Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації icon

Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації
Скачати 181.35 Kb.
НазваРозділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації
Дата16.07.2012
Розмір181.35 Kb.
ТипДокументи

Розділ 5.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ


Для певних технологічних процесів систем ВП та ВВ, що складаються з деяких операцій, які відбуваються одна за одною послідовно, або окремих операцій з відмінною довготою вживають для їх автоматизації електричні релейно-контактні схеми (ЕРКСА). ЕРКСА називають схему, що складається із з’єднаних певним чином електричних катушок і контактів реле, а також реагуючих органів різних пристроїв, на які впливають розмиканням або замиканням контактів. За основу їх роботи прийнято принцип послідовності дії окремих елементів, які класифікують за призначенням: приймальні, проміжні й виконавчі. Приймальні елементи сприймають зовнішні впливи і відповідно до них виконують замикання або розмикання ланок електричної схеми, що слідують за ними. Такими елементами є контакти ключів або кнопок, а також контакти автоматичних перемикачів (кінцевих і шляхових вимикачів) або реле, що реагують на зміну параметрів, які контролюють. Проміжні елементи є різного виду реле, призначені для передачі впливів від приймальних елементів до виконавчих. За їх допомогою виконують різного виду блокування, фіксують короткочасні сигнали, установлюють визначену послідовність роботи виконавчих механізмів за часом або забезпечують необхідну роботу схеми при сприйманні зовнішних впливів. Виконавчі елементи – це електромагнітні пускачі та контактори, що виконують безпосередній вплив на об’єкт керування, наприклад, електродвигуни постійного або змінного струму.


^ 5.1. Умовні зображення елементів ЕРКСА


Усі елементи, що складають ЕРКСА, з’єднують між собою електричними лініями зв’язку в певній послідовності, що відповідає призначенню конкретної ЕРКСА. Звичайні ЕРКСА складаються з двох частин: схеми або ланки головного струму та схеми керування або допоміжні ланки. Схеми головного струму показують способи підключення електродвигунів, головних контактів контакторів або електромагнітних пускачів та регулюючих органів елементів захисту. На схемах допоміжних ланок, що призначені для автоматичного керування, сигналізації та захисту, показують: допоміжні контакти (блок-контакти) комутуючих апаратів; контакти реле захисту і сигналізації; обмотки струму приладів для вимірювання та захисту, що підключають за допомогою трансформаторів струму; вторинні обмотки трансформаторів струму та напруги; проводи ланок керування, захисту, сигналізації тощо.

При проектуванні ЕРКСА кожний електричний апарат умовно роз’єднують на складові частини: електричні котушки і розмикаючі та замикаючі контакти, при цьому окремі елементи одного і того ж апарата викреслюють роздільно в різних місцях схеми за признаками належності їх до окремих електричних ланок. Елементи ЕРКСА показують у вигляді вертикальних стовпців та горизонтальних рядків. Поруч із ЕРКСА розміщують короткі пояснення (позиційні позначення), що полегшують користування схемою. Для цього використовують написи та маркування, що складаються з літерів та цифр згідно із ДСТУ за ГОСТ 2.710-81. У загальному випадку позиційне позначення елемента ЕРКСА складає три частини, що мають самостійне значення, і записують їх без розподільчих знаків і прогалин. У першій частині позиційного позначення ЕРКСА показують вид елемента переважно в дволітерному коді, в другій – число за порядком елемента поміж йому подібними, тут допускається через крапку додавати число за порядком тієї частини елемента, що зображають, у третій – функціональне призначення в однолітерному коді. Одно- і дволітерні коди для позначення деяких видів елементів ЕРКСА наведені в табл. 5.1. Для кодів використовують великі літери латинського алфавіту.

Таблиця 5.1

Одноліте-рний код

Група видів елементів ЕРКСА

Вид елементів ЕРКСА

Дволітерний код

1

2

3

4

G

Генератор, джерело живлення

Батарея живлення

GB

H

Пристрій індикації або сигналізації

Пристрій звукової (акустичної) сигналізації

HA

Пристрій світлової (оптичної) сигналізації

HL

K

Реле, контактор, пускач

Реле струму

KA

Реле показуюче

KH

Реле часу

KT

Реле напруги

KV

Реле теплове (електротеплове)

KK

Електромагнітний пускач

KM


Продовження табл. 5.1

1

2

3

4

P

Вимірювальний прилад

Амперметр

PA

Омметр

PR

Вольтметр

PV

Ваттметр

PW

Q

Вимикач (вмикач) і роз’єднувач у силових мережах (ланках)

Вимикач автоматичний

QF

Роз’єднувач

QS

S

Пристрій комутуючий у схемах керування, сигналізації, вимірювання

Вимикач автоматичний

SF

Вимикач або перемикач

SA

Вимикач кнопковий

SB

Вимикач, що спрацьовує при досягненні параметром допустимої межі ? рівняSL

–––//––– - тиску

SP

–––//––– - температури

SRОднолітерні коди функціонального призначення елементів ЕРКСА наведені в табл. 5.2. Для кодів також використовують великі літери латинського алфавіту.

Таблиця 5.2

Код функцій

Функціональне призначення елемента

F

Елемент для захисту

H

Елемент сигнальний

M

Елемент головний (основний)

N

Елемент для вимірювання

P

Елемент пропорційний

Q

Елемент для позначення стану (пуск, зупинка, обмеження)

R

Елемент для повернення (повертання, вороття), складання

S

Елемент для запису, запам’ятовування

T

Елемент синхронізації, затримки

V

Елемент швидкості, прискорення

W

Елемент додавання


Позиційне позначення елементів ЕРКСА розміщують поруч із умовним графічним їх зображенням праворуч або над ним. Умовні графічні зображення деяких елементів ЕРКСА наведені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

№ № п/п

Назва елемента ЕРКСА

Умовне графічне зображення елементів ЕРКСА

1

2

3

1.

Контакт комутуючого пристрою (вимикача кнопкового, реле тощо), загальне зображення:

замикаючийрозмикаючий
2.

Контакт перемикаючий
3.

Контакт із середнім положенням4.

Контакт (кнопка) для ручного впливу (ручної дії):

замикаючийрозмикаючий

Продовження табл. 5.3

1

2

3

5.

Контакт (кнопка), що діє із затриманням при спрацьовуванні реле:

замикаючийрозмикаючий
6.

Контакт (кнопка), що діє із затриманням при поверненні реле:

замикаючийрозмикаючий
7
6
.

Електрична обмотка котушки реле (контактора, електромагнітного пускача) загальне зображення)8.

Лампа сигнальна, освітлювальна; оптична сигналізація

Продовження табл. 5.3

1

2

3

9.

Дзвінок електричний, загальне зображення; акустична сигналізація

Усі контакти елементів ЕРКСА при проектуванні зображують в такому стані, коли на них не діють механічні й електромагнітні впливи. При цьому схеми головного струму зображують лініями товщиною від 1,0 до 1,5 мм, в схеми керування – від 0,5 до 0,75 мм.

Доцільно зауважити, що принцип дії і конструкції елементів ЕРКСА розглядають при вивченні дисциплін “Фізика” і “Загальна електротехніка”.

Деякі елементи ЕРКСА недостатньо пристосовані для роботи в умовах підвищених вологості та запилення повітря, а також вібрації, тому в таких випадках необхідні спеціальні заходи для їх захисту.


^ 5.2. Типові ЕРКСА


При проектуванні ЕРКСА спочатку встановлюють умови їх роботи, тобто всі потрібні впливи на приймальні елементи схеми, а потім – усі операції, які повинні виконувати при цих впливах виконавчі елементи. Умови роботи ЕРКСА визначаються технологічним об’єктом керування. Після з’ясування умов роботи ЕРКСА, планують схему головного струму і визначають кількість елементів, які складають ЕРКСА (тобто всі приймальні, проміжні й виконавчі елементи). Далі складають таблицю послідовності дії ЕРКСА, згідно з якою планують схему керування.

Оскільки усі ЕРКСА складаються з деяких елементарних схем, розглянемо п’ять з них, які представляють тільки схемами головного струму.

ЕРКСА повторювача. Її графічне зображення показано на рис. 5.1.


~ 220 В

КТ

SB


Рис. 5.1

При цьому на електричну обмотку котушки реле часу КТ електричний струм не подається, оскільки замикаючий контакт SB вимикача кнопкового SB розімкнутий. При замиканні замикаючого контакту SB на електричну обмотку котушки реле часу КТ подається електричний струм, реле КТ при цьому спрацьовує, а його замикаючі контакти – замикаються, а розмикаючі контакти – розмикаються (на рис. 5.1 названі контакти реле КТ не показано). Таким чином, стан реле КТ повторює стан вимикача кнопкового SB, тому схему називають ЕРКСА повторювача.


Е
~ 220

KV
РКСА самоблокування
. Її графічне зображення показано на рис. 5.2.


SB

KV


Рис. 5.2

При цьому на електричну обмотку котушки реле напруги KV електричний струм не подається (див. ЕРКСА повторювача). При замиканні замикаючого контакту SB на електричну обмотку котушки реле напруги KV подається електричний струм, реле KV при цьому спрацьовує, а його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт KV, включений паралельно контакту SB, - замикаються, а розмикаючі контакти – розмикаються (окрім названого другі контакти реле KV на рис. 5.2 не показані). При розмиканні контакту SB на електричну обмотку реле напруги КV продовжує надходити електричний струм. Таким чином, замикаючий контакт KV самоблокує замикаючий контакт SB, а схему називають ЕРКСА самоблокування. Вона є складовою частиною систем автоматичного блокування, що не допускають виконання хибних команд обслуговуючого персоналу (див. підрозділи 1.2 і 5.4).

ЕРКСА взаємного блокування. Її графічне зображення показано на рис. 5.3.Рис. 5.3

Ця ЕРКСА виключає можливість одночасного спрацювання двох (і більше) реле (на рис. 5.3 двох електротеплових реле КК1 і КК2). Електротеплові реле КК1 і КК2 (їх електричні обмотки котушок) підключені до електричної мережі (напругою ~ 220 В) за допомогою відповідних ЕРКСА самоблокування: для реле КК 1 – замикаючих контактів SB1 та КК1.1, а для реле КК2 – замикаючих контактів SB2 та КК2.1. Окрім того, послідовно цим схемам самоблокування підключені розмикаючі контакти відповідних реле: для реле КК1 – розмикаючий контакт КК2.2 відповідно реле КК2, а для реле КК2 – розмикаючий контакт КК1.2 відповідно реле КК1, при цьому розмикаючі контакти КК1.2 і КК2.2 діють із затриманням при спрацьовуванні відповідних реле. Час затримки у цих контактів різний, тому вони одночасно розімкнутися не можуть навіть при одночасному спрацьовуванні реле КК1 і КК2. Таким чином, на електричні обмотки котушок електротеплових реле КК1 і КК2 електричний струм не подається. При замиканні, наприклад, замикаючого контакту SB2 на електричну обмотку котушки реле КК2 через розмикаючий контакт КК1.2 (реле КК1) подається електричний струм, реле КК2 при цьому спрацьовує, а його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт КК2.1 (схема самоблокування) – замикаються, а розмикаючі контакти, в тому числі розмикаючий контакт КК2.2 в мережі живлення реле КК1, - розмикаються (окрім названих інші контакти реле КК2 на рис. 5.3 не показано). Після цього на електричну обмотку котушки електротеплового реле КК1 електричний струм подати неможливо, тому таку схему називають ЕРКСА взаємного блокування.


ЕРКСА послідовного блокування включенням. Її графічне зображення показано на рис. 5.4.
Рис. 5.4

У випадку, коли порушення порядку послідовного включення деякого обладнання може спричинити навіть аварію, застосовують ЕРКСА послідовного блокування включенням. Якщо, наприклад, схема має три реле струму КА1, КА2 та КА3, на електричні обмотки котушок яких електричний струм не подається, тому що реле КА1 до напруги живлення 220 В підключено за схемою повторювача (див. рис. 5.1), а реле КА2 і КА3, крім того, для живлення послідовно підключені до замикаючих контактів КА1 та КА2 відповідних реле КА1 та КА2. Тому на електричну обмотку котушки реле струму КА2 електричний струм подати не буде можливості до тих пір, поки не буде замкнено замикаючий контакт КА1 реле КА1. А це можливо тільки після замикання замикаючого контакту SB1 в мережі живлення реле струму КА1. При цьому на електричну обмотку котушки реле КА1 подається електричний струм, реле КА1 спрацьовує, а його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт КА1 в мережі живлення реле КА2, – замикається, а розмикаючі контакти – розмикаються (окрім названого інші контакти реле КА1 на рис. 5.4 не показані). Після цього при замиканні замикаючого контакту SB2 в мережі живлення реле струму КА2 на електричну обмотку котушки реле КА2 подається електричний струм, реле КА2 спрацьовує, а його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт КА2 в мережі живлення реле КА3, - замикаються, а розмикаючі контакти – розмикаються (окрім названого інші контакти реле КА2 на рис. 5.4 не показані). Після цього аналогічні дії виконують для інших реле (на рис. 5.4 не показано), тому таку схему називають ЕРКСА послідовного блокування включенням.


ЕРКСА послідовного блокування виключенням. Її графічне зображення показано на рис. 5.5.


2


Рис. 5.5

Для забезпечення певного порядку виключення обладнання застосовують ЕРКСА послідовного блокування виключенням. Якщо, наприклад, схема має два реле часу КТ1 та КТ2, на електричні обмотки котушок яких подається електричний струм, оскільки в мережах живлення напругою ~ 220 В цих реле підключені розмикаючі контакти SB1 і SB2 відповідно. Окрім того, паралельно розмикаючому контакту SB2 підключено замикаючий контакт КТ1 реле часу КТ1 в мережі живлення реле КТ2. Оскільки реле КТ1 знаходиться у стані “спрацьовування”, його замикаючий контакт КТ1 замкнений, тобто відключити реле КТ2 від живлення можливо тільки після відключення від живлення реле КТ1. При розмиканні розмикаючого контакту SB1 на електричну обмотку котушки реле часу КТ1 електричний струм не подається, при цьому реле КТ1 переходить у стан “повернення”, а його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт КТ1 в мережі живлення реле КТ2 розмикається, а розмикаючі контакти – замикаються (на рис. 5.5 окрім названого контакту КТ1, інші контакти реле КТ1 – не показано). Після цього при розмиканні розмикаючого контакту SB2 на електричну обмотку котушки реле часу КТ2 електричний струм не подається, реле КТ2 переходить у стан “повернення”, а його замикаючі контакти – розмикаються, а розмикаючі контакти – замикаються (на рис. 5.5 ці контакти не показані). Аналогічні дії виконують для інших реле (на рис. 5.5 не показано), тому таку схему називають ЕРКСА послідовного блокування виключенням.

Розглянемо приклад застосування ЕРКСА.


^ 5.3. Автоматичне керування роботою електродвигуна


Для технологічних процесів систем ВП та ВВ застосовують різні електричні двигуни, серед них асинхронні трифазні електричні двигуни з короткозамкненим ротором. Розглянемо ЕРКСА пуску, зупинки й захисту від перевантаження такого електричного двигуна (рис. 5.6), що складається із схеми головного струму: трифазна електрична мережа Л1, Л2, Л3; роз’єднувач у силовій мережі QS; замикаючі головні контакти КМ2. КМ3, КМ4 електромагнітного пускача у силовій мережі КМ; реле електротеплові КК1, КК2; трифазний асинхронний електричний двигун з короткозамкненим ротором М (внутрішнє коло) і статором (зовнішнє коло), і схеми керування: розмикаючий контакт SB2 вимикача кнопочного SB2; замикаючий контакт SB1 вимикача кнопочного SB1; електрична обмотка котушки електромагнітного пускача КМ; замикаючий контакт КМ1 цього пускача КМ (схема самоблокування); розмикаючий контакт КК1 електротеплового реле КК1; розмикаючий контакт КК2 електротеплового реле КК2.Рис. 5.6

Очевидно, що трифазний електричний струм не подається у схему головного струму, а однофазний – у схему керування. Для автоматичного пуску асинхронного трифазного електричного двигуна з короткозамкненим ротором вмикають роз’єднувач у силових мережах QS. Оскільки у трифазній електричній мережі живлення двигуна поставлені замикаючі головні контакти КМ2, КМ3 і КМ4 електромагнітного пускача КМ, електричний струм на обмотку статора (зовнішнє коло) не подається. При замиканні замикаючого контакту SB1 вимикача кнопочного SB1 на електричну обмотку котушки електромагнітного пускача КМ подається електричний струм, пускач КМ спрацьовує, тому його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт КМ1 (схема самоблокування замикаючого контакту SB1) і замикаючі головні контакти КМ2, КМ3, КМ4 (мережа живлення двигуна), – замикаються, а розмикаючі контакти – розмикаються (на рис. 5.6 окрім названих інші контакти не показані). Після цього замикаючий контакт КМ1 самоблокує замикаючий контакт SB1, а на електричну обмотку статора двигуна подається трифазний електричний струм. В обмотці статора виникає змінне електромагнітне поле, що перетинає електричну короткозамкнену обмотку ротора двигуна, в якій також виникає змінне електромагнітне поле, що має зсув за фазою. У результаті взаємодії цих двох змінних електромагнітних полів ротор двигуна починає обертатися. Оскільки ротор механічно з’єднаний з насосом (компресором, вентилятором тощо), розпочинає працювати насос. При цьому якщо потужність електричного двигуна відповідає потужності насоса, ЕРКСА буде працювати заданий термін. Коли потужність електричного двигуна не відповідає потужності насоса, тобто має місце перевантаження, електричні обмотки статора електричного двигуна почнуть нагріватися. Це буде продовжуватися доти, поки температура обмоток не досягне значення, що відповідає значенню температури, на яку настроєні реле електротеплові КК1 і КК2 (достатньо було одного реле, але для підвищення надійності спрацьовування схеми захисту застосовують два реле). Одне із реле, наприклад КК1, при цьому спрацьовує, його замикаючі контакти замикаються (на схемі рис. 5.6 вони відсутні), а розмикаючі контакти, в тому числі розмикаючий контакт КК1 у схемі керування, – розмикаються (інших розмикаючих контактів цього реле на схемі рис. 5.6 немає). У той самий час на електричні обмотки котушки електромагнітного пускача КМ припиняється подача електричного струму, магнітний пускач КМ переходить у стан “повернення”, його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт КМ1 (схема самоблокування замикаючого контакту SB1) і замикаючі головні контакти КМ2, КМ3, КМ4 (мережа живлення двигуна), - розмикаються, а розмикаючі контакти – замикаються (на рис. 5.6 окрім названих інші контакти не показані). Одночасно припиняється подача трифазного електричного струму на електричну обмотку статора двигуна, в результаті чого зникають змінні електромагнітні поля в обмотках статора і ротора, а ротор і відповідний насос зупиняються. Таким чином, реалізована схема автоматичного захисту електричного двигуна від перевантаження. Для повторення автоматичного пуску електродвигуна необхідно спочатку усунути причину перевантаження. Для автоматичної зупинки такого електричного двигуна треба розімкнути розмикаючий контакт SB2 вимикача кнопкового SB2, при цьому на електричні обмотки котушки електромагнітного пускача КМ припиняється подача електричного струму, пускач КМ переходить у стан “повернення”, його замикаючі контакти, в тому числі замикаючий контакт КМ1 (схема самоблокування замикаючого контакту SB1) і замикаючі головні контакти КМ2, КМ3, КМ4 (мережа живлення двигуна), – розмикаються, а розмикаючі контакти – замикаються (на рис. 5.6 окрім названих інші контакти не показані). Одночасно припиняється подача трифазного електричного струму на електричну обмотку статора двигуна, в результаті чого зникають змінні електромагнітні поля в обмотках статора і ротора, а ротор і відповідний насос зупиняються. Отже реалізована схема автоматичної зупинки асинхронного трифазного електричного двигуна з короткозамкненим ротором.


^ 5.4. Призначення систем автоматичного захисту

і технологічної сигналізації


Як було сказано в підрозділі 1.2, системи автоматичного захисту забезпечують захист технологічного обладнання від загрози аварії, в тому числі при хибних діях обслуговуючого персоналу. В свою чергу, системи автоматичного захисту розподіляють на дві підсистеми: першазаборонно-дозволяюча, усуває можливість хибних або несвоєчасних включень або відключень механізмів тощо, а також недотримання порядку послідовного включення обладнання або його відключення; друга – аварійна, призначена для автоматичного послідовного відключення або включення механізмів (агрегатів), які розміщені за рухом технологічного процесу до механізму (агрегату), що аварійно відключився (включився).Системи технологічної сигналізації при появі відхилень від умов технологічного регламенту спрацьовують з подачею оптичної або акустичної сигналізації. У свою чергу, системи технологічної сигналізації розподіляють на чотири підсистеми: першакомандна, призначена для передачі типових командних сигналів від одного пункту керування до другого; друга контрольна, призначена для повідомлення про включення в роботу або зупинки окремих механізмів, про стан регулюючих органів, засувок тощо; третяпопереджувальна, призначена для повідомлення про виникнення небезпечних змін технологічного процесу, що можуть призвести до аварії; четвертааварійна, призначена для повідомлення про аварію, що відбулася.

Для реалізації систем технологічної сигналізації і систем автоматичного захисту в першу чергу застосовують електричні релейно-контактні схеми автоматизації, а також контрольно-вимірювальні прилади й засоби автоматизації, в тому числі мікропроцесорні контролери (див. розділ 4).


Контрольні запитання до розділу 5


1. Що називають електричною релейно-контактною схемою автоматизації?

2. Назвіть основні елементи ЕРКСА.

3. Що показують на схемах головного струму ЕРКСА?

4. Що показують на схемах керування (допоміжних ланок)?

5. Назвіть дволітерні коди видів елементів ЕРКСА.

6. Назвіть однолітерні коди функціонального призначення елементів ЕРКСА.

7. Нарисуйте умовні графічні зображення деяких елементів ЕРКСА.

8. В якому стані зображують контакти елементів ЕРКСА при проектуванні?

9. Нарисуйте типові елементарні ЕРКСА повторювача і самоблокування.

10. Нарисуйте ЕРКСА взаємного блокування.

11. Нарисуйте ЕРКСА послідовного блокування включенням.

12. Нарисуйте ЕРКСА послідовного блокування виключенням.

13. Нарисуйте ЕРКСА пуску, зупинки та захисту від перевантаження асинхронного трифазного електричного двигуна з короткозамкненим ротором.

14. Назвіть призначення системи автоматичного захисту та її двох підсистем.

15. Назвіть призначення системи технологічної сигналізації та її чотирьох підсистем.

Схожі:

Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації icon2. Код модуля: Тип модуля: обов’язковий Семестр
Вп ес. Вимоги до схем живлення вп ес. Загальні положення. Електричні схеми живлення системи вп кес. Визначення номінальної потужності...
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації iconТехнологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять
Тема: Теоретичні основи контактного зварювання. Загальні відомості про контактні машини
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації iconМетодичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Схеми з'єднань, підключення, загальні та розміщення
Наведені методичні вказівки є логічним продовженням [1] І можуть бути використані студентами при виконанні графічної частини складових...
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації iconРозділ 1 Загальні відомості про моделювання 1 Основні поняття моделювання
Все, що може створити людина, охоплює поняття панкреатика, яка передбачає одержання інформації та її використання з певною метою....
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації iconРозділ 1 Загальні відомості про моделювання 1 Основні поняття моделювання
Все, що може створити людина, охоплює поняття панкреатика, яка передбачає одержання інформації та її використання з певною метою....
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації iconЗагальні відомості про стандартизацію. Історичний огляд розвитку стандартизації
Загальні відомості про стандартизацію та історичний огляд розвитку стандартизації
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації icon1. Назва модуля: Автоматика електроенергетичних систем
Теорія автоматичного керування. Теоретичні основи електротехніки. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Електричні машини....
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту №2 з дисципліни "Залізобетонні та кам’яні конструкції". Розділ 1 "Компоновка конструктивної схеми будівлі І статичний розрахунок поперечної рами"
Залізобетонні та кам’яні конструкції”. Розділ 1 Компоновка конструктивної схеми будівлі І статичний розрахунок поперечної рами” (для...
Розділ загальні відомості про електричні релейно-контактні схеми автоматизації icon1. Назва модуля: Регулювання режимів електроенергетичних систем
Теорія автоматичного керування. Теоретичні основи електротехніки. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Електричні машини....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи