Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка5/22
Дата16.07.2012
Розмір4.18 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Вступ. Фундамент української системи ринкового ціноутворення закладається надто повільно, що багато в чому дезорієнтує підприємства, які випускають інноваційну продукцію, оскільки для інноваційної продукції, що купується як довгострокові інвестиції споживача, договірна ціна є визначальним фактором. Конкурентоспроможність визначає вартість життєвого циклу продукції у споживача, включаючи договірну ціну, витрати в процесі експлуатації, витрати на капітальні ремонти. В умовах інноваційного сучасного виробництва деякі класичні принципи ціноутворення, в тому числі еластичність цін продукції, слід розглядати критично, враховуючи, що «конкурують» не ціни, а вартість життєвих циклів аналогів.

^ Постановка проблеми. У сучасній теорії ціни її встановлення розглядається вкрай спрощено, як результат маркетингу з врахуванням функціональної взаємодії певних факторів і знаходяться на перетині кривих попиту і пропозиції, що не пояснює зв'язок ціни і споживчих властивостей інноваційної продукції.

Виправлення, які складаються роками ціновими диспропорціями в промисловості, а саме в машинобудуванні, повинні спрямовуватися на обґрунтування і моделювання, в першу чергу, життєвого циклу, як важливої умови забезпечення конкурентоспроможності продукції, орієнтації виробництва на завоювання споживача за рахунок якості, тобто економічності експлуатації виробу.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем ціноутворення та інноваційних процесів займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Антонюк Л.Л., Артус М.М., Багриновский К.А., Безкоровайна С.В., Іванова Р.Х., Кардаш В.Я., Ліпсіц І.В., Павленко І.А., Поручник А.М., Ромашова Е.А., Савчук В.С., Тарасевич В.М., Фірсанова О.В., Шафалюк О.К.

^ Результати роботи. На процес встановлення ціни на будь-який товар має вплив етап життєвого циклу послуги, що супроводжує його на протязі усього терміну існування. Доситья часто інноваційний продукт не може існувати сам по собі, без супроводжувальних дій виробника. Саме тому на інноваційний продукт застосовується непряме ціноутворення, яке полягає в тому, що ціна на інноваційний продукт враховує не лише ціну власне самого товару, але й вартість послуг, які будуть надаватися у процесі експлуатації інноваційного продукту. Під час розробки інноваційного продукту, наприклад авіаційного двигуна, необхідно максимально враховувати проблеми, пов’язані з його обслуговуванням: розрахункову вартість технічного обслуговування, модульне проектування, інтеграцію систем авто діагностики і дистанційного обслуговування, можливість відновлення виробу в майбутньому і розрахунковий коефіцієнт.

На протязі життєвого циклу послуг система управління ними повинна змінюватися у відповідності з покладеними на них економічними задачами: пряма і непряма рентабельність, способи оплати, встановлення чи не встановлення співробітництва у сфері технічного обслуговування, інтеграція чи диференціація функцій послуг і визначення адекватної політики по наділенню представників підприємств повноваженнями, мотивація їх діяльності.

Таким чином, ретельне формулювання конкурентоспроможної стратегії сервісу передбачає врахування всіх зв’язків між трьома видами діяльності, які, власне, і визначають характер інноваційного товару, що відповідає новим очікуванням споживачів.

Для того, щоб належним чином врахувати фактор часу, необхідно чітко розмежувати поняття «життєвий цикл» і «термін служби» інноваційного продукту. На відміну від класичного поняття «життєвий цикл» поняття «термін служби» співвідноситься з сукупністю життєвих фаз одиниці інноваційної продукції, під якою розуміють корисну функцію, починаючи з її виробництва і завершуючи її знищенням чи в крайньому разі припиненням її використання останнім відомим споживачем.

Проблема життєвого циклу послуг не вивчалась так глибоко і якісно, як проблема життєвого циклу товару (ЖЦТ). Як результат, більшість підприємців застосовують методи управління ЖЦТ у незмінному виді до управління життєвим циклом послуги. Але слід зазначити що коли товар знаходиться на етапі зрілості, цикл сервісних послуг тільки починає набирати оберти. 70% прибутків від продажу сервісних послуг підприємство отримує в той час, коли продаж самих двигунів пішли на спад.

За вмілої організації сервіс здатний стати вирішальною статтею доходу. У той же час застосування до послуг неадаптованих методів управління ЖЦТ може викликати наступні негативні наслідки:

  • зайві запаси запчастин, але ж економічний ефект часто виявляється значним по відношенню іммобілізації засобів у вигляді складських запасів;

  • невірна цінова стратегія ;

  • невірна політика у сфері управління кадрами працівників сервісних служб;

  • завчасне згортання програм по можливій модернізації обладнання.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що криві життєвого циклу товару і послуг не співпадають. Відмінність у даних циклах можна представити графічно (рис.1).

^ Рис.1. Відмінність кривих життєвих циклів товару і супутніх (сервісних) послуг


На рисунку зображено, що пік зростання товару настає через 2-3 роки після появи і введення товару на ринок, а життєвий цикл супутніх цьому товару послуг продовжується до 15 років.

На думку спеціалістів Data General Corp, життєвий цикл супутніх (сервісних) послуг складається з наступних чотирьох етапів [4]:

1 – етап швидкого росту – від моменту першого продажу товару до етапу росту життєвого циклу товару;

2 – перехідний період – від етапу росту ЖЦТ до етапу росту надання сервісних послуг;

3 – етап зрілості – від етапу росту сервісних послуг до моменту останнього продажу товару;

4 – етап спаду – від моменту останнього продажу товару до моменту закінчення використання товару останнім відомими покупцем.

Як видно з малюнку, до 70% доходів від продажу сервісних послуг припадає на останні два етапи. Даний феномен можна пояснити наступними причинами:

  • сукупний ефект збільшення цін на сервісні послуги;

  • можлива модернізація обладнання, яка здійснюється за достатньо високого рівня цін;

  • надання додаткових видів послуг по мірі фізичного і морального старіння обладнання.

Підприємство починає отримувати прибуток від надання послуг з моменту монтажу обладнання, причому 90% прибутку підприємство отримує на протязі останніх двох етапів, тобто приблизно через два – три роки після піку продажу товару. Причиною цього є те, що, як було сказано вище, основні доходи від продажу послуг підприємство отримує саме на протязі цих двох етапів. Дане твердження можна представити графічно (рис. 2 і рис.3).


Життєвий цикл товаруРис.2. Графік зростання доходів від надання супутніх послуг на протязі ЖЦТ

Життєвий цикл товаруРис.3. Графік зростання прибутку від надання супутніх послуг на протязі ЖЦТ


Як показують результати досліджень зарубіжних спеціалістів, наявність стабільних цін на послуги є одним з вагомих аргументів, яким віддає переваг споживач під час вибору конкретного виробника (виконавця). Оплата за тарифами повинна передбачати можливість диференціювання цін в залежності від технічного стану, ступеня зносу, а також додаткової системи оцінки якості виконаних робіт.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2012. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи