Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка icon

Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Скачати 98.48 Kb.
НазваПрограма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Дата16.07.2012
Розмір98.48 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

програма

вступних іспитів

із профілюючих дисциплін


для вступників до

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка


факультет: архітектурний

галузь знань: 0202 «Мистецтво»


напрям підготовки:

020205 «Образотворче мистецтво»

020208 «Декоративно-прикладне мистецтво»

структурні складові програми вступних

екзаменів із профілюючих дисциплін


(рисунок, живопис):


1. Мета і завдання, що стоять при проведенні вступних екзаменів.

2. Зміст екзаменів, матеріал виконання, критерії оцінювання.

^ 3. Форма проведення екзаменів.


1. Метою проведення вступних екзаменів є виявлення здібностей абітурієнта, рівня його академічної підготовки та здатності вступника творчо мислити.

У процесі виконання екзаменаційних завдань абітурієнту слід розв’язати такі задачі:

з рисунка

- оптимально розмістити зображення на аркуші (компоновка);

- правильно передати характер, пропорції, конструктивно-пластичні особливості і форму голови живої натури;

- показати якість технічного виконання та вміння засобами світлотіні передавати об’ємно-просторове зображення голови;

з живопису

- розмістити зображення натюрморту відповідно до формату аркуша;

- ураховуючи характер освітлення (природне або штучне) правильно передати кольоротонові співвідношення атрибутів натюрморту і загальну кольорову гаму;

- виявити предметні характеристики складових натюрморту: пропорції, форму, матеріальність, фактуру;

- передати плани та простір середовища;

програма вступного іспиту з РИСУНКУ


Зміст екзамену з рисунка полягає у виконанні абітурієнтом у техніці олівця академічного рисунка голови натурника з виявленням характеру, конструкції та об’єму, форми голови.

Завдання: Рисунок голови натурника.

Час виконання – 8 академічних годин.

Матеріал – папір, графічний олівець.

Розмір – 1/2 аркуша паперу (формат А2).


^ Критерії оцінювання

№ з/п

Найменування критерію

Кількість балів

Складові критерію


1


Компонування20


10

Співвідношення зображення з розміром аркушу паперу

10

Правильність розташування зображення відносно вертикалі й горизонталі2Побудова голови натурника60

30

Пропорції

10

Врахування перспективи

10

Симетричність побудови

10

Правильність побудови окремих деталей голови3


Конструктивний аналіз голови натурника60

20

Визначення конструктивності основних мас

20

Конструктивна побудова деталей

20

Передача анатомічних особливостей і характеру голови натурника4


Світло-тіньове моделювання форми голови


40

10

Виявлення за допомогою світлотіні загальної форми голови

20

Світлотіньове моделювання голови

10

Застосування напівтонів, рефлексів бліків


5


Техніка виконання


20

8

Пластичність лінії, якість штриха

8

Визначення просторового розташування деталей голови засобами лінійної графіки

4

Передача фактури і матеріальності


Шкала оцінювання


12-ти бальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

200-бальна

(100-200)

100 – 108

109 – 115

116 – 123

124 – 133

134

– 142

143

– 150

151

– 159

160 – 167

168 – 176

177 – 184

185 – 192

193 – 200програма вступного іспиту з живопису


На екзамені з живопису вступник виконує з натури етюд натюрморту з предметів побуту на тлі драпіровки із виконанням вимог щодо академічної роботи на виявлення кольору, форми, фактури та гармонійного розташування елементів зображення у форматі аркуша.

Завдання

Складний натюрморт.

Час виконання – 8 академічних годин.

Матеріал – папір, акварель, гуаш, темпера.

Розмір – 1/2 аркуша паперу (формат А2).

^ Критерії оцінювання

№ з/п

Найменування критерію

Кількість балів

Складові критерію


1


Компонування

20

10

Співвідношення зображення з розміром аркушу паперу

10

Правильність розташування зображення відносно вертикалі й горизонталі2

Відповідність співвідношень та пропорційність зображуваних атрибутів натюрморту40


20

Визначення пропорцій та характеру зображуваних предметів20

Вірність побудови зображуваних предметів відносно лінії горизонту3


Тональне вирішення зображення


60

30

Правильність підбору палітри кольорів

30

Правильність співвідношень локальних кольорів за світлотою та яскравістю


4

Колористичне вирішення зображення


60

20

Цілісність колористичного вирішення

20

Гармонійність поєднання кольорів

20

Передача просторовості


5


Техніка виконання


20

10

Передача фактури і матеріальності атрибутів

10

Володіння техніками, засобами та прийомами письма


Шкала оцінювання

12-ти бальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

200-бальна

(100-200)

100 – 108

109 – 115

116 – 123

124 – 133

134

– 142

143

– 150

151

– 159

160 – 167

168 – 176

177 – 184

185 – 192

193 – 200


^ Форма проведення іспитів


Екзамени зі спеціальностей 020205 “Образотворче мистецтво” та 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» проводяться згідно із затвердженим графіком, де вказані дата, час складання екзамену та кількість відведених на це годин:

- рисунок – 8 академічних годин,

- живопис – 8 академічних годин,

Екзамени проводяться у спеціально відведених і підготовлених аудиторіях із відповідним освітленням та обладнанням (мольберти, подіуми, софіти, стільці).

Перед початком екзаменів із рисунка і живопису абітурієнти вибирають місця за принципом екзаменаційних білетів, де вказані номери місць, які вони займають. Самовільна зміна місць не дозволяється.

Екзаменаційні роботи виконуються на білих аркушах паперу формату А2, на яких перед початком екзамену обов’язково ставиться печатка.

Роботи студентів оцінюються за 200-бальною шкалою:

Шкала оцінювання

12-ти бальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

200-бальна

(100-200)

100 – 108

109 – 115

116 – 123

124 – 133

134

– 142

143

– 150

151

– 159

160 – 167

168 – 176

177 – 184

185 – 192

193 – 200Вступні випробування з рисунка, живопису оцінюються за двохсотбальною шкалою, незадовільними вважаються оцінки від 100 до 123 балів.

Довідки абітурієнтам, які не пройшли вступних випробувань, видаються за двохсотбальною шкалою.Розглянуто й схвалено на засідання кафедри образотворчого мистецтва,

протокол № 5 від 21.12.2011 р.


Зав. кафедри О.К. Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО радою архітектурного факультету, протокол № 5 від «26»грудня 2011 р.

Декан архітектурного факультету

______________ В.В. ШуликСхожі:

Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПрограма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Метою проведення вступних екзаменів є виявлення здібностей абітурієнта, рівня його академічної підготовки та здатності вступника...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПрограма вступних іспитів із профілюючих дисциплін за скороченою програмою для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Метою проведення вступних екзаменів є виявлення здібностей абітурієнта, рівня його академічної підготовки та здатності вступника...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПрограма вступних іспитів із профілюючих дисциплін за скороченою програмою для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Метою проведення вступних екзаменів є виявлення здібностей абітурієнта, рівня його академічної підготовки та здатності вступника...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПоложення про конкурс на гуртожиток Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з максимального потенціалом енергозбереження
Конкурс проводиться серед гуртожитків №4 І №5 Полтавського національного технічного університету під гаслом «Збережи енергію, збережи...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПравила прийому до Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconНаукових розроблень
...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconНаукових розроблень
...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconГрафік
Правил прийому до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПрограма вступного фахового випробування
Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня – „Спеціаліст” розроблена на...
Програма вступних іспитів із профілюючих дисциплін для вступників до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи