Список книг, що можна придбати в нуцзу icon

Список книг, що можна придбати в нуцзу
Скачати 139.75 Kb.
НазваСписок книг, що можна придбати в нуцзу
В.П. Зосімов
Дата16.07.2012
Розмір139.75 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК книг, ЩО МОЖНА ПРИДБАТИ В НУЦЗУ

№ з/п

Автори

Назва видання

К-ть стор.Книги


В.П. Зосімов

В.П. Садковий

Л.В. Ушаков

Управління та організація діяльності у сфері цивільного захисту. (2006 р.)

Ціна – 37,08 грн. з ПДВ!

Практичний посібник містить у собі основні плануючі та довідкові матеріали з питань управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту. У цьому виданні враховані сучасні вимоги до створення, становлення і забезпечення функціонування в державі нової сучасної системи цивільної безпеки - єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, її функціональних та територіальних підсистем, забезпечення їх готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій.


370Деревянко А.А.

Антошкин А.А.

Бондаренко С.Н.

Дуреев В.А.

Мурин М.Н.

^ Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики. Практическое пособие. (2007 рік) (рос.)

Ціна – 34,20 грн з ПДВ!

Практическое пособие предназначено для инспекторского состава гарнизонов МЧС Украины, инженерно-технического состава организаций, которые выполняют работы по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты объектов. Кроме того, пособие может быть использовано в учебном процессе при изложении дисциплины "Пожарная и производственная автоматика", может быть полезным адъюнктам и преподавателям учебных заведений.

Пособие содержит сведения о наиболее распространенных современных приемно-контрольных приборах пожарной сигнализации. В нем обобщены основные технические характеристики, правила монтажа, обслуживания как отечественных, так и импортных приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации. В таком виде пособие позволит обеспечить обучаемых и работающих первоочередной информацией о средствах пожарной автоматики.


205Ларін О.М. Мисюра М.І. Кривошей Б.І. Воробйов О.В.

Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 1. Конструкції базових шасі та матеріали, які використовують при виготовленні пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Навчальний посібник. (2007 р.)

Ціна – 95,88 грн з ПДВ!

В посібнику розглянуто призначення, основні відомості, принципи дії, конструкції механізмів і систем автомобілів та мотоциклів, що використовуються як базові шасі при виготовленні пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Розглянуті загальні питання надання первинної медичної допомоги постраждалому при дорожньо-транспортних пригодах. Наведено загальні відомості про матеріали, що використовуються у пожежній та аварійно-рятувальній техніці.

Для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються у відомчих вищих навчальних закладах за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за спеціальністю "Пожежна безпека".


937Буц Ю.В.

Третьяков О.В. Шароватова О.П.

^ Безпека життєдіяльності. Практикум. (2008 р.)

Ціна – 40,40 грн з ПДВ!

Практикум є невід`ємною складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу при вивченні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» при реалізації кредитно-модульної системи навчання у вищому навчальному закладі. Поряд із підручниками та посібником для самостійної роботи студентів цей практикум забезпечує набуття студентами необхідних навичок щодо практичного застосування знань із матеріалу відповідних модулів дисципліни. Практикум містить теоретичні основи тем практичних занять, практичні завдання з прикладами їх вирішення, питання з підготовки до семінарських занять із необхідними коментарями, теми рефератів та методичні вказівки до виконання та оформлення лабораторних робіт.

Практикум орієнтовано на студентів вищих навчальних закладів.


121Деревянко О.А.

Христич В.В. Бондаренко С.М. Антошкін О.А.

^ Системи пожежної та охоронної сигналізації. Текст лекцій. (2008 р.)

Ціна – 27,30 грн з ПДВ!


136Ларін О.М.

Чернобай Г.О.

Сенчихін Ю.М.

Грінченко Є.М.

Калиновський А.Я.


Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 2. Основи проектування пожежно-технічних засобів. Навчальний посібник. (2008 р.)

Ціна – 88,90 грн з ПДВ!


У навчальному посібнику викладено основні поняття про технічні системи та їх елементи, розглянуто задачі структурного аналізу і синтезу механізмів, кінематики та динаміки механізмів та машин, основи розрахунку, проектування та технології виготовлення пожежної та аварійної техніки, наведено принципи організації і проведення науково-дослідної й дослідно-конструкторської роботи, методології та методики теоретичних і експериментальних досліджень. Для курсантів, студентів, слухачів та ад’юнктів навчальних закладів МНС України, може бути корисним викладачам та фахівцям відповідної галузі.

572Алімов О.Ф., Афанасьєва Н.Є.


^ Психологічне консультування в екстремальних та кризових умовах. Навчальний посібник. (2008 р.)

Ціна – 33,60 грн з ПДВ!

У пропонованому навчальному посібнику окремі компоненти практичного навчання поєднуються в ціле на основі єдиної моделі професійної ідентичності. Це дозволяє курсантам (студентам та слухачам) тренуватися одночасно як у площині поведінки, професійних дій, міжособистісних відносин, так і в когнітивній плоскості, основою чого є огляд консультативної психології. У навчальному посібнику використовуються як оригінальні, так і запозичені й модифіковані завдання інших авторів. Книга призначена для курсантів, студентів, слухачів, може стати корисною для викладачів психологічних факультетів вищих навчальних закладів.


122


^ Ефективні технології у співпраці із засобами масової інформації.

Практичний посібник.

Ціна – 12,00 грн з ПДВ!


91^ Білоусова Л.І., Горонескуль М.М.Курс вищої математики у середовищі Maple:

Навчальний посібник (2009 р.)

Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Вища математика» і орієнтований на використання середовища підтримки професійної математичної діяльності Maple. Провідна ідея навчального посібника полягає у поєднанні навчальної діяльності студентів із дослідницькою, що надає їм можливість усвідомити сутність ключових понять вищої математики, а також набути власного досвіду застосування сучасних технологій математичного моделювання для розв’язання практично значущих задач.
Для студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Ціна – 68,40 грн з ПДВ!

412Садковий В.П., Кулєшов М.М., Попов В.М.Керівник служби цивільного захисту: Практичний посібник

(2010 р.)

Рекомендовано вченою радою Національного університету цивільного захисту України як практичний посібник для слухачів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Цивільний захист», «Пожежна безпека» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» з підготовки керівних кадрів МНС України.У практичному посібнику, спираючись на необхідність удосконалення організації управління, викладені підходи до формування якісного складу керівних кадрів органів і підрозділів МНС України як носіїв і реалізаторів функцій управління, вимоги до особистості керівника, де особлива увага приділяється професійним та морально-психологічним якостям, наведений порядок формування кадрового резерву та модель професійного розвитку керівника на усіх стадіях його службової діяльності. Крім того, зроблена спроба об’єднання деяких методів і технологій оцінки якості претендентів на керівні посади, а також оцінки діяльності керівників на стадії виконання ними управлінських функцій. Практичний посібник призначений для слухачів магістратури управління. Він може бути корисним для керівного складу органів управління і підрозділів МНС України, а також для робітників служб по роботі з персоналом.

Ціна – 39,50 грн з ПДВ!

90А.С. Пушкаренко, О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко

О.В. Миргород.

^ Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій: Навчальний посібник. – (2010 р.) Гриф «Рекомендовано МОН України»

Даний навчальний посібник призначено для курсантів, студентів та слухачів, які проходять навчання за напрямом «Пожежна безпека», а також для слухачів категорій спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення. В ньому наведено класифікацію будівельних матеріалів та конструкцій за пожежною небезпекою, викладено теоретичні основи вогнезахисту будівельних матеріалів та конструкцій. Розглянуто способи зниження пожежної небезпеки для конструкцій із залізобетону, сталі і деревини, а також для матеріалів на полімерній основі. Надано вимоги до методів випробування, ліцензування, якості виконання вогнезахисту та безпеки праці при проведенні відповідних робіт.

Ціна – 57,80 грн з ПДВ!

176.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелєва, В.В. Коврегін

^ Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина 1. ((2010 р.) Гриф «Рекомендовано МОН України»

У навчальному виданні стисло викладено основні положення курсу «Теорія розвитку та припинення горіння» за навчальною програмою для пожежно-технічних закладів. Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал.

У першій частині практикуму розглянуто загальну характеристику процесу горіння та закономірності і параметри процесу виникнення горіння.

Навчальне видання призначено для підготовки бакалаврів та спеціалістів, що навчаються у галузі знань "Цивільна безпека" за напрямами “Цивільний захист”, “Охорона праці”, “Пожежна безпека”.

Ціна –58,10 грн з ПДВ!

309О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелєва, В.В. Коврегін

^ Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина 2.

(2011 р.) Гриф «Рекомендовано МОН України»

У навчальному виданні стисло викладено основні положення курсу «Теорія розвитку та припинення горіння» за навчальною програмою для пожежно-технічних закладів. Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал.

У другій частині практикуму розглянуто методики розрахунку параметрів пожежної небезпеки речовин та матеріалів, розвитку пожеж різних класів, прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій, пов'я заних з вибухом газопаровітряних хмар, а також розрахунок параметрів пожежогасіння вогнегасними речовинами.

Навчальне видання призначено для підготовки бакалаврів та спеціалістів, що навчаються у галузі знань "Цивільна безпека" за напрямами “Цивільний захист”, “Охорона праці”, “Пожежна безпека”.

Ціна –81,85 грн з ПДВ!


513В.В. Барбашин О.О Назаров, В.В. Рютін, І.О. Толкунов; за ред. В.П. Садкового

^ Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник ((2011 р.) Гриф «Рекомендовано МОН України»

У навчальному посібнику, адаптованому під сучасну нормативно-правову базу в галузі організації і проведенні підривних робіт, систематизовано і розглянуто питання щодо безпечної організації піротехнічних робіт; теорії вибуху; класифікації вибухових речовин; способів і засобів проведення підривних робіт. Надано практичні рекомендації щодо розрахунку зарядів для підривання конструкцій і матеріалів, вибухонебезпечних предметів військового призначення; застосування засобів розвідки, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів; організації робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, а також для виконання деяких аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт вибуховим способом: виконання робіт по ґрунту, аварійних робіт з руйнування конструкцій і матеріалів тощо.

Навчальний посібник призначено для курсантів і студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Цивільний захист», науково-педагогічних працівників та для особового складу піротехнічних груп оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, а також буде корисним для підрозділів вибухо-технічної служби МВС України.

Ціна –88,00 грн з ПДВ!


335В.Д. Калугин М.В. Кустов

^ Огнетушащие эмульсии: теория, составы, использование: Монография (2011 р.)

В монографии на основе новых данных экспериментальных исследований установлена связь физико-химических параметров жидких (истинных и гетерогенных) огнетушащих систем с их огнетушащей эффективностью в условиях, максимально приближенных к условиям пожара. Физико-химические характеристики истинных растворов и низкоконцентрованных эмульсий обеспечены за счет введения в них добавок разной химической природы (ПАВ, ВМС, электролитов. Предложен кавитационный метод приготовления огнетушащих эмульсий, который позволяет обеспечить производство эмульсии при необходимых дисперсности и стабильности.

Рекомендуется для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений направлений "Пожарная безопасность", "Гражданская защита", "Охрана труда", "Безопасность жизнедеятельности", а также научно-практических работников и специалистов указанных направлений.

Ціна –70,00 грн з ПДВ!


Н.В.Оніщенко, В.А. Старик, О.В. Тімченко, В.Є.Христенко

^ Особливості професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: монографія (2012)

У монографії розглядаються особливості професійної деформації на прикладі працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України. На основі авторської моделі емпіричні результати представлено на трьох рівнях аналізу професійної деформації: рівні макроаналізу, посереднього аналізу та мікроаналізу. Особливу увагу приділено впливу специфіки кожного конкретного виду діяльності в межах АРП МНС України на формування особистісних змін у рятувальників.

Для викладачів, науковців, практичних працівників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

Ціна –74,40 грн з ПДВ!

149 С.Ю.Лєбєдєва, Н.В.Оніщенко, Я.О.Овсяннікова, О.А.Олійников, І.О.Поляков, О.В.Тімченко, Д.С.Тітаренко, В.Є.Христенко

^ Професіографічний аналіз діяльності рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України: монографія (2012)

Монографію присвячено професіографічному аналізу діяльності рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України.

Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів та ад’юнктів соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Ціна –73,20 грн з ПДВ!

160Ю.О.Приходько, Л.А.Перелигіна

^ Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України: Монографія. ( 2012)

Монографію присвячено дослідженню психологічних чинників успішності професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.

Для психологів, магістрів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів МНС України.

Ціна –82,80 грн з ПДВ!

216

Телефон для довідок: ^ 707-34-53 (факс) – відділення редакційно-видавничої діяльності. Начальник відділення - Шевченко Тетяна Остапівна (моб. тел.: 097-5141214, 066-4359766).

Замовлення можна надсилати факсом: 8-057-707-34-53, електронною поштою

(E-mailtati_shev@mail.ru) або поштою за адресою: 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, НУЦЗУ, відділення редакційно-видавничої діяльності.

У замовленні необхідно вказати наступні дані замовника:

 1. Найменування підрозділу (організації)

 2. Повна поштова адреса, індекс замовника

 3. Прізвище, ім’я та по батькові, посада, звання начальника підрозділу (для оформлення договору і надсилання документів поштою)

 4. Назва книги, кількість

 5. Банківські реквізити свого підрозділу, або тієї організації, яка буде перераховувати кошти на рахунок університету:

 • Код

 • Розрахунковий рахунок, в якому банку

 • МФО

 • (Вказати обов’язково, надсилати з рахунком Договір чи ні)

 • Свідоцтва, І П Н.

 1. Контактний моб.! телефон, Е-mail,

У замовленні повинна бути фраза: Оплату гарантуємо.

 1. Для оформлення податкової накладної обов’язково надіслати копію Свідоцтва платника ПДВ або копію Довідки, про те, що підрозділ не є платником ПДВ.

 2. Увага! Відсилання книг здійснюється «Новою поштою» за рахунок замовника!

Схожі:

Список книг, що можна придбати в нуцзу iconГоловне управління освіти І науки
На столі лежать книги, які потрібно упакувати. Якщо їх зв’язувати по 4, по 5 або по 6 в пачку, то кожний раз залишатиметься одна...
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconУваг а! Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова придбано доступ до повнотекстових електронних колекцій книг видавництва "Центр навчальної літератури"
Центр навчальної літератури. Це більше 500 ретельно відібраних найпопулярніших книг цього видавництва за різними тематиками: аудит,...
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconІнформація про проведення всесоюзних, обласних, міських та районних змагань, проведення спартакіад різних із видів спорту та участь в них херсонців. Література зібрана за останні 10 років І розташована по темі за алфавітом назв акторів книг І статей
Рекомендаційний покажчик «Спорт на Херсонщині» ставить метою розширення І поглиблення знань зі спорту на Херсонщині. Покажчик включає...
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconСписок книг для самостійної підготовки студентів бдму
Навчально-методичний посібник з шкірних та венеричних хвороб: (Для самостійної підготовки студентів медичного І мед сестринського...
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconГрафік
Слухачам надається можливість користуватись електронною бібліотекою університету. Для входу в електронну бібліотеку нуцзу необхідно...
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconФізіологія нейроімуноендокринної системи”
«Клінічна та експериментальна патологія», (2012,Т. ХІ, №3 (41), ч. 1). Список прийнятих до друку статей можна переглянути за таким...
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconЛабораторна робота №1
Придбати практичні навички роботи з цифровим вольтметром І електронним амперметром
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconДозволяю придбати (видати)
Видання рекомендується як основний посібник з дисципліни розрахованої на години
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconЗаява на придбання картриджу Прошу придбати картридж для принтера (або копіра) модель принтера з інвентарним №00000000 для підрозділу назва підрозділу. Обґрунтування: вказати. 20 р
Прошу придбати картридж для принтера (або копіра) модель принтера з інвентарним №00000000 для підрозділу назва підрозділу
Список книг, що можна придбати в нуцзу iconЗаява на придбання картриджу Прошу придбати картридж для принтера (або копіра) модель принтера з інвентарним №00000000 для підрозділу назва підрозділу. Обґрунтування: вказати. 20 р
Прошу придбати картридж для принтера (або копіра) модель принтера з інвентарним №00000000 для підрозділу назва підрозділу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи