Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/54
Дата16.07.2012
Розмір5.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет природничих наук


Кафедра Садово-пакового господарства та екології


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво

напрям підготовки

6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

форма навчання денна


Луганськ 2010

1. Інформація про напрям підготовки


Галузь знань

0901 Сільське господарство і лісівництво

Напрям підготовки

6.090103

Спеціальність

Лісове і садово-паркове господарство

Освітній рівень

Базова вища освіта

ОКР

Бакалавр

Кваліфікація

Бакалавр лісового і садово-паркового господарства

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна


^ 2. Спеціальні умови для зарахування


3. Загальний опис напряму

За умов надзвичайно високих темпів розвитку урбанізаційного процесу в Україні та у Луганській області, неабиякого значення набуває проблема поліпшення екологічного стану довкілля, раціонального планування та естетичного вигляду міст, зокрема їх зелених зон, завдяки збільшенню кількості зелених насаджень та виробництву високоякісного посадкового матеріалу для благоустрою і озеленення. Особливо важливе значення ці проблеми мають для Донбасу, який вирізняється максимальною щільністю населення, більша частина якого проживає у населених пунктах міського типу. За умов надзвичайно складної екологічної ситуації, якою характеризується цей регіон, вкрай актуальним стає науково обґрунтоване озеленення промислових населених пунктів та збільшення кількості лісових насаджень, адже саме це є одним із найбільш прийнятних шляхів оптимізації стану довкілля.

Надзвичайно актуальною є потреба в відсутності висококваліфікованих спеціалістів з садово-паркового та лісового господарства в Луганській та Донецькій областях, де за останні часи накопичилось багато економічних, соціальних та екологічних проблем, зокрема, проблеми, які виникли у зв’язку із закриттям підприємств вугледобувної промисловості, забрудненням довкілля в результаті діяльності промислових підприємств, особливо таких екологічно небезпечних як підприємства чорної металургії, хімічної промисловості, електроенергетики тощо. Але в регіоні до останнього часу взагалі не здійснювалась підготовка фахівців відповідного профілю, тому вирішенням проблем раціонального планування міського озеленення, рекреаційних та санітарно-захисних зон займаються переважно спеціалісти з іншою базовою освітою, що не сприяє успішному їх розв’язанню. Відтак нагальною потребою вбачається підготовка фахівців з проектування, організації та утримання зелених зон у населених пунктах та навколо них, реконструкції наявних зелених та рекреаційних зон відповідно до стандартів світової практики ландшафтної архітектури, зеленого будівництва та лісового господарства.

Підготовка спеціалістів такого рівня здійснюватися у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, де створені необхідні умови для отримання біологічної та сільськогосподарської освіти найвищого рівня, які є базовими для фахівців відповідного профілю. На випускаючій кафедрі садово-паркового господарства сформувався колектив висококваліфікованих фахівців відповідного освітнього профілю, чий значний науково-методичний потенціал дозволяє готувати спеціалістів сучасного рівня. Цьому сприяє також і достатньо розвинута матеріально-технічна база університету. Налагоджені науково-виробничі зв’язки кафедри садово-паркового господарства та екології ЛНУ з Нікітським ботанічним садом, Національним ботанічним садом ім. М.М.Гришка, розсадниками, господарствами зеленого будівництва та лісгоспами регіону й України дозволяють на базі цих провідних установ проводити виробничі практики студентів даного напряму, що сприяє формуванню практичних вмінь і навичок високого кваліфікаційного рівня. В межах зеленої зони університету здійснюються роботи із створення ботанічного саду, який стане в майбутньому базою для практичної підготовки студентів.

При підготовці фахівців зі спеціальності 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” значна увага приділяється висококваліфікованому науковому та методичному забезпеченню їх наступної професійної діяльності. З цією метою передбачається детальне вивчення сучасних напрямів розвитку ландшафтної архітектури, ландшафтного дизайну, садово-паркового та лісового господарства, новітніх методів наукових досліджень та планування із використанням сучасних інформаційних технологій.

Теоретичну і практичну підготовку фахівців на кафедрі проводять з урахуванням трьох основних її складових:

  1. гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

  2. природничо-наукової підготовки;

  3. підготовки за фахом.

Перший цикл дисциплін має на меті формування загальної культури фахівців, вивчення закономірностей і основних тенденцій соціального і економічного розвитку, охорони праці в галузі.

Другий цикл орієнтований на формування професійної компетентності фахівців у галузі лісового і садово-паркового господарства.

Поглиблена спеціальна підготовка з фахових дисциплін має за мету підготувати фахівця для роботи в тій галузі лісового і садово-паркового господарства, яку він обрав у якості своєї майбутньої спеціалізації.

Методичне забезпечення навчального процесу полягає в органічному поєднанні інноваційних технологій навчання із традиційними методами освіти. Для цього розроблено серію навчальних посібників та методичних матеріалів різного призначення.

Кадровий потенціал університету і кафедри дозволяє здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” на високому науково-методичному рівні.


^ 4. Професійні профілі випускників

З огляду на означене вище підготовка фахівців зі спеціальності 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” зорієнтована на задоволення потреб регіону в спеціалістах відповідного профілю:

  • по-перше, випуск фахівців зі спеціальності “Лісове і садово-паркове господарство ” дозволяє задовольнити потребу в спеціалістах для відділів міської архітектури та зеленого будівництва, лісового господарства, розсадників, управління комунального господарства, бізнесу, державних та громадських організацій;

  • по-друге, відкриття цієї спеціальності дозволило регіону вирішити проблему перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, які працюють у галузі комунального господарства та зеленого будівництва і не мають відповідної займаній посаді базової освіти;

  • по-третє, наявність фахівців даної спеціальності дозволило державним підприємствам, громадським організаціям та приватному бізнесу регіону на високому науково-методичному і практичному рівні вирішувати екологічні, естетичні та соціальні проблеми шляхом озеленення, благоустрою та фітомеліорації.^ 5. Можливість подальшого навчання

Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямком підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» можна вступити до магістратури за напрямком «Лісове і садово-паркове господарство», а в 2011 році можна продовжувати навчання на спеціаліста за напрямком «Лісове і садово-паркове господарство»


^ 6. Структура підготовки

Структура напряму підготовки спеціальності «Лісове і садово-паркове господарство» із зазначенням кредитів ECTS.


п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1.1.1.

Історія України

1

1

3,0


1.1.2.

Українська мова (за проф.. спрямуванням)

1

1

3,0

1.1.3.

Історія Української культури

3

5

2,0

1.1.4.

Іноземна мова (за проф.. спрямуванням)

1-2

1,2,3

7,0

1.1.5.

Філософія

2

3

3,0

1.1.6.

Фізичне виховання

1,2,3,4.

1,2,3,4,5,6,7.
2.1.1.

Екологія

1

1

1,5

2.1.2.

Латинська мова

1

1

1,5

2.1.3.

Вища математика

1

1,2

7,0

2.1.4.

Хімія з основами біохімії

1

1,2

6,0

2.1.5.

Ботаніка

1

1,2

6,5

2.1.6.

Геодезія

1

1,2

6,5

2.1.7.

Фізика

1

2

3,0

2.1.8.

фізіологія рослин

2

3

6,5

2.1.9.

Нарисна геометрія

2

3

3,0

2.2.1.

Зоологія

2

3

5,0

2.2.2.

Валеологія

2

3

2,0

2.2.3.

Мікробіологія

2

4

2,5

2.2.4.

Метеорологія

2

4

2,0

2.2.5.

Інформатика з основами комп’ютерної графіки.

2

4

3,5

2.2.6.

Біометрія

3

5

4,0
3.1.1.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

3.1.2.

Вступ до фаху

1

1

2,5

3.1.3.

Ґрунтознавство

1

2

4,5

3.1.4.

Дендрологія

2

3,4

7,0

3.1.5.

Генетика

2

4

3,5

3.1.6.

Ентомологія

2

4

4,5

3.1.7.

Лісознавство

2,3

4,5

7,0

3.1.8.

Фітопатологія

3

5

5,0

3.1.9.

Квітникарство

3

5

4,0

3.1.10

Механізація лісового та садово-паркового господарства

3

5

3,0

3.1.11.

Лісова таксація

3

6

7,0

3.1.12.

Газони

3

6

3,5

3.1.13.

Декоративна дендрологія

3

6

3,5

3.1.14.

Інтегрований захист лісових та садово-паркових насаджень

3

6

5,0

3.1.15.

Економіка лісового та садово-паркового господарства

4

7

3,5

3.1.16.

Лісові культури

4

7,8

6,5

3.1.17.

селекція та насінництво лісових та садово-паркових культур

4

7

4,5

3.1.18.

Декоративне садівництво

4

7

3,5

3.1.19.

Основи містобудування

4

7

2,0

3.1.20.

Озеленення населених місць

4

8

3,0
3.1.21.

Державна атестація – Комплексний екзамен з фахових дисциплін3,0

3.1.21.

Державна атестація – кваліфікаційна робота7,5

3.2.2.

Фітодизайн

4

7

3,0

3.2.3.

Біогеографія

4

7

2,0

3.2.4.

Рослинний та тваринний світ Донбасу

4

8

2,5

3.2.5.

Рекультивація земель та землеробство

4

8

3,0

3.2.6.

Оглядові лекції з фахових дисциплін0,5

3.3.1

Ландшафтна архітектура або основи лісоексплуатації та транспорту лісу.

3

5

4,0

3.3.2.

Ландшафтне проектування або Лісове товарознавство

3

6

4,0

3.3.3.

Садово-паркове будівництво та парко впорядкування або Лісова пірологія

4

7

4,0

3.3.4.

Інженерне обладнання садів та парків або Гідротехспоруди

4

7

4,0
3.4.1.

Практика з ґрунтознавства (навчальна)

1

2

1,5

3.4.2.

Практика з ботаніки (навчальна)

1

2

1,5

3.4.3.

Практика з геодезії (навчальна)

1

2

1,5

3.4.4.

Фахова практика у розсадниках (навчальна)

1,2,3

1,2,3,4,5,6

6,0

3.4.5.

Дендрологічна практика (навчальна)

2

4

3,0

3.4.6.

Практика з лісознавства та лісової таксації

2,3

4,5,6

3,0

3.4.7.

Практика з квітникарства (навчальна)

3

6

1,5

3.4.8.

Практика з інтегрованого захисту насаджень (навчальна)

3

6

1,5

3.4.9.

Фахова практика в лісових та садово-паркових господарствах (виробнича)

4

8

7,5

3.5.1.

Курсова робота з фізіології рослин, або дендрології, або генетики, або лісознавства.

2

4

1,0
3.5.2.

Курсова робота з квітникарства, або газонів, або інтегрованого захисту насаджень, або лісової таксації, або ландшафтного проектування.

3

6

1,0^ 7. Вимоги до оцінювання

Використовується стобальна система оцінювання при переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ 8. Вимоги для підсумкового контролю

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 40 %

  • відвідування занять 20 %

  • поточні опитування 20 %

  • самостійна робота 20 %9. Координатор ЕСТS на факультеті


10. Зміст робочих програм дисциплін спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» (ОКР бакалавр):

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи