Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 153.99 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір153.99 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 8.06010108 "Водопостачання та водовідведення"


освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"


Полтава 2012


  1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма тестового завдання базується на питаннях з таких фахових дисциплін:

  • Водопостачання. Розділи: водопровідні мережі, водозабори, водопровідні очисні споруди;

  • Водовідведення. Розділи: мережі водовідведення, каналізаційні очисні споруди;

  • Водопостачання промислових підприємств;

  • Системи водовідведення підприємств;

  • Раціональне використання водних ресурсів;

  • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення;

  • Насоси і повітродувні станції;

  • Санітарно-технічне обладнання;


Програма розроблена з метою підготовки тестових питань по дисциплінам за фахом “Водопостачання та водовідведення” (рівень підготовки - магіст) для включення їх в білети вступних екзаменів і є основою для розробки пакета комплексних кваліфікаційних контрольних завдань.

В професійній діяльності рівень підготовки магістр дозволяє виконувати роботу інженера-дослідника.

При вирішенні поставлених задач студент повинен показати вміння користуватися довідковою та нормативною літературою та прикладними програмами розрахунку на ПЕОМ.


2. Зміст програми державних іспитів з основних тем по фаховим дисциплінам.


^ " ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ"

1. Місто на 50 тис. мешканців у Полтавській області, будинки обладнанні централізованим гарячим водопостачанням. Норма водоспоживання складає 290 л/добу, К доб = 1,4, К доб = 0,8. Максимальнодобове водоспоживання складає, м3: max min

2. Місто на 50 тис. мешканців у Полтавській області, будинки обладнанні централізованим гарячим водопостачанням. Норма водоспоживання складає 290 л/добу, К доб = 1,4, К доб = 0,8. Мінімальнодобове водоспоживання складає, м3: max min

3. Максимальнодобове водоспоживання міста складає 24 тис. м3/добу;

?max= 1,4; ?max=1,15. Витрата води у годину максимального водоспоживання складає, м3.

4. Мінімальнодобове водоспоживання міста складає 12 тис. м3/добу;% ?min= 0,5;

% ?min= 0,5; ?min=0,6. Витрата води у годину максимального водоспоживання складає, м3.

5. Водопровідні очищувальні споруди працюють рівномірно протягом доби і подають 1000 м3/год. Насосна станція 2-го підняття працює у дві ступені і її подача вночі складає 250 м3/год. РЧВ має об’єм 6000 м3 і він буде заповнений за наступну кількість годин.

6. Водопровідні очищувальні споруди працюють рівномірно протягом доби і подають 2000 м3/год. Насосна станція 2-го підняття працює у дві ступені.

7. У вузлі водопровідної мережі сходиться 4 ділянки довжиною 460 м; 620 м; 710 м; 540 м. Питома витрата води у водопровідній мережі 0,02 л/с на 1 м. Вузлова витрата води складає, л/с.

8. Витрата вод складає 40 л/с. Економічний фактор Э= 1,0. Оптимальний діаметр труби складає ( показник степені при витраті округлити до 0,5), мм.

9. При проектуванні водогону в одну нитку прийнято оптимальний діаметр труби 150 мм. Оптимальна витрата води складає, л/с.

10. При експлуатації водопровідної мережі виникла необхідність заміни ділянки з діаметром труби 400 мм. Труби такого діаметру на складі не виявилось. Прийнято рішення замінити ділянку двома трубами однакового діаметра.

11. Ділянка мережі довжиною 560 м та діаметром 200 мм з чавунних труб пропускає воду зі швидкістю 1,25 м/с. Визначити опір ділянки для витрати в м3/с, якщо К =0,001735.

12. Витрата води ділянки водопровідної мережі довжиною 560 м та діаметром 200 мм складає 40 л/с. Визначити втрати напору на ділянці, якщо К = 0,001735.


ВОДОПІДГОТОВКА”


1. Які фактори сприяють агрегативній стабілізації завислих речовин води? ?

2 . Процес зменшення запаху та смаку води має назву:

3.Знезараження води – це?

4. Дозу коагулянту незалежно від його виду визначають за такими показникоми вихідної води.

5. Які речовини використовуються у якості коагулянтів?

6. За будівельними нормами концентрація розчину коагулянту при дозуванні повинна бути.

7. За якою формулою розраховуються баки-сховища коагулянту?

8. Які вимоги необхідно застосовувати до змішувачів?

9. Якою повинна бути швидкість води в трубопроводах від змішувача до

камер утворення пластівців і освітлювачів із завислим осадом?

10. Які позначки проставляються на висотній схемі водопровідних очисних споруд?

11. На плані водопровідних очисних споруд міста біля РЧВ обов'язково необхідно зобразити, що?

12. З якою метою на водопровідних очисних спорудах застосовують

споруди повторного використання промивної води?

13. Який реагент необхідно подавати у відстійник промивної води, щоб зменшити час відстоювання до 1 години?

14. За допомогою формули Стокса для відстійників знаходять:

15. Процес „прилипання” частинок до частинок домішок у швидкому фільтрі яку має назву?

16. Яке призначення параметра n у формулі

F=Q/(TVнр-3,6n(?1t1+?2t2)- Vнрnt3- Vнрnt4),

яка використовується для розрахунку площі контактного освітлювача?

17. При яких умовах застосовуються контактні попередні фільтри?

18. Визначити вірний порядок розташування очисних споруд (за ходом очищення води).

19. Як відрізнятиметься об’єм осаду (W1 і W2), що забирається з горизонтального відстійника, якщо у першому випадку каламутність води з врахуванням реагентів

С1=300 мг/л, а у другому – С2=400 мг/л, каламутність освітленої води m=10 мг/л, тривалість згущування Т=12 годин (при інших рівних умовах)?

20. За якою формулою визначається розрахункова продуктивність водопровідних очищувальних споруд?


^ "ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ І БУРОВА СПРАВА"

1.Коли в свердловині встановлюється статичний рівень води?

2.Як розрахувати питомий дебіт свердловини?

3.Кожна свердловина обладнана фільтром. Чи є така можливість, щоб вона не мала його?

4.Свердловина звичайно обладнується обсадними трубами. Чому вони не провалюються далі в землю?

5. Коефіцієнт фільтрації вимірюють в.

6. На складі є два насоса : ЄЦВ-6-10-50 і ЄЦВ-8-16-75. Діаметр обсадної труби 189 мм. Якій насос підійде?

7.До чого потрібна желонка?

8.Що таке верховодка?

9.Оголовок і береговий водоприймально-сітковий колодязь звичайно з’єднують.

10.Яка мінімальна довжина над фільтрової труби у свердловині глибиною 45 м?

11. Плоскі сітки застосовують, коли:

12. Шахтні колодязі звичайно будують глибиною до:

13. Які недоліки поверхневих вод, як джерел водопостачання?

14. Яким методом звичайно проводять будівництво підземної частини берегового колодязя?

15. Визначити розмір вікна , щоб розташувати плоску сітку водозабору продуктивністю 0,75 м3/с.

16. Визначити мінімальну глибину, на якій можливо побудувати водоприймач руслового типу, якщо висота хвилі 0.4 м, висота решітки 1.8 м.

17. Який тип водозабору краще відповідає санітарним нормам?

18. У водоприймальному сі точному колодязі проектують рівнеміри в річці та в секціях колодязю. Про що свідчить різкий перепад рівнів між ними.

19. Визначити ширину водоприймального ковша по верху біля берегового колодязя, якщо ширина ковша по дну 8 м, закладення укосів 2,25, позначка максимального рівня води 84,0 м, позначка рівня води взимку 80,0 м, позначка дна 77,0 м, ширина берми 1,5 м, запас по висоті 1,0 м.

20. Який відсоток становить прісна вода від її загальної кількості на Землі?


^ "СПОРУДИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ"


1. Недоліки механічних систем аерації в аеротенках.

2. У чому полягає конструктивна різниця між первинними і вторинними відстійниками?

3. Переваги вертикальних відстійників з центральною трубою.

4. Недоліки вертикальних відстійників з центральною трубою.

5. Що таке «завислі» речовини в стічних водах?

6. Якими показниками можна охарактеризувати загальну ступінь забруднення стічних вод органічними речовинами?

7. Назвіть споруду для механічної очистки стічних вод.

8. Назвіть споруду для біологічної очистки стічних вод.

9. Назвіть споруду для обробки осаду стічних вод.

10. Назвіть споруду яка не застосовується для обробки осаду стічних вод.

11. Переваги вертикальних відстійників з низхідно-висхідним рухом рідини порівняно з вертикальними відстійниками з центральною трубою.

12. Визначити розрахункові концентрації забруднень за БСКповн при нормі водовідведення qж=290 л/добу на 1 чол.

13. Визначити розрахункові концентрації забруднень за завислими речовинами при нормі водовідведення qж=290 л/добу на 1 чол.

14. Визначити розрахункову БСКповн суміші побутових і виробничих стічних вод, якщо: Qпб=80 тис. м3/добу; qж =240 л/добу на 1 чол.; Q1 =1200 м3/добу; L1=400 мг/л; Q2=800 м3/добу; L2=520 мг/л.

15. Визначити розрахункові БСКповн і ХСК побутових стічних вод, якщо: Qпб=28 тис. м3/добу; Nр =100 тис. чол.

16. Визначити приведені кількості жителів за БСКповн суміші побутових і виробничих стічних вод, якщо: Qпб= 80 тис. м3/добу; qж=250 л/добу на 1 чол.; Q1 = 7200 м3/добу; L1= 400 мг/л; Q2= 8000 м3/добу; L2=520 мг/л.

17. Визначити коефіцієнт змішування очищених стічних вод з водою річки методом В.А.Фролова - І.Д.Родзиллера, якщо: Qр =22 м3/с; vсер=0,45 м/с; Hсер =1,9 м; Lф=5,4 км; Lпр=3,2 км; q =1,7 м3/с.

18. Визначити допустиме БСКповн очищених стічних вод, що скидаються у річку господарсько-питного призначення, якщо: Qр =22 м3/с; Lр =2,3 мг/л; q =2,4 м3/с; а=0,97; константа швидкості споживання кисню к1=0,1; тривалість проходження стічних вод до розрахункового створу t=0,5 доби.


19. Визначити допустиму концентрацію завислих речовин у очищених стічних водах, що скидаються у річку культурно-побутового призначення, якщо: Qр=22 м3/с; Ср =16 мг/л; q =2,4 м3/с; а=0,97.

20. Розрахувати первинні вертикальні відстійники з нисхідно-висхідним рухом рідини, якщо: q =0,15 м3/с; Сеп=320 мг/л; Hset= 3,0 м; Е=50 %. Уніфіковані діаметри первинних вертикальних відстійників з центральною трубою – 4,5; 6 і 9 м.

21. Розрахувати вторинні вертикальні відстійники з центральною трубою після біофільтрів, якщо: q =0,1 м3/с.

22. Розрахувати вторинні вертикальні відстійники з нисхідно-висхідним рухом рідини після біофільтрів, якщо: q =0,15 м3/с.


^ "ВОДОВІДВЕДЕННЯ (МЕРЕЖІ)"


1.Визначити витрату стоків від населеного пункту площею 0,98 га за умови, що щільність населення становить 800 чол/га, а норма водоспоживання на людину 245 л/добу.

2.Розрахувати гідравлічний радіус труби за таких умов: коефіцієнт Шезі с=48,7; витрата рідини становить 0,35 м/с; площа живого перерізу 0,32 м; гідравлічний ухил і=0,001.

3.Визначити гідравлічний радіус труби, якщо її діаметр 2м зі ступеню наповнення у ній рідини – 0,76.

4.Визначити по таблицям Лукіних наповнення в трубі і швидкість протікання рідини в ній, якщо відомо витрата 119,9 л/с, при мінімальному ухилі труби 0,002.

5.Визначити площу кварталу, якщо відомо ухил місцевості і=0,008, його довжину - 500 м та ширину - 400 м.

6. Яку площу має місто, якщо щільність населення у ньому Р=300 чол/га, норма водоспоживання q=200 л/(добу чол.), витрата стоків від нього становить Q=120 м3 /добу.

7.Як зміниться гідравлічний радіус круглої труби, якщо глибина води в трубі зміниться від h/2 до h?

8.Визначити коефіцієнт Шезі, якщо швидкість у трубопроводі діаметром 0,8м становить 0,85 м/с, і ступінь наповнення 0,5.

9.Визначте мінімальну глибину закладання трубопроводу, якщо глибина промерзання становить 0,9 м.

10.Яку норму водоспоживання має місто, з щільністю населення 450 чол/га, витратою стоків 205 м/добу і площею міста 3 га?

11.Визначити гідравлічний радіус труби, якщо вона працює повним перерізом тобто заповнена повністю, діаметр цієї труби d .

12.Визначити діаметр труби, яка працює повним перетином, якщо дана витрата 125 л/с і швидкість протікання рідини 1,27 м/с.

13.Визначити площу водозабору на ділянці розрахункової мережі, якщо відомо, що середня витрата =0,68 л/с, щільність населення Р=200 чол/га та залишкова норма водовідведення n=181 л/доб.чол.

14.Визначити пропускну здатність шкіл у місті, якщо відомо що процент школярів від загальної кількості населення становить 25%, щільність населення 300 чол/га, а площа міста 185 га.

15.Знайти витрату стоків міста, якщо відомо його площу F=5.47 га, норма водоспоживання q=350 л/добу і щільність населення Р=287 чол/га.

16.Визначити який повинен бути найменший діаметр труби госп. побутової каналізації, щоб пропускала витрату 286,6 л/с, з ухилом труби 0,001(Див. табл. А.А. Лукіних).

17.Визначити пропускну здатність автобусів, якщо автобусами користуються 50% населення, автобус здійснює 10 рейсів і в кожному автобусі приблизно 50 чол/рейс.Також відомо щільність населення 464 чол/га, площа міста 28 га.

18.Визначити глибину закладання лотка труби, якщо позначка землі 120,000 м і позначка лотка труби 115,980 м.

19.Ділянки 1-2 і 2-3 з’єднані по шелизі. Знайти на трубі 2-3 позначку початку лотка, якщо позначка кінця труби 1-2 – 95,000 м, також дано діаметр труби

1-2 – 200 мм, а d=350 мм.

20.Визначити позначку лотка, якщо відомо позначку землі 115,214 м і глибина промерзання-1 м.

21.Визначити розрахункову тривалість дощу, якщо тривалість протікання дощових вод до вуличного лотка =5 хвилин, а тривалість протікання дощу до дощоприймача =3,54 хвилини.Протікання дощу по трубах =6,7 хвилин.

22.Визначити ухил землі, якщо позначка землі на початку труби 44,300 м і в кінці труби 42,400 м, а довжина самої труби складає 590 м.

23.Як з’єднати труби у колодязі, якщо d1=400 мм, h1/d1=0,5 , d2=500 мм, h2/d2= 0,65?

24.Знайти діаметр труби, коли наповнення в цій трубі 0,868 м, а ступінь наповнення 0,62.

25. Труби одного діаметру з’єднують.


^ "ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ,

БУДІВЕЛЬНИХ І МОНТАЖНИХ РОБІТ"


1. Які роботи в будівництві відносяться до спеціальних?

2. Який спосіб зниження рівня ґрунтових вод використовують для глинистих та ілистих ґрунтів?

3.Виберіть робоче місце для ланки будівельників.

4. Виберіть робоче місце для бригади будівельників.

5. Які земляні споруди відносять до тимчасових?

6. Копання траншеї з вертикальними стінками без кріплень в глинах дозволяється на глибину до.


7. Які одноківшеві екскаватори придатні для розробки ями глибиною більше 6 м.

8. Який екскаватор придатний для розробки траншеї в сучасних ґрунтах насичених корінням дерев?

9. Будівельний процес приготування бутону в бетонозмішувачі для заробки стиків між панелями резервуару відноситься до.

10. Яке обладнання найбільш ефективне для ущільнення бетонної підготовки днища резервуару?

11. Які заходи по організації робочого місця ланки мулярів повинні нормуватися?

12. Укладення керамічних та азбестоцементних трубопроводів раціонально виконувати.

13. Виберіть придатні способи прокладання футляра діаметром 250 мм при перетині з автомобільною дорогою.

14. Які монтажні характеристики визначаються для вибору крана?

15.Для визначення заготівельної довжини трубної деталі, яка включає прямі дільниці, відгини та скоби необхідно користуватись.

16. Який спосіб використовується для гнуття труб у холодним стані?

17. Який метод зведення лінійних споруд забезпечує рівномірне використання матеріальних, грошових трудових ресурсів, та ритмічний вод будівель лінійних споруд в експлуатацію?

18. Який спосіб бетонування масивного фундаменту раціонально застосовувати взимку?

19. Виберіть раціональний спосіб приєднання чавунної засувки до сталевого трубопроводу.


^ "НАСОСИ І ПОВІТРОДУВНІ СТАНЦІЇ"


1. Визначити ККД насосу, якщо відомо, що об’ємний ККД становить 0,75, гідравлічний ККД – 80 %, механічний ККД – 98 %.

2.На яких насосних станціях (НС) воду після очищення подають споживачу?

3.Визначити діаметр напірного трубопроводу, якщо його подача складає 450 л/с, зі швидкістю руху рідини – 2,5 м/с.

4.Яка мінімальна відстань між насосними агрегатами, якщо напруга >1000 Вт?

5. Відомо, що подача нагнітача 100л/с і напір 100м. Визначити коефіцієнт швидкохідності насосу при швидкості обертання робочого колеса 1500 об/хв.

6.До скількох метрів дозволяється занурити підлогу машинного залу в заглибленій НС?

7. Який матеріал труб використовують в середині НС?

8. Визначити потужність насосу для перекачування води за графіком, якщо його подача становить 500 л/с.

9. Знайти втрати напору на напірному трубопроводі, якщо відомо 1000і = 0,5 м/км, довжина трубопроводу – 2 км, коефіцієнт запасу – 1,05.

10. Процес порушення суцільності потоку рідини називається.

11. Чому підземна частина НС виконується круглої форми в плані?

12. Визначити потрібну кількість води, якщо відомо, що добова подача споживача - 18000 м3/добу, НС працює цілодобово, коефіцієнт, що враховує використання води на особисті потреби дорівнює 1,05.

13. Визначити характеристики насосу при зміні частоти обертання до n2=600 об/хв, якщо подача насосу становить 78 м3/с, з робочим колесом D1= D2=525 мм при частоті обертання n1=960 об/хв і напором 42 м.

14. Перевагою вихрових насосів є.

15. Прилад, що використовується для перетворення напруги змінного струму називається.

16. Які параметри відносяться до оптимальних?

17. Визначити потужність електродвигуна, якщо ККД насосу – 75%, ККД передачі редуктора – 80% з коефіцієнтом запасу 1,2. Цей насос перекачує 156 л/с води з напором 16 м.

18. Коли не передбачається засувка на всмоктуючий лінії?

19. Регулювати швидкість обертання робочого колеса насосу при постійній частоті обертання електродвигуна можна за допомогою.

20. Де встановлюється зворотній клапан?


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанта відповіді, серед яких лише одна – вірна.


Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менш ніж 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 60 хв. відповідає на тестові завдання.


^ 5. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


Державна комісія здійснює перевірку тестових завдань за ключем.

Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). При оцінці відповідей на тестові запитання використовують такі критерії:

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

1

102,5

21

152,5

2

105

22

155

3

107,5

23

157,5

4

110

24

160

5

112,5

25

162,5

6

115

26

165

7

117,5

27

167,5

8

120

28

170

9

122,5

29

172,5

10

125

30

175

11

127,5

31

177,5

12

130

32

180

13

132,5

33

182,5

14

135

34

185

15

137,5

35

187,5

16

140

36

190

17

142,5

37

192,5

18

145

38

195

19

147,5

39

197,5

20

150

40

200

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового випробування складає не менше ніж 124 бали.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи