Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р icon

Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р
Скачати 57.99 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р
Дата16.07.2012
Розмір57.99 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан фармацевтичного факультету, доц.

______________ І.П.Бухтіярова

_____ січня 2012 р.


Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії

для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

у весняному семестрі 2011 –2012 н.р.

Тема

Кількість годин

Дата

Продовження модулю 4. Первинні метаболіти рослин, тваринна сировина. Питання загальної фармакогнозії.

37
1.

Хімічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять вітаміни.

3

23.01.12 – 27. 01.12

2.

Макро- і мікроскопічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять вітаміни.

3

3.

Білки. Глікозиди. Семінар.

3

30.01.12 – 03.02.12

4.

Сировина тваринного походження. Отрути. Семінар.

3

5.

Загальні питання фармакогнозії. Визначення тотожності ЛРС – листя, квіти, плоди, за макроскопічними ознаками.

3

06.02.12 – 10.02.12

6.

Визначення тотожності ЛРС – кора, підземні органи, трава. за макроскопічними ознаками.

3

7.

Визначення тотожності ЛРС за мікроскопічними ознаками. Якісні реакції.

3

13.02.12 – 17.02.12

8.

Прийом ЛРС, відбір проб для аналізу, визначення ступеню подрібнення, ураженості комірними шкідниками та вмісту домішок.

3

9.

Прийом ЛРС, визначення вологості, золи й екстрактивних речовин.

3

20.02.12 – 24.02.12

10.

Аналіз зборів невідомого складу.

3

11.

Аналіз зборів невідомого складу.

3

27.02.12 – 02.03.12

12.

Підсумковий модульний контроль

4Зав.кафедри фармакогнозії,

технології ліків і медичної ботаніки, к.ф.н. Н.В.Донченко

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан фармацевтичного факультету, доц.

______________ І.П.Бухтіярова

_____ січня 2012 р.


^ Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи з фармакогнозії

для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

у весняному семестрі 2011 –2012 н.р.Тема

Кількість годин

Продовження модулю 4. Первинні метаболіти рослин, тваринна сировина. Питання загальної фармакогнозії.

24

1.

Підготовка до практичних занять – формування практичних навичок

17

1.1.

Хімічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять полісахариди.

2

1.2.

Макро- і мікроскопічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять полісахариди.

1

1.3.

Макро- і мікроскопічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять полісахариди.

1

1.4.

Хімічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять ліпіди.

2

1.5.

Макро- і мікроскопічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять ліпіди.

0.5

1.6.

Хімічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять вітаміни.

1

1.7.

Макро- і мікроскопічний аналіз ЛР і ЛРС, які містять вітаміни.

0.5

1.8.

Білки. Глікозиди. Семінар.

2

1.9.

Сировина тваринного походження. Отрути. Семінар.

2

1.10.

Загальні питання фармакогнозії. Визначення тотожності ЛРС – листя, квіти, плоди, за макроскопічними ознаками.

0.5

1.11.

Визначення тотожності ЛРС – кора, підземні органи, трава. за макроскопічними ознаками.

0.5

1.12.

Визначення тотожності ЛРС за мікроскопічними ознаками. Якісні реакції.

0.5

1.13.

Прийом ЛРС, відбір проб для аналізу, визначення ступеню подрібнення, ураженості комірними шкідниками та вмісту домішок.

1

1.14.

Прийом ЛРС, визначення вологості, золи й екстрактивних речовин.

0.5

1.15.

Аналіз зборів невідомого складу.

0.5

1.16.

Аналіз зборів невідомого складу.

0.5

2.

Опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять

3

2.1.

Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин у світової медицині. Вплив арабської, європейської та інших медичних систем на розвиток фармакогнозії. Зародження фармакогнозії як науки. Створення аптечних городів в Україні. Експедиційні роботи з виявлення природних рослинних ресурсів України. Видатні фармакогности.

1

2.2.

Основні групи біологічно активних речовин і супутні сполуки. Поняття про біологічні процеси в рослинному організмі. Первинні і вторинні метаболіти. Динаміка утворення біологічно активних речовин у рослинах в процесі онтогенезу. Системи класифікації лікарських рослин і лікарської рослинної сировини

1

2.3.

Основні напрямки наукових досліджень у галузі вивчення лікарських рослин. Методи виявлення нових лікарських рослин. Вивчення запасів дикорослих ЛР. Методи аналізу БАР рослинного походження. Створення нових фітопрепаратів. Геохімічна екологія ЛР.

1

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 4

4


Зав.кафедри фармакогнозії,

технології ліків і медичної ботаніки, к.ф.н. Н.В.Донченко

Схожі:

Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р
Продовження модулю Первинні метаболіти рослин, тваринна сировина. Питання загальної фармакогнозії
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2012 –2013 н р
Модуль № лр І лрс, яка містить фенольні сполуки, алкалоїди та різні групи бар. Товарознавчий аналіз лрс
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Змістовий модуль Загальна частина фармакогнозії. Лр І лрс, яка містить полісахариди, тіо– та ціаноглікозиди, органічні кислоти. Сировина...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2012 –2013 н р
Модуль М’які лікарські форми Асептичні лікарські форми. Утруднені прописи та фармацевтичні несумісності
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з промислової технології ліків ІV курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 – 2012 н р
Промислове виробництво стерильних лікарських форм. Вимоги до виробництва та готової продукції
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з промислової технології ліків ІV курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 – 2012 н р
Промислове виробництво стерильних лікарських форм. Вимоги до виробництва та готової продукції
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2010 – 2011 н р
...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2010 – 2011 н р
...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Модуль Нормування виробництва лікарських засобів в умовах аптеки. Порошки. Рідкі лікарські форми
Календарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2011 –2012 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 201 2 – 201 3 н р
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи