2 фінансова система icon

2 фінансова система
Назва2 фінансова система
Сторінка1/17
Дата16.07.2012
Розмір3.58 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ, молоді та спорту УКРАїНи Сумський державний університет


К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко


Фінанси


конспект лекцій


для студентів спеціальностей:

6.0501 “Фінанси”, 6.0501 "Економіка підприємства",

6.0501 "Маркетинг", 6.0502 "Менеджмент організацій"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


частина 1


Суми

Сумський державний університет

2011

Фінанси: конспект лекцій. Частина 1/ укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 195 с.


Кафедра фінансівЗміст
С.

ВСТУП………………………………………………………….…………..

5

ТЕМА 1 ^ СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ….........................................................

7

1.1 Виникнення фінансів, їх зв'язок з державою і розвитком товарно-грошових відносин ……………………………………………………..

7

1.2 Сутність і необхідність фінансів …………………………………..

10

^ ТЕМА 2 ФІНАНСОВА СИСТЕМА……………………………………

18

2.1 Поняття фінансової системи………………………………………..

18

2.2 Фінансова система за внутрішньою структурою…………………..

18

2.3 Фінансова система за організаційною побудовою. Органи управління фінансовою системою, їх завдання й функції…………….

20

^ ТЕМА 3 СУТНІСТЬ, СКЛАД І ТИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

30

3.1 Сутність фінансової політики………………………………………

30

3.2 Фінансова стратегія й фінансова тактика………………………….

32

3.3 Види фінансової політики…………………………………………..

33

^ ТЕМА 4 СКЛАД ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ…………………..

38

4.1 Сутність фінансового механізму……………………………………

38

4.2 Управління фінансами………………………………………………

41

4.3 Фінансове планування……………………………………………….

41

4.4 Фінансовий контроль………………………………………………...

47

^ ТЕМА 5 СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ Й РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ……………………………………………………................…

50

5.1 Сутність бюджету……………………………………………………

50

5.2 Бюджетний устрій і бюджетна система України…………………...

52

5.3 Бюджетна класифікація………………………………………………

56

5.4 Склад і структура доходів бюджету…………………………………

56

5.5 Склад і структура видатків бюджету………………………………..

60

5.6 Бюджетний дефіцит: сутність, причини, наслідки…………………

66

5.7 Бюджетний процес в Україні………………………………………..

68

5.8 Основи кошторисного фінансування……………………………….

69

^ ТЕМА 6 ПОДАТКОВА СИСТЕМА……………………………............

73

6.1 Податкова система й податкова політика………………………….

73

6.2 Поняття й основні елементи податку……………………………….

77

6.3 Податок на доходи фізичних осіб…………………………………...

81

6.4 Податок на прибуток підприємств…………………………………..

100

6.5 Податок на додану вартість………………………………………….

109

6.6 Акцизний збір………………………………………………………..

120

6.7 Плата за землю………………………………………………………..

125

6.8 Спрощена система оподатковування. Фіксований сільськогосподарський податок. Єдиний податок……………………..

132

ТЕМА 7 ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ................................................

142

7.1 Загальна характеристика державних цільових фондів…………….

142

7.2 Розмір єдиного соціального внеску…………………………………

145

7.3 Пенсійний фонд України. Його характеристика…………………...

152

7.4 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, пов'язаними з похованням…………………………………

157

7.5 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття……………………………………..

158

7.6 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань…..…………………………………………………………

159

Тема 8 МІСЦЕВІ ФІНАНСИ...............................................................

164

8.1 Система місцевих фінансів...

164

8.2 Доходи і видатки місцевих бюджетів

167

8.3 Місцеві податки і збори

176

8.4 Цільові фонди місцевого самоврядування

180

Список літератури.....................................................................................

184

Додаток А. Ставки акцизного податку………………………………..

187

вступ


Курс “Фінанси” є самостійним розділом економічної науки і нормативною дисципліною для підготовки бакалаврів економіки. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блока дисциплін економічної теорії і паралельному вивченні дисципліни “Гроші та кредит” і є базою для вивчення дисциплін “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Бюджетна система”, “Податкова система”, «Страхові послуги», «місцеві фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Соціальне страхування» та ін.

Метою викладання дисципліни “Фінанси” є вивчення студентами загальних принципів і положень фінансових відносин в Україні , функціонування фінансової, бюджетної, податкової систем та їхніх ланок як на рівні держави, так і на рівні підприємства, а також одержання студентами спеціальних знань, необхідних у подальшому навчанні та практичній діяльності.

Головними завданнями викладання цієї дисципліни є вивчення студентами загальної теорії фінансів, включаючи питання сутності фінансів, функції фінансів, складу фінансової системи, фінансової політики, фінансового контролю, побудови і значення фінансового механізму, бюджетної системи, бюджетного устрою, бюджетного процесу, податкової системи, місцевих фінансів, цільових фондів, державного кредиту, фінансів домогосподарств, страхування, фінансового ринку тощо.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  • ЗНАТИ суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливості в сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання; загальну характеристику фінансово-кредитної, бюджетної, податкової систем держави; основні напрямки витрати бюджетних коштів, особливо на фінансування бюджетних установ і соціальний захист населення; основні положення організації місцевих (територіальних) фінансів; основні положення політики управління бюджетним дефіцитом і державним боргом; сутність фінансових ресурсів підприємств, організацію фінансової діяльності підприємств, сутність страхової діяльності, основні засади функціонування страхового ринку, фінансову діяльність домогосподарств, основні засади функціонування фінансового ринку, фінансові системи зарубіжних країн, основні теоретичні положення фінансового менеджменту, сутність міжнародних фінансів, основні елементи фінансової безпеки держави;

  • УМІТИ аналізувати бюджетну, податкову політику держави, проводити аналіз виконання державного і місцевого бюджетів, складати кошторис доходів і витрат бюджетної установи, робити розрахунок відрахувань підприємств і громадян у державні цільові фонди, оцінювати вплив системи оподаткування на діяльність підприємств і формування доходів бюджету, розраховувати бюджет домогосподарства, складати фінансовий план домогосподарства, розраховувати розміри страхових тарифів та страхових виплат за основними видами страхування, визначати крос-курси при здійсненні валютних операцій, розраховувати дохідність основних видів цінних паперів, порівнювати фінансову систему України з фінансовими системами зарубіжних країн, визначати основні показники фінансової діяльності підприємств при управлінні фінансами.

Конспект лекцій складений відповідно до типової навчальної програми дисципліни «Фінанси», що вміщена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент організацій».

При складанні конспекту лекцій використовувалися:

- підручники і навчальні посібники вітчизняних авторів О. П. Кириленко, О. Д. Василика, С. І. Юрія, В. М. Федосова, В. М. Опаріна, В. Д. Базилевича, Л. О. Баластрика та інших;

- зарубіжних авторів Є. С. Стоянової, Л. А. Дробозіної, В. М. Родіонової, Л. І. Якобсона, І. А. Поукока та інших;

- законодавча і нормативна бази України в галузі фінансів, оподатковування, бюджетної системи, страхування, фінансового ринку;

- матеріали, подані в періодичній літературі.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

2 фінансова система iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансові ресурси....
2 фінансова система iconЛекція фінансова система внутрішня будова фінансової системи > Організаційна структура фінансової системи
Фінансова система визначається як сукупність окремих сфер І ланок фінансових відносин, що мають особливості у створенні та використанні...
2 фінансова система iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія наук україни національний банк україни академія муніципального управління фінансова система регіонів : методологія, аналіз, практика
Фінансова система регіонів : методологія, аналіз, практика [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, Л. І. Федулова, Л. А. Пашко [та...
2 фінансова система iconЗаявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин»
«Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин»
2 фінансова система iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
2 фінансова система icon1. Фінансова звітність це
Серед принципів, на яких ґрунтується фінансова звіт­ність, є принцип історичної (фактичної) собівартості. Його зміст
2 фінансова система iconФінансова система україни
Робота виконана на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти...
2 фінансова система iconСекція Потенціал стратегічного розвитку та фінансова безпека: домогосподарство, підприємство, регіон, держава
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави»
2 фінансова система iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
2 фінансова система iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Ввп у суспільстві на макрорівні, грошова, фінансова І кредитна системи та їх інституційна інфраструктура, функціонування державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи