Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 359.46 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата16.07.2012
Розмір359.46 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 8.05050201 "Технологія машинобудування"


освітньо-кваліфікаційний рівень — “магістр”


Полтава 2012


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка магістрів за фахом "Технологія машинобудування" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Інженерна механіка"

Для забезпечення ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з даного напряму і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю "Технологія машинобудування" продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "бакалавр інженерної механіки" з даної спеціальності.


^ 2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань. Перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ бакалавра інженерної механіки, складаються з таких дисциплін:Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавствоВзаємозамінність, стандартизація та технічні вимірюванняТеорія різанняРізальний інструментМеталорізальні верстатиПроектування та виробництво заготовокТеоретичні основи технології виробництва деталей та складання машинТехнологія обробки типових деталей та технологічна оснасткаЕкономіка підприємстваОхорона праці

Проведення вступного екзамену повинно ґрунтуватись на таких принципах:

 • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

 • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповіді, серед яких лише одна – вірна. Питання можуть бути теоретичного або практичного спрямування, містити розрахункову частину.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Тестування здійснюється з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 120 хв. відповідає на тестові завдання.


^ 5. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


5 ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.

^ 6. ТЕСТОВІ ПИТАННЯ


Розділ 1 «Технологія конструкційних матеріалів»

 1. Переваги оргволокнітів

 2. Види відпускання сталі

 3. Визначити коефіцієнт видовження сталі

 4. Визначити характеристики сплаву

 5. Від чого залежать властивості композиційних матеріалів

 6. Вказати марки хромонікелевих сталей підвищеної корозійної стійкості

 7. Вказати матеріали, які використовуються для матриць композиційних матеріалів з одномірним наповнювачем

 8. Де використовується чиста мідь

 9. Для чого використовують нітроцементацію

 10. Для чого і за допомогою яких компонентів, здійснюється вулканізація гуми

 11. Для яких пластмас можна застосовувати зварювання

 12. До магнітно м’яких електротехнічних сталей відносяться

 13. До механічних властивостей металів відноситься

 14. Етапи перетворення феритнокарбідної структури в аустеніті при нагріванні

 15. Жароміцність – це

 16. Корозія - це

 17. Мартенсит – це

 18. Назвіть матеріали, які використовуються для матриць композиційних матеріалів з одномірним наповнювачем

 19. Підібрати діаметр дротини щоб витримала вантаж ___кг, коли межа її міцності становить __

 20. Причини розподілу поверхні металу на аноди і катоди при електрохімічній корозії

 21. Сутність нормалізації сталі.

 22. Твердий сплав - це

 23. Чим викликане дисперсійне зміцнення композиційних матеріалів

 24. Чим викликане дисперсійне зміцнення композиційних матеріалів

 25. Що впливає на ефективність дії інгібіторів

 26. Що є в основі принципу Шарпі для підшипникових сплавів

 27. Що називається твердим сплавом та які їх види

 28. Що розуміють під терміном „ефективна” товщина шару

 29. Що таке високий відпуск.

 30. Що таке деформовані алюмінієві сплави не зміцнені гартуванням

 31. Що таке жароміцність

 32. Що таке критична швидкість гартування

 33. Що таке фазова перекристалізація

 34. Як впливає цинк на механічні властивості латуні

 35. Як впливають легуючі елементи на відпуск сталі

 36. Як класифікуються основні властивості металів

 37. Як називається механічна суміш залізовуглецевого сплаву у якої температура плавлення і температура кристалізації співпадає

 38. Як характеризуються бабіти за структурою

 39. Яка діаграма характеризує необмежену розчинність компоненту „А” в „В”

 40. Яка структура цементованого шару після термічної обробки

 41. Якими методами обробки одержують вироби із термореактивних пластмас

 42. Якими методами одержують деталі із склопластиків

 43. Які алюмінієві сплави зміцнюються гартуванням

 44. Які види жароміцних сталей (склад + термообробка)

 45. Які види хромонікелевих сталей підвищеної корозійної стійкості

 46. Які види хіміко-термчної обробки (ХТО)

 47. Які використовуються середовища для гартування

 48. Які елементи вводять в сталь для підвищення корозійної стійкості

 49. Які є види гартування

 50. Які є види термічного обробку алюмінієвих сплавів

 51. Які процеси відбуваються при насиченні поверхні металами і неметалами

 52. Які сплави з алюмінію відносяться до ливарних

 53. Які сталі відносять до спеціальних

 54. Які сталі відносяться до твердих електротехнічних сталей

 55. Які структури перлітного перетворення утворюються в процесі загартування

 56. Які структурні складові утворюються при взаємодії компонентів у сплавах

 57. Яку назву носять матеріали, які не змінюють хімічний склад металу, а сприяють утворенню зернистої структури


Розділ 2 «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

 1. ISO, ОСТ

 2. В законі Гауса площа, обмежена інтервалом ±2? гарантує

 3. Види посадок шпонок по ширині:

 4. Виконавчими розмірами калібру називають

 5. Випадкові похибки залежать від

 6. Відхилення від симетричності відносно базової площини – це

 7. Відхилення від співвісності це

 8. Відхилення кроку різьби бувають

 9. Відхилення профілю повздовжнього перерізу це

 10. Відхилення розміщення поверхонь – це

 11. Впадини зовнішньої різьби можуть виконуватися

 12. Гарантований бічний зазор у зубчатому зачепленні повинен забезпечувати

 13. Гарантовані зазори у різьбах із натягом призначені для

 14. Граничними калібрами контролюються розміри

 15. Граничні відхилення грубіше якого квалітету не вказуються безпосередньо після номінальних розмірів

 16. Для утворення посадок передбачено 5 основних відхилень для зовнішньої різьби. Скільки основних відхилення для внутрішньої різьби

 17. Для яких квалітетів використовуються регульовані скоби

 18. До чого повинна прямувати трудомісткість виготовлення взаємозамінних деталей

 19. До чого призводить похибка точності у зубчастих передачах

 20. Допуск валу – це:

 21. Допуск циліндричності посадочних місць валів для 0,6 класу точності не повинен перевищувати

 22. Еталон одиниці це

 23. За класифікацією геометричних параметрів відхилення першого порядку –

 24. Зворотна задача для розрахунку розмірних ланцюгів:

 25. Ким був запропонований статистичний контроль якості

 26. Найважливіша вихідна умова забезпечення взаємозамінності

 27. Наука про виміри, про методи і засоби забезпечення їхньої єдності, про способи досягнення необхідної точності це:

 28. Не вказується в позначенні клас точності підшипників

 29. Підшипники кочення володіють

 30. Підшипники якого класу точності використовуються при високій частоті обертання

 31. Поле допуску на довжину шпонкового пазу

 32. Посадка в системі отвору і валу

 33. Посадки з великим натягом не використовують через

 34. Посадку з натягом призначають для кільця підшипника яке

 35. Пряма задача для розрахунку розмірних ланцюгів передбачає

 36. Рівень геометричної точності __ означає

 37. Розподіл Стьюдента був досліджений:

 38. Середнє арифметичне з абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини визначають

 39. Скільки видів посадок виділяють

 40. Скільки існує квалітетів

 41. Скільки установлено груп довжин згвинчування

 42. Торцеве биття це

 43. Формула компенсації. Відхилення половини кута профілю різьби визначають

 44. Чим визначається характер з’єднання метричних різьб

 45. Чим обумовлені місцеві спрацювання різьби

 46. Чому допуск на середній діаметр в різьбових з‛єднаннях з натягом виконується за другим та третім ступенем точності

 47. Шорсткість поверхні це

 48. Що повинен забезпечувати гарантований бічний зазор у зубчатому зачепленні

 49. Що потрібно для забезпечення згвинчуваності

 50. Як забезпечують бічний зазор при виготовленні зубчастого колеса

 51. Яке загальне поле допусків встановлене на шліцеві нецентруючі діаметри для валу

 52. Яке поле допуску по ширині має шпонка

 53. Яке розміщення граничної похибки вимірювання відносно граничного розміру є головним економічно і технічно виправданим варіантом

 54. Який довірчий інтервал для більшості випадків вважається достатнім

 55. Який з рядів найбільш грубий
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи