Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 84.41 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата28.07.2012
Розмір84.41 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

Курс психіатрії та медичної психології
              Затверджено


         на методичній нараді кафедри

“_____”_______________року

протокол №

Зав. кафедри (курсу)


                                           МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

до самостійної роботи студентів на тему:


^ ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ (СИНДРОМ КАННЕРА). ДІАГНОСТИКА. ЛІКУВАННЯ. ПСИХОКОРЕКЦІЯ


                                                                                                                                      

^ Навчальний предмет:

психіатрія та наркологія

6 курс медичного факультету №3   Спеціальність: педіатрія

1 година


Методичну розробку склав

кандидат медичних наук,

доцент В.Г.Деркач

ТЕМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:^  ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ (СИНДРОМ КАННЕРА).                            ДІАГНОСТИКА. ЛІКУВАННЯ. ПСИХОКОРЕКЦІЯ.


 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Синдром раннього дитячого аутизму (РДА) не досить часто зустрічається в практичній діяльності лікарів-педіатрів – поширеність його складає 2 випадки на 10 тис. дітей шкільного віку. Однак знання студентами педіатричного факультету клінічних і вікових особливостей, етіопатогенетичних чинників, діагностично-диференційних критеріїв і методів лікування цієї патології, має важливе значення в подальшому рості їх професійної майстерності.

       ^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА.

2.1. Знати:

 • основні прояви синдрому РДА;

 • клінічні прояви РДА у грудних дітей і дітей віком до 3-х років;

 • особливості поведінки і психомоторики у дітей з синдромом РДА;

 • особливості розвитку і проявів мови при різних синдромах РДА;

 • афективні та інтелектуальні порушення при різних синдромах РДА;

 • динаміку синдрому РДА в передшкільному і шкільному віці;

 • клінічні прояви органічного варіанту РДА;

 • етіологію і патогенез різних синдромів РДА;

 • методи лікування та психокорекції таких хворих.

        2.2. Уміти:

 • зібрати анамнестичні дані у дітей з синдромом РДА;

 • діагностувати та проводити диференційний діагноз різних форм РДА;

 • призначити і провести відповідне лікування;

 • проводити корекцію психічних порушень у хворих на РДА;

 • проводити ефективні профілактичні заходи, направлені проти виникнення синдрому РДА.

2.3. Практичні навички:

 • клініко-психопатологічне обстеження хворої дитини;

 • визначення основних психопатологічних розладів;

 • встановлення діагнозу РДА;

 • призначення і проведення відповідного лікування та психокорекції;

 • проведення профілактичних заходів. ^ 3. ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Вперше синдром РДА був описаний американським дитячим психіатром L.Kanner у 1943 році. Незалежно від нього близький варіант синдрому описав у 1944 році австрійський дослідник A.Asperger під назвою “аутистична психопатія”.

^ Основні прояви синдрому РДА: виражена недостатність або повна відсутність потреби в контакті з оточуючими, емоційна холодність чи байдужість до близьких (“афективна блокада” за Л.Каннером), страх новизни, будь-якої переміни в оточуючій обстановці, хворобливий потяг до рутинного порядку, одноманітна поведінка зі схильністю до стереотипових рухів, а також розлади мови, характер яких суттєво відрізняється при різних варіантах хвороби.

Найбільш чітко синдром РДА проявляється від 2 до 5 років, хоча окремі ознаки його відзначаються і в більш ранньому віці. Так, уже у грудних дітей спостерігається відсутність властивого здоровим дітям “комплексу оживлення” при контакті з матір’ю або вихователькою. У дітей перших 3-х років життя неспецифічними проявами синдрому, зв’язаними з сомато-вегетативною та інстинктивною недостатністю, є порушення сну, стійкі розлади апетиту, відсутність почуття голоду і безпричинний плач. Діти часто бувають байдужими до близьких, не дають адекватної емоційної реакції на них. Деколи у дітей як би “зникає” здатність диференціювати людей і неживі предмети – так звана протодіакриза. В той же час будь-яка зміна звичної обстановки, наприклад, у зв’язку з перестановкою меблів, появою нової іграшки, часто викликає незадоволення або навіть бурхливий протест з плачем і пронизливим криком. Страх новизни, який у таких дітей досягає значної інтенсивності, можна вважати проявом хворобливого загострення інстинкту самозбереження.

Поведінка дітей з таким синдромом одноманітна. Вони можуть годинами здійснювати одні і тіж дії, які віддалено нагадують гру: наливати в посуд і виливати із нього воду, перекладати папірці, сірникові коробочки чи баночки, розкладати їх в певному порядку, не дозволяючи при цьому нікому переставляти або забирати їх. Діти з синдромом аутизму активно прагнуть до усамітнення, почуваючи себе краще, коли їх залишають одних. Разом з тим характер контакту з матір’ю може бути різним: поряд з індиферентним відношенням, при якому діти не реагують на присутність або відсутність матері, спостерігається негативістична форма, коли дитина відноситься до мами погано і активно відганяє її від себе.

Типові порушення психомоторики у таких дітей: з одного боку вони проявляються моторною недостатністю (незграбна хода, відсутність співдружніх рухів), з другого – виникненням на 2-му році життя своєрідних стереотипних рухів (згинання і розгинання пальців рук, розмахування руками, підскакування, обертання навколо своєї осі тощо). Міміка дитина бідна, маловиразна, погляд “порожній”, ніби “крізь співбесідника”.

Відзначається недостатність комунікативної функції мови. Майже до 5-6 років діти рідко активно звертаються з питаннями, часто не відповідають на запитання. В той же час може мати місце достатньо розвинута “автономна мова” – розмова з собою. Нерідко зустрічається віддалене дослівне відтворення почутого раніше – так званий фонографізм. Характерні патологічні форми мови: ехолалії, неологізми, незвичайна протяжна інтонація, рифмування, витієвате вимовляння. У частини дітей спостерігається повний мутизм.

Афективні прояви у дітей раннього і переддошкільного віку бідні, одноманітні і не проявляються при взаємостосунках з оточуючими. Частіше всього вони виражаються примітивними афектами задоволення з посмішкою або незадоволення та дратівливості з монотонним плачем і загальним неспокоєм.

Питання про інтелектуальний розвиток дітей з синдромом РДА чітко не вирішене. Так, у 55-60% із них виявляється глибока розумова відсталість, у 15-20% – легка інтелектуальна недостатність, а 15-20% мають нормальний інтелект. Діти з синдромом Аспергера відрізняються або нормальним інтелектуальним рівнем, або інтелектом, що перевищує вікову норму. Напевне, можливості інтелектуального розвитку дітей з синдромом аутизму (чи групою синдромів) залежать від виду нозології та клінічних особливостей основного захворювання.

Динаміка синдрому РДА в основному залежить від віку дитини. Перед школою у дітей поступово зникають стереотипні рухи, ехолалії, поліпшується комунікативна функція мови спочатку у формі відповідей на питання, а потім у вигляді спонтанної мови, хоча ще тривалий час зберігається “автономність мови”, химерність, вживання недитячих зворотів, штампів, запозичених із висловлювань дорослих. Видозмінюється ігрова діяльність, вона теж стає абстрактною, має форму однобічних надцінних інтересів. Діти захоплені складанням маршрутів транспорту, колекціонуванням географічних карт тощо. Така діяльність характеризується особливим прагненням до схематизму, формального реєстрування об’єктів і явищ. У молодшому шкільному віці відбувається подальша редукція проявів РДА і часткова їх трансформація у симптоми, що входять до структури інших психопатологічних станів (психопатичні та психопатоподібні стани, атипові форми розумової відсталості). Найбільш стійко зберігаються кардинальні прояви синдрому – аутизм, схильність до рутинного складу життя, емоційна індиферентність.

Найбільш часто РДА  проявляється двома синдромами: Каннера і Аспергера. Основні клінічні прояви їх однакові. Самою істотною відмінністю між ними можна вважати нормальний або вищий за середній рівень інтелекту при синдромі Аспергера і невисокий інтелектуальний рівень чи інтелектуальну недостатність при синдромі Каннера, а також випереджуючий розвиток мови (дитина починає говорити раніше, ніж ходити) при синдромі Аспергера і часті випадки відставання в розвитку мови при синдромі Каннера. Окрім того, синдром Аспергера зустрічається майже виключно у хлопчиків, а синдром Каннера може спостерігатись і у дівчаток.

Виділяють також органічний варіант РДА, який проявляється поєднанням перерахованих симптомів і психоорганічних проявів (млявість цілеспрямованої уваги, переважний розвиток механічної пам’яті, а звідси – переважання “папужної мови”, рухова розгальмованість і збудливість). Також спостерігається розсіяна неврологічна симптоматика, ознаки гідроцефалії, зміни за органічним типом на ЕЕГ, епізодичні епілептиформні судомні напади. Як правило, виявляється більш або менш виражене відставання в інтелектуальному та мовному розвитку.

Синдроми РДА мають різну етіологію. Синдром Каннера можна розглядати як своєрідну аномалію розвитку, вираз дизонтогенезу, зв’язаного з шизофренією, що прявляється або в доманіфестному (ініціальному) періоді хвороби, або (рідше) після невиявленого приступу шизофренії, перенесеного у віці, молодше 3-х років. Точка зору, згідно якої синдром Каннера відноситься до розумової відсталості, розповсюджена у західних країнах. І накінець, в етіології синдрому Каннера важлива роль відводиться спадково-конституціональному і резидуально-органічному чинникам, а також неправильному вихованню (емоційна депривація).

Більшість дослідників, починаючи з автора, відносять синдром Аспергера до ранніх проявів аутистичної (шизоїдної) психопатії. В етіології осоновна роль відводиться спадково-конституціональному чиннику.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що РДА представляє собою збірну групу синдромів різного походження, які спостерігаються у дітей раннього і дошкільного віку в межах різних нозологічних форм. Загальним для цих синдромів є те, що в їх основі лежить своєрідний психічний дизонтогенез типу “спотвореного розвитку” з переважанням недорозвинення більш давніх психічних сфер, особливо інстинктивної та афективної діяльності.

Лікування синдромів РДА етіопатогенетичне і симптоматичне.

  

                               ^ 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1. Які основні прояви синдрому РДА?

 2. Особливості клінічних проявів РДА у грудних дітей.

 3. Особливості клінічних проявів РДА у дітей віком до 3-х років.

 4. Яка поведінка дітей з синдромом РДА?

 5. Особливості психомоторики у таких дітей?

 6. Особливості розвитку і проявів мови при різних синдромах РДА.

 7. Якими афективними та інтелектуальними порушеннями характеризуються синдроми Каннера і Аспергера?

 8. Динаміка синдрому РДА в передшкільному і шкільному віці.

 9. Клінічні прояви органічного варіанту РДА.

 10. Етіологія і патогенез синдромів РДА.
 1. ??? ТЕСТОВІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ “КРОК-2” ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.


Тест №1

У якому році американським дитячим психіатром Л.Каннером вперше було описано синдром раннього дитячого аутизму?

A 1933

B 1953

C 1963

D 1943


E 1923

Тест №2

Рівнем розвитку якого пізнавального процесу і мови відрізняються між собою синдроми Каннера та Аспергера?

A Пам’яті

^ B Інтелекту

C Сприйняття

D Мислення

E Відчуття


Тест №3


Під якою назвою у 1944 році австрійський дослідник А.Аспергер описав синдром раннього дитячого аутизму?

A Аутистична психастенія

B Аутистична шизофренія

C Аутистична депресія

D Аутистична неврастенія


E Аутистична психопатія


        6. &ЛІТЕРАТУРА.

1. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 268-    270.

2. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей: изд. 2-е,     перераб. и допол. – М.: Медицина, 1995. – С. 417-424.


      Методичну вказівку склав

               доцент В.Г.Деркач.


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи