Автоматизація систем водопостачання та водовідведення icon

Автоматизація систем водопостачання та водовідведення
НазваАвтоматизація систем водопостачання та водовідведення
Дата16.07.2012
Розмір69.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А.О.БОБУХ, О.І.МАЛЄЄВ, О.В.ГЕЙКО


АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯРекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів спеціальності

«Водопостачання та водовідведення»

вищих навчальних закладів


Харків – ХНАМГ – 2007


А.О.БОБУХ, О.І.МАЛЄЄВ, О.В.ГЕЙКО


АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Навчальний посібник


Харків – ХНАМГ – 2007
УДК 681.5:62-50


А.О.Бобух, О.І.Малєєв, О.В.Гейко. Автоматизація систем водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 183 с.


У посібнику розглядаються теоретичні, інженерні й методологічні основи систем водопостачання та водовідведення як об’єктів автоматизації. Викладено основні поняття автоматичних контролю та керування параметрами технологічних процесів, пов’язані з принципами розробки функціональних схем автоматизації технологічних процесів деяких систем водопостачання та водовідведення на локальних технічних засобах і мікропроцесорних контролерах; принципи дії та основні технічні характеристики сучасних контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації; основи диспетчеризації систем водопостачання та водовідведення, наведено фрагменти функціональних схем автоматизації технологічних процесів деяких систем водопостачання та водовідведення.

Розрахований на студентів спеціальності «Водопостачання та водовідведення».


Рис. 67. Табл. 26. Бібл. 33.


Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 14/18-Г-842 від 31.05.07 р.


Рецензенти: д.т.н., професор, дійсний член Української екологічної академії наук, завідувач кафедри “Автоматичний контроль та екологічний моніторинг” Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” В.І. Тошинський;

д.т.н., професор, завідувач кафедри ТГВ та ВЕР Харківського державного університету архітектури та будівництва ^ О.Ф. Редько;

д.т.н., професор, завідувач кафедри ВВ та ОВ Харківської національної академії міського господарства С.С.Душкін


ISBN 966-695-078-2


© А.О. Бобух, О.І.Малєєв, О.В.Гейко, ХНАМГ, 2007

ЗМІСТПередмова ……………………………………………………………..

5

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО АВТОМАТИЗАЦІЮ

СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА

ВОДОВІДВЕДЕННЯ ……………………………………...6

    1. Системи водопостачання та водовідведення як об’єкти

автоматизації …………………………………………………...


6

1.2. Класифікація систем автоматизації …………………………...

8

1.3. Основні елементи систем автоматичного керування………...

9

Контрольні запитання до розділу 1…………………………………..

10


Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБКУ

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ…………………………..11

2.1. Умовні зображення технологічного обладнання та матеріальних потоків………………………………………………..


12

2.2. Умовні графічні, літерні та цифрові зображення КВП та ЗА..

14

2.3. Розгорнутий спосіб зображення КВП та ЗА і адресний метод розробки ФСА ТП…………………………….……………………..


18

Контрольні запитання до розділу 2…………………………………..

21


Розділ 3. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ………..

22

3.1. Класифікація систем автоматичного керування………...........

22

3.2. Загальні характеристики ланок САК та форми запису їх

рівнянь статики і динаміки……………………………………..


25

3.3. Типові елементарні ланки САК………………………………..

29

3.4. Передаточні функції та частотні характеристики САК……...

34

3.5. Структурні схеми САК та їх перетворення…………………..

38

3.6. Стійкість неперервних лінійних САК…………………………

43

3.7. Якість неперервних лінійних САК…………………………….

49

3.8. Типові закони керування……………………………………….

53

3.9. Аналіз лінійної САК рівнем води……………………………..

58

Контрольні запитання до розділу 3…………………………………..

61


Розділ 4. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА

ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ……………………..……….


63

4.1. Автоматичний контроль температури………………………...

63

4.2. Автоматичний контроль тиску…………………………..........

76

4.3. Автоматичний контроль витрат і кількості рідини й газу…..

84

4.4. Автоматичний контроль рівня…………………………………

95

4.5. Автоматичний контроль концентрації, густини і

в’язкості………………………………………………………….


98

4.6. Автоматичні регулятори і виконавчі механізми………...........

100

4.7. Мікропроцесорний контролер типу РЕМІКОНТ-2000………

104

Контрольні запитання до розділу 4…………………………………..

106


Розділ 5. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ…


108

5.1. Умовні зображення елементів ЕРКСА………………………..

108

5.2. Типові ЕРКСА………………………………………………….

113

5.3. Автоматичне керування роботою електродвигуна ………….

118

5.4. Призначення систем автоматичного захисту і технологічної

сигналізації……………………………………………………..


120

Контрольні запитання до розділу 5………………………………….

121


Розділ 6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ……….122

6.1. ФСА фрагмента технологічних процесів фільтрації

води………………………………………………………............


122

6.2. ФСА фрагмента технологічних процесів очищення

стічних вод каналізаційних споруд……………………………


132

6.3. ФСА фрагмента технологічних процесів кисневого

режиму в аеротенках для очищення стічних вод.……………


141

6.4. ФСА фрагмента технологічних процесів очищення

стічних фенольних вод……………………………….………..


150

Контрольні запитання до розділу 6…………………………………..

159


Розділ 7. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ …………………….……………


160

7.1. Загальні відомості про диспетчеризацію……………………..

160

7.2. Особливості диспетчерської служби систем водопостачання

та водовідведення ………………………………………..…….


163

Контрольні запитання до розділу 7………………………………….

164


ДОДАТКИ……………………………………………………………..

166


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………...

174


ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК………………………………………

176
ПЕРЕДМОВА


Автоматизація сучасних систем водопостачання та водовідведення потребує спільних зусиль як спеціалістів у галузі автоматизації, так і інженерно-технічних працівників, які проектують технологічні процеси і експлуатують споруди систем водопостачання та водовідведення. Удосконалення цих споруд, що оснащуються більш складними й різнобічними системами автоматичного керування, необхідність економії енергетичних ресурсів і охорони навколишнього середовища вимагають підготовки спеціалістів, які досконало знають технічні засоби і принципи автоматизації систем водопостачання та водовідведення. Корінь терміну «авто» походить від давньогрецького слова «аутос», що означає «сам» або «самостійний».

У навчальному посібнику розглянуто основи автоматизації технологічних процесів систем водопостачання та водовідведення і сучасні технічні засоби автоматизації. До сучасних систем водопостачання і водовідведення міст і промислових підприємств відносять [1-19] водоприймальні споруди, станції очищення води з реагентним господарством, відстійниками, фільтрами, мережі водопостачання та водовідведення з відповідним обладнанням на них, насосні станції, в яких здійснюються різні механічні, гідравлічні, фізико-хімічні та мікробіологічні процеси.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни з автоматизації, що викладається студентам спеціальності «Водопостачання та водовідведення».


Схожі:

Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconА. О. Бобух Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Автоматизація вк систем" (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 092601) "Водопостачання та водовід
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Автоматизація вк систем" (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconРозділ основні поняття про автоматизацію систем водопостачання та водовідведення
Якщо процес є технологічним, то І об’єкт керування буде технологічним [21]. У подальшому під технологічними об’єктами керування будемо...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconРозділ основні поняття про автоматизацію систем водопостачання та водовідведення
Якщо процес є технологічним, то І об’єкт керування буде технологічним [21]. У подальшому під технологічними об’єктами керування будемо...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconБардаков В. А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч посібник для студентів спеціальності „Водопостачання та водовідведення”
Бардаков В. А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч посібник для студентів спеціальності „Водопостачання та водовідведення”...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconКонкурс проводиться за трьома номінаціями: наукові дослідження в галузі водопостачання наукові дослідження в області водовідведення проектно-технологічні та конструкторські роботи в галузі водопостачання та водовідведення
Здобувачами премії «Акватор» в області водопостачання і водовідведення можуть бути вчені та інженери у віці до 33 років включно
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconГосподарства а. О. Бобух програманавчальноїдисциплін и та робоча програма дисципліни
Автоматизація вк систем (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форм навчання напрямку 0926 – «Водні ресурси»...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconДисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств»
«Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання...
Автоматизація систем водопостачання та водовідведення iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств»
«Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи