Імені юрія кондратюка icon

Імені юрія кондратюка
Скачати 264.96 Kb.
НазваІмені юрія кондратюка
Дата16.07.2012
Розмір264.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКАПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна спеціальність 8.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

освітньо – кваліфікаційний рівень - “ Магістр ”


ПОЛТАВА 2012

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка магістрів за фахом " Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Електромеханіка"

Для забезпечення ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму " Електромеханіка" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "спеціаліст електромеханіки" з цієї спеціальності.


  1. ^ АНОТАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА


Для забезпечення ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму "Електромеханіка" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "бакалавр електромеханіки" з цієї спеціальності.

В «Програмі підготовки магістра» вказано етапи та зміст фахового вступного випробування:

Фахове вступне випробування складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ бакалавра електромеханіки , складаються з наступних дисциплін:

"Теорія автоматичного керування"

"Теорія електропривода"

"Електричні машини"

"Електропривод і автоматизація загально промислових механізмів".

Основні принципи проведення фахового вступного випробування:

- уніфікація методики та умов проведення екзамену;

  • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

  • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

Вимоги до тестових завдань: тестові завдання повинні бути закритої форми, мати від двох до п’яти варіантів відповіді, серед яких лише одна – вірна; кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менш ніж 40.


^ 3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 120 хв. відповідає на тестові завдання.


^ 4. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.


Теорія електропривода


1. Вантаж з масою m = 1 тона підіймається із швидкістю v = 1 м/c. Швидкість валу двигуна при цьому w = 100 1/c. ККД редуктора = 1. Чому дорівнює приведений до валу двигуна еквівалентний момент інерції вантажу .


2.Проводиться двоступеневий пуск двигуна за приведеною механічною характеристикою без навантаження. Момент інерції J = 1 кг*м2 . Чому дорівнює час пуску.


3. Двигун працює в повторно-короткочасному режимі роботи з одним включенням в циклі. Час циклу = 36 С. Момент навантаження при роботі М1 = 6 Н*М. Час роботи в циклі складає 9С, (пауза – 27с). . Двигун має незалежну вентиляцію. Необхідно визначити еквівалентний момент навантаження.


4. Що необхідно для переходу з характеристики «А» на характеристику «Б»
5. Чим здійснюється регулювання швидкості двигуна паралельного збудження?


6. До чого приведе замикання контакту Р

при роботі двигуна вхолосту


7. Для електричної

схеми необхідно вибрати

номер відповідної

механічної

характеристики.


8. Визначити якому

режимі

працює

електропривод?


9. Двигун послідовного

збудження перемикають

з схеми [1] в схему [2]. За яких

міркувань вибирають величину

додаткового опору Rдод?


10. Для електричної схеми,

згідно якої працює машина

постійного струму,

необхідно вибрати номер

відповідної механічної

характеристики.


11. Які зміни згідно механічної характеристики відбуваються при збільшенні величини напруги живлення асинхронного двигуна, що працює під номінальним навантаженням.


12. Які зміни згідно механічної характеристики відбуваються при введені в коло ротора асинхронного двигуна, що працює під номінальним навантаженням, активного додаткового опору.


13. Яким чином можна отримати
сімейство гальмівних характеристик

асинхронного двигун

в напрямку - [1] - [2] - [3] ?


14. Яким чином можна

о

тримати сімейство гальмівних

характеристик асинхронного

двигун в напрямку - [1] - [2] - [3]?


15. Яким чином можна отримати

сімейство гальмівних

характеристик асинхронного двигун в напрямку –

[1] - [2] - [3]?

16. Які сигнали знаходяться

на структурній схемі

лінеаризованої

моделі асинхронного двигуна.

17. Які сигнали знаходяться на

структурній схемі моделі двигуна

постійного струму з незалежним

збудженням


18. Із запропонованих виразів виберіть вираз(и) згідно якого розраховується індуктивність якірної обмотки двигуна постійного струму незалежного збудження


19. Вибрати вхідні та вихідні сигнали

структурної ланки елементу електроприводу,

де J – момент інерції механічної частини.


20. За якою залежністю визначається механічна (електромеханічна) стала часу електроприводу постійного струму.


21. Із наведених виразів виберіть

вірну передаточну функцію

структурного елементу електропривода.


22. Виберіть з яких припущень відносно сталих часу електроприводу отримані

криві перехідного процесу швидкості і

струму при пуску двигуна постійного струму

незалежного збудження (якірний ланцюг

підключений до джерела постійної напруги)


23. Виберіть з яких припущень відносно сталих часу

електроприводу отримані

криві перехідного процесу швидкості і

струму при пуску двигуна постійного

струму незалежного збудження

(якірний ланцюг підключений до джерела постійної напруги)


24. Провести налагоджування внутрішнього контуру

регулювання струму в електроприводі на технічний оптимум.

(ТП – тиристорний перетворювач. ЯК – якірне коло.

Кзз – коефіцієнт зворотного зв’язку по струму).


25. Провести налагоджування зовнішнього контуру

регулювання швидкості в електроприводі на технічний

оптимум. (КС(ТО) – контур струму з регулятором ТО.

Кзз – коефіцієнт зворотного зв’язку по швидкості).


26. Як отримати сімейство механічних характеристик

[1-2-3-4] замкненого електропривода на базі

двигуна постійного струму незалежного збудження


27. Стабілізація якої координати досягається при введені в частотний електропривод на базі АД додатного зворотного зв’язку по швидкості з підтримкою системою керування величини абсолютного ковзання на сталому рівні?


28. Визначити систему ЕП на базі АД для якої наведено

сімейство штучних механічних характеристик [1] [2] [3]


29. За допомогою яких зворотних зв’язків

можна отримати наведену механічну

характеристику в автоматизованому

електроприводі з П – регулятором на базі двигуна

постійного струму


30. За допомогою яких зворотних зв’язків

можна отримати сімейство механічних характеристик

в автоматизованому електроприводі

з П – регулятором на базі двигуна постійного струму .


31. Вибрати вирази згідно яких знаходяться постійні втрати потужності в двигуні постійного струму.


32. Вибрати вирази згідно яких знаходяться змінні втрати потужності в двигуні постійного струму.

33. Виберіть формулу розрахунку усередненої (еквівалентної) потужності втрат (t i – проміжок часу; в – коефіцієнт погіршення тепловіддачі)


34. Виберіть формулу розрахунку еквівалентного струму якоря (t i – проміжок часу; в – коефіцієнт погіршення тепловіддачі)


35. Необхідно вирішити питання щодо умов допуску заміни базового двигуна потужністю P тривалого режиму роботи, на двигун повторно-короткочасного режиму, в якому при тривалості включення 100% на валу допускається така ж сама потужність P.


36. Чи впливає величина температури навколишнього середовища на допустимий момент навантаження двигуна тривалого режиму роботи?


37. Що необхідно, щоб забезпечити підвищення допустимої частоти включень, коли асинхронний двигун працює в режимі частих пусків та реверсів.


38. Необхідно вибрати вхідні та вихідні сигнали спрощеної теплової моделі електродвигуна

39. За яким законом співвідношення напруги і частоти

здійснюється регулювання швидкості

асинхронного двигуна (вважаємо R1=0).


40. Яку функцію виконує на

функціональній схемі електропривода

з частотно - струмовим керуванням

елемент ФП


41. Який зворотний зв’язок був доданий до розімкненого електроприводу зі скалярним частотним керуванням, для того щоб була отримана наступна структурна схема замкненого електроприводу?


42. Яку функцію виконує на функціональній

схемі електропривода з частотним

керуванням елемент ФП


43. Що потрібно зробити з моментами системи електроприводу, щоб забезпечити лінійне зростання швидкості вала вентилятора.


44. Виберіть вираз згідно якого розраховується швидкість ідеального холостого ходу для двигуна постійного струму незалежного збудження


45. Що дозволяє розрахувати дана формула?


46. За якою формулою розраховується мінімальна

допустима величина опору R (зовн.) для режиму роботи

двигуна згідно приведеній схемі включення?

(Використовується рівняння електричного балансу

якірного кола).


47. Виберіть формулу для знаходження електромагнітної сталої часу Те асинхронного двигуна в спрощеній математичній моделі


48. Електропривод на базі двигуна постійного струму з незалежним збудженням має від’ємний зворотний зв'язок по швидкості та П регулятор в каналі керування напругою якоря. Граничний загальний коефіцієнт підсилення системи визначає межу стійкості та визначається виразом .

Які фактори призведуть до зменшення запасу стійкості системи стабілізації швидкості?


49. З яких міркувань отримано в частотному електроприводі наступне співвідношення

|U1 – I1R| / f1 = const.


50. При яких змінах параметрів електроприводу відбудеться зміна перехідного процесу швидкості від характеру 1 до

характеру 2 з більшими коливальними

властивостями в розімкненому електроприводі

системи «тиристорний перетворювач – двигун»

де керується напруга на якорі


^ Електричні машини


1. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Визначити швидкість обертання ротора n2.


2. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором.

Визначити ковзання S.


3. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Знайти частоту струму в роторі f2.


4. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна асинхронного двигуна із КЗ ротором. Знайти частоту мережі живлення f1.


5. Задано параметри и трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Визначити корисний момент на валу М.


6. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Визначити число полюсів .


7. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором . Знайти номінальний фазний струм статора АД I


8. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором . Визначити пусковий момент АД Мn.


9. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна . Знайти мінімально можливу швидкість обертання АД nmin , при якій можлива стійка робота.


10. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна. Знайти коефіцієнт корисної дії АД .


11. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти, який додатковий опір Rд треба ввімкнути у коло ротора, щоб швидкість обертання стала при номінальному моменті.


12.Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти швидкість обертання АД при номінальному моменті навантаження.


13. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити швидкість обертання АД при номінальному моменті навантаження

14. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити напругу мережі, яку треба подати на АД при номінальному моменті щоб швидкість обертання дорівнювала .


15. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити швидкість обертання АД , якщо момент навантаження збільшився від номінального.


16. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. На скільки відсотків треба змінити номінальний момент, щоб швидкість обертання стала .


17. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти величину опору пускового реостата Rn, при якому пусковий момент АД має максимальне значення.

18. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити пусковий момент АД при зниженні напруги .


19. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти частоту ТПЧ, при якій момент АД не зміниться.


20. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти напругу живлення АД, при якій корисна потужність на валу АД не зміниться.

21. Привод з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням має швидкість холостого ходу та номінальну швидкість обертання.

Визначити швидкість обертання ДПС n*, коли момент навантаження приводу збільшився від номінального, а напруга живлення якоря зменшилась від номінальної.


22. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, коли напруга живлення якоря збільшилася, а магнітний потік збудження збільшився при номінальному моменту.


23. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, якщо момент навантаження збільшився, а магнітний потік збудження зменшився.


24. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, якщо напруга якоря зменшилася, а в коло якоря ввімкнули додатковий опір при номінальному моменту.


25. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, якщо магнітний потік збудження зменшили, а в коло якоря ввімкнули додатковий опір.


26. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Яку напругу U* треба подати на ДПС, щоб швидкість обертання n* залишилась незмінною, якщо момент навантаження збільшився?


27. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити, який додатковий опір Rg у коло якоря треба ввімкнути, щоб швидкість обертання залишилась незмінною, якщо момент навантаження зменшився?


28. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити, яку напругу U* треба подати на ДПС, щоб швидкість обертання дорівнювала n*, якщо магнітний потік збудження зменшився, при номінальному навантаженні?


29. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням.. Визначити, який магнітний потік збудження Ф* треба виставити у ДПС, щоб швидкість обертання дорівнювала n* при зменшеному моменту навантаження?

30. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Який додатковий опір Rg треба ввімкнути у коло якоря ДПС, щоб швидкість обертання дорівнювала визначеному значенню n*. При збільшеній напрузі якоря та номінальному моменту?


31. Задано параметри чотирьохполюсного двигуна постійного струму із незалежним збудженням, що має просту хвильову обмотку. Визначити номінальну швидкість обертання nн.


32. Задано параметри двигуна постійного струму із паралельним збудженням. Визначити номінальний струм Iн.


33. Задано параметри реостата Rn двигуна постійного струму з паралельним збудженням. Знайти опір цього пускового реостата Rn.


34. Задано параметри двигуна постійного струму з послідовним збудженням. Знайти номінальний момент Мн.


35. Задано параметри генератор постійного струму із послідовним збудженням. Розрахувати швидкість обертання вала машини n, якщо її використовують як двигун із споживаною потужністю Р1=2.0 кВт при тій же напрузі.

36. Задано параметри чотирьохполюсного генератора постійного струму, що має просту хвильову обмотку якоря. Визначити магнітний потік збудження Ф генератора параметрах.


37. Задано параметри чотирьохполюсного двигуна з незалежним збудженням і з простою петльовою обмоткою якоря. Знайти пусковий момент Мпуск цього чотирьохполюсного ДПС.


38. Задано параметри двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням . Знайти струм якоря ДПС Іа, якщо в коло якоря ввімкнути додатковий опір Rg при номінальному навантаженні.


39. При збільшенні швидкості обертання генератора постійного струму із незалежним збудженням у 1.5 рази ЕРС холостого ходу збільшилася на 55 В. Знайти ЕРС холостого ходу Е1 ГПС до підвищення швидкості обертання. Вважати Ф=const.


40. Задано параметри двигуна постійного струму без компенсаційної обмотки з незалежним збудженням має задані параметри. Визначити номінальний коефіцієнт корисної дії .


41. Знайти крок у діаметральної обмотки статора трифазного синхронного двигуна.


42. Задано параметри синхронного двигуна. Визначити відстань у пазах між початками фаз статорної трифазної концентричної обмотки цього синхронного двигуна.

43. Задано параметри синхронного двигуна. Знайти кількість пазів обмотки статора Z1 цього трифазного СД.


44. Задано параметри синхронного двигуна. Визначити число пазів на полюс та фазу q обмотки статора.


45. Задано параметри обмотки статора синхронного двигуна. Знайти обмоточний коефіцієнт обмотки статора СД для першої просторової гармоніки Коб1. Зменшення кроку обмотки та скіс пазів не враховувати. Зменшення кроку обмотки та скіс пазів не враховувати.


46. Задано параметри обмотка статора синхронного двигуна. При якому кроці обмотки у третя гармоніка буде відсутня? Розподілення обмотки по пазам та скіс пазів не враховувати. Розподілення обмотки по пазам та скіс пазів не враховувати.


47. Задано параметри обмотки статора синхронного двигуна. Знайти обмоточний коефіцієнт обмотки статора СД для першої гармоніки. Зменшення кроку обмотки та скіс пазів не враховувати.


48. Задано параметри синхронного генератора . Яку кутову швидкість обертання ротора повинен мати цей СГ.


49. Задано параметри індуктор потужного асинхронного гідрогенератора. Скільки полюсів має цей індуктора.


50. Задано параметри синхронного двигуна .Які кроки у1 та у2 повинна мати концентрична однослойна обмотка статора трифазного СД .


51. Задано параметри синхронного генератора. Визначити момент привідного двигуна Мqв.


52. Задано параметри неявно полюсного синхронного двигуна. Знайти ЕРС Е0 обмотки статора, якщо збудження змінили так, що cos =1 при М=const.

53. Визначити потужність синхронного компенсатора Qск , який треба під‘єднати для компенсації реактивної потужності до cos =0,95 при постійній споживаній потужності.

54. Задано параметри трифазного явно полюсного синхронного двигуна. Визначити реактивний момент М цього трифазного явно полюсного СД.

55. Задано параметри неявно полюсного трифазного синхронного генератора. Знайти основний електромагнітний момент генератора М.


56. Задано параметри явно полюсного трифазного синхронного генератора. Знайти електромагнітний момент М СГ.


57. Задано параметри гістерезисного трифазного синхронного двигуна типу ГТ–310. Знайти корисну потужність Р СД.


58. Задано параметри явно полюсного синхронного двигуна. Знайти величину критичного кута навантаження .


59. Задано параметри синхронного двигуна серії СДН. Оцінити частоту вільних коливань ротора при зміні навантаження.


60. Задано параметри синхронного двигуна серії СД. Оцінити постійну часу tn вільних коливань ротора при зміні навантаження.


61. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Визначити: кількість витків вторинної обмотки W2 , зсув фаз між ЕРС первинної Е1 та ЕРС вторинної Е2 обмоток.


62. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Визначити: U1н.


63. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти активний опір вторинної обмотки R2 тр-ра.


64. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти кут магнітних втрат .


65. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити номінальний струм вторинної обмотки І.


66. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти кількість витків первинної обмотки W1


67. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти номінальну напругу вторинної обмотки U.


68. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти активний опір первинної обмотки R 1 .


69. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 і задані параметри. Визначити повний опір трансформатора в режимі холостого ходу Zm.


70. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 і задані параметри. Визначити повний опір трансформатора в режимі холостого ходу Zm.


71. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти площу поперечного перерізу проводу первинної обмотки g1.


72. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти загальну площу поперечного перерізу магнітопроводу Qm цього трифазного трансформатора.

73. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти напругу U2 при номінальному навантаженні (=1).


74. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити максимальний коефіцієнт корисної дії .


75. Трифазний трансформатор має задані параметри. Знайти напругу U2 при номінальному навантаженні (=1).


76. Задано параметри трифазного трансформатора. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити номінальний коефіцієнт корисної дії (=1).


77. Трифазний трансформатор має задані параметри. При якому струмі вторинної обмотки I2 буде спостерігатися максимальний коефіцієнт корисної дії?


78. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити амплітуду магнітної індукції В у магнітопроводі.


79. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти номінальні напруги первинної U та вторинної U обмоток.


80. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти номінальну потужність трансформатора на частоті мережі

Електропривод і автоматизація загально-промислових механізмів


1. Що таке механізми циклічної дії.


2. Які механізми відносяться до механізмів відцентрової дії?


3. Які механізми відносяться до механізмів циклічної дії?


4. Які механізми відносяться до механізмів конвеєрного типу?


5. Який електропривод як правило мають загально-промислові механізми циклічної дії?


6. Що слід враховувати при розрахунку необхідної потужності приводного електродвигуна?


7. Який діапазон регулювання найбільш прийнятний для електроприводів кранових механізмів?


8. При якій потужності здійснюється керування кранового електропривода від силових кулачкових контролерів?


9. За якою формулою виконується розрахунок статичного моменту при опусканні номінального вантажу?


10. За якою формулою виконується розрахунок статичного моменту при підніманні номінального вантажу?


11. Що відноситься до неврівноважених механізмів.


12. Який вигляд має співвідношення для результуючого зусилля, що використовується в двокінцевих лебідках?


13. Що виявляє суттєвий вплив на статичний момент двокінцевих лебідок?


14. Яка характеристика називається штучною механічною характеристикою.

15. Як визначається динамічний момент двокінцевих підйомних лебідок?


16. За яких умов використовується приводний електродвигун постійного струму в ліфтових установках?


17. За якою формулою можна обчислити приведений до вала статичний момент, обумовлений силами тертя для механізмів переміщення, що працюють на горизонтальному шляху у виробничому приміщенні?


18. Коли використовується урівноважуючий канат?


19. На які категорії можуть бути поділені механічні характеристики електродвигунів?


20. Як в механізмах переміщення та повороту приведений до вала двигуна момент інерції рухомих мас, відноситься у порівнянні із власним моментом інерції двигуна?


21. Які стандартні режими роботи. що визначають умови їх експлуатації (стандартна тривалість включення) установлені для кранових механізмів,?


22. Що відбувається із номінальною потужністю при зростанні тривалості включення:


23. Для чого потрібне підвищене номінальне ковзання в перехідних процесах кранових електродвигунів серії МТКF та МТКН (7-10%)?


24. Як визначається частота коливання вантажу що підвішений на вантажозахватному пристрої?


25. З якої формули визначається середньоквадратичний момент навантаження для механізмів циклічної дії?


26. З якого співвідношення визначається номінальна потужність електродвигуна для загально-промислових механізмів циклічної дії?


27. Як визначається допустимий момент на валу електродвигуна механізмів циклічної дії?


28. Який режим прийнято за основний режим в кранових електродвигунах?


29. В яких межах лежить коефіцієнт відсічки для підйомних лебідок, екскаваторів та грейферних кранів?


30. Чим характеризується середній режим роботи кранових механізмів?


31. Чому дорівнює зовнішній опір при якому будується природна механічна характеристика асинхронного двигуна?


32. Чим може бути викликаний момент статичного опору вантажопідйомного крана?


33. Які значення мають три ступені пускового реостату постійного двигуна при наступних умовах: кратність пускового струму – 2;


34. При якій напрузі, підведеної до двигуна, механічна та електромеханічна характеристики є природними?


35. У скільки разів при пускові двигуна постійного струму, струм якоря перевищує номінальний струм?


36. Чим забезпечується м’яка зупинка вантажу механізмом підйому крана?


37. При якому діапазоні для більшості універсальних кранів як мостових, так і поворотних, забезпечується задовільна керованість?

38. М’яка механічна характеристика приводного електродвигуна загально промислового механізму – це?


39. Для чого використовується дводвигунний асинхронний електропривод із спільним механічним валом?


40. Де використовується динамічне гальмування асинхронного двигуна із самозбудженням?


Теорія автоматичного керування


1. Як називається найменше значення змінної на вході аналогово-цифрового перетворювача, коли символ молодшого розряду числа на його виході змінюється з 0 на 1


2. В окружність якого радіуса відображається уявна вісь у площині комплексного змінного s=jw на площині змінного z=eTjw .


3. Яка функція може відповідати одному Z- перетворенню.


4. При якому обмеженні аналіз схеми системи автоматичного керування із цифрової ЕОМ не буде справедливий.


5. За якою формулою визначається Z- перетворення послідовності чисел f(k).


6 Чому дорівнює початкове значення f(0) для послідовності f(k), що відповідає Z- перетворення F(z) (теорема про початкове значення).


7. За якою формулою визначається зворотне Z- перетворення для F(z).

8. Яким є Z- перетворення послідовності імпульсів однакової амплітуди й одиничної ступінчастої функції.


9. Які умови повинні бути виконані при проектуванні дискретної системи, щоб цифровий регулятор міг бути реалізованим у вигляді імпульсного фільтра.


10. Чому буде дорівнювати Z- перетворення безперервної функції, якщо вона являє собою дельта-функцію (t).


11. Якими рівняннями описують дискретні системи автоматичного керування.


12. Які перетворення використовуються при аналізі дискретних систем для одержання виразу замкнутої передатної функції.


13. Як називається сигнал, якщо в сигналі незалежна змінна приймає тільки кінцеву безліч значень?


14. За якою теоремою визначається умова, коли при квантуванні за часом інформація не губиться.


15. Що здійснює у типовій мікропроцесорній системі керування перетворювач цифрового виходу ЕОМ в аналоговий сигнал, який впливає на керований процес.


16. Що є безпосередньою функцією цифрових ЕОМ.


17. Що є аналогом опису безперервних систем за допомогою імпульсної перехідної функції в дискретних системах.


18. Чому буде дорівнюватиме Z- перетворення безперервної функції, якщо вона являє собою одиничну функцію l(t).


19. Що за характеристика істотно впливає на математичний опис проходження безперервного сигналу через дискретну систему автоматичного керування з ЕОМ.


20. Що являє собою відношення Z- перетворення регульованої змінної до Z- перетворення вхідного сигналу.


^ Електроніка і мікросхемотехніка


1. Визначити скільки відсотків від постійної складової напруги на навантаженні становить амплітуда першої гармоніки на зображеній на рисунку схемі випрямляча?

2. На рисунку зображено схему випрямляча. При його дослідженні експериментально за допомогою звичайного вольтметра визначили коефіцієнт пульсацій. Він відрізнявся від теоретичного. Як і чому він відрізняється?


3. В чому полягають переваги однофазного мостового випрямляча над випрямлячем з нульовим виводом?

4. Які недоліки в зображеній схемі трифазного випрямляча властиві по відношенню до мостової схеми аналогічної мережі?


5. Для згладжування випрямленої напруги використовують дроселі. За яких умов фільтрація буде найбільш ефективною?


6. Для згладжування випрямленої напруги використовують конденсатори. За яких умов фільтрація буде найбільш ефективною?


7. Для чого у схемі випрямляча застосовують нульовий діод?


8. В чому полягає метод ШІР?


9. В чому полягає метод ЧІР?
10. Для чого застосовують

налагоджуючий

резистор R7 в поданій схемі ГЛЗН?


11. Яку загальну назву мають частини

нижче приведеної схеми

(VS3, VД1, Cк, Lк) і (VS4, VД2, Cк, Lк)?

12. З діаграми роботи

контуру примусового

запирання тиристора

визначити tзап


13. Укажіть формулу для знаходження напруги Ud випрямляча з нульовим

виводом трансформатора на інтервалі 

14. На рисунку зображено мультивібратор,

який побудовано на ОП. Опір R було

замінено на R.

При цьому R > R. Що відбудеться?


15. Що необхідно змінити в схемі, щоб змінилась шпаруватість імпульсів?


16. Що необхідно змінити в схемі, щоб мультивібратор побудований на основі ОП перетворити в одновібратор?


17. На рисунку зображено одну з

можливих апаратних реалізацій

деякої логічної функції. Що це за функція?

18. На рисунку зображено одну з можливих апаратних

реалізацій деякої логічної функції.Що це за функція?

19.Від якого елемента транзисторного каскаду,

ввімкненого по схемі СЕ, залежить кут нахилу

лінії а-б вихідної характеристики, зображеної на

рисунку?

20. За якою схемою, що зображена на

рисунку, ввімкнено транзистор в

підсилювальному каскаді?

21. Для чого в схему, що зображена на рисунку, введено ємність С?


.

22. Що відбудеться, якщо в схемі,

Зображена на рисунку, змінено

конденсатор С на С2?

При цьому С2>>C.


23. У якого підсилювача Rдж>>Rвх, Rвих>>Rн?


24. Як називається режим роботи

підсилювача на ділянці б-б1?


25) В якому класі роботи підсилювача можна досягти найменших спотворень?


Схожі:

Імені юрія кондратюка iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 928-10859
Імені юрія кондратюка iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Імені юрія кондратюка iconІмені юрія кондратюка
України від 18 листопада 2011 року №1324 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році" базовим...
Імені юрія кондратюка iconПравила прийому до Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно...
Імені юрія кондратюка iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр магістр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Імені юрія кондратюка iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр бакалавр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Імені юрія кондратюка iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр спеціаліст
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Імені юрія кондратюка iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Імені юрія кондратюка iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Наш навчальний заклад створений 18 серпня 1930 року як інститут інженерів сільськогосподарського будівництва. У 1961 році він перетворився...
Імені юрія кондратюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Імені юрія кондратюка iconГрафік
Правил прийому до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи