Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 84.67 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата16.07.2012
Розмір84.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

Курс психіатрії та медичної психології
              Затверджено


         на методичній нараді кафедри

“_____”_______________року

протокол №

Зав. кафедри (курсу)


                                            МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

до самостійної роботи студентів на тему:


^ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ. ДІАГНОСТИКА. ЛІКУВАННЯ. НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ УРГЕНТНИХ СТАНАХ

У ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ


                                                                                                                              


^ Навчальний предмет:

психіатрія та наркологія

6 курс медичного факультету №3   Спеціальність: педіатрія

1 година


Методичну вказівку склав

кандидат медичних наук,

доцент В.Г.Деркач

ТЕМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:^ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ. ДІАГНОСТИКА. ЛІКУВАННЯ. НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ УРГЕНТНИХ СТАНАХ У ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ.


 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Епілептичні та судомні пароксизми у дітей та підлітків становлять 2,4-4,5% і зустрічаються у 5-10 разів частіше, ніж у дорослих. Це обумовлено підвищеною судомною готовністю дитячого головного мозку, яка існує у фізіологічних межах до 1,5-3 років і довго утримується при різноманітних патологічних станах, зв’язаних з органічним ураженням мозку.

Лікарям-педіатрам у своїй роботі приходиться часто зустрічатися з дітьми та підлітками, хворими на епілепсію. Тому знання ними симптоматики цієї хвороби, а також уміня самостійно вирішувати невідкладні лікувально-діагностичні завдання при ній, відіграє важливу роль у загальній та професійній їх підготовці.


      ^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА.

2.1. Знати:

 • етіологію і патогенез епілепсії у дітей та підлітків;

 • класифікацію епілепсії у неповнолітніх;

 • класифікацію у них пароксизмальних розладів;

 • клініку розгорнутих великих судомних нападів;

 • клінічні прояви малих судомних нападів;

 • клініку епілептичного статусу у дітей та підлітків;

 • види і клінічні прояви психічних еквівалентів у них;

 • клінічні прояви епілептичних психозів у підлітків;

 • епілептичні зміни особистості у неповнолітніх;

 • діагностику епілептичної хвороби у них;

 • принципи лікування епілепсії у дітей та підлітків;

 • питання профілактики епілепсії у них.

         2.2. Уміти:

 • зібрати анамнез життя та хвороби у дітей та підлітків, хворих на епілепсію;

 • діагностувати і проводити диференційну діагностику судомних станів у них;

 • надавати невідкладну допомогу при пароксизмальних розладах і  епілептичному статусі у дітей та підлітків;

 • застосовувати курсові методи лікування епілепсії у дітей та підлітків;

 • проводити заходи первинної та вторинної профілактики епілепсії у неповнолітніх.

  2.3. Практичні навички:

 • клініко-психопатологічне обстеження хворого;

 • надання першої медичної допомоги при одиничному розгорнутому  великому судомному нападі у дітей та підлітків;

 • надання невідкладної допомоги при епілептичному статусі у них;

 • надання невідкладної допомоги при дисфоричних і сутінкових формах епілептичних психозів у підлітків.^ 3. ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Епілепсія відноситься до широко відомих і розповсюджених хвороб. Це хронічне, схильне до прогресування нервово-психічне захворювання, різноманітної етіології, але єдиного патогенезу, яке проявляється двома основними групами симптомів: пароксизмальними розладами (нападами) і стійкими психічними порушеннями (постійними ознаками у вигляді своєрідних змін особистості).

Як відомо, епілепсію традиційно поділяють на так звану генуїнну (есенціальну), симптоматичну та резидуальну.

^ Генуїнна епілепсія – це хвороба без виясненої етіології або переважно спадкового походження з наявністю в клінічній картині генералізованих приступів і специфічних, схильних до прогресування, змін особистості.

^ Симптоматичною епілепсією називають епілептиформні синдроми, які виникають при поточних органічних захворюваннях головного мозку (нейроревматизм, нейросифіліс, пухлини головного мозку тощо).

^ Резидуальна епілепсія – це захворювання, яке розвивається при резидуальних нервово-психічних розладах (резидуальних енцефалопатіях), обумовлених віддаленими наслідками мозкових інфекцій, травм, інтоксикацій.

Найбільш частими і характерними проявами епілепсії є різноманітні пароксизмальні розлади. Серед них виділяють:

   Генералізовані (центренцефалічні) напади:

 • великі розгорнуті судомні напади;

 • малі судомні напади;

 • епілептичні стани – статус великих, малих судомних нападів та абсансів;

 • вегетативно-вісцеральні (діенцефальні) напади.

      Вогнищеві (фокальні) напади:

 • моторні (джексоновські, адверсивні) напади;

 • сенсорні (зорові, слухові, нюхові, смакові, сомато-сенсорні) напади;

 • мовні пароксизми;

 • вегетативно-вісцеральні напади;

 •  психічні еквіваленти (абсанс, аура, транс, сомнамбулізм, сутінкові стани,           дисфорії, особливі стани, делірій тощо).

Епілептичні психози частіше виникають у підлітків. Найчастіше у них зустрічаються 3 форми таких психозів.

 • Дисфоричні психози. Характеризуються тужливо-тривожним настроєм, підозрілістю, маячними ідеями стосунку і переслідування, слуховими галюцинаціями. У хворих з інтелектуальним дефектом мають місце моріоподібні стани з ейфорією та безглуздою поведінкою.

 • Психози на тлі сутінкового порушення свідомості. Вони проявляються деліріозними, галюцинаторно-параноїдними і психопатоподібними розладами/

 • Затяжні параноїдні психози – характеризуються шизоформними проявами (недостатній контакт, кататонічні включення, виражені маячні феномени на тлі ясної свідомості).

В процесі тривалого перебігу епілепсії у хворих поступово виникають своєрідні зміни особистості, всіх сфер її психічної діяльності: мислення та мови, емоційних реакцій, поведінки, ставлення до себе та навколишнього світу – формується так званий епілептичний характер. При подальшому прогресуванні хвороби наступають особливі зміни пам’яті та інтелекту: у хворих багато років зберігається пам’ять на дати і частоту нападів, а також на інші факти, що мають відношення до хвороби. Водночас втрачається пам’ять на суспільні події, професійні та шкільні знання; всі інтереси хворих, окрім турботи про своє здоров’я, згасають (концентричне недоумство).

^ Діагноз епілепсії спирається на три основних діагностичних критерії:

 • наявність здатних до повторення нападів;

 •   виявлення так званих епілептичних радикалів у структурі особистості хворих;

 •  наявність ознак прогредієнтності у вигляді тенденції до збільшення частоти і              видозміни нападів.

Для епілепсії у дітей та підлітків характерні:

 • стереотипність появи нападів;

 • тенденція до їх регулярності;

 • спонтанність виникнення;

 • короткочасність (до 2-3 хв.);

 • відсутність тяжких післяприпадочних станів;

 • стійкі зміни на ЕЕГ у вигляді підвищеної судомної готовності.

Епілептичні зміни характеру у дітей та підлітків проявляються поєднанням експлозивного (злісність, афективна вибуховість) і дефензивного (підлещування, дріб’язковість) полюсів. Часто в емоційно-вольовій сфері на перший план виступають афективна збудливість, плаксивість, дисфорії, психомоторна розгальмованість, ейфорія.

Епілептичне недоумство у дітей та підлітків розвивається при частих епілептичних нападах. Основні його прояви: зниження пам’яті за об’ємом, тяжке переключення з однієї теми розмови на іншу, сповільнене та деталізоване мислення, збіднення асоціацій, олігофазія. Знання та навички у таких хворих обумовлені повсякденними, вузькоособистними інтересами (концентричне недоумство).

Перебіг епілепсії у дітей та підлітків обумовлений ступенем зростання частоти нападів, недоумства та ефективності протисудомної терапії.

Епілепсія у дітей та підлітків може починатися у будь-якому віці як первинно, так і сформуватися повільно з резидуально-органічного епілептичного синдрому після і навіть на тлі поточного органічного процесу. Частіше вона починається в пре- або пубертатному віці.

Принципи лікування епілепсії у дітей та підлітків:

 • ранній початок;

 • тривалість і безперервність;

 • комплексність;

 • динамічність;

 • реабілітація за індивідуально розробленою програмою.


                                   ^ 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

1. Визначення епілепсії.

2. Класифікація епілепсії у дітей та підлітків.

3. Класифікація у них пароксизмальних розладів.

4. Які є стадії великого розгорнутого судомного нападу?

5. Що таке малий судомний напад?

6. Визначення і клінічні прояви епілептичного статусу.

7. Види і клінічні прояви психічних еквівалентів у дітей та підлітків.

8. Клінічні прояви епілептичних психозів у підлітків.

9. Епілептичні зміни особистості у дітей та підлітків.

10. Що таке концентричне недоумство?

11. Прояви епілептичного характеру у дітей та підлітків.

12. Етіологія та патогенез епілептичної хвороби.

13. Принципи лікування епілепсії у дітей та підлітків.

14. Надання допомоги при епілептичному статусі.

15. Принципи первинної та вторинної профілактики епілепсії. 1. ??? ТЕСТОВІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ “КРОК-2” ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.


Тест №1

Підліток 16 років страждає на епілепсію. Раптово, без будь-яких причин, став збудженим. У психічному статусі: дезорієнтований у власній особі та в навколишньому, зорові і слухові галюцинації загрозливого змісту, маячні ідеї переслідування. На обличчі вираз страху, гніву, люті. Поведінка хворого агресивна, з руйнівними діями. Повна амнезія на період збудження.

Визначіть психопатологічний синдром.

A Деліріозний

B Маніакальний

C Гебефренічний

^ D Сутінковий

E Параноїдний

Тест №2

Хвора 14 років страждає на епілепсію. Правильно орієнтується в собі та в навколишньому, але “відчуває”, що “життя змінилося – навколо все стало чужим, мертвим, застиглим, знебарвленим, а люди – маленькими і загадковими”.

Визначіть психопатологічний синдром.

А Деперсоналізації

^ В Дереалізації

С Онейроїдний

D Іпохондричний

Е Аментивний


Тест №3

У хворого протягом доби спостерігаються часті великі судомні напади, між якими він не приходить до свідомості. Об’єктивно: зіниці широкі, на світло не реагують, відсутня реакція на больові подразники, запах ацетону з рота, артеріальний тиск 80/65 мм. рт. ст., температура тіла 39,90.

Визначіть психопатологічний стан.

А Гіперглікемічна кома

В Кататонічний ступор

С Алкогольна кома

D Епілептичний статус

Е Гіпоглікемічна кома


6. & ЛІТЕРАТУРА.

Основна:

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 141-147.

 2. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей: изд. 2-е, перераб. и доп. – М: Медицина, 1995. – С. 482-520.

 3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 98-109.


 Додаткова:

1. Болдырев А.И. Эпилептические синдромы. – М: Медицина. 1976. – 262 с.

2. Карлов В.А. Эпилептический статус. – М: Медицина, 1974. – 176 с.

3. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и     доп. – СПб: СПбМАПО, 1997. – С. 419-448.


Методичну вказівку склав

доцент В.Г. Деркач


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи