міністерство охорони здоров’я україни icon

                 міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 58.14 Kb.
Назва                 міністерство охорони здоров’я україни
Дата16.07.2012
Розмір58.14 Kb.
ТипДокументи

                 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

Курс психіатрії та медичної психології
              Затверджено


         на методичній нараді кафедри

“_____”_______________року

протокол №

Зав. кафедри (курсу)


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для самостійної роботи студентів на тему:


ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ, ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ ТА ПОРУШЕННЯХ МОЗКОВОГО

^ КРОВООБІГУ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА


Навчальний предмет:

психіатрія та наркологія

6 курс мед. факультетів №1-2   Спеціальність: лік. справа

2 години


Методичну розробку склав

кандидат медичних наук,

доц. В.Г.Деркач

^ ТЕМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:   ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ, ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ ТА ПОРУШЕННЯХ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ. ^ НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА.


 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Збільшення середньої тривалості життя людей призвело до росту числа осіб похилого і старечого віку, найбільш вразливих до судинних захворювань головного мозку, які часто призводять до появи психічних розладів. Психічні порушення судинного генезу відрізняються різноманітністю клінічних проявів, але значне місце серед них посідають неврозоподібні, психопатоподібні, нерізко виражені афективні та психоорганічні зміни. Хворі з такими розладами часто попадають в поле зору лікарів будь-якого фаху, тому знання психічних порушень судинного генезу займає важливе місце у їх професійній діяльності.


                                                      2. Навчальна мета.

 2.1. Знати:

 • етіологію та клінічні прояви церебрального атеросклерозу;

 • етіологію та клінічні прояви гіпертонічної хвороби;

 • патогенез психічних розладів судинного генезу;

 • ознаки атеросклеротичних і гіпертонічних психозів;

 • класифікацію атеросклеротичних і гіпертонічних психозів;

 • клінічні прояви основних форм атеросклеротичних психозів;

 • клінічні прояви основних форм гіпертонічних психозів;

 • основні методи лікування та профілактики судинних психозів.

 2.2. Уміти:

 • зібрати анамнез у хворих з судинними психічними розладами;

 • діагностувати атеросклеротичний і гіпертонічний психози;

 • лікувати і проводити відповідні профілактичні заходи.

 2.3. Практичні навички:

 • збирання анамнезу у хворих на судинні психози;

 • діагностування психічних розладів судинного генезу;

 • лікування психічних розладів судинного генезу;

 • проведення заходів з профілактики судинних психічних розладів.      

                           

     ^ 3. ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Психічні порушення, зумовлені атеросклерозом судин головного мозку, найчастіше зустрічаються у людей похилого віку, але слід враховувати, що вони можуть виникнути і в порівняно молодому віці (40-45 років). У динаміці розвитку нервово-психічних порушень при церебральному атеросклерозі виділяють: початкову стадію атеросклеротичної неврастенії, стадію атеросклеротичної енцефалопатії і кінцеву стадію – атеросклеротичної деменції.

В основі атеросклерозу лежать порушення ліпідного обміну і відкладення ліпідів, переважно холестерину, у внутрішній оболонці артерій.

^ Ознаки атеросклеротичних психозів: клінічні та параклінічні дані за церебральний атеросклероз, амнестичні розлади, астенія, емоційна лабільність.

Основні клінічні форми атеросклеротичних психозів: амнестична, Корсаковська, параноїдна, парафренічна, паранойяльна, дементна, маніакальна, депресивна, пароксизмальна.

Зміни судинного тонусу, що зумовлюють гіпертонічну хворобу, пов’язані з психогенно обумовленими порушеннями вищої нервової діяльності. Окрім тривалого й інтенсивного емоційного напруження в генезі гіпертонічної хвороби мають значення ендокринні зрушення, порушення діяльності нирок та деякі інші чинники. Розрізняють 3 стадії гіпертонічної хвороби: лабільна, стабільна, атеросклеротична.

^ Ознаки гіпертонічних психозів: клінічні й параклінічні дані за гіпертонічну хворобу, розлади пам’яті, тривожність, астенія, пароксизмальність.

Основні клінічні форми гіпертонічних психозів: депресивна, тривожно-параноїдна, дементна, пароксизмальна.

Лікування хворих з психічними розладами, зумовленими судинною патологією головного мозку, має бути комплексним, якомога раннім, тривалим і систематичним. На всіх стадіях захворювання показана так звана базова терапія, яка передбачає дієтичні рекомендації, нормалізацію артеріального тиску, застосування гіпохолестеринемічних і фібринолітичних препаратів, а також засобів, направлених на поліпшення мозкового кровообігу і боротьбу з явищами гіпоксії.


                                        ^ 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1. Етіологія, клініка, стадії церебрального атеросклерозу.

 2. Патогенез психічних розладів при церебральному атеросклерозі.

 3. Які є ознаки атеросклеротичних психозів?

 4. Клінічні прояви основних форм атеросклеротичних психозів.

 5. Етіологія, клініка, стадії гіпертонічної хвороби.

 6. Патогенез психічних розладів при гіпертонічній хворобі.

 7. Які є ознаки гіпертонічних психозів?

 8. Клінічні прояви основних форм гіпертонічних психозів.

 9. Методи лікування та профілактики психічних розладів судинного генезу.


^ 5. ТЕСТОВІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ “КРОК-2” ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.

Тест № 1


Хворий 50 років доставлений в міліцію після того, як 2 години назад смертельно поранив дружину ножем. Хворіє на гіпертонічну хворобу, вживав алкогольні напої. Розгублений, не пам’ятає, що трапилося, не вірить в те, що сталося. Дізнавшись про скоєне, дав реакцію глибокого відчаю.

Визначіть психічний розлад.

A Патологічний афект

B Фізіологічний афект

C Психопатичне збудження

D Патологічне сп’яніння

^ E Сутінковий стан

ТЕСТ № 2


Хвора 55 років знаходиться у психіатричній лікарні. 4 роки тому перенесла ішемічний інсульт. 2 дні назад почала заявляти, що за нею слідкують співробітники СБУ. Насторожена, з острахом придивляється до всіх в палаті. На очному дні – явища венозного застою. Позитивні симптоми орального автоматизму.

Ваш діагноз.

A Шизофренічний психоз

B Інволюційний психоз

C Соматогенний психоз

^ D Атеросклеротичний психоз

Е Гіпертонічний психоз

ТЕСТ № 3


Лікар 64 років періодично вживає алкогольні напої, рік тому переніс інфаркт міокарда. Не знає назви ліків, не володіє медичними термінами, забув імена дружини і дітей. Благодушний. Виражені симптоми орального автоматизму, склероз судин сітківки. Визначіть тип деменції.

A Пресенильна

^ B Атеросклеротична

C Алкогольна

D Гіпертонічна

E Сенильна

                                    6. ЛІТЕРАТУРА.

     Основна:

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ:     Здоров’я, 1993. – С. 116-125.

 2. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993. – С. 161-170.

           Додаткова:

1.  Банщиков В.М. Атеросклероз сосудов головного мозга и психические      нарушения. – М.: Медицина, 1967. – 289 с.

2.  Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и      доп. – СПб: СПбМАПО, 1997. – С. 349-397.


Методичну вказівку склав

                                доцент В.Г.Деркач


Схожі:

                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
                 міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
                 міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи