Ванчуляка Олега Ярославовича icon

Ванчуляка Олега Ярославовича
Скачати 168.79 Kb.
НазваВанчуляка Олега Ярославовича
Дата16.07.2012
Розмір168.79 Kb.
ТипДокументи

Список

наукових праць доцента кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету

Ванчуляка Олега Ярославовича

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

Phase-polarizing investigation of biotissue fractal structure

Друк.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 549-552.

3

Ushenko A.G., Burkovets D.M., Yermolenko S.B., Arkhelyuk A.D., Pishak O.V., Bachinsky V.T., Grigorishin P.M., Zimnyakov D.A.

2.

Laser Polarimetry of the Orientational Structure of Bone Tissue Osteons

Друк.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 557-561.

5

Ushenko A.G., Burkovets D.M., Yermolenko S.B., Arkhelyuk A.D., Pishak V.P., Bachinsky V.T., Grigorishin P.M., Zimnyakov D.A.

3.

Investigated of polarized radiation diffraction on the systems of oriented biofractal fibers

Друк.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 553-556.

4

Ushenko A.G., Burkovets D.M., Yermolenko S.B., Arkhelyuk A.D., Pishak V.P., Bachinsky V.T., Grigorishin P.M., Zimnyakov D.A.

4.

Vector Microstructure of Laser Biospecles

Друк.

Proc. SPIE. – 2000. – Vol. 4242. – Р. 227-232.

6

Bachinsky V.T., Bendas O.A., Ushenko A.G.

5.

Wavelet analysis of dynamics of changes in orientation-phase structures biotissue architechtonies

Друк.

Proc. SPIE. – 2002. – Vol. 5067. – Р. 50-55.

6

Bachinsky V.T., Ushenko A.G., Ushenko Yu.A.

6.

Лазерна поляриметрія кісткової тканини

Друк.

Буковинський медичний вісник. – 1999. – Т.3, №1. – С.173-182.

10

Пішак В.П., Ушенко О.Г., Бачинський В.Т., Бурковець Д.М., Ушенко Ю.О.

7.

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С.60.

1

Пішак В.П., Ушенко О.Г., Бачинський В.Т., Бурковець Д.М., Ушенко Ю.О.

8.

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002.– Чернівці: Мед академія, 2002. – С.61.

1

Пішак В.П., Ушенко О.Г., Бачинський В.Т., Бурковець Д.М., Ушенко Ю.О.

9.

Поляризаційно-кореляційний аналіз динаміки зміни мікроструктури м’язової тканини

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2002. – Т.1, №1. – С.69-74.

6

Ушенко О.Г., Бачинський В.Т.

10.

Застосування лазерного поляриметричного аналізу в діагностиці змін структури кісткової тканини

Друк.

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №1. – С.167-170.

4
11.

Поляризаційна візуалізація та аналіз пошкоджень архітектоніки біотканин

Друк.

Український судово-медичний вісник. – 2004. - №1. – С.36-38.

3
12.

Застосування поляризаційного методу для аналізу пошкоджень біотканин

Друк.

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №3-4. – С.300-301.

2

Ушенко О.Г., Беженар І.Л.

13.

Метод поляризаційної візуалізації та статистичної обробки лазерних зображень архітектоніки паренхіматозних біотканин у діагностиці часу настання смерті

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4, №2. – С.105-110.

6
14.

Статистика 1-4 порядків розподілу інтенсивностей зображень архітектоніки паренхіматозних біотканин у діагностиці часу настання смерті

Друк.

Матеріали 86-ї підсумкової конференції науковців Буковинського державного медичного університету „Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини” (Чернівці, 2005р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2005. – С.92-97.

6
15.

Поляриметрія зображень м’яких біотканин у моніторингу їх посмертних змін

Друк.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції судових медиків та криміналістів, присвяченої 200-річчю кафедри судової медицини та основ права Харківського державного медичного університету „Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики” (Харків, 2005р.). – Х.: Гриф, 2005. – С.126.

1
16.

Лазерна поляриметрія – сучасний метод морфологічних досліджень в медицині.

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження проф. Н.М. Шенкермана. Чернівці: БДМУ, 2007. – С.63-64

2

Бачинський В.Т.,

Беженар І.Л.,

Савка І.Г.


17.

Кореляційно – диференційна діагностика часу виникнення гематом різної локалізації

Друк.

Хист. – 2008. – Вип. 10. – С. 195.

1

В.Т. Бачинський, І.Л. Беженар,

І.Г. Савка, О.В. Павлюкович


18.

Викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів зі спеціальності клінічна фармація

Друк.

Мат. наук.-практ. конф. “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики” – Запоріжжя: ЗМУ. – 2008. – С. 41.

1

В.Т.Бачинський

І.Г.Савка І.О.Лебедінцева

19.

Особливості викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів

Друк.

Хист. – Вип. 10. – 2008. - С. 260.

1

І.Г.Савка

В.Т.Бачинський

І.О.Лебедінцева

20.

Діагностика давності виникнення гематом людини шляхом моделювання їх оптичних властивостей

Друк.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 22-23.

2

В.Т.Бачинський

С.В.Годнюк

І.Г.Савка


21.

Застосування лазерної поляриметрії як доказового методу дослідження у вирішенні завдань судової медицини

Друк.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С.23.

1

І.Л.Беженар

С.В.Годнюк

І.Г.Савка

О.А. Бендас

22.

Використання лазерної спектральної фазової діагностики структури посттравматичних гематом людини різної локалізації для визначення давності їх утворення

Друк.

XII конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств.- Івано-Франківськ – Київ - Чікаго. – 2008.- С.516-517

2

В.Т. Бачинський, О.В.Павлюкович

23.

Можливості моделювання оптичних властивостей гематом для судово-медичної оцінки давності їх утворення

Друк.

Мат. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 128-130.

28-29 листопада 2008р.

3

В.Т. Бачинський,

І.Г.Савка

24.

Кореляційна і просторово-частотна структура фазових зображень гістологічних зрізів дерми біоманекенів для диференціації типу і часу нанесення тілесних ушкоджень

Друк.

Мат. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 131-133.

28-29 листопада 2008р.

3

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка


25.

Можливості диференціації давності настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати кореляційними параметрами поляризаційних зображень тканини міокарда

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 122-124.

10-11 вересня 2009р.

3

В.Т. Бачинський,

О.В. Павлюкович,

І.Г.Савка


26.

Перспективи застосування сучасних методів досліджень у судово-медичній травматології

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 150-152.

10-11 вересня 2009р

3

І.Г.Савка,

В.Т. Бачинський


27.

Теоретичні основи вивчення морфологічної структури позаклітинної матриці основних типів тканин людини для розробки нових оптичних методів дослідження у судовій медицині

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 155-158.

10-11 вересня 2009р

4

В.Т. Бачинський

І.Г.Савка

М.Р.Тимчук

28.

Можливості лазерного спектрального фазового моніторингу зміни структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 307-310.

10-11 вересня 2009р

4

В.Т. Бачинський,

І.Г.Савка,

Андрійчук А.О.

29.

Спектральний фазовий моніторинг змін структури гематом людини для встановлення давності їх утворення.

Друк.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.104.

1

Бачинський В.Т.,

Годнюк С.В.,

Павлюкович О.В.

30.

Перспективи встановлення давності настання смерті методами лазерної поляриметрії тканин трупа людини.

Друк.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.105.

1

Бачинський В.Т.,

Попович Д.Т.,

Павлюкович О.В.

31.

Можливості дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканинами печінки для діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті.

Друк.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.204-205.

2

Павлюкович О.В.,

Бачинський В.Т.,

Тимчук М.Р.


32.

Судово-медичні можливості кореляційної диференційної діагностики

часу виникнення гематом людини


Друк.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 147.

1

В.Т.Бачинський, О.Ю. Литвиненко


33.

Можливості диференційної діагностики

смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати методом

дослідження поляризаційних мап тканини міокарда


Друк.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 173.

1

О.В.Павлюкович, В.Т.Бачинський, Д.І.Тодорович^ ДЕКЛАРАЦІЙНІ ПАТЕНТИ
32345 А

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

Пішак В.П.,

Ушенко О.Г.,

Бачинський В.Т.,

Бурковець Д.М.,

Ушенко Ю.О.232346А

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

Пішак В.П.,

Ушенко О.Г.,

Бачинський В.Т.,

Бурковець Д.М.,

Ушенко Ю.О.54113А

Спосіб визначення часу настання смерті

Друк.

17.02.2003.

Бюл. №2

2

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.11085

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

Друк.

15.12.2005.

Бюл. №12

2

Ушенко О.Г.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.,

Тимчук М.Р.

Бачинський В.Т.
26357

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

Друк.

10.09.2007.

Бюл. №14

2

Мішалов В.Д.,

Бачинський В.Т.,

Бачинська І.В.,

Ушенко О.Г.,

Дунаєв О.В.,

Панзо О.А.31624

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

Друк.

10.04.2008

Бюл. №7

2

Ушенко О.Г.,

Бачинський В.Т.,

Мішалов В.Д.ПОСВІДЧЕННЯ

^ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ


1.

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

№ 88/04 від

03.11.2004.

1

Бачинський В.Т.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.


2.

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

№ 89/04 від

03.11.2004

1

Бачинський В.Т.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.


3.

Спосіб визначення часу настання смерті

Друк.

№ 90/04 від

03.11.2004

1

Бачинський В.Т.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.


4.

Спосіб визначення часу формування гематом за допомогою статистичного аналізу поляризаційних зображень біологічних тканин трупа людини

Друк.

27/08 від

06.03.2008

1

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.,

Мішалов В.Д.

5.

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

Друк.

28/08 від

06.03.2008

1

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.,

Кулик О.Ф.,

Савка І.Г.,

Павлюкович О.В.

6.

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

Друк.

29/08 від

06.03.2008

1

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.,

Бачинська І.В.

Савка І.Г.,

Мішалов В.Д.,

Павлюкович О.В.

7.

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою фазометрії лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин трупа людини

Друк.

30/08 від

06.03.2008

1

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.,

Бачинська І.В.

8.

Спосіб визначення трупних змін біотканин за допомогою лазерного поляризаційного моніторингу

Друк.

31/08 від

06.03.2008

1

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.,

Павлюкович О.В.

9.

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

Друк.

32/08 від

06.03.2008

1

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.,

Павлюкович О.В.


10.

Cпосіб визначення давності настання смерті за допомогою поляризаційного картографування біологічних тканин трупа людини

Друк.

33/08 від

06.03.2008

1

Бачинський В.Т.,

Ушенко О.Г.,

Кулик О.Ф.,

Павлюкович О.В.^ МЕТОДИЧНІ РОБОТИОсобливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

Навчально-методичний посібник.

Друк.

Буковинський державний медичний університет, 2005р.

211

Кулик О.Ф.,

Бачинський В.Т.,

Савка І.Г.,МОНОГРАФІЇ


1

Лазерна фізика біологічних тканин.

Друк.

Видавництво «Рута» ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2007 р.

343

Ушенко О.Г., Бачинський В.Т.
Учений секретар Буковинського

державного медичного університету І.І. Павлуник

Схожі:

Ванчуляка Олега Ярославовича iconУрок выразительного чтения: А. С. Пушкин "Зимнее утро"
Експрес-інформація до вивчення теми: "Балада у світовій літературі" Ф. Війон "Балада прикмет"; Ф. Шіллер "Рукавичка", Й. В. Гете...
Ванчуляка Олега Ярославовича iconЗапрошуємо на навчання до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за окр «Магістр» за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Підготовкою магістрів займається спеціалізована кафедра, на якій працюють високопрофесійні, досвідчені викладачі із науковими ступенями...
Ванчуляка Олега Ярославовича iconМ. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго»
Замовник), з одної сторони, І національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець) в особі ректора Бобала Юрія Ярославовича,...
Ванчуляка Олега Ярославовича iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
Ванчуляка Олега Ярославовича iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи