Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 106.43 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір106.43 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на спеціальність 7.05030401 „Видобування нафти і газу"


освітньо-кваліфікаційний рівень – "спеціаліст"


Полтава 2012


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступний іспит проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОНУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (складення комплексного кваліфікаційного державного екзамену).

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, є змістовні модулі, з яких складаються анотації дисципліни, наведені в ГСВО МОНУ "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напрямку "Гірництво", а також варіативний компоненті відповідного стандарту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців. Для забезпечення ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму „Видобування нафти і газу” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю „Видобування нафти і газу” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „бакалавр” з цієї спеціальності.

Державний вступний іспит проводиться Державною екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В роботі комісії приймають участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що включені до складу іспиту. Іспит проводиться шляхом виконання та подальшої оцінки комплексного-кваліфікаційного завдання.

Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ бакалавра з видобування нафти і газу, складаються з наступних дисциплін:


Геологія", „Основи гірничого виробництва”,

Нафтогазопромислова геологія”

 1. Причини руйнування нафтових і газових покладів

 2. Етапи геологорозвідувальних робіт

 3. Категорії і групи свердловин

 4. Групи продуктивних пластів

 5. Види перфорації

 6. Методи отримання геолого промислової інформації

 7. Контроль технічного стану свердловин

 8. Контроль за якістю промив очної рідини^

„Технологія буріння нафтогазових свердловин”


 1. Оцінка вагового вмісту рідин у породі і підготовка породи до визначення її фізичних властивостей

 2. Визначення вмісту води в керні

 3. Засоби з механізації спуско-піднімальних робіт

 4. Види долот

 5. Параметри цементного розчину

 6. Реагенти, якими регулюються параметри бурового розчину

 7. Принцип роботи турбобура

 8. Способи очищення бурових розчинів

 9. Методи глушіння свердловин

 10. Види тампонажних цементів^

„Технологія видобутку газу”


 1. Визначення статичних характеристик проникності продуктивного пласта

 2. Визначення зміни пластового тиску, газовіддачі при розробці покладу на пружному режимі.

 3. Визначення запасів газу в родовищі за промисловими даними

 4. Визначення запасів газу в газовому покладі об’ємним методом.

 5. Прогнозування коефіцієнту кінцевого газо вилучення.

 6. Рівняння матеріального балансу і диференційне рівня виснаження для газового родовища

 7. Перерахунок складу газових та рідиних сумішей з об’ємних в мольні.

 8. Розрахунок зміни тисків та температур в експлуатаційній свердловині в залежності від часу та дебіту.
^

„Технологія видобутку нафти”


 1. Розрахунок пластової енергії

 2. Пластовий тиск як характеристика пластової енергії

 3. Основні елементи глибинно-насосної штангової установки

 4. Характеристика нафти у пластових умовах

 5. Види і умови фонтанування

 6. Технологічні розрахунки фонтанного підйомника нафтових свердловин

 7. Газопостачання та обладнання газових свердловин

 8. Методика розрахунку фонтанних свердловин першого, другого та третього типів

 9. Розрахунок освоєння свердловин компресорним методом


Підземний ремонт свердловин”

 1. Розрахунок параметрів верстата для освоєння свердловин

 2. Визначення параметрів різей і визначення їх типорозмірів

 3. Технологія поточного ремонту свердловин

 4. Розрахунок глушіння свердловин

 5. Розрахунок опресування колони після ремонтних робіт

 6. Інструмент для поточного і капітального ремонту свердловин

 7. Експлуатація насосно-компресорних труб і насосних штанг

 8. Технологія поточного ремонту фонтанно-компресорних свердловин


Матеріали та реагенти нафтогазо видобутку”

 1. Визначити пористість матеріалу методом МН з урахуванням втрати маси у рідині

 2. Визначити пористість гірської породи

 3. Визначити кількість інгібітору гідратоутворення (діетиленгліколю). що подається у газопровід

 4. Визначити в’язкість сепарованої нафти

Підземна газогідромеханіка”


Геологія нафти і газу”

 1. Склад і властивості нафти і газу

 2. Залягання нафти і газу

 3. Походження нафти і газу

 4. Закономірності розміщень скупчень нафти і газу в земній корі

 5. Нафтогазоносність України

 6. Пошук і розвідка нафти і газу


Механіка гірських порід”
^

Властивості гірських порідФізика нафтового і газового пласта”

 1. Що називають коефіцієнтом повної (абсолютної) пористості

 2. Абсолютна, фазова проникність

 3. Тиск насичення нафти газом

 4. Коефіцієнт Пуассона, Модуль Юнга


Освоєння свердловин”

1.Обладнання свердловин перед освоєнням

 1. Конструкції колонних головок і фонтанних арматур

 2. Підготовка свердловин до освоєння

 3. Вторинне розкриття пластів. Кульова та кумулятивна перфорація

 4. Гідро піскоструминна перфорація^

„Промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень”


 1. Визначення пористості за допомогою інтервального часу

 2. Задачі промислової геофізики на стадії випробування нафти і газу,

 3. Методи, що використовуються для відокремлення глини від пісковиків

 4. Визначення глинистості пласта-колектора за діаграмою ГК

 5. Методи для встановлення притоку води до свердловини.^

„Експлуатація свердловин та підземних сховищ газу”


 1. Магістральні газопроводи

 2. Компресорні станції, ГРС

 3. Вимоги до підземних сховищ

 4. Загальні та спеціальні вимоги до свердловин на підземному сховищі газу

 5. Режим роботи газових покладів при експлуатації ПСГ.

 6. Особливості розрахунку технологічних параметрів циклічної експлуатації ПСГ

 7. Технологічний режим роботи свердловини

 8. Методика вибору оптимальної конструкції свердловин

 9. Розрахунок коефіцієнтів фільтраційного опору “середньої”свердловини.

 10. Визначення радіуса зона дренування свердловин

 11. Методика вибору діаметра фонтанних труб

 12. Методика розрахунку оптимальної депресії на пласт

 13. Дебіт свердловини при відборі газу.^

„Збір і підготовка нафтопромислової та газопромислової продукції”


 1. 1.Принципова схема низькотемпературної сепарації газу.

 2. Принципова схема підготовки нафти.

 3. Визначити об’єм зразка породи, який покрито непроникною плівкою, зануреного у воду

 4. Принципова схема збирання нафти, газу.

 5. Структурна схема процесів видобування, збирання і підготовки газоконденсатних свердловин.


Розробка та експлуатації нафтогазових та газоконденсатних родовищ”

 1. Дослідження свердловин при усталеному режимі фільтрації

 2. Прилади та обладнання для вимірювання тиску в свердловинах.

 3. Критерії виділення об’єктів розробки НГКР

 4. Фізико-механічні властивості нафти

 5. Визначити величину пускових тисків для двох і одно рядної конструкції кільцевої системи і для центральної системи підйомника в умовах відсутності та наявності поглинань рідини пластом і різної висоти статичного рівня

 6. Режими нафтових покладів.

 7. Способи експлуатації газових свердловин.

 8. Визначити необхідний тиск нагнітання на виході з насосу для закачування вод в пласт

 9. Системи розробки нафтових родовищ

 10. Хімічний склад природного газу

 11. Коефіцієнт експлуатації

 12. Вибір способу експлуатації свердловин.

 13. Характерні періоди розробки газових родовищ.

 14. Схема (смугою) блокової системи розробки.^

„Екологія ”


Екологічна безпека, охорона надр і довкілля при підготовці свердловин до експлуатації. Екологічна безпека, охорона надр і довкілля при фонтанній, насосній експлуатації свердловин


"Організація, планування та основи менеджменту;

економіка виробництва"

Розрахунки економічних показників видобувного, бурового або нафтогазопромислового підприємства. Розрахунки заробітної плати та норм виробітку робітників при різних системах оплати праці. Визначення собівартості спорудження свердловини або одиниці видобутої вуглеводневої сировини. Економічні розрахунки при різних варіантах технологічного процесу. Розрахунки амортизаційних відрахувань та остаточної вартості обладнання. Розрахунки прибутку при видобутку нафти та газу. Термін окупності кинітальних вкладень. Розрахунки економічної ефективності в результаті впровадження нової техніки та організаційно-технічних заходів.

^

"Безпека життєдіяльності, охорона праці”


Техніка безпеки при монтажі, експлуатації та ремонті обладнання для буріння та експлуатації свердловин. Заходи безпеки при роботі з обладнанням. Схеми захисних заземлень. Пожежна безпека. Причини виникнення і заходи боротьби з вібраціями. Нормування і заходи боротьби з шумом. Рекультивація земель та забруднення навколишнього середовища, заходи боротьби з ним. Індивідуальні методи захисту. Методи боротьби з переохолодженням і надлишковим теплом Захист від радіоактивного випромінювання. Розрахунок та норми загального, місцевого та аварійного освітлення.

Види інструктажів з техніки безпеки. Методи аналізу травматизму. Послідовність розслідування та реєстрація нещасних випадків.

Техніка безпеки, та протипожежні заходи при фонтанній, насосній експлуатації свердловин, при підготовці свердловин до експлуатації


Проведення вступного екзамену повинно ґрунтуватись на наступних принципах:

 • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

 • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

 • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.


Вступні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах:

–уніфікація методів та умов проведення іспиту;

–забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

–відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців;

–дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

–гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповіді одна з яких вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в іспит.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету. До складу комісії залучаються провідні фахівці відповідного напряму, як правило, професори і доценти.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 5-бальною шкалою (від 1 до 5 балів), незадовільними вважаються оцінки до 3-х балів. За кожну правильну відповідь присвоюється 0,125 бали.^ Кількість правильних відповідей

Бали

Оцінка

25

125

3адовільно

26

130

27

135

28

140

29

145

добре


30

150

31

155

32

160

33

165

34

170

35

175

36

180

37

185

Відмінно

38

190

39

195

40

200Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи