Тема: Вивчення електронного осцилографа icon

Тема: Вивчення електронного осцилографа
Скачати 29.41 Kb.
НазваТема: Вивчення електронного осцилографа
Дата28.07.2012
Розмір29.41 Kb.
ТипДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лаболаторна робота ь10.doc
3. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лаболаторна робота ь11.doc
4. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лаболаторна робота ь12.doc
5. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь 2+.doc
6. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь 3+++.doc
7. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь 3++.doc
8. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь1 .doc
9. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь13.doc
10. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь14.doc
11. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь15 .doc
12. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь4.doc
13. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь5 .doc
14. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь6.doc
15. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь7 .doc
16. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна робота ь9.doc
17. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Лабораторна роботаь 8 .doc
Сi (SI)
Тема: Дослідження вакуумного діода
Тема: Додавання електричних коливань (напруг)
Тема: Визначення швидкості поширення І довжини електромагнітних хвиль
Тема: Експериментальне вивчення пружного І не пружного ударів
Тема: Визначення густини твердого тіла
Тема: Визначення густини твердого тіла
Тема: Організація лабораторного практикуму, ознайомлення з приладами та обладнанням
Тема: Вивчення залежності потужності випромінювання твердого тіла від температури
Тема: Дослідження фотоелементів з внутрішнім фотоефектом
Тема: Дослідження транзистора
Тема: Визначення коефіцієнта в’язкості
Тема: Дослідження маятників
Тема: Визначення густини повітря при нормальних умовах
Тема: Визначення температури І теплоти плавлення металу
Тема: Вивчення електронного осцилографа
Тема: Дослідження електростатичних кіл при послідовному, паралельному І змішаному з’єднаннях конденсаторів

Лабораторна робота №9

Тема: Вивчення електронного осцилографа.

Мета: Вивчити можливості застосування осцилографа для дослідження електричних сигналів.

Прилади: Осцилограф, генератор, генератор, звукові частоти.

Вхідний контроль:

1. Будова і призначення електронно-променевої трубки (ЕПТ).

2. Дія електричного і магнітного поля на рухомий електрон.


Теоретичні відомості:

Електронний осцилограф – це універсальний прилад, призначений для спостереження і дослідження електричних процесів, що графічно відображаються на екрані електронно променевої трубки (ЕПТ).

Основною складовою частиною осцилографа є ЕПТ. В ЕПТ енергія електричного пучка перетворюється в світлову на екрані трубки. Основними частинами трубки є:

 1. Електронна пушка, що створює вузький електронний промінь, направлений вздовж осі трубки; один з електронів пушки – модулятор дозволяє з допомогою ручки «Яскравість» («Яркость») регулювати кількість електронів, що пролітають через отвір (діафрагми) модулятора, тобто яскравість відображення на екрані; фокусування електронів в вузький промінь забезпечується двома анодами.

 2. Відхиляюча система, що дозволяє відхиляти промінь горизонтально (вхід «Х») і вертикально (вхід «Y»).

На вхід «Х» подається колоподібна напруга для розгортки (переміщення) променя в горизонтальному напрямі.

На вхід «Y» подається досліджувана напруга (сигнал), що відхиляє промінь в вертикальному напрямі. Таким чином, промінь під цією напругою і відображає на екрані форму досліджуваного сигналу, пробігаючи зліва направо. При досягненні правого краю екрану під дією напруги , яка повинна різко зменшитися до нуля, промінь швидко робить зворотній хід (переміщається вліво). Далі описаний процес повертається. Щоб зображення було чітким наступна крива на екрані повинна співпасти з попередньою. Це є умова синхронізації. Досягається синхронізація підбором частоти (періоду) напруги розгортки .Для керування є ручка «Синхронізація».

 1. Екран – з внутрішньої частоти покритий люмінофором, який світиться під дією пічка електронів. Так як на екрані збираються електрони, то підвищує його потенціал, бокова частина трубки покривається графітовим шаром, з’єднаним з другим анодом.

Порядок виконання роботи:

 1. Ознайомитися з приладами на робочому місці. Заземлити їх. Включити прилади для прогрівання.

 2. Ручками «Яскравість», «Фокус», «Вверх-вниз» ( ), «Вправо-вліво» ( ) відрегулювати лінію розгортки, тобто встановити середню яскравість, сфокусувати і розмістити в робочій частині екрану.

 3. Спостереження (дослідження) форми сигналу:

  1. Виставити перемикач синхронізації в положення «» (внутрішня).

  2. Подати від генератора досліджуваний сигнал на вхід «Y» і добитись чіткого зображення ручкою «Рівень» («Уровень») або ручками «Стабільність» («Стабильность») і «Рівень» («Уровень»).

  3. Перемалювати сигнал (графік напруги).

 4. Виконати вимірювання:

  1. Вимірювання часових інтервалів (періоду):

 1. Встановити вимірювальний інтервал сигналу в центрі екрану з допомогою ручок «Вверх-вниз», «Вправо-вліво».

 2. Вибрати робочу тривалість розгортки ручкою «Час/поділка» так, щоб інтервал займав максимальну частину екрану.

 3. Обчислити часовий інтервал як добуток довжин вимірюваного інтервалу (періоду) по горизонталі в поділках на значення часу на одну поділку в даному положенні перемикача «Час/поділка»: , якщо інтервал є періодом, то: .

  1. Вимірювання частоти:

 1. Підрахувати відстань в поділках цілого числа періодів сигналу , що вкладаються на екрані по горизонталі при даній тривалості розгортки .

 2. Обчислити частоту по формулі: .

  1. Вимірювання амплітуди сигналу:

 1. Ручкою «/поділка» («/дел.») добитися найбільшого розміру сигналу на екрані.

 2. Ручками «Вверх-вниз», «Вправо-вліво» сумістити зображення з потрібними поділками шкали і виміряти розмах зображення по вертикалі в поділках .

 3. Обчислити амплітуду як добуток розмаху зображення в поділках на покази ручки-перемикача «/поділка» : .

 1. Зробити висновки.Схожі:

Тема: Вивчення електронного осцилографа iconКонтрольні питання до лабораторної роботи 14 Вивчення петлі гістерезису за допомогою осцилографа

Тема: Вивчення електронного осцилографа iconМетодичні вказівки до вивчення до вивчення дисципліни 6 Тема Електрична дуга в дуговій печі 7 Тема Дугові сталеплавильні печі 14
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів...
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconВивчення явища гістерезису за допомогою осцилографа
Рисунок 2 – а) Неоднозначна залежність поля всередині феромагнетику від зовнішнього поля (петля гістерезису), пунктирна замкнена...
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconКонкурс наукових робіт студентів 2010 № Студент Група Тема Керівник
Концепція електронного офісу, як універсальний принцип системи автоматизованого документообігу
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconДокументи
1. /10.Визначення ЕРС джерела струму методом компенсац_х(роз).pdf
2. /11.Вивчення...

Тема: Вивчення електронного осцилографа iconЗвіт з лабораторної роботи №21 Вивчення електронного мікроскопа та визначення довжини хвилі де Бройля1 студента групи дата
Визначити довжину хвилі де Бройля, користуючись ефектронограмами металічних полікристалічних зразків
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconЗвіт з лабораторної роботи №21 Вивчення електронного мікроскопа та визначення довжини хвилі де Бройля1 студента групи дата
Визначити довжину хвилі де Бройля, користуючись ефектронограмами металічних полікристалічних зразків
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconЗаявка для участі у Міжнародній Інтернет-конференції Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення
«Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення»
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconЗаявка для участі у Міжнародній Інтернет-конференції Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення
«Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення»
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconЗаявка для участі у Міжнародній Інтернет-конференції Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення
«Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення»
Тема: Вивчення електронного осцилографа iconТема 19. Образ керівника напрямки вивчення особистих якостей керівника І його діяльності
Напрямки вивчення особистих якостей керівника І його діяльності. Вивчення особистих якостей І діяльності керівника є невід'ємною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи