Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 77.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір77.71 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 7.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі»

напряму підготовки 050903 «Телекомунікації»

освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст

Полтава 2012


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Телекомунікаційні системи та мережі” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Телекомунікації”.

Для забезпечення ефективної реалізації підготовки фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” висуваються вимоги до їх знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за спеціальністю „Телекомунікаційні системи та мережі” та підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту продовжують студенти, які отримали кваліфікацію бакалавра за напрямом „Телекомунікації” та успішно склали фахове вступне випробування згідно з даною програмою.

Метою фахового вступного випробування є перевірка, оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.


^ 2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться через виконання тестових завдань, до складу якого входить комплекс питань з наступних дисциплін.

Теорія електричних кіл та сигналів:

 • детерміновані сигнали та їх математичний опис;

 • аналіз електричних кіл при гармонічній дії;

 • синтез електричних RLC-кіл.

Теорія електричного зв’язку:

 • типові сигнали та завади в електрозв’язку;

 • основи теорії потенційної завадостійкості;

 • основні поняття та теореми теорії інформації.

Основи схемотехніки:

 • аналогова схемотехніка;

 • цифрова схемотехніка.

Обчислювальна техніка та мікропроцесори:

 • вузли електронних обчислювальних машин;

 • мікропроцесорні системи.

Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація:

 • метрологія, державна система забезпечення єдності вимірювань;

 • стандартизація, сертифікація та управління якістю.

Технічна електродинаміка:

 • теоретичні основи електродинаміки;

 • поширення та випромінювання електромагнітних хвиль.

Електроживлення систем зв’язку:

 • пристрої електроживлення систем зв’язку;

 • особливості електроживлення підприємств зв’язку.

Системи комутації в електрозв’язку:

 • основи побудови комутаційного обладнання;

 • основи побудови телефонних мереж;

 • аналогові комутаційні станції;

 • цифрові системи комутації;

 • основи положення теорії розподілу інформації.

Системи передачі в електрозв’язку:

 • мережі зв’язку загального користування;

 • багатоканальні системи передачі.

Лінії передачі:

 • основи положення теорії проводових ліній зв’язку;

 • впливи на сигнал у лініях зв’язку.

Телекомунікаційні та інформаційні мережі:

 • загальні принципи побудови телекомунікаційних мереж;

 • принципи організації зв’язку в телекомунікаційних та інформаційних мережах;

 • концепції побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж.

Системи зв’язку з рухомими об’єктами:

 • загальні принципи побудови систем і мереж зв’язку з рухомими об’єктами;

 • технологія зони обслуговування в мережах зв’язку з рухомими об’єктами;

 • архітектура та функції центру комутації стільникової мережі.

Системи та мережі радіо- і телевізійного мовлення:

 • сигнали телерадіомовлення;

 • системи та мережі телерадіомовлення.

Системи документального електрозв’язку:

 • структура інформаційно-обчислювальної мережі, її елементи та характеристики;

 • технічна експлуатація систем документального електрозв’язку.

Основи поштового зв’язку:

 • принципи організації мереж і систем поштового зв’язку;

 • застосування методів теорії графів для розв’язання типових задач поштового зв’язку;

 • організація перевезень пошти;

 • організація виробничих процесів поштового зв’язку.

Вступні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

 • уніфікація методів та умов проведення екзамену

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

 • відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

 • дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

 • гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, яка включена до фахового випробування.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожна особа, що вступає на навчання, вносить до бланку для відповідей свої реквізити та на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Фахове вступне випробування приймає фахова атестаційна комісія, яка затверджена наказом ректора університету.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОцінЮВАННЯ знань студентів


Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови складає не менше ніж 124 бали.

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. При перевірці тестів використовують такі критерії:

^ Кількість правильних відповідей

Бали

1

2,5

2

5

3

7,5

4

10

5

12,5

6

15

7

17,5

8

20

9

22,5

10

25

11

27,5

12

30

13

32,5

14

35

15

37,5

16

40

17

42,5

18

45

19

47,5

20

50

21

52,5

22

55

23

57,2

24

60

25

62,5

26

65

27

67,5

28

70

29

72,5

30

75

31

77,5

32

80

33

82,5

34

85

35

87,5

36

90

37

92,5

38

95

39

97,5

40

100Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи