Харак-тер роботи icon

Харак-тер роботи
Скачати 173.28 Kb.
НазваХарак-тер роботи
Дата16.07.2012
Розмір173.28 Kb.
ТипДокументи

Список

наукових праць доцента кафедри патологічної анатомії та судової медицини Савки Івана Григоровича

№ п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

До морфогенезу переломів кісток кисті в судовій медицині

Друков.

Мат. наук.-практ. конф. “Акт. пробл. клінічної, експериментальної та профілактичної медицини”. – Донецьк: В-во Дон. мед. ун-ту, 2000. – С. 164.

1

-

2.

Механізми переломів кісток кисті при травмах тупими предметами

Друков.

Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т.5, №1. – С. 200-202.

3

-

3.

Пристрій для підготовки зразків коротких трубчастих кісток до морфологічних досліджень

Друков.

Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т.5, №1-2. – С. 124-125.

2

Міщенко Ж.Д.

4.

Спосіб комплексного дослідження фізичних властивостей коротких трубчастих кісток

Друков.

Буковинський медичний вісник. – 2002. – Т.6, №2. – С. 187-190.

4

-

5.

Аналіз клінічних даних переломів коротких трубчастих кісток кисті в судово-медичній практиці

Друков.

Буковинський медичний вісник. – 2002. – Т.6, №3. – С. 80-86.

7

-

6.

Пристрій для підготовки зразків кісток методом здвоєних фрез

Друков.

Зб. наук. роб. “Винахідництво та раціоналізаторство в Бук. держ. мед. академії 2000-2002”. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С. 73.

1

-

7.

Пристрій для розпилювання коротких трубчастих кісток

Друков.

Зб. наук. роб. “Винахідництво та раціоналізаторство в Бук. держ. мед. академії 2000-2002”. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С. 74.

1

-

8.

Спосіб комплексного дослідження кісток

Друков.

Зб. наук. роб. “Винахідництво та раціоналізаторство в Бук. держ. мед. академії 2000-2002”. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С. 75.

1

-

9.

Судово-медична оцінка переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами

Друков.

Український судово-медичний вісник. – 2003. - №2(14). – С. 6-8.

3

-

10.

Судово-медична оцінка переломів коротких трубчастих кісток кисті

Друков.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2003. - №3. – С. 20-22.

3

-

11.

Дослідження розподілу компактної речовини в окремих відділах коротких трубчастих кісток кисті

Друков.

Тези доп.наук.-пр.конф.“Акт. пит. морф. діагност. хвороб плода і дитини”/ Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №3-4. – С. 314-315.

2

Кулик О.Ф.

12.

Пристрій для перетворення зображень рентгенограм у цифровий формат

Друков.

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №4. – С. 163-166.

4

БачинськийВ.Т.Дєдул Ю.А.

13.

Зґвалтування, як медична та соціальна проблема

Друков.


Хист. – 2005. – Вип.7. – С. 64.

1

Стасій О.О.

Пламінський

О.В.

14.

Характеристика компактної речовини в окремих відділах трубчастих кісток кисті

Друков.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т.4, №1. – С. 55-57.

3

БачинськийВ.Т.

Беженар І.Л.

15.

Структура смертності за останні роки по Чернівецькій області за даними бюро судово-медичної експертизи

Друков.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4, №1. – С. 87-90.

4

Кулик О.Ф.

Беженар І.Л.

Тимчук М.Р.

16.

Судово-медична експертиза у випадках згвалтувань

Друков.

Тези доп. міжнар.студ. наук.конф. “Молодь – медицині майбутнього”. – В-во Одеського мед. ун-ту. – 2005. – С. 38-39.

2

Стасій О.О. Пламінський О.В.

17.

Особливості викладання судової медицини для студентів медичного факультету зі спеціальності “Педіатрія”

Друков.

Медична освіта. – 2005. - № 1. – С. 35-36.

2

Кулик О.Ф.

18.

Можливості судово-медичної експертизи у випадках зґвалтуванняДруков.

Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т.9, №3. – С. 163-166.

4

Стасій О.О. Пламінський О.В.

19.

Планування практичних занять із судової медицини для студентів медичного факультету зі спеціальності “Педіатрія”

Друков.

Мат. 41-ї навч.-метод конф. викл. Бук. держ.мед.ун-ту. – Чернівці: В-во БДМУ. – 2005. – С. 68.

1

-

20.

Особливості викладання судової медицини для студентів медичних факультетів


Друков.

Мат. 41-ї навч.-метод конф. викл. Бук. держ.мед.ун-ту. – Чернівці: В-во БДМУ. – 2005. – С. 68-69.

2

БачинськийВ.Т.

Кулик О.Ф.

21.

Використання методів лазерної поляриметрії в судовій медицині

Друков.

Мат. міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків та криміналістів “Акт. пит. та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики” – Харьків: ХДМУ. – 2005. – С. 129-130.

2

Беженар І.Л.

БачинськийВ.Т.

Кулик О.Ф.

22.

Polarization monitoring of crystal properties of bioliquids

Print.

The program of the international Conference “Correlation Optics 2005”. – Chernivtsi: Chernivtsi National Universiti. – 2005. – P.7.

1

-

23.

Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті

Друков.

Навчальний посібник. – Чернівці, БДМУ. – 2005. – 211с.

211

Кулик О.Ф.

БачинськийВ.Т.

Ванчуляк О.Я.

24.

High-order statistics of 2D distributions of the Stokes parameters of biological tissue images

Print

Proc. SPIE “Seventh International Conference on Correlation Optics” . – Vol.6254. – P.62541S.

1

Ye.G.Ushenko

V.G.Savka

25.


Можливості судово-медичного встановлення давності настання смерті за змінами поляризаційних зображень оптичної структури біологічних тканин

Друк.


Буковинський медичний вісник. – 2006. - Т.10, № 2. - С. 149-151.

2

О.Я.Ванчуляк

О.О. Стасій


26.

Морфологічна характеристика переломів коротких трубчастих кісток кисті в судово-медичній експертній практиці

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2006. – Т.5, № 2. – С. 76-78.

3

Л.М.Гриндей

27.

Можливості встановлення давності настання смерті за змінами поляризаційних зображень біологічних тканин

Друк.


Хист. – Вип. 8. – 2006. - С. 39.


6

О.Я.Ванчуляк

О.О. Стасій

І.Л. Беженар28.

Встановлення зажиттєвості спричинених тілесних ушкоджень за допомогою методу лазерної поляриметрії в судово-медичній практиці

Друк.

Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Молодь та перспективи сучасної медичної науки”. – Вінниця: ВНМУ. – 2007. – С.38


1

С.В.Годнюк

І.Л.Беженар

29.

Сучасні аспекти встановлення зажиттєво спричинених тілесних ушкоджень в судовій медицині

Друк.

Хист. – Вип. 9. – 2007. - С. 185.


1

І.Л.Беженар С.В.Годнюк

30.

Фізичні методи дослідження тілесних ушкоджень у судовій медицині

Друк.

Хист. – Вип. 9. – 2007. - С. 188.


1

С.В.Годнюк

О.Я.Ванчуляк

31.

Лазерна поляриметрія – сучасний метод морфологічних досліджень у медицині

Друк.

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф, присв. 100-річчю з дня народження Н.М.Шінкермана: “Патолого-

анатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи”. – Чернівці: Медуніверситет. – 2007. – С.63-64.

2

І.Л. Беженар

В.Т.Бачинський

О.Я.Ванчуляк

32.

Викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів зі спеціальності клінічна фармація

Друк.

Мат. наук.-практ. конф.: “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики”. – Запоріжжя: ЗМУ. – 2007. – С. 41. (21-22.11.2007р.)

1

В.Т.Бачинський

О.Я.Ванчуляк

І.О.Лебедінцева

33.

Кореляційно-диференційна діагностика часу виникнення гематом різної локалізації

Друк.

Хист. – Вип. 10. – 2008. - С. 195.


1

В.Т.Бачинський

О.Я.Ванчуляк І.Л. Беженар

О.В.Павлюкович

34.

Особливості викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів

Друк.

Хист. – Вип. 10. – 2008. - С. 260.


1

В.Т.Бачинський

О.Я.Ванчуляк І.О.Лебедінцева

35.

Статистичний аналіз азимутів поляризації зображень зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини в судовій медицині

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т.7, № 2. – С. 14-17.

4

І.Л. Беженар

В.Т. Бачинський

Л.М.Гриндей

36.

Дослідження змін фазових зображень дерми шкіри для диференціації типу ушкоджень і визначення часу їх нанесення в судово-медичній практиці

Друк.

Буковинський медичний вісник. – 2008. - Т.12, № 3. - С. 107-110.

4

І.Л.Беженар

О.Г.Ушенко

37.

Діагностика давності виникнення гематом людини шляхом моделювання їх оптичних властивостей

Друк.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 22-23.

2

В.Т. Бачинський

С.В.Годнюк

О.Я.Ванчуляк

38.

Застосування лазерної поляриметрії як доказового методу дослідження у вирішенні завдань судової медицини

Друк.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 23.

1

І.Л.Беженар

С.В.Годнюк

О.Я.Ванчуляк

О.А.Бендас

39.

Можливості моделювання оптичних властивостей гематом для судово-медичної оцінки давності їх утворення

Друк.

Мат. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 128-130.

28-29 листопада 2008р.

3

В.Т. Бачинський

О.Я.Ванчуляк

40.

Кореляційна і просторово-частотна структура фазових зображень гістологічних зрізів дерми біоманекенів для диференціації типу і часу нанесення тілесних ушкоджень

Друк.

Мат. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 131-133.

28-29 листопада 2008р.

3

І.Л.Беженар

О.Я.Ванчуляк


41.

Перспективи впровадження методів лазерної поляриметрії у практику судової медицині

Друк.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 148.

1

І.Л. Беженар В.В.Никифорак

42.

Елементи судової психіатрії у процесі викладання судової медицини студентам медичного факультету зі спеціальності “Медична психологія”

Друк.

Буковинський медичний вісник. – 2009. - Т.13, № 2. - С. 126-127.

2

С.Д.Савка

43.

Викладання клінічних дисциплін іноземним студентам з англомовною формою навчання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

Друк.

Мат. всеукраїнської навч.-наукової конф.“Проблеми інтеграції укр.мед.освіти у світовий освітній простір”. - Тернопіль – 2009. – С.230-231.

21-22 травня 2009р.

2

С.Д.Савка

44.

Можливості диференціації давності настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати кореляційними параметрами поляризаційних зображень тканини міокарда


Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 122-124.

10-11 вересня 2009р.

3

В.Т.Бачинський

О.В.Павлюкович О.Я.Ванчуляк


45.

Перспективи застосування сучасних методів досліджень у судово-медичній травматології

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 150-152.

10-11 вересня 2009р

3

В.Т.Бачинський

О.Я.Ванчуляк

46.

Теоретичні основи вивчення морфологічної структури позаклітинної матриці основних типів тканин людини для розробки нових оптичних методів дослідження у судовій медицині

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 155-158.

10-11 вересня 2009р

4

О.Я.Ванчуляк В.Т.Бачинський

М.Р.Тимчук

47.

Можливості лазерного спектрального фазового моніторингу зміни структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 307-310.

10-11 вересня 2009р

4

В.Т.Бачинський

О.Я.Ванчуляк

Андрійчук А.О.


Винаходи

1.

Спосіб комплексного дослідження кісток

Друков.

Деклараційний патент 42489 А, України, МКИ А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. – № 2001031726; Заявл. 14.03.2001; Опубл. 15.10.2001. - Бюл. № 9.

4

-

2.

Пристрій для отримання зразків кісток

Друков.

Деклараційний патент 62117 А, України, МПК 7 А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. – № 2002119435; Заявл. 27.11.2002; Опубл.15.12.2003.- Бюл. № 12.

3

-

3.

Пристрій для отримання зразків кісток методом здвоєних фрез

Друков.

Деклараційний патент 68826 А, України, МПК 7 А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. – № 2003109802; Заявл. 31.10.2003; Опубл.16.08.2004.- Бюл. № 8.

3

-

4.

Спосіб перетворення зображень рентгенограм у цифровий формат

Друков.

Деклараційний патент 68827 А, України, МПК 7 А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. – № 2003109803; Заявл. 31.10.2003; Опубл.16.08.2004.- Бюл. № 8.

4

Бачинський В.Т.

Дєдул Ю.А.

5.

Автоматизована система реєстрації та обліку експертиз у відділі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб

Комп’ю-терна програма

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №19822. – МОСНУ. – Держ. деп. інтелект.власн.- 07.03.2007.
Дєдул Ю.А.

Мельничук В.І.

Савка І.Г.


Раціоналізаторські пропозиції

1.

Пристрій для розпилювання коротких трубчастих кісток

Друков.

Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2000. – №14/2000.

3

-

2.

Пристрій для підготовки зразків кісток методом здвоєних фрез

Друков.

Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2001. – №9/2001.

3

-

3.

Спосіб комплексного дослідження фізичних властивостей кісток

Друков.

Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2003. – №27/03.

3

-

4.

Спосіб вимірювання окружності трубчастих кісток

Друков.

Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2003. – №28/03.

3

-

5.

Пристрій для отримання даних рентгенограм у цифровому форматі

Друков.

Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2004. – №84/04.

3

БачинськийВ.Т.

Дєдул Ю.А.

Беженар І.Л.

6.

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

Друков.

Рац. пропозиція. – БДМУ. – 2008. – №28/08.

2

Савка І.Г.

ПавлюковичО.В.

Кулик О.Ф.

Бачинський В.Т.

Ушенко О.Г.

Ванчуляк О.Я.


7.

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

Друков.

Рац. пропозиція. – БДМУ. – 2008. – №29/08.

2

Савка І.Г.

ПавлюковичО.В.

Мішалов В.Д.

Бачинський В.Т.

ВанчулякО.Я.

Бачинська І.В.

Ушенко О.Г.


Схожі:

Харак-тер роботи iconТер Минасова С. Г
Т35 Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб пособие) — М.: Слово/Slovo, 2000. — 624 с
Харак-тер роботи iconТема 11 асинхронні електричні машини
Ерс асинхронного дви­гуна (АД), електрична рівновага кола статора (ротора), схема заміщення ад, повна векторна діаграма ад, характеристика...
Харак-тер роботи iconЧудаевої Галіни Володимирівни
Синтез, дифференциально-тер-мическое и термогравиметри-ческое исследование комплексов сульфатобисдипиридил кобаль-та(ІІІ)
Харак-тер роботи iconВаріанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія»
Які фун­к­ції ви­ко­нує тер­мі­но­ло­гі­ч­на ле­к­си­ка у юри­ди­ч­но­му мов­лен­ні?
Харак-тер роботи iconКод модуля: івт 6052 С01 Тип модуля
Зміст навчального модуля: асоби вимірювань, похибки вимірювань, вимірювальні перетворювачі, вимірювальні при­лади(цифрові та аналогові),...
Харак-тер роботи iconРуководство для врачей. Спб.: СпецЛит, 2002. 351 с. Долецкий С. Я.,Исаков Ю. Ф. Детская хирургия. M.,Медицина, 1970,I-II том
Волков М. В., Тер-Егизарова. Ортопедия и травматология детского возраста. M., Медицина,1993. 398 с
Харак-тер роботи iconМі­ніс­тер­ство ос­ві­ти І на­уки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад На­ці­ональ­ний лі­со­тех­ніч­ний уні­вер­си­тет Ук­ра­їни
Пархуць Л. В. – старший викладач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології
Харак-тер роботи iconМі­ніс­тер­ство ос­ві­ти І на­уки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад На­ці­ональ­ний лі­со­тех­ніч­ний уні­вер­си­тет Ук­ра­їни
Програма вступних випробувань сформована на основі навчальних програм фахових дисциплін нормативної частини циклу професійної та...
Харак-тер роботи iconПрограма курсу «Юридична термінологія» Тема 1
Україні. Курс «Юридична термінологія» в системі вищої правничої освіти. Пред­мет, мета і завдання курсу. Знання національної і міжна­род­ної...
Харак-тер роботи iconІнформація відносно кож­ної деталі й складальної одиниці в цілому щодо форми, розмірів, взаємодії деталей, ха­рактеру з'єднань їх тощо. Читання креслень загального вигляду Складовими частинами креслень загаль­ного вигляду є
Харак­терною рисою креслення загального вигля­ду є якомога повна інформація відносно кож­ної деталі й складальної одиниці в цілому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи