Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій icon

Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій
Скачати 33.49 Kb.
НазваКласифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій
Дата16.07.2012
Розмір33.49 Kb.
ТипДокументи

Мареха І.С.

Сумський державний університет


КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ І ПРИРОДИ ІНВЕСТИЦІЙ


Дослідження феномену інвестицій відноситься до традиційної, в цілому достатньо широко висвітленої у науковій літературі проблематиці з економіки. Разом з тим питання логічної структуризації та класифікації фундаментальних джерел теорії інвестицій залишаються на периферії наукового пошуку. Відтак, задача системно-структурного аналізу теоретико-методологічних підходів до вивчення сутності та природи інвестицій особливо актуалізується.

Зародження та формування категорії «інвестиції» відбувалося у лоні загальної теорії капіталу. Спробуємо класифікувати теорії капіталу і через них дослідити становлення категорії «інвестиції».

Існуючі теоретичні підходи до трактування категорії «капітал» можна об’єднати у наступні чотири групи: предметно-функціональний підхід, соціально-економічний підхід, монетарна концепція, концепція часової цінності.

З позиції предметно-функціонального підходу, або натуралістичної концепції, капітал ототожнюється з нагромадженням матеріальних благ (цінностей), завдяки чому стає можливим процес безперебійного виробництва. Такий підхід створює умови для аналізу капіталу як фактора виробництва. Важливою передумовою для даного підходу є потенційна здатність капіталу приносити дохід. Предметно-функціональний зміст капіталу розкрито у роботах А. Сміта, Д. Рікардо, Ф. Кене [1] та ін.

Соціально-економічний підхід дозволяє трактувати капітал як сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення економічної діяльності. Як центральна категорія суспільного відтворення, капітал ототожнюється з накопиченим господарським ресурсом, що включається у процес відтворення вартості шляхом взаємної конвертації різноманітних його форм, і узалежнюється від способів розподілу суспільної вартості. На визначення капіталу як категорію соціального характеру спираються К. Маркс [1], Г. Климко, В. Нестеренко [2] та інші економісти.

Монетарна концепція ґрунтується на дослідженні грошової природи капіталу. У цьому ракурсі капітал розглядають як засіб платежу або ж як фінансовий ресурс, який використовується власником заради отримання доходу у вигляді відсотка. Розвиток монетарної концепції природи капіталу знайшов відображення у роботах Т. Мана, Й. Шумпетера [1] та ін.

Концепція часової цінності спирається на визначення капіталу як дисконтованого потоку доходів і розглядає його як економічний ресурс, який дає змогу отримати дохід у майбутньому в разі відмови від задоволення поточних потреб. Цей теоретичний напрям дозволяє методично обґрунтувати вибір часової переваги використання капіталу на альтернативній основі. Вибір між двома моделями поведінки – споживанням чи заощадженням капіталу – залежить від базового рівня добробуту, очікуваної прибутковості капіталу та поточних прибутків. Концепція часової цінності капіталу ґрунтується на теорії утримання Н. Сеніора та теорії процента І. Фішера [1].

Тепер з’ясуємо, яким чином розглянуті концепції капіталу обумовили формування сучасних підходів до визначення категорії «інвестиції».

Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених дозволив виявити такі підходи до розуміння природи інвестицій, як витратний, ресурсний, цільовий, майновий, гедоністичний (3). Наведемо їх коротку характеристику.

Прибічники витратної концепції розглядають інвестиції як потік оплат і витрат. Результати витратного аналізу використовуються для оцінки вартості залучення інвестицій під конкретну, наперед визначену мету. Ресурсний підхід представляє собою кількісну оцінку здатності інвестицій приносити необхідні результати, висловлюючись більш конкретно, інвестиційний дохід. Цільовий підхід орієнтує процес здійснення інвестиційних вкладень на вирішення конкретної загальногосподарської проблеми. Інвестиції, які визначають на основі майнового підходу, розглядаються як процес перетворення капіталу в предмети майна, в тому числі у складі активів балансу підприємства. З позиції гедоністичного підходу інвестиції трактуються як обмін задоволення сьогоднішніх потреб на задоволення їх у майбутньому.

На підставі системно аналізу нами було з’ясовано, що витратний та гедоністичний підходи формувалися переважно під впливом монетарної концепції, ресурсний та майновий – співвідносяться з натуралістичною та грошовою концепціями капіталу, а у дослідженнях інвестицій як економічної категорії спираються на постулати соціально-економічного підходу.

Запропонована автором системно-структурна побудова аналізу дає змогу полегшити дослідження теорії інвестицій та окреслити їх перспективні напрямки.


  1. Інвестування / [В. Гриньова, В. Коюда, Т. Лепейко, О. Коюда]. – К.: Знання, 2008.– 452 c.

  2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та [ін.] – [2-ге вид.]. – К.: Вища школа, Знання, 1997.

  3. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: [монографія] / Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 514 с.

Схожі:

Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconМіжнародні відносини
Курс присвячений розкриттю, на основі сучасних теоретико-методологічних підходів, природи та сутності міжнародних відносин як явища...
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconМіжнародні відносини
Курс присвячений розкриттю, на основі сучасних теоретико-методологічних підходів, природи та сутності міжнародних відносин як явища...
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconІнституційні інвестори: підходи до визначення сутності та роль на фінансовому ринку
Аються основні підходи до визначення сутності інституційних інвесторів серед вітчизняних та зарубіжних науковців. На основі проведеного...
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconУдосконалення методичних підходів до визначення стратегій просування інновацій
...
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconПояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» полягає у досягненні всебічного поглибленого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових
Мета дисципліни «Цивільне право» полягає у досягненні всебічного поглибленого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових...
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconПояснювальна записка до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Розвиток науково-методичних підходів до оцінки ефективності управління кредитним портфелем банку
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconСписок наукових та науково-методичних праць ст викладача Покалюк І. О. кафедри економічної теорії та підприємництва
Тези „Роль інвестицій в розвитку економіки та формування інвестиційного клімату України”
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconЗвiт про науково-дослiдну роботу узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням
Дослідження науково-методичних підходів до узгодження еколого-економічних інтересів
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconКонцептуальні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства
В економічній літературі існують різні науково-методичні підходи щодо розуміння сутності, елементів та властивостей поняття фінансова...
Класифікація науково-методичних підходів до визначення сутності І природи інвестицій iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи