Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 76.83 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата16.07.2012
Розмір76.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

Курс психіатрії та медичної психології
              Затверджено


         на методичній нараді кафедри

“_____”_______________року

протокол №

Зав. кафедри (курсу)


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для самостійної роботи студентів на тему:


ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПІЗНЬОГО ВІКУ (ІНВОЛЮЦІЙНІ ПСИХОЗИ ТА ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ АТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ). НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА


Навчальний предмет:

психіатрія та наркологія

6 курс мед. факультетів №1-2   Спеціальність: лік. справа

2 години


Методичну розробку склав

кандидат медичних наук,

доц. В.Г.Деркач

^ ТЕМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПІЗНЬОГО ВІКУ (ІНВОЛЮЦІЙНІ ПСИХОЗИ ТА ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ АТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ). НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА.


^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

В останні десятиліття збільшилася абсолютна кількість психічнохворих пізнього віку і зросла їх питома вага до загального числа психічних хворих, що обумовлено, переважно, збільшенням середньої тривалості життя і ростом частки похилих і передстарілих у загальній кількості населення. Розвиток психічних розладів в процесі старіння організму – це не просто кількісне збільшення його ознак, але й новий якісний стан, що вимагає диференційованого підходу до застосування терапевтичних заходів. Тому знаня передстаречих і старечих психозів, а також особливостей психічних порушень при атрофічних процесах у головному мозку, важливе для лікаря будь-якої спеціальності.


2. Навчальна мета.

2.1. Знати:

 • визначення інволюційних психозів;

 • етіологію і патогенез передстаречих і старечих психозів;

 • етіологію і патогенез психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку;

 • процесах у головному мозку;

 • клінічні прояви основних форм передстаречих і старечих психозів;

 • особливості клініки хвороб Альцгеймера, Піка та хореї Гентінгтона;

 • патологічну анатомію головного мозку при цих захворюваннях;

 • діагностику та диф. діагностику психічних розладів пізнього віку;

 • методи лікування передстаречих, старечих психозів і психічних

 • основні положення догляду та нагляду за психічнохворими у похилому та старечому віці;

2.2. Уміти:

 • зібрати анамнез життя та хвороби у хворих з психічними розладами пізнього віку;

 • діагностувати і проводити диференційну діагностику передстаречих, старечих психозів і психічних  порушень при атрофічних процесах у головному мозку;

 • проводити лікування психічних розладів пізнього віку;

 • доглядати за хворими на старечу недоумкуватість, пресбіофренію, хворобу Альцгеймера, хворобу Піка та хорею Гентінгтона.

^ 2.3. Практичні навички:

 • надання невідкладної допомоги хворим на злоякісну форму інволюційної меланхолії (ажитована депресія);

 • надання невідкладної допомоги хворим на інволюційну кататонію (субступорозний і ступорозний стани, кататонічне збудження);

 • надання невідкладної допомоги хворим з маячними формами передстаречих психозів;

 • нагляд за хворими з психічними розладами пізнього віку.


^ 3. ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

За даними вітчизняних і зарубіжних авторів показники поширення психічних розладів у старших вікових контингентах населення є високими – від 10 до 25 % усіх осіб старше 60-65 років страждають психічними порушеннями різної важкості.

У психіатричний літературі вік 45-60 років прийнято вважати передстаречим (пресенильним), а понад 60 років – старечим (сенильним), і психічні порушення, що виникають у ці вікові періоди – відповідно: пресенильними та сенильними.

Пресенильні та сенильні психічні порушення називають ще психічними розладами пізнього віку. Їх поділяють на 2 великі групи: функціональні психічні розлади і органічні психічні розлади. Відрізняються вони між собою тим, що при функціональних розладах є можливість їх повної або часткової редукції з відсутністю вираженого психічного дефекту або недоумства в кінцевому результаті захворювання.

Класифікація психічних розладів пізнього віку.

 1. Функціональні психічні розлади пізнього віку.

а) непсихотичні форми:

 • астеновегетативний синдром;

 • емоційні розлади;

 • сенестопатично-іпохондричні порушення;

 • істероподібні розлади;

б) інволюційні (пресенильні психози):

 • пресенильна меланхолія;

 • маячні форми;

 • кататонічна форма;

 • інволюційна істерія;

в) старечі (сенильні психози):

 • стареча меланхолія;

 • старечий параноїд;

 • старечі галюцинози.

 1. Органічні психічні розлади пізнього віку (психічні розлади при атрофічних процесах у головному мозку).

а) пресенильні деменції:

 • хвороба Альцгеймера;

 • хвооба Піка;

 • хорея Гентінгтона;

 • хвороба Паркінсона;

б) сенильна деменція (стареча недоумкуватість);

в) психотичні форми сенильної деменції:

 • маячні психози;

 • галюцинаторно-маячні психози;

 • парафренні психози;

 • афективні психози;

 • пресбіофренія.

Критерії інволюційних психозів.

 • початок у віці 45-60 років;

 • наявність фізичних, неврологічних і психічних ознак інволюції;

 • пригнічення настрою;

 • іпохондричність;

 • виражена постійність симптомів.

Особливості органічних психічних розладів пізнього віку (психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку).

 • повільний поступовий початок;

 • хронічний прогредієнтний перебіг;

 • розпад психічної діяльності від початкового її зниження до тяжких ступенів тотального недоумства як основний зміст клінічної симптоматики;

 • другорядне місце не завжди наявної продуктивної симптоматики;

 • зростаючий атрофічний процес у головному мозку як патологічна основа органічного недоумства та продуктивних симптомів.

^ Пресенильні деменції виникають у віці 40-60 років, сенильні – 65 років і старше.

Не дивлячись на різний вік початку хвороб та особливості клінічних проявів і перебігу їх, всі нозологічні форми пресенильних і сенильних деменцій є клінічним виразом старіння всього організму і вікової інволюції головного мозку.

^ У виникненні та розвитку психічних розладів пізнього віку

найбільш суттєву роль відіграють такі чинники:

 • нейроендокринні зсуви, обумовлені клімаксом;

 • різноманітні функціональні та структурні зміни всіх систем та органів, обумовлені старінням;

 • накопичення вікових хвороб і недуг;

 • особлива соціально-психологічна ситуація, в яку попадає старіюча людина (закінчення трудової діяльності, звуження соціальних зв’язків, одинокість тощо);

 • психологічне старіння, зміна характеру, що наступає під час старіння (зниження емоційного фону, тривожна підозрілість, консерватизм, недовірливість, ослаблення інтелектуально-мнестичних функцій).


^ 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1. Визначення психічних розладів пізнього віку.

 2. Що таке пресенильні (передстаречі) і сенильні (старечі) психози?

 3. Етіологія і патогенез передстаречих і старечих психозів.

 4. Етіопатогенез психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку.

 5. Які є непсихотичні розлади пізнього віку?

 6. Класифікація передстаречих і старечих психозів.

 7. Критерії інволюційних психозів.

 8. Класифікація психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку.

 9. Які клінічні прояви основних форм передстаречих і старечих психозів?

 10. Патологічна анатомія головного мозку при цих захворюваннях.

 11. Діагностика та диференційна діагностика психічних розладів пізнього віку.

 12. Методи лікування психічних розладів пізнього віку.

14.Невідкладна допомога при ажитованій депресії.

15.Невідкладна допомога при кататонічному ступорі та збудженні.

16.Основні положення догляду та нагляду за хворими пізнього віку.


^ 5. ТЕСТОВІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ “КРОК-2” ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.

ТЕСТ № 1


Хвора 45 років доставлена у лікарню після суїцидальної спроби. Рік назад припинилися місячні. Протягом 4-х місяців виникли думки про подружню зраду, знизився настрій. Сидить з опущеною головою, звинувачує себе в тому, що “втратила привабливість і тому чоловік її зраджує”. Висловлює хворобливі ідеї самозвинувачення, самоприниження.

Визначіть діагноз.

A Реактивна депресія

B Депресивна фаза МДП

^ C Інволюційна депресія

D Ажитована депресія

E Атеросклеротична депресія

ТЕСТ № 2


Хвора 78 років, стала підозрілою, заявляє, що “навколо будинку ходять люди з метою пограбування”. Втратила сон, збирала непотрібні речі, старанно їх ховала, а потім заявляла, що їх вкрали. Звинувачувала у цьому сусідів. У психічному статусі: амнестичне дезорієнтування, порушення мислення та інтелекту, загострення харчового інстинкту.

Визначіть діагноз.

A Атеросклеротична деменція

B Шизофренічна деменція

^ C Стареча деменція

D Хвороба Піка

Е Інволюційний параноїд

ТЕСТ № 3


Хвора 45 років після смерті чоловіка “стала помічати на порозі якийсь порошок, у поштовій скриньці чужі листи”. Відмовлялася від їжі, вважала, що в ній є отрута, не виходила із квартири. У лікарні “чує голоси, які звинувачують її в тому, чому не віддала квартиру синові”. Тривожна, метушлива, настрій тужливий. Відчуває приливи жару, місячні нерегулярні.

Визначіть діагноз.

^ A Пресенильний параноїд

B Реактивний параноїд

C Травматичний параноїд

D Атеросклеротичний параноїд

E Інфекційний параноїд


6. ЛІТЕРАТУРА.


     Основна:

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 125-129.

 2. Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф. Психиатрия: Учебник. – М: Медицина, 1989. – С. 457-474.

 3. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина,     1995. – С. 422-444.

 4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров’я, 1993.– С. 191-203.


     Додаткова:

 1. Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е. Бачерикова/. – Киев: Здоров’я, 1989. – С. 254-285.

 2. Руководство по психиатрии / Под ред. акад. Г.В. Морозова. – В 2-х т. – Т.1. – М.: Медицина, 1988. – С. 558-610.

 3. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб: СПбМАПО, 1997. – С. 380-418.Методичну вказівку склав

доцент В.Г.Деркач


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи