Державний комітет України по земельних ресурсах icon

Державний комітет України по земельних ресурсах
НазваДержавний комітет України по земельних ресурсах
Сторінка1/7
Дата16.07.2012
Розмір1.03 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7


Державний комітет України по земельних ресурсах


Проект “Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру


Земельне законодавство України


Збірник законодавства у двох томах


Упорядник:

А. М. Мірошниченко


Київ - 2005

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

Передмова 4

Тематичний покажчик актів земельного законодавства. 7

Перелік скорочень


ГДСЛ – Головний державний санітарний лікар;

ДДВетМед – Державний департамент ветеринарної медицини;

ДЖКГосп – Державний комітет України по житлово-комунальному господарству;

ДКЛГ – Державний комітет лісового господарства України;

ДКПідпр-ва – Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва України;

ДПА – Державна податкова адміністрація;

ДСтандарт – Держстандарт;

ЗАРК – закон Автономної Республіки Крим;

З – закон;

ЗУ – закон України;

КМГ – Київський міський голова;

МЕБ – Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;

МЕР – Міністерство екології та природних ресурсів України;

МінАП – Міністерство аграрної політики України;

Мінсільгосп – Міністерство сільського господарства;

П ПВСУ – постанова Пленуму Верховного Суду України;

ПВР – постанова Верховної Ради;

Пост – постанова;

ПКМ – постанова Кабінету Міністрів України;

ПРМ – постанова Ради Міністрів;

Р ВАСУ – роз’яснення Вищого арбітражного суду України;

УП – указ Президента України;

УПрез – указ Президії.

Передмова
^ Загальна характеристика видання. Останніми роками в Україні було видано достатньо велику кількість збірників земельного законодавства. Від більшості таких збірників дане видання відрізняється, насамперед, своїм обсягом (до видання включено, повністю або у витягах, біля трьохсот нормативно-правових актів).

Характерною рисою даного видання також є наявність у ньому численних нормативно-правових актів технічного характеру (нормативних документів), що, маючи важливе земельно-правове значення, були досі маловідомими широкому загалу. За практикою, що склалася, це здебільшого справжні раритети – вони друкуються невеликими накладами і зазвичай не містяться у більшості правових баз даних.

Законодавство наведене станом на 25.06.05.


Розміщення актів. Розміщення нормативно-правових актів зазвичай здійснюється за наступним принципом: спочатку йдуть акти вищої юридичної сили, потім – нижчої. Серед актів однакової юридичної сили першими наводяться акти, прийняті раніше.

Відхиленням від загального правила є розміщення на початку збірника Земельного кодексу України. На думку упорядника, він буде використовуватися найбільш часто, і таке розміщення спростить його застосування.


^ Нечинні положення. У виданні наведені окремі акти (формально не скасовані), положення яких повністю чи у певній частині не можуть застосовуватися, оскільки суперечать або пізнішим актам, або актам вищої юридичної сили.

Упорядник вважав, що такі акти слід наводити для збереження “повноти картини”. Крім того, у ряді випадків питання про чинність або нечинність того чи іншого положення є достатньо спірним, і упорядник, не нав’язуючи свого погляду, залишає читачеві можливість зробити власний висновок.


^ Оформлення витягів. Багато нормативно-правових актів наведені не повністю, а у витягах. У таких випадках у витягах, крім основного тексту, опускалися назви структурних частин акту (розділів, глав тощо). Замість пропущеного тексту проставлялося три крапки, незалежно від кількості пропущених статей, пунктів тощо.

Проте якщо наводиться певна частина статті, пункту тощо, з метою зробити можливим точне посилання на наведене положення, кожна пропущена частина статті чи абзац, що передують наведеному положенню, заміняються трьома крапками.

Наприклад:


Закон України

^ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”

(Витяг)

(Відомості Верховної Ради України, 2002, N 10, ст.78)

Стаття 11. Утримання житлового комплексу на балансі

Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може:

прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;

за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;

укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього.Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 2001 року

N 2866-III


У даному прикладі фраза “Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього” складає ч. 7 ст. 11 Закону, на що вказує наявність “трикрапок” замість пропущених ч. 2-6 статті. Після тексту ч. 7 ст. 11 поставлена одна “трикрапка”, хоча в статті є і ч. 8, і ч. 9. Так само, однією “трикрапкою” позначені преамбула і 10 статей, що передують ст. 11 Закону.

“Трикрапки”, що позначають відсутність іншої статті, проставлялися через рядок. “Трикрапки”, що позначали відсутність тексту цієї ж статті, проставлялися на “прилеглому” до тексту рядку.


^ Методика пошуку офіційних текстів нормативно-правових актів.

Упорядник наголошує, що наведені у даному виданні тексти нормативних документів (стандартів, будівельних норм, санітарних норм тощо) не є офіційними, при підготовці видання подібного обсягу неминучими є дрібні неточності технічного походження. Також слід враховувати, що після видання збірника могли відбутися зміни у законодавстві. Тож у випадках, коли вимагається абсолютна точність посилання на нормативні документи, автор наполегливо радить звертатися до офіційних текстів.

Сьогодні при пошуку правової інформації традиційним шляхом є звернення до комп’ютерних правових баз даних, деякі з яких доступні через мережу Інтернет. Як приклад, можна навести такі бази: Нормативні акти України (ВАТ “Інформтехнології” – www.nau.kiev.ua), ЛІГА:ЗАКОН (ІАЦ “ЛІГА” – www.liga.kiev.ua), “Право” (ІАЦ “Біт”), сторінка в Інтернет Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та ін. На жаль, цей зручний, ефективний та надійний спосіб пошуку правової інформації практично непридатний для пошуку текстів нормативних документів (стандартів, будівельних норм, санітарних норм тощо), більшість із яких видані або занадто давно, щоб бути включеними до баз даних, або не реєструються у Міністерстві юстиції і тому залишаються поза увагою операторів баз. Тим не менш, у більшості баз даних наявні санітарні норми та правила, що видані в Україні після 1991 року, а також правила пожежної безпеки загальнодержавного рівня. Отже, першим кроком у пошуку тексту нормативного документу може бути звернення до правової бази (баз) даних.

Якщо перший крок не дав результатів, для подальших пошуків доцільно визначити точну назву та реквізити необхідного Вам нормативного акту, особливо, якщо Ви шукаєте нормативні документи. Цій меті можуть слугувати переліки окремих різновидів нормативних документів.

Так, відомості про чинні на сьогодні в Україні нормативні документи зі стандартизації систематизовані:

  • щодо державних стандартів України, чинних республіканських стандартів, настановчих документів та рекомендацій Держстандарту України, державних стандартів та галузевих класифікаторів у “Каталозі нормативних документів 2000” (Каталог нормативних документів. – Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації. – Київ. – 2000. – 513 с.);

  • щодо чинних міждержавних нормативних документів - у покажчику “Межгосударственные стандарты” (Межгосударственные стандарты: Указатель. – В 5 т. / Под общ. Ред. В. Л. Иванова. – Львов: Леонорм, 2001).

Якщо ж йдеться про нормативні документи у галузі будівництва, слід звернутися до “Переліку нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України”. В принципі, даний Перелік повинен переглядатися щорічно, але поки що цього не відбувається: чинний на сьогодні Перелік затверджений Наказом Держбуду України від 21 грудня 1998 року і включає в себе кілька тисяч нормативних документів. При цьому нормативні документи у галузі будівництва утворюють систему, що має досить складний структурний поділ на класи, підкласи та комплекси в залежності від об’єкту регулювання відповідно до Схеми класифікації нормативних документів України у галузі будівництва, що є Додатком 1 до ДБН А.1.1-1-93. Схема може серйозно допомогти у пошуку необхідного документу.

Систему нормативних актів у сфері забезпечення пожежної безпеки відображає Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (Реєстр НАПБ)1, що ведеться відповідно Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, затвердженого Наказом Міністрества України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 23.09.2003 № 355 2.

Інформацію про чинні нормативні документи у галузі забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення слід шукати у переліках “нормативних та інших офіційних документів з санітарно-епідемічних питань” (Перелік офіційних документів з питань організації та управління санепідслужбою, Перелік нормативних та інших офіційних документів з комунальної гігієни, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни праці, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни харчування, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни дітей та підлітків, Перелік нормативних та інших офіційних документів з радіаційної гігієни, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни транспорту, Перелік нормативних та інших офіційних документів з епідеміології) - займають більше ста сторінок друкованого тексту (Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань: У 6 т. / Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідемічне управління. – Під заг. ред. В. Ф. Марієвського. – К., 1995. – Т. 1. Ч. 1. – С. 37-138.).

При пошуку названих вище переліків найбільш ефективним шляхом є звернення до Державної науково-технічної бібліотеки України (м. Київ, вул. Антоновича, 180).

У цій бібліотеці наявні і більшість текстів нормативних документів. Також тексти нормативних документів можуть бути наявними у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3), Державній науковій медичній бібліотеці МОЗ України (м. Київ, вул. Толстого, 7) та інших бібліотеках (з меншою імовірністю).

Альтернативою зверненню до бібліотек (особливо у разі, якщо Вас цікавить не просто ознайомлення з нормативним документом, а його придбання) може бути звернення до профільних видавництв, що здійснюють публікацію відповідних нормативних документів. Такими видавництвами є насамперед ДП “Укрархбудінформ” (м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26) відносно нормативних документів у галузі будівництва, ТК зі стандартизації “Будтехнормування” (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, лабораторний корпус, к. 324) щодо нормативних документів зі стандартизації, Український гігієнічний центр МОЗ України (м. Київ, вул. Попудренка, 50, 7 поверх, к. 13) щодо санітарних норм та правил, Видавництво “Основа” (м. Київ, вул. Комінтерну, 30) щодо нормативних документів із будівництва, нормативних актів з питань пожежної безпеки, нормативних актів з безпеки праці.

Все частіше тексти нормативних документів можна отримати через мережу Інтернет або по електронній пошті, щоправда, поки що виключно на платних засадах. Наприклад, доступ до нормативних документів у галузі будівництва надають НПП “Банатовик” (www.building.kharkov.ua), ІДС “Infobase” (www.infobase.kiev.ua), інтернет-сторінка http://document.org.ua, у галузі охорони праці – інтернет-сторінка www.dnop.com.ua. Хочеться сподіватися, що в подальшому коло і обсяг доступних через Інтернет документів значно розшириться і стане безоплатним.

У разі потреби відповідну інформацію, текст нормативного документу можна уточнити, звернувшись до відповідного органу, що здійснює видання відповідних нормативних документів. Особливо нагальною, на наш погляд, така потреба є у випадках, коли йдеться про санітарні норми та правила – адже існуючі переліки є застарілими, а інформація про зміни та доповнення до санітарних норм є практично недоступною для населення. Звернення за текстом документу або інформацією про його наявність та/або чинність доцільно оформлювати як інформаційний запит відповідно до Закону України “Про інформацію” (ст. ст. 32-37).


Упорядник буде вдячний за будь-які зауваження та пропозиції щодо вдосконалення форми та змісту даного видання.


З повагою,

упорядник, к. ю. н. Анатолій Мірошниченко,


доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права

юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

mirosh@mail.univ.kiev.ua

www.bonimir.com.ua
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний комітет України по земельних ресурсах iconДержавний комітет України по земельних ресурсах
Проект “Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру
Державний комітет України по земельних ресурсах iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться 19-20 травня 2011 р за адресою:...
Державний комітет України по земельних ресурсах iconЛитература для изучения: Хозяйственный кодекс Укра ины //. Гражданский
...
Державний комітет України по земельних ресурсах iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні І паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями
Державний комітет України по земельних ресурсах iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Державний комітет україни з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України)
Державний комітет України по земельних ресурсах icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний комітет України по земельних ресурсах icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний комітет України по земельних ресурсах icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний комітет України по земельних ресурсах icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний комітет України по земельних ресурсах icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи