Інформаційний пакет ects icon

Інформаційний пакет ects
НазваІнформаційний пакет ects
Сторінка1/60
Дата16.07.2012
Розмір6.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ECTS


 1. Інформація про напрям підготовки:
Галузь знань (код)

0401

Напрям підготовки (код)

6.040104

Спеціалізація

Соціальна та економічна географія або географічна освіта

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

бакалавр географії, вчитель географії загальноосвітньої школи

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

денна
 1. Спеціальні вимоги до зарахування.

Вимоги до зарахування за кваліфікацією «бакалавр»:

  • сертифікат незалежного тестування з української мови та літератури;

  • сертифікат незалежного тестування з географії або історії;

  • сертифікат незалежного тестування з математики.

Вимоги до зарахування за кваліфікацією «спеціаліст»:

  • тестування зі спеціальності.

Вимоги до зарахування за кваліфікацією «магістр»:

  • тестування зі спеціальності;

  • комплексний екзамен з іноземної мови;

  • рейтинг наукової діяльності.
 1. Загальний опис напряму підготовки.

Бакалавр географії повинен знати:

- загальні географічні закономірності розвитку природи і людського суспільства Землі;

- історію розвитку географії як науки;

- суттєвість сучасних природних та суспільно-географічних процесів;

- історичні та географічні особливості природи, населення, господарства і культури своєї місцевості /села, міста, району, області;

- основи суміжних з географією наук (геології, ґрунтознавства, геохімії, економіки, демографії);

- сучасні досягнення географічної науки;

- основні прийоми роботи з комп'ютерною технікою;

- основи педагогіки і психології;

- основи фундаментальних і гуманітарних наук вищої школи;

- основи етики і естетики, професійної етики;

- основи чинного законодавства.

Бакалавр географії повинен вміти:

- використовувати свої знання для розкриття природи фізико-географічних, соціально-економічних явищ та процесів;

- передавати свої знання учням, зрозуміло викладати свої думки та програмовий матеріал, логічно підводити учнів до розуміння різних явищ, розвивати в них мислення;

- самостійно працювати над підвищенням свого Фахового та педагогічного рівня, слідкувати за новими надходженнями географічної і методичної літератури;

- пов'язувати викладання географії з конкретними змінами в глобальних та регіональних факторах зміни природи і господарської діяльності людини;

- користуватися навчально-методичною і науковою літературою;

- співпрацювати з учнями різних вікових категорій, проводити з ними індивідуальну роботу і розвивати в них індивідуальні можливості та задатки;

- володіти класом, спрямовувати його на роботу, створювати психологічну обстановку для проведення інтенсивної навчальної роботи на уроці;

- використовувати сучасні технічні засоби навчання та обчислювальну техніку, працювати з геодезичними, метеорологічними вимірювальними приладами;

- планувати навчальну, позакласну та позашкільну роботу;

- підбирати і застосовувати різні методи та Форми роботи, типи уроків;

- виготовляти та використовувати у навчальній роботі наочні посібники.

Бакалавр географії повинен володіти:

- високою професійною підготовкою, професіоналізмом;

- педагогічним тактом;

- методикою викладання свого предмету,

- навичками дослідницької роботи з учнями на місцевості;

- вміннями та навичками оформлення навчальних посібників, географічного майданчика;

- елементами педагогіки і психології, які необхідні для роботи з дітьми різних вікових категорій та батьками;

- навичками статистичної обробки матеріалів географічних досліджень і їх графічного зображення.


 1. Професійні профілі випускників.

Бакалавр географії призначений для роботи у галузях господарства в підрозділах, пов’язаних з використанням засобів і методів моніторингу та прогнозу стану навколишнього природного середовища, соціально-економічної сфери, ефективного використання природних ресурсів – в режимних, оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях Інституту географії НАНУ, Міністерства екології та природних ресурсів, Державних Комітетів з геології, водного господарства, туризму, а також інших міністерств та відомств, пов’язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, морським, річковим та залізничним транспортом, геологічними пошуками, виробленням та транспортуванням енергії, в органах низового регіонального самоврядування, а також викладачем в основній загальноосвітній школі і позашкільних навчальних закладах.

 1. Можливості подальшого навчання.

Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040104 «Географія» можна продовжити навчання для отримання ОКР «спеціаліст», а також вступити до магістратури за напрямом 8.040104 «Географія».

 1. Структура напряму підготовки:
п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому

вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1.1.1.

Історія України

1

1

3,0

1.1.2.

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1

3,0

1.1.3.

Історія української культури

3

5

2,0

1.1.4.

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1,2

1,2,3

7,0

1.1.5

Філософія

2

3

3,0

1.1.6.

Фізичне виховання*

1,2,3,4

2,4,6,7
1.3.1.

Дисципліни 1

2

3

2,0

1.3.2.

Дисципліни 2

2

4

3,0

1.3.3

Дисципліни 3

3

5

3,0

2.1.1

Екологія

1

1

1,5

2.1.2.

Вища математика з основами математичної статистики

1

1

4,0

2.1.3.

Хімія з основами геохімії

1

1,2

6,5

2.1.4.

Загальне землезнавство

1

1

3,5

2.1.5.

Фізика з основами геофізики

1

2

3,0

2.1.6.

Метеорологія і кліматологія

1

2

3,5

2.1.7.

Загальна гідрологія

1

2

2,5

2.1.8.

Основи океанології

2

3

3,0

2.1.9.

Інформатика з основами геоінформатики

2

3,4

6,5

2.1.10.

Методологічні проблеми географії

4

8

3,0

2.2.1.

Історія географічних відкриттів

1

1

3,0

2.2.2.

Психологія

2

3

4,0

2.2.3.

Валеологія

2

3

2,0

2.2.4.

Біогеографія

3

5

3,0

2.2.5.

Мікроекономіка

3

5

4,5

2.2.6.

Макроекономіка

3

6

3,0

2.2.7.

Краєзнавство та його методика

4

7

2,0

3.1.1

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

3.1.2.

Топографія з основами геодезії

1

1,2

5,5

3.1.3.

Картографія

1

2

3,0

3.1.4.

Геологія з основами палеонтології

1,2

2,3,4

5,0

3.1.5.

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

2

3

3,0

3.1.6.

Техніко-економічні основи виробництва та соціально-економічного картографування

2

3

5,5

3.1.7.

Геоморфологія

2

4

3,5

3.1.8.

Ландшафтознавство

2

4

2,5

3.1.9.

Фізична географія материків і океанів

2,3

4,5,6

12,0

3.1.10.

Фізична географія України

3

5,6

5,0

3.1.11.

Географія населення з основами демографії

3

5

4,5

3.1.12.

Основи теорії суспільної географії

3

5

3,5

3.1.13.

Географія світового господарства

3

6

5,5

3.1.14.

Економічна та соціальна географія України

4

7,8

8,0

3.1.15.

Регіональна соціальна і економічна географія світу

4

7,8

12,5

3.1.16.

Загальні закономірності розвитку географічної оболонки

4

7

3,0

3.1.17.

Соціальна географія

4

8

2,0

3.1.18.

Державна атестація - Географія з методикою викладання та теорія і практика навчання і виховання

4
3,0

3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).2,0

3.2.2.

Педагогіка

2

4

4,0

3.2.3.

Спецкурс "Фізична географія Донбасу"

3

5

1,5

3.2.4.

Методика викладання географії

3,4

6,7

5,0

3.2.5.

Спецкурс "Суспільно-економічна географія Росії"

4

7

3,0

3.2.6.

Оглядові лекції з географії, методики ії викладання та теорії і практики навчання і виховання

4
0,5

3.3.1

Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів або Розселення населення та географія міст

3

6

4,0

3.3.2.

Населення і господарство Донбасу або Регіональна соціально-економічна статистика

4

7

4,0

3.3.3.

Методика застосування комп’ютерної техніки та технічних засобів навчання при викладанні географії або Соціально-економічні проблеми Донбасу

4

7

4,0

3.3.4.

Рекреаційна географія або Статистичні методи у суспільній географії

4

8

4,0

3.4.1.

Польова практика з географії та геології (навчальна): Геологія - 1 т., Метеорологія - 1,5 т., Гідрологія - 1т., Топографія - 1,5 т.

1

2

7,5

3.4.2.

Польова практика з географії та геології (навчальна): Геологія - 1 т., Географія ґрунтів - 1 т., Геоморфологія - 1,5 т., Ландшафтознавство - 1,5 т.

2

4

7,5

3.4.3.

Польова практика з географії та геології (навчальна): комплексна практика з фізичної і економічної географії

3

6

6,0

3.4.4.

Педагогічна практика (навчальна)

2,3

4,6

3,0

3.4.5.

Педагогічна практика (виробнича)

4

8

7,5

3.5.1

Курсова робота з землезнавства, або геології, або геоморфології

2

4

1,0

3.5.2.

Курсова робота з фізичної географії материків, або фізичної географії України, або географії світового господарства

3

6

1,0

3.5.3.

Курсова робота з економічної географії України, або з регіональної соціальної і економічної географії світу, або методики викладання географії

4

7

1,0
 1. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або „зараховано”, „не зараховано”) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Бали

Шкала

відмінно

90-100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

E –достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисціпліни

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


 1. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації).

На державну атестацію виноситься увесь нормативний зміст освітньо-професійної програми підготовки бакалавра географії згідно вимог ОКХ.

Для здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавра географії та отримання атестата про базову вищу географічну освіту необхідно скласти комплексний державний іспит з географії та методики її викладання і педагогіки.

 1. Координатор ECTS на факультеті є декан факультету природничих наук:

Дяченко Володимир Данилович

декан факультету природничих наук;

адреса: 91011, Луганськ, вул. Оборонна 2;

тел.: 53 83 94;

e-mail: fpn@luguniv.edu.ua


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Схожі:

Інформаційний пакет ects iconEcts – інформаційний пакет
move to 0-16521325
Інформаційний пакет ects iconEcts – інформаційний пакет хімічний факультет
move to 0-16521314
Інформаційний пакет ects iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету

Інформаційний пакет ects iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
Інформаційний пакет ects iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
Інформаційний пакет ects iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521310
Інформаційний пакет ects iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Інформаційний пакет ects iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
Інформаційний пакет ects iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Інформаційний пакет ects iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
move to 0-16521323
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи