МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни icon

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 243.35 Kb.
НазваМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата16.07.2012
Розмір243.35 Kb.
ТипДокументи

МіністерствО освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПрограма


Фахового вступного випробування


зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»,

напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


ПОЛТАВА 2012


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» для здобуття кваліфікації «бакалавр з фінансів і кредиту».

Вступний іспит проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок молодших спеціалістів, передбачених ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста з напрямку «Економіка і підприємництво», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (складення комплексного кваліфікаційного державного екзамену).

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.

Фахове вступне випробування зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізована програма «Фінанси», проводиться Державною екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, на підставі програми, затвердженої на засіданні приймальної комісії від 01.07. 2011 року.

Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В роботі комісії приймають участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що включені до складу іспиту. Іспит проводиться шляхом виконання та подальшої оцінки комплексного кваліфікаційного завдання.  1. ^ ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний іспит проводиться через виконання тестового завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких нормативних фахових дисциплін

^ Страхові послуги:

Страхова послуга як специфічний товар. Економічна необхідність страхових послуг. Вивчення і формування попиту на страхові послуги. Страхові посередники, їх роль у наданні страхових послуг.

Порядок укладання та ведення страхової угоди. Оцінка ризику при прийнятті об'єкта на страхування. Страховий акт. Розрахунок збитків та виплат відшкодування.

Особливості страхування життя громадян. Змішане страхування життя. Страхування пенсій. Страхування дітей.

Захист громадян від нещасних випадків. Обов'язкове страхування від нещасних випадків. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Добровільні види страхування від нещасного випадку.

Обов'язкове медичне страхування. Добровільне медичне страхування.

Форми та види страхування підприємницьких ризиків. Страхування від вогневих ризиків. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення майна. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.

Форми та види страхування майна суб'єктів сільського господарства. Страхування врожаю сільськогосподарських культур. Особливості страхування сільськогосподарських тварин. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

Страхування технічних ризиків. Страхування будівельно-монтажних ризиків.

Страхування кредитних ризиків. Страхування товарних ризиків. Страхування фінансових ризиків.

Страхування автотранспортних ризиків. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Функції моторного товариства. Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом.

Страхування морських суден. Страхування відповідальності власників суден. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Страхування громадян від нещасних випадків на морському транспорті.

Страхування повітряних суден. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Страхування громадян при перевезенні авіаційним транспортом.

Страхування майна громадян. Страхування будівель і споруд, що знаходяться у власності громадян. Страхування професійної відповідальності. Страхування особистої відповідальності.


^ Податкова система:

Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Поняття і функції податків. Форми платежів до бюджету, неподаткові платежі. Фіскальна, регулююча та контрольна функції податків. Вплив регулюючої та фіскальної функцій на ціноутворення. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків: за формою оподаткування, за економічним змістом, за засобом стягнення.

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують.

Визначення поняття податкового менеджменту. Податкова служба України. Мета податкової служби. Державна податкова адміністрація України, юридичний статус податкової служби. Функції органів державної податкової служби. Права, обов'язки та відповідальність податкової адміністрації. Податкова міліція, обов'язки і права податкової міліції. Обслуговування платників, облік платників. Світовий досвід організації роботи податкової служби.

Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Приховування доходів та інші форми податкових зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової економіки. Можливості ухилення від сплати з різних видів податків. Боротьба з ухиленням від сплати податків. Сутність та форми перекладання податків.

Сутність та призначення податку на додану вартість, теоретичні засади ПДВ. Схема оподаткування та використання зарубіжного досвіду використання ПДВ. Об'єкти оподаткування та операції, що не є об'єктами оподаткування. База оподаткування. Операції, звільнені від обкладення ПДВ. Ставки податку, нульова ставка, її значення. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість. Склад податкової накладної. Дати виникнення податкового зобов'язання з ПДВ. Дата виникнення та сутність податкового кредиту з ПДВ. Порядок визначення суми податку на додану вартість, яка перераховується до бюджету, або суму бюджетного боргу. Строки сплати податку та податкова декларація з ПДВ.

Акцизний збір в системі непрямого оподаткування. Фіскальний та регулюючий характер акцизу та мита. Сутність впливу цих податків на структуру попиту. Платники акцизу, об'єкт оподаткування, підакцизна товарна група. Порядок сплати та перерахування.

Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Термінологія митної справи: митна територія й митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти. Платники і ставки мита. Порядок сплати мита. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Справляння мита та порядок його перерахування в бюджет.

Основи прибуткового оподаткування підприємства. Діалектика прямого оподаткування в Україні, податок на доход та податок на прибуток: переваги та недоліки. Платники податку на прибуток підприємства. Об'єкт оподаткування. Визначення складу валових витрат. Визначення валових витрат, особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника. Особливості визначення складу витрат на оплату праці. Оподаткування операцій особливого виду (бартерних, страхової діяльності, розрахунків у валюті, торгівлі цінними паперами). Інші особливості оподаткування. Ставка податку та основна схема визначення оподаткованого прибутку. Податкові періоди, дати збільшення валових розходів та валових доходів. Порядок нарахування, обчислення та строки виплати податку.

Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні. Платники та об'єкт оподаткування. Ставки податку на доходи громадян. Податковий кредит, його застосування при оподаткуванні фізичних осіб, податкова соціальна пільга, особливості її застосування. Оподаткування особливих видів доходів: інвестиційного доходу, спадщини та даріння, доходів від реалізації рухомого і нерухомого майна. Особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю.

Сутність фіксованого податку з приватного підприємця. Платники фіксованого податку. Розмір і порядок сплати фіксованого податку. Єдиний податок та спрощена система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Переваги єдиного податку. Порядок переходу до єдиного податку та видачі свідоцтва про його сплату. Фіксований податок з сільськогосподарських підприємств.

Види майнового оподаткування. Перспективи введення податку на нерухомість. Джерела сплати, ставки та об'єкти оподаткування. Податок на землю, об'єкти та платники. Проблеми оподаткування земельних ділянок, оцінка землі. Податок на власників транспортних засобів. Об'єкти, правила сплати, ставки податку. Підпорядкованість стягнення майнових податків. Податок на спадщину та даріння. Світовий досвід.

Місцеві податки та збори. Об'єкти, платники та направлення коштів місцевих податків. Ринковий збір, податок з реклами. Комунальний податок. Інші місцеві податки та збори. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі вилучення місцевих податків та зборів. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян місцевими податками та зборами. Джерела сплати місцевих податків та зборів. Відповідальність платників.

Основи і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Принципи встановлення плати за ресурси: обов'язковість і однократність. Обов'язковість і однократність плати за ресурси як передумова встановлення реальної собівартості. Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів. Лісовий дохід, його сутність і призначення. Плата за воду. Плата за розробку корисних копалин (мінеральні ресурси).

Інші податки та збори, відрахування до цільових державних фондів, державне мито, торгівельний патент, податок на промисел.


Фінанси:

Сутність та функції фінансів, розподільча і контрольна функції фінансів, процес первинного і вторинного розподілу . Фінанси як економічна, вартісна, розподільча категорія, необхідність фінансів в умовах товарного господарства.

Роль фінансів в процесі розширеного відтворення. Форми фінансового забезпечення відтворювального процесу. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.

Фінансова система, сфери та ланки фінансових відносин, поняття та структура фінансової системи.

Фінансова політика держави, як складова частина економічної і соціальної політики держави, стратегія і тактика фінансової політики. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин.

Управління фінансами, об’єкти і суб’єкти управління, оперативне та довгострокове управління фінансами держави, державний фінансовий менеджмент. Фінансовий контроль, види і форми фінансового контролю.

Загальна характеристика державних фінансів. Структура та склад державних ресурсів, процеси мобілізації державних доходів, методи мобілізації, напрями державних витрат.

Податкова система держави, загальні основи формування податкової системи, функції податків, види і форми оподаткування, податкова політика держави.

Бюджет і бюджетна система держави. Бюджет як економічна та юридична категорія, місце і роль бюджету в загальній системі фінансових відносин, функції бюджету. Бюджетний устрій і бюджетна система держави, бюджетне регулювання. Бюджетний процес, дефіцит і профіцит бюджету.

Формування та функціонування державних цільових фондів, державне страхування, Роль державних цільових фондів у забезпеченні економічних та соціальних потреб суспільства, методи мобілізації та напрями використання коштів державних цільових фондів

Державний кредит та державний борг. Економічна та фінансова сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту, види державного кредиту, внутрішній і зовнішній кредит.

Капітальний і поточний державний борг, причини і наслідки зростання державного боргу, джерела та механізм погашення і управління державним боргом.

Місцеві фінанси та міжбюджетні відносини. Сутність місцевих фінансів, їх роль у здійсненні фінансової політики держави, фінансові ресурси місцевого самоврядування, місцеві бюджети, особливості і

проблеми їх функціонування, місцеве оподаткування. Субсидії, субвенції і дотації та їх роль у міжбюджентних відносинах. Збалансування бюджетів різних рівнів.

Фінанси підприємства. Грошові кошти, фінансові ресурси та фонди підприємства. Грошові надходження підприємства та їх подальше використання. Кругообіг основних фондів підприємства та амортизація в умовах ринкової економіки.

Сутність та основи функціонування оборотних засобів підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства, фінансове планування.

Фінансові ресурси населення. Фінансові ресурси домогосподарства, споживчий бюджет. Сутність та джерела формування фінансів населення. Проблеми формування і використання фінансових ресурсів населення.

Страхування та страховий ринок. Організація страхування та характеристика страхових потоків, галузі, форми і види страхування, функціонування страхового ринку.

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності та міжнародні фінанси. Сутність фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності, структура платіжного балансу, валютний курс.

Складові, ланки та грошові потоки міжнародних фінансів, валютний ринок. Фінанси міжнародних організацій.

Фінансовий ринок. Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку. Ринок грошей та ринок капіталів.

Ринок фінансових послуг. Кредитний ринок, ринок цінних паперів, фондова біржа.


^ Фінанси підприємств:

Зміст та призначення фінансово-господарської діяльності підприємств. Зміст та фінансові завдання операційної діяльності суб'єктів господарювання. Інвестиційна складова фінансово-господарської діяльності підприємств. Характеристика основних завдань фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Організаційне забезпечення фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Характеристика ієрархічних схем організаційного забезпечення фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Фінансова діяльність підприємства. Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Безготівкові та готівкові розрахунки. Проведення касових операцій.

Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку. Принципи організації розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності.

Склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. Формування валового й чистого доходу. Формування прибутку підприємств. Розподіл прибутку підприємств і його використання. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Оподаткування прибутку підприємств. Платежі за ресурси. Непрямі податки, які сплачують підприємства. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства. Місцеві податки й збори. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Сутність обігових коштів та їх організація. Визначення потреби в обігових коштах. Джерела формування обігових коштів.

Показники стану обігових коштів. Необхідність та сутність кредитування підприємств. Банківське кредитування підприємств. Небанківське кредитування підприємств. Склад і структура основних фондів підприємств. Знос і амортизація основних фондів. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення.

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Фінансова стійкість підприємства, її сутність.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова стратегія підприємств. Зміст, завдання та методи фінансового планування. Зміст та структура фінансового плану підприємства. Зміст оперативного фінансового планування. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Фінансові джерела санації підприємств. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств.

Характеристика основних форм фінансування суб'єктів господарювання. Місце управління витратами в системі завдань фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Класифікації витрат за економічно однорідними елементами та калькуляційними статтями на підприємствах. Операційний важіль та механізми його впливу на обсяги прибутку від виробничо-комерційної діяльності суб'єктів господарювання.

Запас фінансової стійкості та його вплив на обсяги операційного прибутку підприємств. Фінансова характеристика інноваційного змісту інвестиційних проектів суб'єктів господарювання. Зміст та призначення реального інвестування суб'єктів господарювання. Зміст реальних інвестиційних проектів суб'єктів господарювання. Характеристика фінансових джерел реалізації інвестиційних проектів суб'єктів господарювання.

Необхідність та основні методичні положення оцінки вартості грошей у часі. Характеристика та схеми використання ануїтетного грошового потоку. Визначення поточної вартості ануїтетів. Амортизаційний графік ануїтетного грошового потоку.

Загальні методичні положення оцінки доцільності капіталовкладень суб'єктів господарювання. Характеристика грошового потоку (cash flow) як джерела окупності капіталовкладень суб'єктів господарювання.

Зміст основних завдань фінансового планування суб'єктів господарювання. Характеристика горизонтів фінансового планування суб'єктів господарювання. Сутність фінансового планування суб'єктів господарювання методом процента від реалізації продукції. Характеристика змісту “золотого правила фінансування” суб'єктів господарювання.


* * *

Вступні тестові завдання складаються фаховою приймальною комісією згідно з навчальними програмами нормативних дисциплін циклу професійної підготовки та затверджуються на засіданні приймальної комісії.

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах

– уніфікація методів та умов проведення екзамену

– забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

– відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

– дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

– гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі нормативних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповіді, одна з яких вірна.

Тести повинні охоплювати всі питання навчальних дисциплін, включених до екзамену.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається залежно від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


  1. ^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартного білета.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету. До складу комісії залучаються провідні фахівці відповідного напряму, як правило, професори і доценти.


^ 5. Критерії оцінювання знань студентів

Головними професійними критеріями при оцінці виконання студентами тестового завдання є наявність знань, умінь комплексно оцінювати соціально-економічну та виробничу ситуацію, точність аналітичного розв'язання задач, влучність та стислість виразу думки, вміння точно визначати соціальну, економічну та екологічну ефективність прийнятих рішень.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей, приведених до 100 бальної шкали (від 100 до 200). Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник   200.

^ Таблиця критеріїв оцінювання знань

Кількість правильних відповідей

Бали

10

125

11

127,5

12

130

13

132,5

14

135

15

137,5

16

140

17

142,5

18

145

19

147,5

20

150

21

152,5

22

155

23

157,5

24

160

25

162,5

26

165

27

167,5

28

170

29

172,5

30

175

31

177,5

32

180

33

182,5

34

185

35

187,5

36

190

37

192,5

38

195

39

197,5

40

200^ Список рекомендованої літератури


№ п/п

Назва і вихідні дані

Рік видання і кількість сторінок

-1-

-2-

-3-

1

Страхування. Підручник. Керівник авторського колективу Осадець С.С. К: КНЕУ

2002

599 с

2

Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури

2005

396 с

3

Гаманкова О.О. та ін. Страхування. Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ

2000

120 с

4

Артюх Т.М. та ін. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ

2000

124 с

5

Базилевич В.Д. Базилевич К.С. Страхова справа.

К.: Знання

1997

216 с

6

Александрова М.М.

Страхування. Навчальний посібник.

К.: ЦУЛ

2002

208 с

7

Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков. Учебник для ВУЗов.

СПб.: ПИТЕР

2002

240 с

8

Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. – Львів:»Новий світ- 2000»

2005

480 с

1.

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.-К.:НІОС

2000,

416с.

2.

В.П.Кудряшов Фінанси.Навч.посіб. –Херсон:Олді-Плюс

2002,352с.

3.

О.П.Кириленко Фінанси (Теорія і вітчизняна практика):Навч.посіб.-Тернопіль:Астон.

2002,212с.

4.

Глущенко В.В., Глущенко Н.И. Финансы. - г.Железнодорожный, Моск. Обл..:ТОО НПЦ”Крылья”.

1998, 416с.

5.


Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов./Под ред. Л.А.Дробозиной.-М.:Финансы, ЮНИТИ.

1997, 479с.

6.

Фінанси(Загальна теорія); Навч. Посібник. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 240 с.

2001, 240 с.

7.

Фінанси (з елементами статистики фінансів) Навчальний посібник – К.;ЦУЛ – 2002 -300с.

2002 300 с.

1.

Закон України „Про збір на обов’язкове державне страхування” від 26.06.97р. №402/97-ВР

1997

2.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 3.04.97р. №644/97-ВР

1997

3.

Закон України „Про підприємництво” від 7.02.91р.

1991

4.

Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.91р.

1991

5.

Закон України „Про систему оподаткування” від 18.02.97р. №77/97-ВР

1997

6.

Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91р.

1991

7.

Бюджетний кодекс

2001

8.

Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посіб. / В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Рязанова.-К.: Знання.

1993, 247с.

9.

Козик В.В., Панкова Л.Н., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. –К.:”Знання-Прес”

2000,277с.

10.

Нікбахт Є.,Гропеллі А. Фінанси. Пер. З англ.-К.: Основи.

1993, 383с.

11.

Финансы предприятий.-К.: Международный университет финансов.

1998, 256с.

12.

А.М.Поддєрьогін Фінанси підприємств : Підручник- 3-е вид.,перероб. і доп.-К.:КНЕУ

2000,460с.

13.

Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Н.Ф.Самсонов, Н.П.Баранникова, А.А.Володин и др.-М.: Финансы, ЮНИТИ.

1999, 495с.

14.

Фінансовий менеджмент :Навч.-метод. посіб. Для самост. вивчення дисц./А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю,Калач та ін.-К.:КНЕУ

2001, 294с.

15.

Балабанов И.Т. Основы фінансового менеджмента: Учеб. пос.- 3-е изд., перер. и доп.-М.: Финансы и статистика

2002, 256с.

16.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства:Навч.посіб.-К.: Знання

2000, 378с.

17.

Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. –К.:Знання

1998,

18.

Федосов В.М. Государственные финансы: Учеб. пос. для студ. эк. вузов и фак.-К.: Лыбидь

1992,


19.

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование.Учебник.-СПб.:Питер

2002, 256с.

20.

Страхование: Учебник/Под ред. Шахова В.В.-М.:”Анкил”

2002,480с.

21.

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : Учеб. Пос. - М. : Издательско-книготорговый центр „Маркетинг”

2001,340с.

22.

Козик В.В., Панкова Л.Н., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. –К.:”Знання-Прес”

2000,277с.

1.

Податковий кодекс України (від 2 грудня 2010 р.)
2.

Закони України з питань функціонування фінансової системи України
3.

Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине.-К.: АСК.,2000.-639с. – (Экономика.Финансы.Право.).
4

Панасюк В.М.,Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік:організація нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність:- Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2003.-304с.
5

Білик М.Д., Золотко І.А. Податкова система України: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2000.-192с.
6

Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит»./За ред. д.е.н. Ф.Ф. Бутинець, к.е.н. С.Л. Берези.-2-е вип.,доп. і перероб.- Житомир: ПП «Рута», 2004.-384с.
7

Податкова система.Підручник/ За загальною редакцією С.М.Онисько.-Львів: «Новий світ-2000»,2004.-310с.
8

Основи податкового права: Навч.посіб.-4-те вид., перероб. і доп.- К.: Т-во «Знання», 2003.-308с.
9

Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І.

Бюджет і фінансова політикаУкраїни – К.: Наукова думка. - 1997, 301с.
10

Опарін В. М. та ін. Бюджетна система : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб і доп. / В. М. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. – К.: КНЕУ. - 2002, 336 с
11

Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор. -2003, 282 с.
1

Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник – К.: КНЕУ. – 2004, 546с.
2

Зятковський І.В.

Фінанси підприємств: Навч.посібник – К.: Кондор. – 2003, 364с.
3

Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: Навч.посібник – К.: ЦУЛ. – 2002,268с.
4

Гринькова В.М. Фінанси підприємств в схемах: Навч.посібник – Харків: ІНЖЕК. – 2003, 192с.
5

Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч.посібник – К.: ЦУЛ. – 2002, 460с.
6

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч.посібник – К.: Ельга, Ніка-Центр. – 2002, 360с.
7

Гребельный В.И. Финансы предприятий: Учеб.пособие – К.: Издательство европейского университета. – 2003, 231с.
8

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч.посібник – К.: Кондор. – 2005, 196с.
9

Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч.посібник – К.:А.С.К. – 2005, 384с.
Схожі:

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи