Імені юрія кондратюка icon

Імені юрія кондратюка
Скачати 63.08 Kb.
НазваІмені юрія кондратюка
Дата16.07.2012
Розмір63.08 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра автоматики та електропривода


Напрям підготовки: 0507 “Електромеханіка”
ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬза напрямом 6.050702 "Електромеханіка"

освітньо – кваліфікаційний рівень - “ Бакалавр ”

(прискорена форма навчання)


ПОЛТАВА 2012

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка бакалавра за фахом " Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Електромеханіка"

Для забезпечення ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму " Електромеханіка" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "молодший спеціаліст" з цієї спеціальності.


 1. ^ ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ бакалавра електромеханіки, складається з наступних дисциплін:

«Інформатика та програмування»

«Теоретичні основи електротехніки»

«Електричні апарати»

Проведення фахового вступного випробування повинно ґрунтуватись на наступних принципах:

 • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

 • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати від двох до п’яти варіантів відповіді, серед яких лише одна – вірна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менш ніж 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 120 хв. відповідає на тестові завдання.


^ 5. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.


Теоретичні основи електротехніки


1. Другий закон Кірхгофа.

2. Як визначається потужність в ланцюзі постійного струму?

3. Як визначити загальний опір при послідовному з’єднанні елементів ланцюга?

4. Як визначити загальний опір при паралельному з’єднанні елементів ланцюга?

5. Як представити гармонійний струм вектором?

6. Як записати комплексне значення опору гармонійного струму?

7. Як визначити комплексне значення опору ланцюга гармонійного струму, при різних видах

з’єднань елементів ланцюга?

8. Як представити гармонійний струм у вигляді комплексних чисел?

9. Чим визначається активна потужність в ланцюзі гармонічного струму?

10.Чим визначається реактивна потужність в ланцюзі гармонічного струму?

11. Як пов’язані напруга і струм на затискачах індуктивності.

12. Як пов’язані напруга і струм на ємності індуктивності.

13. Що таке джерело електрорушійної сили?

14. Що таке джерело струму?

15. Закон Ома для ділянки кола.

16. Закон Ома для замкнутого кола.

17. Перший закон Кірхгофа.

18. Період змінного струму.

19. Кутова частота.

20. Діюче значення змінного струму.


Інформатика та програмування

 1. Що в шаблоні замінює при пошуку групи файлів символ «?».

 2. Які клавіші використовуються для фіксації режиму прописних букв?

 3. Що генерує в правій області вікна провідника список об'єктів з докладними відомостями про них: ім'я, розмір, тип і т.д. команда меню Вигляд?

 4. Як називається вікно, з яким в даний момент працює користувач?

 5. В якій системі числення зазвичай працюють комп'ютери?

 6. Який знак використовується в записі формули для вказівки операції множення?

 7. Як вірно вимкнути комп’ютер при роботі в MS Windows?

 8. В елементі таблиці відображено число 4.51Е+05. Яка його природна форма запису?

 9. Що розуміють під інформацією?

 10. Які є види представлення інформації.

 11. Що таке електроні схеми для управління зовнішніми пристроями?

 12. Де під час використання знаходиться програма?

 13. Що таке файл?

 14. Які дії можна виконати за допомогою Провідника?

 15. Що необхідно для збереження документа?

 16. Що відбувається у текстових редакторах за допомогою клавіш Ctrl+C?

 17. Що відбувається у текстових редакторах за допомогою клавіш Alt+F4?

 18. Як ставляться номера сторінок?

 19. Яким пунктом меню потрібно скористатися для створення нового розділу в документі?

 20. Яку операцію не МОЖНА застосувати до каталога?

 21. Що не відноситься до основних елементів управління вікнами в Windows?

 22. Яка команда використовується для видалення файлу в MS DOS?

 23. Яка команда використовується для створення каталогу в MS DOS?

 24. Що таке мультимедія?

 25. Який вигляд має покажчик миші, якщо операційна система зайнята виконанням яких-небудь операцій і не може працювати з користувачем?

 26. Де відображаються цифровий годинник і індикатор мови?

 27. Як називається область пам'яті, яку виділяє Windows для тимчасового зберігання переміщуваної або копійованої інформації?

 28. Яка програма служить для створення, перегляду і редагування растрових кольорових графічних зображень?

 29. Я
  к правильно записати формулу, що обчислює математичний вираз .  30. Який знак використовується в записі формули для вказівки операції зведення в ступінь?

  31. Як називається в ОС MS DOS команда для перегляду файлу?

  32. Що таке один байт інформації?

  33. Що таке один мегабайт інформації?

  34. Основні пристрої комп'ютера: основна пам'ять, зовнішня(дискова) пам'ять, пристрої введення-виведення. Додайте ще один пристрій.

  35. Який пристрій не ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ для довготривалого зберігання інформації?

36. Основні пристрої виведення інформації з комп'ютера: монітор, модем, звукові колонки. Що ще?

37. Що є основним засобом управління роботою комп'ютера?

38. Що може містити файл?

39. Чи можуть два файли мати однакові імена?

40.Що необхідно для переходу від однієї працюючої програми до іншої?


Електричні апарати

1.Класифікація електричних апаратів.

2. Чим оцінюється електродинамічна стiйкiсть апарата?

3. Для чого використовується коефіцієнт ?

4. За рахунок яких втрат в апаратах змінного струму відбувається нагрівання?

5. Тепловіддача за рахунок конвекції.

6. Використання металокерамічних контактних матеріалів у електричних апаратах.

7. Види контактних з`єднань .

8. Статична вольт-амперна характеристика дуги.

9. Умови гасіння електричної дуги.

10. Узгодження тягової хаpактеpистики електромагніта з механічною

характеристикою.

11. Як магнітний підсилювач регулює струм у навантаженні?

12. Зворотній зв'язок у магнітних підсилювача.

13. Запобіжники. Принцип дії.

14. Селективний захист ланцюгів автоматами.

15. Характеристика максимального розчіплювача елек­тро­магнітного типу при

перевантаженні.

16. Категорії використання контакторів.

17. Призначення магнітних пускачів.

18. Для чого призначений індукційний елемент струмового реле РТ–80?

19. Силові комутатори на транзисторах.

20. Двопозиційність поляризованого реле.

Схожі:

Імені юрія кондратюка iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 928-10859
Імені юрія кондратюка iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Імені юрія кондратюка iconІмені юрія кондратюка
України від 18 листопада 2011 року №1324 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році" базовим...
Імені юрія кондратюка iconПравила прийому до Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно...
Імені юрія кондратюка iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр магістр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Імені юрія кондратюка iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр бакалавр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Імені юрія кондратюка iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр спеціаліст
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Імені юрія кондратюка iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Імені юрія кондратюка iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Наш навчальний заклад створений 18 серпня 1930 року як інститут інженерів сільськогосподарського будівництва. У 1961 році він перетворився...
Імені юрія кондратюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Імені юрія кондратюка iconГрафік
Правил прийому до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи