Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни icon

Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни
НазваЮ. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни
Сторінка5/5
Дата16.07.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5Таблиця В.4 - Шкала травм ТS (Trauma score)

Показник

Оцінка в балах


^ Частота дихання

10- 24 за хв.

25-35

Більше 36

1-9 за хв.

відсутнє4

3

2

1

0^ Глибина дихання

норма

знижена1

0Кровонаповнення капілярів

норма (менше 2 с.)

знижене (більше 2 с.)

відсутнє2

1

0Систолічний тиск (мм рт. ст.)

понад 90

70-90

50-69

Менше 504

3

2

1

^

Кількість балів за шкалою Глазго


14-15

11-13

8-10

5-75

4

3

2


^ Загальна сума балів за шкалою ТS

Таблиця В.5 - Загальна сума балів за шкалою TS^ Сума балів за шкалою TS1615 - 1110 - 87 - 32 - 0

^ Загальний стан

Задовільний

Середньої тяжкості

Тяжкий

Дуже тяжкий

АгональнийТаблиця В.6 - Життєздатність за шкалою TSТS


16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

%

99

98

96

93

87

76

60

42

26

15

8

4

2

1

0

0
Таблиця В.7 - Бальна оцінка шокогенності травм
^ Найменування пошкодженьБали

Травма черева з пошкодженням двох та більше паренхіматозних органів

10.0

Численні двосторонні переломи ребер з пошкодженням чи без пошкодження легень, травма черева з пошкодженням одного паренхіматозного органу

6,0

Відкритий перелом стегна. Відрив стегна

5,0

Забій головного мозку. Перелом основи чи склепіння черепа.

Травма грудної клітки з пошкодженням легені.

Численні переломи кісток миски

4,0

Травма черева з пошкодженням внутрішніх органів.

Відкритий перелом двох кісток гомілки.

Відрив гомілки. Закритий перелом стегна

2,0

Розлога рана, гематома.

Відкритий чи закритий перелом кісток лицьового черепа, плеча.

Закритий перелом двох кісток гомілки.

1,5

Численні односторонні переломи ребер без пошкодження легень.

Відрив передпліччя.

1,0

Перелом хребта з пошкодженням чи без пошкодження спинного мозку.

Відкритий перелом передпліччя, стопи. Відрив чи розтрощення стопи

0,5

Ізольовані переломи кісток миски. Закритий перелом однієї кістки гомілки, одного ребра, кісток передпліччя, стопи, кисті, ключиці, лопатки, груднини. Розчавлення чи відрив кисті

0,1

Додаток Г

(обов’язковий)^ Опіковий шок – процес, що виникає в організмі під впливом термічної травми при порушенні механізмів ауторегуляції, які стають не здатними підтримати нормальний кровообіг у життєво важливих органах
^ Гостра опікова токсемія (12-14 днів) – виникає внаслідок того, що через утворення міхурів зменшується об’єм плазми, а в міхурах внаслідок денатурації білка утворюються некротоксини, що надходять у загальний кровообіг. Все це призводить до розвитку ниркової й печінкової недостатності
^ Опікова септикотоксемія (1-1,5 міс.) – процес, що розвивається унаслідок інфікування опікових ранПеріод реконвалесценції

Рисунок Г.1 – Перебіг опікової хвороби


Таблиця Г.2 – Визначення площі ураження шкіри

за Wallace A.B.(1951), Berkow S.G. (1931).

Таблиця Г. 3 – Визначення площі ураження шкіри
^ Ділянка тіла


Площа

шкіри, см2


Процент від загальної поверхні шкіри^ Голова:

обличчя

волосиста частина голови

Тулуб:

шия (передня частина)

груди та черево

шия (задня частина)

спина

^ Верхні кінцівки

плече

передпліччя

кисть

Нижні кінцівки

стегно з сідничною

ділянкою

гомілка

стопа
500


478


240

2900

200

2560


625

450

360


1625

1000

5153,12


2,99


1,50

18,00

1,25

16,00


3,90

2,80

2,25


10,15

6,25

3,22^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бабоша В.А., Климовицкий В.Г., Пастернак В.Н., Лобанов Г.В., Драчук Г.П., Калинкин О.Г. Травма таза (клиника, диагностика и лечение). Донецк. Донеччина. 2000.- 176 с.

 2. Бігуняк В.В., Повстяний М.Ю. Термічні ураження-. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 196 с.

 3. Белебезьев Г.И., Беляев А.В., Чухрай Т.Г. Сердечно-легочная и церебральная реанимация в детском воздасте: Методические рекомендации. - Киев, 2000. - 53 с.

 4. Бойко В.В., Рынденко В.Г., Щербаков В.И., Табири С. Очередность и сроки оказания помощи больным с политравмой // Политравма. Неотложная медицинская помощь: Сб. научн. статей ХГКБСНМП им. проф. А.И.Мещанинова. - Харьков: Основа, 2003. - С. 107.

 5. Бутылин Ю.П., Бутылин В.Ю., Бутылин Д.Ю. Интенсивная терапия неотложных состояний.- Киев: Новый друк, 2003. - 528 с.

 6. Вольный И.Ф., Постернак Г.И., Пешков Ю.В., Ткачева М.Ю. Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе. - Луганск, 2006.- 224с.

 7. Глумчер Ф.С., Москаленко В.Ф. Невідкладна медична допомога.- Київ: Медицина, 2006. - 632 с.

 8. Глушко Л.В. Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах.- Вінниця: Нова книга, 2004. - 208 с.

 9. Гостищев В.К. Общая хирургия.- Москва: Медицина, 1993. - 576 с.

 10. Гуманенко Е.К., Гаврилин С.В., Боярин­цев В.В., Гончаров А.В. Дифференцированная тактика анестезиолога-реаниматолога в остром периоде травматической болезни // Анестезиология и реаниматология.- 2005. - №4. - С. 26-29.

 11. Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. Инфузионная терапия.- Киев: Книга плюс, 2004. -208 с.

 12. Гусак В.К., Шано В.П., Фисталь Э.Я. Тактика транспортировки обожженных в состоянии ожогового шока: Методические рекомендации.- Донецк, 2001.

 13. Гур’єв С.О., Жученко П.І., Шищук В.Д. Лікування переломів стегнової кістки у постраждалих при поєднаній травмі. - Суми: Мрія, 2007. - 206 с.

 14. Гур'єв С.О., Мацюк С.В., Шищук В.Д. Стандартизація та уніфікація лікування постраждалих з травмою на ранньому госпітальному етапі. - Суми: Мрія, 2006. - 136 с.

 15. Долина О.А. Анестезиология и реаниматология.- Москва: Медицина, 1998.- 543 с.

 16. Дужий І.Д. та ін. Опіки.- Суми: СумДУ, 2007 - 102 с.

 17. Заболотько В.М. Анестезіологія та реаніматологія: Збірник нормативних документів. - Київ: Медінформ, 2005.

 18. Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Матвійчук Б.О. Організація стандартизації медичних технологій в Україні. - Львів: Ліга прес, 2003.

 19. Наказ МОЗ України N 437 від 31.08.2004 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах».

 20. Наказ МОЗ України N 24 від 17.01.2005 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

 21. Назаров И.П. Анестезиология и реаниматология. Красноярськ: Издательские проекты, 2007. - 496 с.

 22. Назаров И.П. Интенсивная терапия критических состояний.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 608 с.

 23. Клепач М.С. Травматичний шок. Синдром тривалого позиційного здавлення (СПЗ). Класифікація, клініка, діагностика та надання невідкладної допомоги //Галицький лікарський вісник.- 2005. - Т. 12, №2. - С. 75-81.

 24. Ковальчук Л.Я. Невідкладна хірургія.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 288 с.

 25. Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д., Панасюк А.М. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 324 с.

 26. Козинець Г.П., Коваленко О.Н., Слесаренко С.В. Опікова хвороба // Мистецтво лікування - 2006.- № 10 (36).

 27. Малий Ю.В., Малий В.К. Транспортна іммобілізація (методичні, біохімічні, технічні аспекти).- Тернопіль:Укрмедкнига, 2004. - 188 с.

 28. Мокеев И.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия.- Москва, 2002. - 232 с.

 29. Палій Л.В., Поцюрко Р.І., Леськів Л.С., Монастирська М.М. та ін. Основи реаніматології.- Київ: Медицина, 2006. - 164 с.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2007р. №1290 «Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року».

 31. Рощін Г.Г., Гайдаєв Ю.О., Мазуренко О.В., Гур’єв С.О. та ін. Надання медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі.- Київ, 2003.- 33с.

 32. Соколов В.А. Множественные и сочетанные травмы: Практическое руководство - Москва: ГЕОТАМедиа, 2006 .- 512 с.

 33. Стручков В.И. Общая хирургия.- Москва: Медицина. 1983.-591 с.

 34. Сумин С.А. Неотложные состояния.- Москва: Медицина, 2000. - 449 с.

 35. Середюк Н.М. Діагностика та лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань.- Вінниця: Нова книга, 2003. - 496 с.

 36. Схематическая фармакотерапия шоков на догоспитальном этапе.- Луганск: Мысль, 2005 г.

 37. Чепкий Л.П. та ін. Анестезіологія та інтенсивна терапія.- Київ: Вища школа, 2003. - 399 с.

 38. Черняков Г.О. та ін. Медицина катастроф.- Київ: Здоров'я, 2001. - 352 с.

 39. Черенько М.П. Загальна хірургія з анестезією, основами реаніматології та догляду за хворими.- Київ: Здоров'я, 2004. - 616 с.

 40. Черний В.И., Кабанько Т.П., Кузнецова И.В. Нарушения в системе гомеостаза при критических состояниях.- Киев: Здоров'я, 2007. - 207 с.

 41. Чуєв П.М. Інтенсивна терапія невідкладних станів.- Одеса: ОДМУ, 2006. - 252 с.

 42. Чуев Н.П., Молчанов В.И., Владыка А.С., Медведев В.Г. Интенсивная медицина.- Симферополь: Таврия, 2003. - 368 с.

 43. Хилько В.А. Клиническая нейрореаниматология.- Москва: Медпресс-информ, 2004.- 994 с.

 44. Шлапак І.П., Пилипенко М.Н. Посібник із проведення респіраторної підтримки.- Київ: Логос, - 2003. - 134 с.

 45. Швец Н.И., Пидаев А.В., Бенца Т.М., Федорова О.А., Миронец В.И. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины.- Киев: Меркьюрі-Поділля, 2006. - 752с.

 46. Яременко Д.О., Шевченко О.Г., Зайцев О.О., Довбін Н.П. Основні напрямки удосконалення організації медичної допомоги під час дорожньо-транспортних травм на догоспітальному етапі // Политравма, неотложная медицинская помощь: Сб. статей.- 2005.- С. 18-22.

 47. Adams A.P., Hewitt P.B., Grande C.M. Ch 1. General principles of emergency anesthesia // Emergency Anaesthesia. Edited by Adams A.P., Hewitt P.B., Grande C.M. New York, New York, Oxford University Press, Inc., 1998.- P.1-14.

 48. Brongel L. One day surgery in multiple trauma patients // Przeglad lekarski.- 2000.- T.57.- №5.- P. 133-135.

 49. Broos P.L.O., Janzing H.M.L., Vandermeeren L.A.S., Klocrats K.S.A. Life saving surgery in polytrauma patients // Przeglad lekarski.- 2000.- T.56.- P. 118-119.

 50. Dutton R.P. Pathophysiology of shock. Massive transfusion and control of hemorrhage in the trauma patient. Edited by Smith C.E., Rosenberg A.D., Grande C.M. ITAACS.- 1999.- P.5-7.

 51. Haljamдe H. Fluid resuscitation in haemorrhagic shock and following blunt trauma; is there still a place for colloids? // Acta Anaesthesiol. Scand.- 2001.- V.115.- Abstract P 17.

 52. Johnson C., Ashley S.A. Perioperative care of patients with shock and multiple trauma // Advances in Anesthesia. Edited by Lake C.L. Mosby Inc., 2001.- V.18.- P.233-276.

 53. Miller R.D. Transfusion therapy. Anesthesia. Edited by Miller R.D., Cucchiara R.F., Miller R.D. et al. New York, New York, Churchill Livingstone.- 1994.- P.1619-1647.

 54. Plaisir B.R. Surgical perspectives to control bleeding in trauma. Edited by Smith C.E., Rosenberg A.D., Grande C.M. Massive transfusion and control of hemorrhage in the trauma patient. ITAACS.- 1999.- P 7-11.

 55. Scalea T.M. Trauma, a disease of bleeding, massive transfusion and control of hemorrhage in the trauma patient. Edited by Smith C.E., Rosenberg A.D., Grande C.M. ITAACS.- 1999.- P. 3-5.

 56. Smith C.E. Current practices in blood and blood component therapy. Massive transfusion and control of hemorrhage in the trauma patient. Edited by Smith C.E., Rosenberg A.D., Grande C.M. ITAACS. 1999.- P.18-22.

 57. Stainsby D., MacLennan S., Hamilton P.J. Management of massive blood loss: a template guideline // Br. J. Anaesth.- 2000.- V.85.- P.487-491.Навчальне видання


Шищук Володимир Дмитрович

Шкатула Юрій Васильович


Циркуляторні шоки в травматології


Навчальний посібник


Дизайн обкладинки П.Ю.Шкатули

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання Ю.В.Шкатули


Підп. до друку 5.01. 2009.

Формат 60x84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. 5,35. Обл.-вид.арк. 4,16.

Тираж 300 пр. Вид. № 308.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

1   2   3   4   5

Схожі:

Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconМедичний інститут приступа Л. Н. Винниченко Л. Б. Пульмонологія
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни І затверджені Начальником Головного управління освіти, науки...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни І затверджені Начальником Головного управління освіти, науки...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Медична психологія”, яка затверджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни 13 травня 2002 року та...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Медична психологія”, яка затверджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни 13 травня 2002 року та...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Медична психологія”, яка затверджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни 13 травня 2002 року та...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Медична психологія”, яка погоджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни 15 травня 2002 року та затверджена...
Ю. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Медична психологія”, яка погоджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни 15 травня 2002 року та затверджена...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи