На участь у конференції icon

На участь у конференції
Скачати 64.54 Kb.
НазваНа участь у конференції
Дата28.07.2012
Розмір64.54 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у конференціїПІБ учасника _______________________________________

___________________________________________________

Повна назва і адреса ВНЗ ____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Курс ______________________________________________

№ та назва секції ____________________________________

Назва доповіді ______________________________________

___________________________________________________

Науковий керівник ПІБ (посада, науковий ступінь, вчене звання) ____________________________________________

___________________________________________________

Домашня адреса учасника (з індексом) _________________

___________________________________________________

Телефон ___________________________________________

E-mail _____________________________________________

Потреба в готелі  Так  Ні; гуртожитку  Так  Ні


Особистий підпис замовника ___________


^ Цей лист є запрошенням на конференцію, анкета-заявка – підтвердженням вашої участі.

Просимо самостійно потурбуватися про квитки на дорогу назад.


ПРОЇЗД:


Від вокзалу Харків-Пасажирський

трамвай № 20, маршрутне таксі № 221.

Від аеропорту – маршрутне таксі № 305.

Від станцій метро:

"Радянська" – маршрутне таксі № 217;

"Університет" / "Держпром" – маршрутні таксі № 245, № 217;

"23 серпня" – маршрутні таксі № 55, № 217,  301;

"Проспект Гагаріна" – маршрутне таксі № 305.

Від станції "Лісопарк" – маршрутне таксі  301.

Їхати до зупинки "Університет харчування"

Планується робота таких секцій:


1. Інноваційні технології продукції закладів ресторанного господарства та харчової індустрії.

2. Нове в технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.

3. Актуальні проблеми та перспективні напрямки в технології м'яса та м’ясопродуктів.

4. Технологія продуктів харчування підвищеної харчової та біологічної цінності.

5. Нове в технології консервованих функціональних оздоровчих продуктів із плодів, овочів і молока.

6. Товарознавчі аспекти дослідження ринку товарів, їх якості та експертизи.

7. Актуальні аспекти якості товарів, митні експертизи.

8. Товарознавство, управління якістю та екологічна безпека.

9. Удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв.

10. Обладнання підприємств харчування.

11. Холодильна та теплова обробка харчових продуктів.

12. Механіка, геометричне та комп’ютерне моделювання.

13. Хімія та методи дослідження харчових систем.

14. Фізичні методи дослідження харчової сировини.

15. Математичні проблеми галузі.

16. Нові інформаційні технології.

17. Сучасні проблеми і перспективи розвитку аналізу в контексті управління підприємств.

18. Національна модель економічного зростання: стан, досвід, шляхи розвитку.

19. Соціально-економічні аспекти та проблеми міжнародних інтеграційних та глобалізаційних процесів.

20. Економічні проблеми та перспективи розвитку підприємств харчування та торгівлі.

21. Шляхи удосконалення обліку і аудиту в системі управління.

22. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України.

23. Маркетингові проблеми та інновації в сучасних умовах господарювання.

24. Світові та національні проблеми менеджменту сфери послуг.

25. Сервісні технології в готельному і ресторанному бізнесі.

26. Іноземна мова в оволодінні фахом.

27.  Історія та культура.

28. Філософія.

29. Українська мова.

30. Фізичне виховання та спорт.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ

ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Харківський державний університет харчування та торгівлі

^ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ


«Актуальні проблеми

розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі»


25 квітня 2012 року


Харків

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо студентів і молодих учених вашого вищого навчального закладу взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених

і студентів


«Актуальні проблеми розвитку

харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі»,


яку проводить

Харківський державний університет

харчування та торгівлі

25 квітня 2012 р.


Відкриття: 25 квітня о 1000

Реєстрація учасників: 25 квітня з 900 до 1000


Голова оргкомітету:

ректор університету,

д-р техн. наук, професор

Черевко Олександр Іванович


Контактний телефон:


(057) 349-45-87 (Афоніна Тетяна Миколаївна)


E-mail: confstud2012april@yandex.ru

http://www.hduht.edu.ua


Адреса: 61051, Харків, вул. Клочківська, 333, Харківський державний університет харчування та торгівлі, відділ організаційно-інформаційної роботи (каб. 41).


^ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ


Заплановано видання збірника тез доповідей.

Заявку щодо участі в конференції (зразок додається) та тези доповіді надіслати до 1 березня 2012 р.


^ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

1. 2 екземпляри тез подаються українською мовою у друкованому вигляді обсягом 1 повна сторінка формату А5 (148×210 мм) (шрифт Times New Roman, розміром 10, міжрядковий інтервал одинарний) та на змінному носії інформації, набрані в текстовому редакторі Word для Windows XP (файл повинен мати розширення .rtf). Один екземпляр тез після закінчення тексту повинен бути підписаний усіма авторами та науковими керівниками.

2. Заявка на участь у конференції.

3. 1 рецензія доктора або кандидата наук. Підписи рецензентів з інших установ повинні бути засвідчені печаткою установи.

4. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо публікації тез.


Змінний носій інформації повинен містити тільки файли з заявкою та тезами; ім'я файла заявки повинне мати номер секції (наприклад: секція 4.rtf), ім'я файла з тезами повинне складатися з прізвища першого автора (наприклад: Пастернак.rtf).


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ


Тези подаються в електронній версії файла формату Word для Windows XP (файл повинен мати розширення .rtf) на змінному носії інформації, а також якісно роздруковані (шрифт Times New Roman, розміром 10, міжрядковий інтервал одинарний) обсягом одна повна сторінка формату А5 у двох примірниках. Формат – А5 (148×210); поля повинні бути: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм. Усі рисунки, що містяться в тезах конференції, виконуються у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором Word.

Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation. Стиль формул для Microsoft Equation.

Розмір складових формули:

Full _______________________ 10 pt.

Subscript/Superscript _________ 9 pt.

Sub-Subscript/Superscript _____ 7 pt.

Symbol ____________________ 13 pt.

Syb-Symbol ________________ 9 pt.


Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рисунок 1 – Деталі приладу (шрифт 9, жирний)

Рисунки повинні бути розміром 60×60 мм, вміщені через один інтервал від основного тексту.

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Не допускається розміщувати таблицю за висотою сторінки аркуша (таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації). Слово «таблиця» разом з назвою центрується.

Наприклад: ^ Таблиця 1Показники (10 жирний, слово «таблиця» – 10 курсив світлий)


Назва тез – великими жирними літерами по центру, через одинарний інтервал; ініціали та прізвища автора (-ів) та наукового керівника виділити жирним; ПІБ автора (-ів), ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання), назву ВНЗ, друкувати з правого боку сторінки, через одинарний інтервал; текст тез друкувати через одинарний інтервал.


Приклад оформлення матеріалів


ДІАГНОСТИКА КРИЗ

У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


Воронкова Ю.В., гр. ТКМ-14

Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Н.О. Власова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі


Матеріали, що не відповідають вимогам, без електронної версії або надані після 1 березня 2012 р., не приймаються.

Схожі:

На участь у конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
На участь у конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
На участь у конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
...
На участь у конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
...
На участь у конференції iconКартка учасника конференції «І нноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» Прізвище Ім’я По-батькові
Форма участі в конференції (тільки участь або участь з подальшою публікацією у збірнику матеріалів конференції)
На участь у конференції iconЗаявка на участь у конференції csnt
Заявка авторів на участь у конференції з відповідним файлом тез доповіді І файлом електронної копії квитанції (платіжного доручення)...
На участь у конференції iconДоповіді
Форма участі в конференції (тільки участь або участь з подальшою публікацією у збірнику матеріалів конференції)
На участь у конференції iconДоповіді
Форма участі в конференції (тільки участь або участь з подальшою публікацією у збірнику матеріалів конференції)
На участь у конференції iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
На участь у конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку
Бажаючих прийняти участь у конференції просимо надіслати тези доповідей, заявку на участь та банківську квитанцію про сплату організаційного...
На участь у конференції iconУчасть у роботі конференції (вказати кількість учасників) Потреба в бронюванні готелю
Прошу направити на вказану адресу договір І рахунок для перерахування організаційного внеску за участь у конференції 
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи