3


Хворий страждає на СНІД. Повністю дезорієнтований, не розуміє переносного значення прислів’їв, забув назви навколишніх предметів, не виконує прості арифметичні дії, харчовий інстинкт посилений, критика до свого стану відсутня.   Визначіть психопатологічний синдром.

A Гебефренічний

B Корсаковський

C Псевдодементний

D Паралітичний

E Дементний


                                      6. ЛІТЕРАТУРА.

    Основна:

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ:     Здоров’я, 1993. – С. 68-76, 107-116.

 2. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина,     1995. – С. 268-310, 331-354.

 3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 109-127, 155-161


          Додаткова:

1. Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е. Бачерикова/. – Киев: Здоров’я, 1989. –     С. 178-192.

2. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и     доп. – СПб: СПбМАПО, 1997. – С. 168-205.


Методичну вказівку склав

                                доцент В.Г.Деркач


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи