Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію icon

Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію
НазваДиспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію
Дата16.07.2012
Розмір78.3 Kb.
ТипДокументи

Розділ 7.


ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ


7.1 Загальні відомості про диспетчеризацію


Для надійної і безперервної роботи систем ВП та ВВ потрібно забезпечити чіткі координацію і взаємодію роботи окремих її елементів, які досягаються вводом диспетчерської служби цих систем.

Диспетчеризація систем ВП та ВВ передбачає:

централізоване оперативне керування роботою окремих систем; централізований контроль основних параметрів технологічних процесів, що характеризують роботу окремих систем у цілому; централізовану сигналізацію роботи окремих систем як в нормальному режимі, так і в передаварійних і аварійних ситуаціях.

^ Диспетчеризація повинна забезпечити:

підвищення оперативного контролю і керування; повне або часткове скорочення чергового персоналу біля обладнання і місцевих щитів автоматизації; економію усіх видів енергії; оперативне усунення несправностей і ліквідацію аварій.

^ Доцільність диспетчеризації систем ВП та ВВ визначається техніко-економічним обґрунтуванням. В залежності від складності систем ВП та ВВ диспетчеризація здійснюється за одно-, дво-, і триступеневими схемами. У цьому разі має бути один центральний і декілька місцевих диспетчерських пунктів керування, які обладнано пультами керування або щитами автоматизації. Диспетчерський контроль основних параметрів технологічних процесів здійснюють "за викликом". У диспетчерський пункт виносять загальні сигнали про пуск та зупинку установок і сигнали про аварійні ситуації. Автоматичні регулятори в центральних диспетчерських пунктах не встановлюють. Слід зауважити, що щитами автоматизації обладнують не тільки диспетчерські пункти, але й пункти керування, які встановлюють безпосередньо поруч з об'єктами керування.

^ Щит автоматизації (ЩА) - це конструкція з металічних каркасу і площин, на які установлюють контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматизації, сигнальні пристрої, засоби керування і деколи - мнемонічні схеми. Основне призначення щитів автоматизації - це централізація засобів контролю, технологічної сигналізації і керування параметрами технологічних процесів, що притаманні агрегатам, установкам або комплексам установок. Одночасно щити використовують для кріплення приладів і засобів автоматизації, електричних проводів і кабелів, трубних проводок, допоміжної апаратури.

^ За призначенням щити автоматизації класифікують на: оперативні (основні) й допоміжні. Оперативні ЩА призначені для безпосередніх автоматичних контролю, технологічної сигналізації, захисту і керування параметрами технологічного процесу, тому на них монтують відповідні прилади, що реалізують наведені функції.

Допоміжні ЩА - для загального контролю і спостереження за роботою агрегатів і установок, реєстрації окремих параметрів для обліку і аналізу цієї роботи, а також для дублювання в окремих випадках оперативного контролю, захисту і керування.

^ За обсягом обладнання, яке обслуговують на щитах, їх розподіляють на: місцеві, агрегатні, блочні й центральні.

На місцевому ЩА установлюють апаратуру контролю і керування, що необхідна оператору, який обслуговує безпосередньо технологічне обладнання. Агрегатний (індивідуальний, груповий) ЩА призначений для монтажу апаратури контролю і керування одним агрегатом або групою однотипних агрегатів, що розташовані в одному приміщенні.

Блочний ЩА призначений для обслуговування взаємозв'язаних технологічних агрегатів, що блоковані в одну комплексну установку. Центральний (диспетчерський) ЩА забезпечує контроль і керування технологічним процесом в цілому.

^ За конструктивним оформленням ЩА розподіляють на: шафні й панельні. Висота ЩА 2200 мм (в окремих випадках 2400, 2000 мм), ширина 600, 800, 1000,1200 мм. Шафний ЩА – це збірна конструкція каркасного типу, яку виготовляють з уніфікованих деталей: кутові вставки, панелі з дверима тощо. Основні елементи шафного ЩА це: каркас, що надає щиту жорсткість; плоска передня панель, на якій установлюють прилади і апаратуру; рама з дверима; зварювана основа; бокові й задня стінки щита. Стандартні секції шафних ЩА використовують самостійно або об'єднують кілька таких секцій. Панельний ЩА - це каркасна конструкція, що складається з передньої плоскої панелі, на якій установлюють прилади і апаратуру; рами і вставок для стягування. Кріпиться ця конструкція до індивідуально виготовленого каркасу. Шафні ЩА розміщують у спеціальних щитових приміщеннях, де влаштовано диспетчерський пункт керування: у виробничих приміщеннях і біля технологічних установок. Панельні ЩА розміщують в щитових приміщеннях, де знаходиться персонал, який обслуговує систему автоматизації.

Для вибору місця розміщення ЩА у виробничих приміщеннях враховують умови роботи оператора, щоб йому було зручно спостерігати за приладами й агрегатами. Біля щита створюють зону обслуговування і вільні проходи, ширина яких 800 мм. У щитових приміщеннях повинні бути неелектропровідна підлога і повітряне опалення. Прилади і апаратуру, які розміщують на щитових конструкціях, визначають при розробці ФСА ТП. На фасадній стороні щита розміщують показуючі самозаписуючі прилади і регулятори, перемикачі, апаратуру світлової сигналізації і керування. Комплектувати прилади і апаратуру на щиті необхідно з додержанням таких правил:

прилади розміщують таким чином, щоб кожна панель (група панелей) відображала певну ділянку технологічного процесу або один агрегат;

прилади концентрують за функціональними ознаками;

прилади об'єднують для контролю певних параметрів технологічних процесів.

Висоту розміщення КВП та ЗА від рівня підлоги на фасадній стороні щита визначають залежно від кількості приладів і апаратури керування за даними табл. 7 [22, 23].

Таблиця 7

Засоби автоматизації

Висота, мм

Сигнальна апаратура дальнього огляду


Показуючі прилади, що не вимагають постійного обслуговування


Самозаписуючі прилади оперативного контролю, регулятори, що вимагають постійного обслуговування


Індикатори, покажчики положення, сигнальна апаратура ближнього огляду


Апаратура керування (перемикачі, кнопки, ключі й панелі керування)

2000-2100


1500-2000


1100-1600


850-1200


600-1100


Розміщення апаратури на щиті повинно відповідати маршруту збору інформації з приладів згідно з алгоритмом контролю, при цьому прилади розміщують рівномірно зліва праворуч і зверху вниз.

^ Пульти керування використовують для влаштування робочих місць диспетчерського персоналу або операторів технологічних процесів. На пультах керування (ПК) передбачають контроль основних параметрів технологічних процесів, що виконуються "за викликом". ПК розміщують у спеціальних приміщеннях, де влаштовано диспетчерський пункт керування. При цьому місце розміщення пункта керування вибирають з урахуванням особливостей технологічних процесів, норм і протипожежних правил, зручності керування об'єктом. У приміщеннях ПК забезпечують достатнє освітлення, температуру повітря 20±4°С, вологість повітря 60±10%, надлишковий тиск повітря 20 - 30 Па.

Останнім часом пульти керування замість локальних КВП та ЗА оснащують сучасними мікропроцесорними контролерами типу РЕМІКОНТ Р-2000 (див. підрозділ 4.7).

Щити автоматизації і пульти керування заземляють, якщо їх живлення змінним струмом напругою більше 42 В або постійним струмом напругою більше 110 В.


^ 7.2. Особливості диспетчерської служби систем водопостачання та водовідведення


Основним завданням диспетчерської служби систем ВП та ВВ є установлення і підтримання раціонального режиму роботи систем, який забезпечує безперервну роботу водопідготовки і водовідведення відповідно графіка подачі й відведення води. Диспетчерська служба виявляє основні кількісні та якісні показники роботи систем ВП та ВВ, координує санітарний нагляд за роботою цих систем.

Усе обладнання систем ВП та ВВ розподілено (з погляду оперативного керування ним) між ступенями диспетчерської служби і черговим персоналом. Під оперативним керуванням обладнанням розуміють порядок, за яким всі дії з обладнанням виконує черговий персонал за дозволом або розпорядженням диспетчера цієї системи.

При наявності центрального (ЦДП) і місцевого (МДП) диспетчерських пунктів безпосереднє керування об’єктами покладається на місцевих диспетчерів, а центральний диспетчер виконує функції загального керівництва системою, контролює і керує роботою місцевих диспетчерських пунктів.

За ступенем автоматизації і диспетчерського керування усі об’єкти ВП та ВВ поділяють на три групи:

повністю автоматизовані об’єкти (на базі мікропроцесорних контролерів) (див. підрозділ 4.7) без диспетчерського керування агрегатами;

автоматизовані об’єкти з дублюванням керування основними агрегатами з диспетчерського пункту;

об’єкти з частковою (локальною) автоматизацією і диспетчерським керуванням основними агрегатами.

Загалом розрізняють три варіанти схем диспетчерської служби систем водопостачання:

  • одноступеневу схему застосовують в системах водопостачання з підземними або відкритими водозаборами в містах з малою (до 50 км) відстанню водопровідної мережі. При цьому з диспетчерського пункту (на території головних очисних споруд) здійснюється контроль тиску води в мережі, рівня – в резервуарах і керування роботою головних очисних споруд;

  • двоступеневу схему застосовують в містах з підвищеною відстанню (до 200 км) водопровідної мережі. При цьому організовують центральний диспетчерський пункт (ЦДП) і місцеві диспетчерські пункти (МДП) головних та інших споруд. ЦДП розміщують в центрі системи водопостачання, з нього контролюють і керують роботою усіх МДП, які виконують ті ж функції, що при одноступеневій схемі;

  • триступеневу схему застосовують у містах з великою відстанню (до 400 км) водопровідної мережі. При цьому окрім ЦДП і МДП (функції яких такі, як при двоступеневій схемі) організовують місцеві диспетчерські пункти мережі (МДПМ) (розміщують в центрі окремих районів мережі міста), завданням яких є керування розподілом потоків води залежно від тиску води в мережі цього району.

Схеми диспетчерської служби системи водовідведення багато в чому схожі на схеми диспетчерської служби системи водопостачання.


^

Контрольні запитання до розділу 71. Що передбачає диспетчеризація систем ВП та ВВ?

2. Що забезпечує диспетчеризація систем ВП та ВВ?

3. Назвіть основне призначення щитів автоматизації.

4. Як класифікують щити автоматизації за призначенням, обсягом обладнання, конструктивним оформленням?

5. Назвіть висоту розміщення деяких засобів автоматизації на фасадній стороні щита.

6. Назвіть основне призначення пультів керування.

7. Назвіть основне завдання диспетчерської служби систем ВП та ВВ.

8. Що розуміють під оперативним керуванням обладнанням систем ВП та ВВ?

9. Назвіть три групи об’єктів ВП та ВВ за ступенем автоматизації і диспетчерського керування.

10. Назвіть функції центрального і місцевого диспетчерів систем ВП та ВВ.

11. Де застосовують одноступеневу схему диспетчерської служби систем водопостачання, її призначення?

12. Де застосовують двоступеневу схему диспетчерської служби систем водопостачання, її призначення?

13. Де застосовують триступеневу схему диспетчерської служби систем водопостачання, її призначення?


Схожі:

Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconДиспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію
Для надійної І безперервної роботи систем вп та вв потрібно забезпечити чіткі координацію І взаємодію роботи окремих її елементів,...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconАвтоматизація систем водопостачання та водовідведення
А. О. Бобух, О.І. Малєєв, О. В. Гейко. Автоматизація систем водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник. – Харків: хнамг,...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconРозділ основні поняття про автоматизацію систем водопостачання та водовідведення
Якщо процес є технологічним, то І об’єкт керування буде технологічним [21]. У подальшому під технологічними об’єктами керування будемо...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconРозділ основні поняття про автоматизацію систем водопостачання та водовідведення
Якщо процес є технологічним, то І об’єкт керування буде технологічним [21]. У подальшому під технологічними об’єктами керування будемо...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconО. В. Булгакова Рецензент: зав кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод, професор, доктор технічних наук С. С. Душкін Затверджено на засіданні кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод про
Я та охорона навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconРозділ будівництво зовнішніх інженерних мереж загальні положення
При влаштуванні сучасних систем водопостачання І водовідведення прокладають напірні й безнапірні (самопливні) трубопроводи з різних...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconРозділ будівництво зовнішніх інженерних мереж загальні положення
При влаштуванні сучасних систем водопостачання І водовідведення прокладають напірні й безнапірні (самопливні) трубопроводи з різних...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Диспетчеризація систем водопостачання та водовідведення 1 Загальні відомості про диспетчеризацію iconБардаков В. А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч посібник для студентів спеціальності „Водопостачання та водовідведення”
Бардаков В. А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч посібник для студентів спеціальності „Водопостачання та водовідведення”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи