Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» icon

Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Скачати 59.38 Kb.
НазваЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Дата29.05.2012
Розмір59.38 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.07.2010 N 922


Запит цінових пропозицій


1. Замовник:


1.1. Найменування: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»


1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070826


1.3. Місцезнаходження: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, 58, 83001


1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35228001000010

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Бончук Олена Олександрівна -


начальник договірного відділу; адреса: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, 58,


кімн. 1.302, 83001; телефон/факс (062) 304 20 04, E-mail tender@donntu.edu.ua


1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ 00027677


2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України


3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua


4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.donntu.edu.ua


5. Інформація про предмет закупівлі:


5.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування, код 29.22.9


5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:


Кількість ліфтів пасажирських – 11 шт.


Вантажопідйомність – 1000 кг – 6 шт. - Номінальна швидкість руху кабіни – 1м/с.


500 кг – 2 шт. - Номінальна швидкість руху кабіни – 1м/с.


400 кг – 2 шт. - Номінальна швидкість руху кабіни – 0,71 м/с.


320 кг – 1 шт. - Номінальна швидкість руху кабіни – 1м/с.


Диспетчеризація – 4 ліфти в 8 учбовому корпусі.


2 ліфти в 10 гуртожитку.


Система управління - кнопкове внутрішнє з викликом вільної кабіни на поверх і з виконанням попутних викликів.


Тип лебідки - редуктор з канатоведучим шківом.


Двері шахти і кабіни - 2-х стулкові, автоматичні.


5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: 01.03.2011 – 31.12.2011


6. Основні умови договору: відповідно до статті 41 Закону та чинного законодавства України.


7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів


8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, 58, кімн. 1.302, 83001, Особисто або поштою


8.2. Строк: 07.02.2011р. до 10:00 за київським часом


9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, 58, кімн. 1.302, 83001


9.2. Дата: 07.02.2011


9.3. Час: 11.00


10. Додаткова інформація:


Пропозиція Учасника повинна містити такі документи:


 відомості про Учасника (за формою, додаток 1);


 відомість цiн (за формою, додаток 2); в ціновій пропозиції учасник повинен зазначити ціни (в ціну повинно бути включено ПДВ, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), усіх інших витрат.


 копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:


ь балансу;


ь звіту про фінансові результати;


ь звіту про рух грошових коштів;


 копію довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;


 довідку про досвід виконання аналогічних договорів, складену у довільній формі, яка повинна містити:


ь перелік виконаних аналогічних закупівель;


ь обсяг цих закупівель;


ь найменування підприємств (організацій, установ), для яких ці закупівлі виконувались, із зазначенням їх адрес;


 копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у довідці про досвід виконання аналогічних договорів;


 копії документів про державну реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України);


 копію усіх сторінок паспорту (тільки для фізичних осіб);


 копію довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для фізичних осіб, які проживають на території України);


 копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);


 копію довідки компетентного державного органу статистики про реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);


 копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш місячної давнини (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);


 копії повного комплекту установчих документів Учасника (окрім фізичних осіб);


 копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки податкового органу про відсутність у Учасника заборгованостей перед бюджетом (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);


 проект договору про закупівлю, на яких Учасник згоден виконати цю закупівлю, включаючи ті умови, про які згадано у п.6 цього запросу.


 документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю, зокрема:


ь витяг зі Статуту Учасника с положеннями про його особу, яка має право підпису договорів;


ь копію рішення засновника (засновників) Учасника про призначення особи, яка має право підпису договорів;


Документи, що не передбачені законодавством для Учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.


У випадку, якщо у торгах приймає участь філія (представництво) юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його пропозиції конкурсних торгів копію документу, що підтверджує повноваження зазначеної юридичної особи на участь даного Учасника у цих торгах.


Усі сторінки документів, що надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком оригіналів належним чином завірених довідок, виданих уповноваженими державними органами чи нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами цього Учасника відповідно до їх компетенції. Крім того, усі сторінки усіх копій документів, які надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком нотаріально завірених) повинні мати слова «Копія вірна».


Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання або затвердження та проставляння печатки (у разі її наявності).


Підпис кожної сторінки кожного документу складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого її підпису, ініціалів і прізвища цієї особи.


Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції Учасника, мають бути пронумеровані та прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом „Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів” та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її наявності)


Цінова пропозиція подається у запечатаному конверті із відбитками печатки на місцях склеювання із зазначенням «Цінові пропозиції» з посиланням на закупівлю і маркуванням «Не відкривати до початку процедури розкриття», складена українською мовою, в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті, на якому обов'язково зазначається:


- найменування і адреса Замовника:


- назва предмету закупівлі:


- позначка: “ Не відкривати до початку процедури розкриття ”


- назва Учасника, його адреса (юридична та поштова), номери контактних телефонів, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та e-mail (за наявності).

Схожі:

Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №121 від 21. 02. 2011 р. Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №121 від 23. 02. 2011 р. Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconІнформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: > Найменування. Вінницький національний технічний університет
move to 0-184423
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Найменування предмета закупівлі: послуги з видалення твердих відходів, код 90. 00. 2
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Найменування предмета закупівлі: послуги з видалення твердих відходів, код 90. 00. 2
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №01 від 27. 04. 2011р. Замовник: Найменування. Вінницький національний технічний університет
move to 0-184424
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconПовідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Найменування предмета закупівлі: послуги з видалення твердих відходів, код 90. 00. 2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи