Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 102.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір102.74 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на напрям 6.050503 " Машинобудування "

за скороченим терміном навчання


освітньо-кваліфікаційний рівень — “бакалавр”


.


Полтава 2012

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка бакалаврів за напрямом 6.050503 «Машинобудування» здійснюється на основі базової середньої спеціальної освіти з галузі знань 0505 «Машинобудування та металообробка».

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової середньої спеціальної з галузі знань 0505 «Машинобудування та металообробка» і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту за напрямом 6.050503 «Машинобудування» продовжують студенти, які отримали освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».


^ 2 ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Фахові вступні випробування складаються з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) молодшого спеціаліста з галузі знань 0505 «Машинобудування та металообробка», складається з наступних дисциплін:

 1. Фізика.

 2. Теоретична механіка.

 3. Опір матеріалів.

 4. Деталі машин.

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних принципах:

   • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів вступних випробувань;

   • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

   • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

   • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців.


^ 3 ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанта відповідей, серед яких лише однавірна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань у фаховому вступному випробуванні повинна бути 40.


^ 4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5 ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

1

102,5

2,5

21

152,5

52,5

2

105

5

22

155

55

3

107,5

7,5

23

157,5

57,5

4

110

10

24

160

60

5

112,5

12,5

25

162,5

62,5

6

115

15

26

165

65

7

117,5

17,5

27

167,5

67,5

8

120

20

28

170

70

9

122,5

22,5

29

172,5

72,5

10

125

25

30

175

75

11

127,5

27,5

31

177,5

77,5

12

130

30

32

180

80

13

132,5

32,5

33

182,5

82,5

14

135

35

34

185

85

15

137,5

37,5

35

187,5

87,5

16

140

40

36

190

90

17

142,5

42,5

37

192,5

92,5

18

145

45

38

195

95

19

147,5

47,5

39

197,5

97,5

20

150

50

40

200

100


^ 6 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Визначити який шлях s, м, пройде автомобіль за час t = 20 с, якщо його швидкість становить v = 20 м/с, а прискорення – а = 2,5 м/с2


2. Визначити лінійну швидкість v, м/с, точки А


3. Визначити кутову швидкість обертання вала ?, рад/с, якщо його частота обертання n = 1500 об/хв


4. Визначити прискорення автомобіля а, м/с2, якщо через час t = 10 с після старту його швидкість становила v = 30 м/с


5. Якщо кількість зубців ведучого колеса складає z1 = 23, а веденого – z2 = 115, то передаточне число одноступінчастого редуктора U дорівнює


6. Визначити потужність N, кВт, на валу, якщо він передає крутний момент М = 0,1 кН·м і обертається із кутовою швидкістю ? = 150 рад/с


7. Визначити передаточне відношення редуктора Uр, якщо частота обертання ведучого вала n1 = 1500 об/хв, а веденого n1 = 30 об/хв


8. Визначити модуль m зубчастого колеса, якщо крок зубців складає р = 15,7 мм


9. Визначити ділильний діаметр d зубчастого колеса з числом зубців z = 17 та модулем m = 5


10. Визначити момент М сили Р відносно точки О


11. Визначити силу Р, Н, якщо вона створює момент М = 280 Н·м на плечі l = 0,7 м


12. Визначити момент М, Н·м, пари сил


13. Визначити силу тертя Fтр, Н, що виникає між двома поверхнями, якщо сила з якою нормальна сила притискання двох поверхонь N = 100 Н, а коефіцієнт тертя
f = 0,4


14. Визначити роботу А сили Р = 1200 Н на шляху l = 2,5 м, якщо кут  між напрямком дії сили та траєкторією руху складає 60°


15. Визначити силу інерції Fін тіла масою m = 100 кг, якщо воно рухається прямолінійно з прискоренням а = 1 м/с2


16. Визначити необхідну потужність двигуна конвеєра N, кВт, якщо сила опору пересуванню стрічки складає Р = 30 кН а швидкість стрічки v = 5 м/с (к.к.д. приводу ? = 0,86)


17. Визначити максимальний момент крутний Мкр, Нм, який може передавати шпонкове з'єднання за умови роботи на зминання, якщо робоча довжина призматичної шпонки lp = 20 мм, []зм = 150 МПа; b = 12 мм; h = 10 мм; d = 50 мм.


18. Визначити мінімальний внутрішній діаметр d, мм, болтового з'єднання, яке показано на рисунку, якщо допустиме напруження на розрив для матеріалу болта складає [?]р = 140 МПа, а прикладене навантаження, що діє вздовж болта – F = 104 Н


19. Визначити тиск Р, Па, який створює вантаж вагою Q = 10000 Н на опорну поверхню, якщо її площа складає S = 0,5 м2


20. Визначити зусилля F, Н, на штокові гідроциліндра, якщо тиск робочої рідини складає Р = 2 МПа, а площа поршня – S = 1256 мм2


21. Визначити напруження , МПа, у розтягнутому стержні діаметром d = 20 мм, якщо до нього прикладено навантаження N = 500 Н


22. Визначити діаметр d1, м, болта в з’єднанні, що показано на рисунку при наступних вихідних даних: f = 0,15…0,2; P = 10000 H; []p = 14107 Па.
23. Визначити діаметр d, м, болта у з’єднанні, зображеному на рисунку: []зр = 8107 Па; Р = 10000 Н.
24. Визначити розрахункове передаточне число пасової передачі, зображеної на рисунку:  = 0,92; d1 = 200 мм; d2 = 400 мм;  = 0,01.
25. Визначити передаточне число ланцюгової передачі, зображеної на рисунку: z1 = 20; z2 = 40.
26. Визначити частоту обертання вихідного валу передачі, зображеної на рисунку, якщо: nдв = 1000 об/хв; uпас = 2,5; z1 = 20; z2 = 40; z2 = 17; z3 = 34.
27. Визначити швидкість автомобіля v, м/с, через t = 10 с, якщо автомобіль рухається прискорено а = 3 м/с2 з початкової швидкості v0 = 5 м/с


28. Чому дорівнює число обертів n, об/хв, вала, якщо кутова швидкість його обертання складає ? = 251,2 рад/с


29. Визначити частоту обертання коліс автомобіля n, об/хв, якщо кутова їх кутова швидкість  = 110 рад/с


30. Визначити з якою швидкістю v, м/с, рухатиметься автомобіль якщо кутова швидкість обертання його колеса  = 100 рад/с, а радіус колеса – r = 0,3 м


31. Визначити який шлях s, м, пройде автомобіль накатом за час t = 15 с, якщо його швидкість становить v = 25 м/с, а прискорення – а = – 3 м/с2


32. Яку мінімальну площу S, мм2, повинна мати опорна поверхня вантажу вагою Q = 10 000 Н, щоб тиск на поверхню не перевищував 10 МПа


33. Визначити напруження , МПа, у стиснутому стержні стержні діаметром d = 20 мм, якщо до нього прикладено навантаження N = 500 Н


34. Визначити з якою силою N, Н, необхідно притискати дві поверхні, щоб при коефіцієнт тертя f = 0,15 між ними виникла сила тертя Fтр = 150 Н


35. Визначити роботу А, Дж, сили Р = 2000 Н на шляху l = 2,0 м, якщо кут  між напрямком дії сили та траєкторією руху складає 0°


36. Визначити необхідну потужність двигуна автомобіля N, кВт, який рухається з швидкістю v = 22м/с при силі опору Р = 5 кН (к.к.д. трансмісії ? = 0,9)


37. Визначити з якою частотою n2, об/хв, буде обертатись вихідний вал редуктора, якщо вхідний вал обертається із частотою n1 = 100 об/хв, а передаточне число редуктора Uр = 16


38. Визначити крок р зубчастого колеса, якщо його модуль m = 6 мм


39. Визначити модуль m, мм, зубчастого колеса, якщо його ділильний діаметр d = 85 мм, а кількість зубців z = 17


40. Визначити роботу А, Дж, яка виконується при підйомі вантажу вагою Q = 1500 Н на висоту h = 1,5 м


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи