European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка9/10
Дата29.05.2012
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМ 1. Types of interpretation. Basic distinctive features of simultaneous interpreting.

НЕ 1.1 (Практичне заняття)

Types of interpretation.

Challenges of interpreting Listening activities: Mariah Carey confesses to secret wedding. Consecutive interpreting of the text.

“False friends” phenomenon. Reading and translation of the article “”.discussion of translation operations (addition, omission, modulation). Ex. 1,2,3,4 pp.11,12

^ НЕ 1.2

(Практичне заняття)

Interpreter’s skills.

Translator Quality Assurance. Simultaneous interpreting. SI of Hillary Rodham Clinton’s speech at the. 4th U.N World Conference on Women Plenary Session

Transliteration, generalization, concretization in terms of the article “Rembrandt’s code ”

^ НЕ 1.3

(Практичне заняття)

Interpreting training in Exercises

Practical exercises on developing SI skills. Test translation of the article

“The Great Divide”

Ex.1,2,3 p.40

Interpreting Practice TV News Broadcasting.

^ НЕ 1.4

(Практичне заняття)

Interlinguistic aspects of Interpretation.

Intercultural Aspects of Interpretation.

Mistakes and errors in translation.

Translation of the article:” Movie Star Fortress”

Transcript of news broadcast: Study doubts aromatherapy’s effects.

НЕ 1.5

(Практичне заняття)

Machine translation strategies

Simultaneous Reading of the Text translated Beforehand. Making a sight translation.

Translation of an article “The Spirit of organization”

At-sight translation Ex. 7.3 pp. 62-64.


НЕ 1.6

(Практичне заняття)

Methods and ways of translating various proper names.

Units of International Lexicon and ways of rendering their meaning and lingual form. Ex.1,2,3 pp.114,115

Ex.1,2,3,4 pp.142-143

British council article “Surfing”. Written translation.

^ НЕ 1.7

(Практичне заняття)

Translating by ways of synonym substitution

Ways of rendering the meaning of nationally biased lexicon.

Translating of loan internationalisms Recapitulation of the above covered material

Preparing for the module test

“Old routes of a modern city” translation of the article.

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) TEST Listening and consecutive translation of the text:

New Mayor in London

Всього за ЗМ 1

ЗМ 2. Transformations in the process of translation.

НЕ 2.1

(Практичне заняття)

Transformation of some idioms in the process of translating.

Rendering of contextual meanings of the definite and indefinite article. виконання вправ Ex.1, 2, 3,4,5,6 pp.198-202.

Ex. 1, 2,3, 4, 5. pp. 221-223

НЕ 2.2.

(Практичне заняття)

Translation of two∕three∕four-componential asydetic substantival clusters. виконання вправ Ex.1, 2, 3 pp.244-245

Ex.4, 5, 6. pp.246-248

Ex. 7, 8, 9. pp.249-251

НЕ 2.3

(Практичне заняття)

Translation of English verbals and verbal constructions / complexes. виконання вправ Ex. 1, p.225 BC article “International day for the Elimination of racial discrimination”

НЕ 2.4

(Практичне заняття)

Ways of Rendering the Lexico-grammatical meanings and function of the English infinitive.

Listening activities: memory-building exercises Translation of the article “AIDS: The Future of a Vaccine, and New Warnings for Asia”

НЕ 2.5.

(Практичне заняття)

Ways of translating the infinitival complexes


Listening activities: memory-building exercises Translation of the article “President Bush Delivers State of the Union Address”

НЕ 2.6

(Практичне заняття)

Ways of translating Participle and Participial constructions. виконання вправ Ex.6,7 p.297

НЕ 2.7

(Практичне заняття)

Ways of identification of Implicit Meanings in the nominative absolute participial constructions. виконання вправ Ex.1, 2, 3. pp.291-293

НЕ 2.8

(Практичне заняття)

Ways and means of expressing modality in English and Ukrainian

Lexico-grammatical expression of modality through modal verbs. виконання вправ Ex.1, 2, 3, 4 pp.312-314.

Ex 1, 2 . pp.318-322

Recapitulation of the above covered material

Preparing for the module test


НЕ 2.9.

(Модульна контрольна робота) TEST Translation in Context Children learns social skills in Web worlds.


Практичний курс основної іноземної мови – 5 курс

Шифр дисципліни – 7.030507/21/1.0; год на сем – 216; кредитів – 6

Курс основної іноземної мови (англійської) (п’ятий рік навчання) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу як фахового уміння у майбутніх лінгвістів та перекладачів.

Структуру курсу розширено та доповнено відповідно до вимог програми. Окpiм вправ, націлених на читання та аналіз текстів, розвиток навичок аудіювання та усного мовлення, граматики та письма, структура курсу також включає завдання з пунктуації та передбачає знайомство з найпоширенішими неологізмами сучасної англійської мови. Увагу також зосереджено на перекладацьких трансформаціях, явищах та поняттях, які відпрацьовуються за допомогою низки вправ, та на конкретних лінгвістичних та перекладацьких труднощах i шляхах їx вирішення.

^ 1.1. Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з різними типами комунікативних стратегій, розвинути рецепційні та репродуктивні здібності студентів, їx лінгвістичну, країнознавчу та загальну ерудицію за допомогою лексичних, граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання іноземних мов.

^ 1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

 • навчити студентів вільно i правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування;

 • проводити лінгво-стилістичний аналіз наукових i художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих на практичних та теоретичних курсах;

 • обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей;

 • реферувати i анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі i лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного i суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

^ Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, домашнє читання та розмовну практику.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Прослухавши практичний курс англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:


1. Аналітичне читання:

а) відтворити тексти та діалоги з підручника;

б) володіти вокабуляром до тем ^ Books and Readers, Cinema, What Makes a Good Teacher у розмовній практиці;

в) здійснити стилістичний, лексико-граматичний аналіз текстів “Passionate year”, “The Escape”, „One Stair Up”, „Dangerous Corner”.


2. Домашнє читання:

а) прочитати книжки відповідно до робочого плану для 5 курсу;

б) оволодіти активним словником (400 слів по кожній книзі);

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного;

г) писати ^ Book Review на основі прочитаної книжки;


3. Усне мовлення:

а) відтворити текст з підручника;

б) говорити на теми, передбачені підручником для 5 курсу: тривалість монологу – 3-4 хвилини;

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного.


ЗМ 1.

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань


НЕ 1.1 (Контрольна робота) Усне мовлення

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань


НЕ 1.1 (Контрольна робота) Домашнє читання

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань


НЕ 1.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Correction work. Unit 1. Grammar and Vocabulary exercises, p.p. 19-20.

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher” Робота над текстом

“What makes a good foreign language teacher” (ст. 27 -30) впр.2 ст.30

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy and his creative life Вступні зауваги. J. Galsworthy’s biography

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Unit 2. Essential Vocabulary p.p. 15-18. Exercises, p.p. 136-138, p.p. 19-20.

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Робота з лексикою з тексту

( Topical Vocabulary), cт. 26-27, впр. 5-6. ст. 32

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Ch. I-III.


НЕ 1.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Unit 1. Vocabulary practice.

Впр. 10-14. ст. 21-23

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Робота з лексикою по темі „Teacher” впр.1-2, ст.33-35


НЕ 1.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IV-VI.


НЕ 1.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Поточна контрольна робота

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Виконання практичних вправ та обговорення теми

впр. 1-2, ст.33-36.


НЕ 1.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VII-VIII.


НЕ 1.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Представлення п’ятихвилинного уроку.


НЕ 1.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VIII-XI.


НЕ 1.7 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Аналіз та преклад тексту

“The Escape” by S. Maugham”

ст. 41-44

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrases.

Ст.. 45-48

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Модульна контрольна робота

( переказ )

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. Модульна контрольна робота (диктант)

Всього за ЗМ 1

ЗМ 2.

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Correction work. Unit 2. Vocabulary practice. Exercises.

Впр. 11-17. ст. 51-54

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Вступ. Обговорення теми : “. Books and Readers Впр. 1-2, ст.57-62.


НЕ 2.1 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IV-VIII.


НЕ 2.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Philological analysis of the text “The Escape” by S. Maugham


НЕ 2.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Unit 2. Робота з лексикою з тексту Topical Vocabulary, ст. 56-57

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IX-XIV.


НЕ 2.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Поточна контрольна робота.


НЕ 2.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Представлення улюбленої книги.


НЕ 2.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IX-XIV.


НЕ 2.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne

Читання, переклад та аналіз тексту „One Stair Up” by C. Nairne


НЕ 2.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Unit 2. Обговорення тем та виконання вправ впр. 1-2, ст.60-63.


НЕ 2.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. I-VI.


НЕ 2.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne Unit 3. Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrase.


НЕ 2.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Поточна контрольна робота.


НЕ 2.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VII-X.


НЕ 2.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne Unit 3. Vocabulary practice. Exercises.


НЕ 2.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Аналіз та обговорення текстів ст. 89-92

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. XI-XII.

.

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 4. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

Unit 4. Text Analysis. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly


НЕ 2.7 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Unit 4. Робота з лексикою з тексту Topical Vocabulary, ст. 88-89


НЕ 2.7 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. XIII-XIV.


НЕ 2.8 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 4. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

Unit 4. Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrases


НЕ 2.8 (Контрольна робота) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Unit3. Виконання практичних вправ. Впр. 1-3. ст. 94-95.


НЕ 2.8 (Контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Поточна контрольна робота

Всього за ЗМ 2

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Модульна контрольна робота (диктант)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

Модульна контрольна робота (твір)

Практика другої іноземної мови

Шифр дисципліни – 7.030500/21/1.03 180год 5 кредитів

Пояснювальна записка

до курсу “Друга (німецька) мова”

для студентів 5 курсу

спеціальності “Англо-український переклад”


Мета курсу полягає у забезпеченні студентів знаннями з другої іноземної мови (німецької), різних видів мовленнєвої діяльності (письмової, усної) у рамках літературної норми на основі комунікативного, ситуативного та текстуального підходів.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні в студентів лінгвокраїнознавчої компетенції, збагаченні словникового запасу із фахової лексики згідно з програмою вивчення другої іноземної мови для студентів 5 курсу.

Матеріал по кожній темі вивчається комплексно, охоплюючи всі основні аспекти мови: лексичний, граматичний, фонетичний.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • лексична основа підручника;

 • лексичні теми згідно з програмою вивчення другої (німецької) іноземної мови для 5 курсу;

 • граматичні теми.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • читати, перекладати та переказувати тексти і діалоги до заданих тем;

 • вміти визначати основну лінію тексту і правильно відтворювати її в мові перекладу;

 • вести бесіду з пройдених тем і робити короткі повідомлення на задану тему;

 • вміти писати словниковий диктант, диктант, переклад до заданих тем;

 • читати, перекладати та передавати зміст текстів з домашнього читання;

 • розуміти і передавати зміст аудіо-матеріалів з пройдених тем;

 • писати твори, реферативні повідомлення та складати доповіді.

Модуль 1. Kennen lernen. Orte

Sich vorstel-

len und sich begrьs-sen kцnnen.


Н.Е. 1.1. Kennen lernen

1.Begrьs-sungsrituale

2. Vor-namen

3. Fьnf Fragen reisen um die Welt

5.Hцrver-

stehen

7. Reflexiv-pronomen


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Ver-

halten beschrei-ben


Н.Е. 1.2. Lebenslauf

1. “Ich ьber mich”: Text fьr die Homepage

2. Lesever-

stehen

3. Reziprok-pronomen


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Mengen-anteile ausdrьk-ken

Н.Е. 1.3.

Wohnen

1. Stadt oder Land?

2. In der GroЯstadt

3. Hцr-verstehen

4. Zusam-men-gesetzte Nomen

5.Кon-junktiv II: Irrealis


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Hдuser beschrei-ben


Н.Е. 1.4.

Briefschrei-ben

1. Eine Wohnung einrichten

2. Auf den Brief antworten

3. Lese-verstehen

4. Adjektiv-

deklination

5. Passiv mit Modal-verb


Самостійна робота

Виконання практичних завдань


Н.Е. 1.5.

Наuslektьre


Проміжний

контроль


Модуль 2. Freizeit und Fitness. Tдgliches Leben


Bewer-

ten

Rat-schlдge geben


Н.Е. 2.1.

Freizeit

1. Mini-Umfrage

2.Hцrver-

stehen

3. Rat-schlдge mit “sollte”


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Ьberre-den.


Н.Е. 2.2.

Sport

1.Hцr-

Verstehen. Fitness-Tipps.

2. Textlesen “Extre-

misten”

3. Prдposi-

Tionen bei Zeitangaben


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Argu

mente

vorbrin-

gen

Н.Е. 2.3.

Ohne Arbeit

1. Sport? – Nein, danke!

2.Hцrver-

stehen

3. Lese-

verstehen

4.Komparation


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Ьber Gewohn-heiten spre-chen

Sich verab-

reden

Jeman-den einladen


Н.Е. 2.4.

Tagesablauf

1. Feste Termine. Bilder-geschichte

2.Hцrver-

stehen

3. Party

4.Zusam-men-gesetzte Nomen. Reflexiv-

pronomen


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Definie-

ren.

Rezept weiter

geben


Н.Е. 2.5.

EЯgewohn-heiten

1. Lehrlinge als Unternehmer

2. Wer tut was?

3. Einladung zurWeinprobe.4. Lesen


Самостійна робота

Виконання практичних завдань


Н.Е. 2.6.

Наuslektьre


Проміжний

контроль


Verglei-

chen und

kom-

mentie

ren

Um Rat bitten

Rat-

schlдge

geben

Н.Е. 3.1.

Berufe

1. Welche Berufe kennen Sie?

2.Hцrverstehen

3. Beratungs-

gesprдch.


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Infor-

ma-

tionen

zusam-

menfas-

sen

Н.Е. 3.2.

Lesen

1. Lehrlinge als Unternehmer

2.Wer tut was?

3 Stellen-

anzeige


Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Mei-nung

begrьn-

den

Н.Е. 3.3.

Lesever

stehen

1. Hцrver-

stehen

2. Konjunktiv II der Vergangenheit

3 Computer-spiel am Arbeitsplatz

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи