Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір60.6 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 7.06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми”

напряму підготовки 0601 „Будівництво”


освітньо–кваліфікаційний рівень – „Спеціаліст


Полтава 2012

1. загальні положення


Підготовка спеціалістів за фахом „Автомобільні дороги та аеродроми” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Будівництво”.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму „Будівництво” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики ( випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту за спеціальністю „Автомобільні дороги та аеродроми” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „Бакалавр будівництва” та успішно склали вступний іспит згідно з даною програмою.


^ 2. Етапи та зміст вступного екзамену

Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ „ Бакалавра з будівництва” складається з наступних дисциплін:

  • ^ Проектування автомобільних доріг;

Класифікація автомобільних доріг та норми їх проектування. Природні умови, що впливають на роботу дороги. Рух автомобіля по дорозі. Проектування автомобільної дороги в плані. Проектування дороги в повздовжньому профілі. Проектування дороги в поперечному профілі. Проектування земляного полотна. Конструкція дорожніх одягів та їх транспортно-експлуатаційні якості. Розрахунки нежорстких і жорстких дорожніх одягів. Пропускна спроможність доріг. Принципи організації дорожнього руху на перехрестях і примиканнях.

  • ^ Штучні споруди на дорогах;

Загальні відомості про штучні споруди на автомобільних дорогах. Основні дані для проектування мостів. Гідравлічний розрахунок стоку води. Види і конструктивні рішення труб. Укріплення біля малих штучних споруд. Види і конструктивні рішення і вибір типів опор для мостів. Спеціальні штучні споруди на гірських дорогах.

  • Інженерна геодезія.

Виконання спеціальних геодезичних вимірювань. Побудова геодезичних мереж підвищеної точності. Використання найновіших геодезичних зйомочних технологій та сучасних математичних методів для обробки вимірювань. Винесення проектних рішень у натуру при будівництві складних дорожніх споруд.

  • ^ Будівельне матеріалознавство.

Класифікація матеріалів, що використовуються в будівництві, їх склад і структура. Принципові питання технології виробництва будівельних матеріалів, галузі їх застосування.

  • ^ Будівельна механіка.

Розрахунок будівельних конструкцій будівель та споруд на міцність, жорсткість, стійкість форми рівноваги при дії статичних, динамічних навантажень та інших впливів (дія температури, нерівномірне зміщення опор тощо).

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних принципах:

  • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

  • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

  • зв’язок внутрішньо-вузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

  • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.

^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 45 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 45 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету.


^ 5. оцінювання освітньо-професійної підготовки студентів

Державна комісія перевірки тестових завдань здійснюється за ключем. При перевірці тестів використовують такі критерії:

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах

- уніфікація методів та умов проведення екзамену

- забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

- відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

- дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.

Перевірка тестових завдань здійснюється за шифром правильних відповідей.


^ 6. Критерії оцінювання знань студентів

Головними професійними критеріями при оцінці виконання студентами екзаменаційного завдання є гнучкість концептуального інженерного мислення, вміння комплексно оцінювати виробничу ситуацію, точність аналітичного розв'язання задач, влучність та стислість виразу думки, вміння точно визначати ефективність прийнятих рішень.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей, приведених до 100 бальної шкали (від 100 до 200). Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 200. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового вступного випробування складає не менше ніж 124 бали.

Таблиця критеріїв оцінювання знань:

Кількість

правильних відповідей

Бали

10

125

11

127,5

12

130

13

132,5

14

135

15

137,5

16

140

17

142,5

18

145

19

147,5

20

150

21

152,5

22

155

23

157,5

24

160

25

162,5

26

165

27

167,5

28

170

29

172,5

30

175

31

177,5

32

180

33

182,5

34

185

35

187,5

36

190

37

192,5

38

195

39

197,5

40

200

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи