З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу icon

З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу
НазваЗ креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу
Дата16.07.2012
Розмір105 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Програма

з креслення


Полтава 2012


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КРЕСЛЕННЯ


Цілі та задачі курсу


Основною метою вивчення креслення являється розвиток просторового уявлення, вивчення властивостей різноманітних геометричних об’єктів, підготовка абітурієнтів до самостійного виконання графічної документації для виготовлення деталей та предметів, а також для розв'язання творчих завдань з елементами конструювання.


^ ЗАВДАННЯ КУРСУ


1. Сформувати в абітурієнтів знання про прямокутне проекціювання на одну, дві й три взаємно перпендикулярні площини, про побудову аксо­нометричних проекцій і прийоми виконання технічних рисунків.

2. Ознайомити з основними правилами виконання креслень, передба­ченими державними стандартами ЄСКД.

3. Навчити абітурієнтів у процесі читання креслень відтворювати об­раз предметів і аналізувати їх форму та конструкцію.

4. Ознайомити з теоретичними основами та закономірностями побудови окремих зображень та креслень геометричних об’єктів (точок, прямих, площин).

5. Сприяти розвитку технічного й образного мислення, а також прос­торового уявлення.

6. Навчити абітурієнтів самостійно користуватися навчальними, довідковими посібниками в процесі читання і виконання креслень.

7. Сприяти прищепленню навичок культури праці в процесі виконан­ня графічної документації.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

викладання дисципліни "Креслення"


з/п

Назва і зміст практичного заняття

Кількість годин

1

Поняття про державні стандарти. Шрифти креслярські.

2

2

Формати, масштаби, типи ліній. Контрольна робота № 1 .

2

3

Правила нанесення розмірів.

2

4

^ Геометричні побудови при виконанні креслень.

Поділ відрізка прямої. Побудова перпендикулярних та паралельних прямих. Побудова, вимір і поділ кутів.

2

5

Побудова плоских фігур. Поділ кола на рівні частини. Побудова правильних багатокутників.

2

6

Визначення центра дуги кола. Побудова ухилу та конусності.

2
Контрольна робота №2.
7

Спряження. Загальні положення. Побудова дотичних до кола.

2
Спряження прямих дугою кола.
8

Спряження дуг кіл між собою.

2

9

Побудова коробових кривих. Виконання креслення технічної деталі. Контрольна робота № 3.

2

10

Побудова лекальних кривих.

2

11

Метод проектування. Епюр Монжа. Проекції точки.

2

12

Побудова точок у різних чвертях простору. Побудови точок за даними координатами на епюрі Монжа.

2

13

Проекції прямої.

2

14

Сліди прямої. Метод прямокутного трикутника.

2

15

Проекції площини.

2

16

Проекції точок та прямих у площині. Контрольна робота № 4

2

17

Перетин прямої і площини.

2

18

Взаємний перетин площин.

2

19

Побудова проекцій гранних поверхонь.

2

20

Побудова проекцій кривих поверхонь.

Контрольна робота № 5.

2

21

Побудова ліній на поверхнях.

2

22

Побудова точок на поверхнях.

2

23

Побудова гранних поверхонь площиною та прямою лінією.

2

24

Перетин кривих поверхонь площиною і прямою лінією. Контрольна робота № 6.

2

25

Побудова проекцій геометричних тіл з отворами.

2

26

Аксонометричні проекції. Загальні поняття та визначення.

2

27

Прямокутні ізометричні проекції.

2

28

Прямокутні диметричні проекції. Контрольна робота № 7.

2

29

Фронтальна диметрична проекція.

2

30

Побудова геометричних тіл у прямокутній ізометрії.

2

31

Побудова геометричних тіл у прямокутній диметрії.

2

32

Побудова геометричних тіл у фронтальній диметрії. Контрольна робота № 8.

2

33

Побудова технічної деталі у прямокутній ізометрії.

2

34

Побудова технічної деталі у прямокутній диметрії.

2

35

Побудова технічної деталі у фронтальній диметрії.

2

36

Побудова виглядів геометричних тіл та технічних деталей. Контрольна робота №9

4

37

Побудова перерізів.

4

38

Побудова розрізів.

4

39

Побудова 3-х виглядів геометричного тіла за наочним зобра­женням.

2

40

Побудова 3-х виглядів простої технічної деталі за наочним зображенням. Контрольна робота № 10.

2

41

Побудова 3-х виглядів складної технічної деталі за наочним зображенням.

2

42

Побудова 3-х виглядів геометричного тіла за двома даними проекціями.

2

43

Побудова 3-х виглядів простої технічної деталі за двома даними проекціями.

2

44

Побудова 3-х виглядів складної технічної деталі за двома проекціями. Контрольна робота №11.

2

45

Побудова 3-х проекцій простої технічної деталі з необхідними розрізами та аксонометрією з вирізом 1/4 частини за двома даними проекціями.

Контрольна робота № 12.

4

46

Побудова 3-х проекцій складної технічної деталі з необхідними розрізами та аксонометрією з вирізом 1/4 частини за двома да­ними проекціями.

4

47

Побудова архітектурних форм, які складаються із спряжень прямих та дуг кіл. Контрольна робота № 1 3 .

8

ЛІТЕРАТУРА


1. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти/ В.Є.Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; За ред. В.Є. Михайленка. – Львів: «Новий світ - 2000», 2002. – 336 с., іл.

2. Єдина система конструкторської документації. Загальні правила виконання креслень. Довідник/ За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НТЦ «Леонорм стандарт», 2001. – 223с.

3. Інженерна графіка: Довідник/ В.М. Богданов, А.П. Верхола, Б.Д.Коваленко та ін.; За ред. А.П. Верхоли. – К.: Техніка, 2001. – 268 с., іл.

4. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник/ В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Вища шк., 2000. – 342 с., іл.

5. Креслення: Навч. посібник/ За ред. проф. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – 512 с., іл.

6. Методичні вказівки до геометричного і проекційного креслення для студентів технічних спеціальностей та слухачів підготовчого відділення. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 37 с.

7. Креслення: Підручник для учнів загальноосвіт. навч.-вихов. закл./ В.К.Сидоренко . – К.: Школяр, 2003. – 239с., ил.

8. Черчение: Учебное пособие для подготовительных отделений вузов/ З.И.Александрович и др. - Мн.: Высш. школа, 1983.


Творчий конкурс: креслення (вступне випробування)


мета вступного випробування


1. Визначити рівень знань абітурієнтів про прямокутне проекціювання на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини.

2. Визначити рівень знань правил виконання креслень, передбачених державними стандартами.

3. Оцінити рівень техніки виконання креслень.

ЗАДАЧІ:

1. Побудувати три проекції (зображення) геометричної фігури або технічної деталі за двома даними проекціями з дотриманням визначених карткою-завданням умов:

- виконання необхідних розрізів, перерізів для повного уявлення про форму деталі;

- нанесення розмірів для повного уявлення про розміри всіх елементів деталі.

2. Побудувати обриси заданої геометричної фігури або технічної де­талі використовуючи правила побудови спряжень:

- спряження двох прямих, які утворюють гострий, прямий, тупий ку­ти дугою кола заданого радіуса;

- побудова дотичної до кола, до двох кіл;

- спряження прямої та кола, двох кіл дугами заданого радіуса.

3. Креслення повинні бути виконані з суворим додержанням державних стандартів.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ:


1. Компонування зображень у полі аркуша.

2. Вірність побудови проекцій деталі, розрізів, нанесення розмірів.

3. Правильність, якість виконання роботи.

Графічна робота оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота, оцінена балами нижче 24-х уважається незадовільною і не бере участі в конкурсі


Приклад завдання

Дано: дві проекції конуса з отворами.

ПОБУДУВАТИ: три вигляди, необхідні розрізи, аксонометрію з вирізом 1/4 частини і проставити розміри.


Схожі:

З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconЗ креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу
Сформувати в абітурієнтів знання про прямокутне проекціювання на одну, дві й три взаємно перпендикулярні площини, про побудову аксо­нометричних...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconПерелік тем для написання рефератів
Методика проведення занять факультативу (за вибором): „Основи креслення", „Геометричне креслення", „Проекційне креслення", „Елементи...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни креслення
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Креслення» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconЛекція 6 Проекційне креслення. Гост 305 –68
Проекційне креслення дає змогу практично відобразити на кресленні різного виду деталі, які в свою чергу складаються з вивчених нами...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconПрограма курсу має на меті сформувати в учнів ставлен­ня до креслення як до одного з головних і необхідних за­собів спілкування людей у їхній практичній діяльності,
Курс креслення має загальноосвітній характер і сприяє політехнічній освіті учнів, розвиткові у них технічних здібностей та формуванню...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconМіністерство освіти І науки України
Програма та робоча програма навчальної дисціпліни «Інженерна графіка та креслення» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Кримінологія»
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconА. А. Євдокімов Навчальна прогрма та робоча програма з диплом
Навчальна прогрма та робоча програма з дипломного проектування для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 08010105...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconМ.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012
Вступний екзамен з географії. Навчальна програма / За ред. Л. М. Булави. – Полтавський національний педагогічний університет імені...
З креслення Полтава 2012 робоча навчальна програма з креслення цілі та задачі курсу iconКафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи