Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 271.87 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата16.07.2012
Розмір271.87 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за березень 2010 року1. Економіка. Економічні явища
Геєць, В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України / В.Геєць // Економіка України. – 2010. – №3. – С. 4-20.Гордей, О.Д. Вплив соціального розвитку держави на рівень життя населення / О.Д.Гордей // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 147-151.Дакас, К. Конверт для президента: какую экономику получит новый лидер Украины в наследство от прежнего? /К.Дакас // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 4. – С. 2-7.Дяченко, Л.А. Удосконалення ефективності управління через "баланс інтересів" споживачів та підприємства / Л.А.Дяченко // Наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 117-122.Економіка України за січень 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 39.- 2 березня. – С. 6-7.Желюк, Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики / Т.Желюк // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 4. – С. 371-382.Ігнатюк, А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання / А.О.Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 3-6.Козловський, С.В. Парадигма державного регулювання сучасних економічних систем / С.В.Козловський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.17-21.Матвєєв, В.В. Теоретичні основи управління вартістю суб'єктів господарювання / В.В.Матвєєв, О.В.Брезіцька //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 171-175.Олехнович, Л. Населення Сумщини зменшилося: статистика / Л.Олехнович // Ярмарок. – 2010. – № 8.- 25 лютого. – С. 7.Пугачова, О.Г. Складність і взаємозалежність як виклик сучасності / О.Г.Пугачова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.3-6.Савченко, Т.Г. Класифікація моделей економічної рівноваги / Т.Г.Савченко, О.С.Качаєв // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.22-30.Сарана, О.Ю. Ускладнення економічних функцій держави в умовах глобального розвитку трансформаційних економік /О.Ю.Сарана // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.40-44.Тибінь, А. Нобелелогія як трансформація парадигми економічної науки / А.Тибінь // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8№ 4. – С. 456-460.Ущаповський, Ю. Історія інституціоналізму: проблема пошуку витоків / Ю.Ущаповський // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 73-81.Юрій, С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрями формування / С.Юрій, Є.Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 4. – С. 353-370.

2. Капітал
Бауліна, Т.В. Моделі формування та поширення потенціалу нагромадження інтелектуального капіталу держави / Т.В.Бауліна //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 25-29.Ігнатенко, М.В. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи України / М.В.Ігнатенко //Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.88-91.Катаєв, О. Особливості розвитку гірничо-металургійного комплексу Донбасу / О.Катаєв // Економіка України. – 2010. – №3. – С. 85-88.Набок, Р.М. Гібридний капітал банку: оцінка регулятора /Р.М.Набок // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.45-48.Портер, Р.Л. Вплив вимог до банківського капіталу на банківський ризик: економетрична головоломка та запропоноване рішення / Р.Л.Портер // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 55-61.

3. Інвестиції
Куклин, В.М. Изменения в мировой инвестиционной политике и инновационный шанс Украины / В.М.Куклин, Ю.В.Колесник // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 12. – С.16-18.Лєонов, С.В. Місце інвестиційного потенціалу банківської системи в механізмі розширеного відтворення / С.В.Лєонов //Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.49-54.Мединська, Т.В. Теоретичні засади політики в системі інвестиційного стимулювання економіки / Т.В.Мединська //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 42-47.Москвін, С. Інвестиційний ринок України та проблеми його державного регулювання / С.Москвін // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 2. – С. 3-9.Ненахова, О. Первинні брокери на ринку інвестиційних послуг: міжнародний досвід і перспективи розвитку / О.Ненахова //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 2. – С. 28-30.Романенко, А.Л. Бюджетні інвестиції, їх вплив на економіку та фактори ефективного використання / А.Л.Романенко //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С. 36-40.Шабліна, Я.В. Інвестиції ТНК - запорука розвитку економіки України / Я.В.Шабліна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 47-53.Штима, С.П. Основні підходи до оцінки інвестиційної привабливості об'єктів інвестування / С.П.Штима // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С.168-174.

4. Інновації
Гладинець, Н.Ю. Інноваційна активність регіонів в контексті регіональної інноваційної політики / Н.Ю.Гладинець //Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 145-153.Глушаниця, Р.В. Типологічний аспект аналізу категорії "інновації" / Р.В.Глушаниця // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.61-65.Левченко, О.М. Концептуальні засади формування механізму державного регулювання інноваційного розвитку професіонального потенціалу / О.М.Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 60-65.Особливості управління інноваційним процесом у сучасних умовах / І.Галиця, М.Шевученко, О.Галиця, Ю.Кіндзерський //Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 1. – С.74-82.Павленко, І.А. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва в Україні / І.А.Павленко //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.55-61.Пенькова, О.Г. Інституціональні аспекти реалізації інноваційної моделі розвитку економіки / О.Г.Пенькова //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 38-42.Славтінський, М.А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів / М.А.Славтінський //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 53-56.Солов'ян, Ю.О. Корпоративний сектор як основа інноваційного розвитку держави / Ю.О.Солов'ян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 56-60.Финансовые аспекты инновационного развития экономики России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – №9. – С. 17-31.

^ 5. Праця. Організація праці
Рудь, С. Техника корректного увольнения / С.Рудь //Управление персоналом. – 2010. – № 3. – С. 32-34.Циганенко, В. Як правильно визначати норму при підсумованому обліку робочого часу / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 23.- 10 березня. – С. 36.

^ 6. Заробітна плата. Надбавки
Гопцій, Р. Які розміри мінімальних гарантій діють у 2010 році / Р.Гопцій // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 17.- 17 лютого. – С. 32.Надбавки за вислугу років // Медицина і здоров'я. – 2010. – № 5.- 4 лютого. – С. 2.Сергієнко, О.М. Формування прогнозних обсягів заробітної плати на період до 2015 року / О.М.Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 162-165.

^ 7. Ринок праці. Працевлаштування
Бобух, І.М. Економічна оцінка людського потенціалу України як елементу національного багатства / І.М.Бобух //Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 102-113.Гнибіденко, І.Ф. Ринок праці та соціальна інфраструктура на селі: можливі перспективи розвитку / І.Ф.Гнибіденко //Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 79-89.Джегур, Г.В. Державне регулювання попиту і пропозиції на послуги робочої сили: світовий і вітчизняний досвід / Г.В.Джегур //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 175-180.Мітус, О.О. Моделювання зайнятості населення в Україні з використанням регресійного аналізу / О.О.Мітус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 34-37.Цимбал, О.І. Трансакційні витрати обігу робочої сили на ринку праці України / О.І.Цимбал // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 68-78.Швайка, Л.А. Кадрове забезпечення видавничо-поліграфічної галузі: вітчизняний та європейський досвід /Л.А.Швайка, О.І.Гузела // Наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 85-93.

^ 8. Регіональна економіка
Братюк, В.П. Регіональна інноваційна система в контексті конкурентоспроможного розвитку туристичного бізнесу /В.П.Братюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 136-144.Денисов, В.А. Економіко-математична модель оптимізації обсягів використання енергоефективних технологій в ЖКГ України в умовах обмежених інвестиційних ресурсів / В.А.Денисов, Л.В.Чуприна // Проблеми загальної енергетики. – 2009. – № 20. – С.58-62.Курмаєв, П.Ю. Практичні підходи до оцінки ефективності соціально-економічного розвитку на регіональному рівні /П.Ю.Курмаєв // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.171-174.Панухник, О.В. Інноваційна концепція забезпечення формування конкурентоспроможності економіки регіону /О.В.Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.161-165.Поліщук, В.Г. Закордонний досвід використання інструментів стимулювання для забезпечення сталого розвитку регіону / В.Г.Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.188-192.Ребар, О.В. Основи функціонування місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі / О.В.Ребар //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 129-136.Ребар, О.В. Проблематика державного регулювання в забезпеченні економічної рівноваги територіальних систем /О.В.Ребар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.165-171.Стеченко, Д.М. Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону / Д.М.Стеченко, І.В.Безуглий // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 136-139.Чмуленко, Н.І. Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання / Н.І.Чмуленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.153-158.

^ 9. Форми організації та співробітництва в економіці
Аніщенко, В.О. Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості / В.О.Аніщенко, В.Г.Маргасова, Н.В.Ткаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 67-75.Білик, Т.О. Особливості формування доходів та видатків малих підприємств / Т.О.Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 120-125.Власов, И.П. Современный механизм реализации финансовой поддержки малого бизнеса г. Москвы / И.П.Власов //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 9. – С.55-63.Єфименко, А. Законодавча основа діяльності акціонерних товариств: нові можливості та питання / А.Єфименко // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 2. – С. 18-21.Косач, І.А. Функціонування кластерів в умовах сучасних економічних відносин / І.А.Косач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 125-128.

10. Фінанси
Балацький, Є.О. Особливості бюджетного федералізму деяких країн світу / Є.О.Балацький // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.118-120.Бутко, В. Золотое убежище для личных финансов: могут ли инвестиции в драгметаллы стать надежным способом хранений денег / В.Бутко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. –

№ 4. – С. 12-15.Дмитренко, Д.М. Принципові підходи до реструктуризації фінансової системи України / Д.М.Дмитренко // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.30-35.Долінський, Л.Б. Оцінка вартості переказних векселів із урахуванням ризику неплатежу / Л.Б.Долінський, А.І.Галкін //Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 104-114.Майоров, С. Сучасні тенденції розвитку торговельних технологій на ринку цінних паперів / С.Майоров // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 2. – С. 13-15.Петриченко, М.М. Зарубіжний досвід формування фінансів органів місцевого самоврядування / М.М.Петриченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С.153-161.Ревенко, А. Инфляция: годовые итоги и дозированная информация / А.Ревенко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 2. – С. 2-3.Рибалко, В.В. Рейтинг фінансової надійності компаній в Україні / В.В.Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 114-119.Шевченко, О.Ю. Інтеграція валютної системи України як спосіб підтримання національної фінансової безпеки /О.Ю.Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 13-17.

^ 11. Фінансовий контроль
Дмитренко, Г.В. Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду /Г.В.Дмитренко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – №1. – С. 20-28.Дондик, І.М. Вплив фінансового контролю на ефективність економіки / І.М.Дондик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.12-16.Дондик, І.М. Принципи фінансового контролю органів Державної податкової служби України / І.М.Дондик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 110-114.

^ 12. Фінансова криза
Костюк, О.М. Корпоративне управління у банках в умовах фінансової кризи: визначення пріоритетних напрямів розвитку /О.М.Костюк // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.40-45.Кравчук, Г.В. Вплив фінансової кризи на LIFE та NON-LIFE страхування в різних регіонах світу / Г.В.Кравчук // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.98-103.Мазило, Т.В. Актуальні питання управління персоналом комерційного банку в умовах кризи / Т.В.Мазило // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.65-68.Пахомов, Ю. Проблема формирования национальной инновационной системы с учетом процессов глобализации и мирового финансового кризиса / Ю.Пахомов // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 1. – С. 6-29.Суворов, А.В. Финансовый кризис и меры стабилизации /А.В.Суворов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 10. – С.12-19.

^ 13. Державний бюджет
Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету у 2009 році // Урядовий кур'єр. – 2010. – №37.- 26 лютого. – С. 8.Про виконання Державного бюджету України за 2009 рік //Праця і зарплата. – 2010. – № 9.- 10 березня. – С. 2.Сторонянська, І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні /І.Сторонянська // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 43-52.Фролов, С.М. Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення / С.М.Фролов, І.М.Воліна // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.17-22.
^ 14. Податки. Збори
Глущенко, В.В. Вектори розвитку податкового аудиту в Україні / В.В.Глущенко, І.Є.Риженко // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 46-53.Карлін, М.І. Роль податку на нерухомість в соціальній політиці країни з транзитивною економікою / М.І.Карлін, Н.М.Бобох // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 132-140.Огонь, Ц.Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів /Ц.Г.Огонь // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 16-28.125 запитань про податки // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 26 (спецвипуск).- 19 березня. – С. 13-79.

^ 15. Гроші. Грошова система
Гребеник, Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття друга. Розвиток і оптимізація механізмів та інструментів монетарної політики / Н.Гребеник // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 10-15.Денежно-кредитная политика, ситуация на финансовых рынках и состояние банковского сектора // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 9. – С.68-74.Кот, О. Грошовий обіг як об'єкт аналізу і контролю в управлінні банками / О.Кот // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С.69-75.Сомик, А. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні / А.Сомик, В.Ш.І.Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 3-9.^ 16. Банки. Банківська справа
Актан, Б. Фінансові махінації та падіння етичних цінностей у банківському секторі: огляд випадку безпрецедентного шахрайства / Б.Актан, О.Масуд, С.Їлмаз // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 31-37.Аслан, Х.Б. Решающий момент в инвестиционных банках Америки: что будет со служащими? / Х.Б.Аслан // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 4-11.Болдирєв, О.О. Тимчасова адміністрація як інструмент антикризового управління банками / О.О.Болдирєв // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.69-75.Бус, О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду / О.Бус // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С. 41-52.Дащенко, О.В. Проблеми створення та функціонування інформаційної системи обліку готівки / О.В.Дащенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.80-83.Євченко, Н.Г. Методичні підходи до визначення граничного рівня податкового навантаження банку / Н.Г.Євченко // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.60-64.Коваленко, В. Новая банковская реальность: высокая стоимость заемных средств тормозит восстановление украинской экономики в долгосрочном периоде. Обострение монетарных проблем - цена за спасение банковской системы / В.Коваленко

// Финансовый директор. – 2009. – № 11-12. – С. 6-12.Кочетков, В.М. Рекомендації Базельського комітету як основа для зміцнення фінансової стійкості банків / В.М.Кочетков, В.О.Мазурков // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.36-40.Лі, С.В. Детермінанти дивідендної політики у банківському секторі Кореї / С.В.Лі // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1 : Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 67-73.Микитенко, А. Инкассаторы нападают: в Украине есть все основания для повышения цен на рынке услуг по инкассации наличных средств / А.Микитенко // Финансовый директор. – 2009. – № 11-12. – С. 13-17.Милонакіс, Д. Банківське обслуговування заможних осіб, характеристика клієнтів приватного банківського обслуговування та їх інвестиційні динамічні переваги / Д.Милонакіс // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 38-45.Міщенко, В. Удосконалення регулювання і нагляду за реорганізацією банків / В.Міщенко, М.Олексійчук // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С. 3-11.Нестеренко, В.П. Методи оцінки вартості комерційних банків України / В.П.Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.133-137.Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2010 року // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 35.Пацера, М. Національний банк України наближається до стандартів Євросоюзу / М.Пацера // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 14-15.Подоляка, О.І. Принципи побудови методик експрес-діагностики систем управління банківськими установами /О.І.Подоляка // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.109-112.Развитие банковского бизнеса на основе использования маркетинговых технологий // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 9. – С. 52-54.Ребрик, М.А. Фактори валютного ризику банку /М.А.Ребрик // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.84-87.

^ 17. Банківська криза
Вовчак, О. Фінансові інструменти управління кризовим банківництвом в Україні / О.Вовчак, О.Галущак // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 16-20.Ульянов, В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI ст. / В.Ульянов // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 64-72.Чуб, О. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти /О.Чуб // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С.22-26.

^ 18. Фондовий ринок
Бахтараева, К.Б. Перспективы развития социально ответственного инвестирования на Российском фондовом рынке /К.Б.Бахтараева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 10. – С.56-62.Дучакова, Є. Важливі зміни характеру інтеграції на фінансовому ринку / Є.Дучакова, Я.Данел // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 62-66.Москвін, С. Фондовий ринок України: місце зустрічі можна змінити / С.Москвін // Дзеркало тижня. – 2010. – № 11.- 20-26 березня. – С. 9.Рекуненко, І.І. Особливості правового регулювання інфраструктури фінансового ринку України в сучасних умовах /І.І.Рекуненко // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.13-17.Рыкова, И.Н. О мерах по обеспечению развития фондового рынка, укреплению доверия инвесторов / И.Н.Рыкова //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 9. – С. 8-16.

^ 19. Кредит. Кредитна справа
Ендовицкий, Д.А. Статистическая оценка тенденций на рынке кредитования юридических лиц: динамика изменения величины недобросовестных кредиторов, структура кредитного портфеля / Д.А.Ендовицкий, К.В.Бахтин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 10. – С.48-55.Злобина, Е.И. Стандарты кредитования физических лиц как регулятивный институт на кредитном рынке России / Е.И.Злобина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 10. – С.41-47.Кополла, М. Реальна вартість та демографічні аспекти застрахованих кредитів / М.Кополла, В.Д'Амато, М.Сібілло // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 20-30.Кручок, Е. Стандартизація та формалізація вимог до забезпечення іпотечних кредитів / Е.Кручок // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 42-46.Пікус, А.Ю. Інструменти фінансово-кредитного забезпечення оновлення технологічної структури економіки України / А.Ю.Пікус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.21-26.

^ 20. Економічне становище. Управління в економіці. Економічна політика
Буковинський, С. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку / С.Буковинський, В.Корнівська // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 7-13.Булах, Т.М. Шляхи поліпшення ресурсного забезпечення розвитку підприємництва в сфері послуг / Т.М.Булах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 66-69.Візерський, С.Ю. Туристичні можливості України як спосіб залучення інвестицій у готельне господарство / С.Ю.Візерський //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 102-109.Вітковський, О.С. Фінансове забезпечення процесу диверсифікації діяльності в умовах економічного спаду /О.С.Вітковський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 6-9.Гомонай, І.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах / І.В.Гомонай //Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 128-135.Ламнауэр, Н.Ю. Экономические аспекты прогнозирования качества изделий машиностроения / Н.Ю.Ламнауэр //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 2. – С.54-59.Мельник, К.К. Опитування підприємств як важливий елемент системи комунікацій центрального банку / К.К.Мельник //Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.76-80.Онищенко, В.О. Напрями вдосконалення управління процесом фінансового забезпечення регіонального розвитку підприємництва / В.О.Онищенко, Ю.О.Заборовець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 143-146.Пилипчук, О.В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О.В.Пилипчук //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.26-30.Шевченко, С.Ю. Методичні підходи до визначення собівартості та формування тарифів на послуги залізничного транспорту в умовах реформування / С.Ю.Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 88-92.

^ 21. Економічна криза
Андрущенко, А.В. Динаміка депозитних заощаджень населення в умовах економічної кризи / А.В.Андрущенко //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 154-157.Гольдак, В.І. Порівняльний аналіз методів захисту національних ринків від впливу кризових явищ у світовій економіці / В.І.Гольдак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 21-25.Гольдберг, А. Как влияет экономический кризис на украинские компании: исследование, проведенное "Эрнст энд Янг" и "Европейской Бизнес Ассоциацией", определяет тенденции, возникшие в результате кризиса, и динамику развития компаний в результате полученного опыта / А.Гольдберг, С.Смайлс //Финансовый директор. – 2009. – № 11-12. – С. 18-22.Домрачев, В.М. Проблеми стабілізації валютного курсу гривні в умовах світової фінансово-економічної кризи /В.М.Домрачев, А.А.Даниленко, В.А.Батковський // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.55-59.Королькова, І.М. Вплив економічних криз на сталість господарських систем / І.М.Королькова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.123-128.Наумов, Д. Залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктурних проектів в умовах економічної кризи 2008-2009 років / Д.Наумов // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С. 12-31.Римар, О.Г. Антикризові програми розвинутих країн світу та заходи по виходу із кризи в Україні / О.Г.Римар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 9-13.Суэтин, А.А. Современные научные представления об экономическом и финансовом кризисе / А.А.Суэтин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 10. – С.2-11.Тібері, М. Деякі нотатки з приводу світової економічної кризи / М.Тібері // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 4. – С. 398-432.Сарана, О.Ю. Зміна економічних функцій держави під впливом глобалізації світової економіки / О.Ю.Сарана // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 12. – С. 3-7.

^ 22. Економіка промислового та продовольчого виробництва
Володина, М. Анализ еды: в Сумах начнут тестировать продукты на содержание ГМО / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 13.- 24-31 марта. – С. А5.Кавун, О.О. Конкурентні переваги корпоративних торговельних мереж: зарубіжний досвід і вітчизняна практика формування / О.О.Кавун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 70-75.Кузнецов, О. Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату / О.Кузнецов // Економіка України. – 2010. № 3. – С. 53-63.Чемісов, Б.Г. Методологічні підходи до дослідження структури промислового виробництва регіонів / Б.Г.Чемісов //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.174-179.Школьник, І.О. Державне замовлення як інструмент регулювання економічних процесів / І.О.Школьник // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.3-6.

23. Ринок
Возьний, К.З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями /К.З.Возьний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.44-49.Динамика рынка факторинга // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 9. – С.49-51.Журило, В.В. Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів / В.В.Журило //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.116-123.Петренко, О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку / О.Петренко, О.Петренко // Економіка України. – 2010. – №3. – С. 36-43.Пінькас, Г.І. Основні етапи розвитку державних закупівель в Україні / Г.І.Пінькас // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №12. – С. 11-15.Фенех, Ж.П. Використання фіксованого прибутку на ринках, що розвиваються: емпіричні дані / Ж.П.Фенех, Д.Ватсон // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 12-19.

24. Маркетинг
Артімонова, І.В. Особливості формування і функціонування служби маркетингу на аграрних підприємствах / І.В.Артімонова //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 82-85.Лисенко, К.М. Сутнісна характеристика маркетингового потенціалу підприємства / К.М.Лисенко, Н.П.Скригу // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.145-149.Муравський, А. Лізингові компанії: збанкрутують не всі /А.Муравський // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – №3. – С. 12-14.

^ 25. Митна політика
Дьоміна, Д.Ю. Загальні питання здійснення митної справи в Україні / Д.Ю.Дьоміна // Митна справа. – 2010. – № 1. – С. 32-34.Пашко, П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки / П.В.Пашко // Митна справа. – 2010. – № 1. – С. 5-16.Стіпахно, В.І. Поняття та сутність митного тарифу /В.І.Стіпахно // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.95-98.

^ 26. Валютна система
Почепецька, А.І. Ретроспективний аналіз процесів функціонування валютних систем та валютних зон/ А.І.Почепецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 12. – С. 23-28.Піфаретті, Н.Ф. Реорганізація міжнародної валютної системи: уроки з Плану Кейнса/ Н.Ф.Піфаретті // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – № 1: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 46-54.

^ 27. Управління. Менеджмент
Бабинець, М. Ділове спілкування у професійній діяльності менеджерів / М.Бабинець // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 10-12.Дубчак, В. Мотивирует ли зарплата? / В.Дубчак //Управление персоналом. – 2010. – № 3. – С. 26-27.8.Ковальська, К.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К.В.Ковальська, Р.В.Рак //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. –

С. 29-33.Коцеруба, Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі / Н.В.Коцеруба // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 120-128.Лисичкіна, І.О. Функціонально-прагматичний потенціал бізнесового спілкування / І.О.Лисичкіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2009. – Вип. 15. – С.231-237.Мідляр, А.К. Використання навчальних тренінгів на підприємстві з напряму "Управлінське консультування" /А.К.Мідляр // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.158-160.Петренко, К.В. Кадрова політика підприємства як чинник його ефективної діяльності / К.В.Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 85-88.Пузирьова, П.В. Актуальні аспекти реорганізації підприємств у сучасних умовах / П.В.Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.75-79.Пузирьова, П.В. Базові підходи до формування принципів і методів управління персоналом підприємства / П.В.Пузирьова //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 158-162.Рибалко, В.В. Моделювання рейтингової оцінки рівня транспарентності корпоративного управління українських компаній / В.В.Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С.30-35.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх
Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи