Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 476.52 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка2/3
Дата31.05.2012
Розмір476.52 Kb.
ТипДокументи
1   2   3Зміст завдань самостійної роботи та запитань для

самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передба-

чено СМ


Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


^ Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Сутність соціальної педагогіки як науки і практичної діяльності. Витоки

та становлення соціально-педагогічної практики в Україні.

Письмове опитування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 1.2.

Поняття соціально-педагогічної діяльності, її структура.

Тестування

[ Осн. 1,2, дод. 6, 8 ]

НЕ 1.3.

Характеристика суб’єктів та об’єктів соціально-педагогічної діяльності.

Тестування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 1.4.

Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної

практики.

Письмове опитування

[ Осн. 1,3, дод. 4, 5 ]

НЕ 1.5.

Методи соціально-педагогічних досліджень.

Письмове опитування

[ Осн. 1,3, дод. 5, 6 ]

НЕ 1.6.

Поняття, сутність і зміст соціально-педагогічного процесу.

Реферат

[ Осн.1,3,4 дод. 1, 6 ]

НЕ 1.7.

Загальна характеристика основних компонентів соціально-педагогічного

процесу.

Тестування

[ Осн. 1, 4, дод. 3, 5 ]

НЕ 2.1

Характеристика етапів протікання соціально-педагогічного процесу.

Письмове опитування

[ Осн. 2,3 дод. 5, 6 ]

НЕ 2.2

Поняття сирітства у науково-педагогічній літературі.

Тестування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.3

Традиційні форми опіки дітей-сиріт та дітей, що залишилися без

батьківського піклування в Україні.

Реферат

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.4

Характеристика закладів державної системи опіки.


Реферат

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.5

Специфіка роботи з сиротами в державних опікунсько-виховних

закладах.

Тестування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.6

Особливості соціалізації дітей в закладах інтернатного типу

Тестування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.7

Поняття інвалідності, її причини та види. Типологія інвалідності.

Реферат

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.8

Правила реабілітації дітей з обмеженими функціональними

можливостями.

Тестування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]Тематика ІНДЗ

1. Види соціально-педагогічної допомоги сім’ям, що виховують дітей з

обмеженими функціональними можливостями.

2.Зміст і структура індивідуальної програми реабілітації дитини з

особливими потребами.

3.Формування моральної культури особистості дитини з особливими

потребами.

4.Поняття девіантної поведінки. Причини та прояви девіантної поведінки.

5.Характеристика видів девіантної поведінки.

6.Профілактика девіантної поведінки як систематичний, планомірний і

цілеспрямований аспект діяльності суб’єктів навчально-виховного

процесу.

7.Характеристика загальних форм і методів соціально-педагогічної роботи

з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки.

8.Зміст соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі.

Документація психолога, соціального педагога.

9.Форми і методи соціально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах.

10.  Чому виховання вважають загальною та вічною категорією?

11.  Особливості виховання на сучасному етапі.

12.  Закономірності та принципи виховання.

13.  Шляхи  реформування   виховання  означені   в  національній  концепції розвитку освіти України в XXI столітті.

14.  Функції і види педагогічна діагностики.

15.  Підходи  до   вивчення   рівня   вихованості   учнів   у  сучасній педагогіці.

16.  Охарактеризуйте основні методи, що використовують для  вивчення індивідуальних особливостей учнів.

17.   Методики,  що використовують для виявлення рівеня розвитку колективу.

18.  Структура, стадії та види колективної творчої справи.

19.  Психолого-педагогічні умови ефективності КТС.

20.  Актуальні проблеми морального виховання?

21.  Методики, що  використовуються  для  вивчення  морального  рівня учнів.

22.  Методи та форми, що використовують в сучасній школі з метою виховання майбутніх сім'янинів.

23.  Форми та методи етнізації особистості.

24.  Роль народних традицій у вихованні молоді.

25.  Роль естетичного виховання на сучасному етапі розвитку суспільства.

26. Сутність та зміст естетичного виховання.

27. Форми   виховної  роботи,   які   спонукають  учнів   до   художньої творчості і розвивають їх здібності в галузі мистецтв.

28.  Особливості трудового виховання учнів на сучасному етапі.

29.  Система трудового виховання учнів в школі.

30. Структура екологічного виховання школярів.

31.  Особливості екологічного виховання в сільській місцевості.

32.  Основні напрями роботи класного керівника.


Перелік запитань

Модуль контроль І

 • Сучасна соціальна концепція України

 • Предмет та цілі соціально-педагогічної діяльності

 • Категорійно-понятійний апарат соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 • Сутність категорії “соціальне виховання”

 • Доброчинність як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності в Україні

 • Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності

 • Міжнародні організації у соціальні сфері

 • Визначення об’єкта соціально-педагогічної науки

 • Розробка методу соціально-педагогічної науки

 • Соціально-педагогічні закони саморозвитку суспільства

 • Соціально-педагогічні принципи самопізнання і саморозвитку суспільства

 • Народна педагогіка як джерело соціального виховання

 • Сутність соціально-педагогічної професії

 • Посадові обов’язки та напрямки діяльності соціального педагога

 • Функції соціального педагога

 • Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога

 • Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога

 • Особистісні якості та система цінностей соціального педагога

 • Соціально-педагогічні проблеми проектування навчальних занять в умовах вищої школи.

 • Принцип системності будування навчальної діяльності у вищій школі

 • Розробка соціально-педагогічних чинників стану справи у прийнятті управлінських рішень

 • Розробка соціально-педагогічних чинників розвитку справи у прийнятті управлінських рішень

 • Розробка соціально-педагогічних чинників спрямування справи у прийнятті управлінських рішень

 • Розвідка соціально-педагогічних чинників призначення справи у прийнятті управлінських рішень

 • Програма самопідготовки до захисту проекту суспільно-корисної справи

 • Головні принципи соціально-педагогічної діяльності

 • Класифікація принципів соціально-педагогічноїдіяльності

 • Загальна характеристика методів соціально-педагогічної діяльності

 • Науково-дослідницька група методів соціально-педагогічної діяльності

 • Практично-перетворювальна група методів

 • Школа як відкрита соціальна система

 • Зміст освіти з точки зору самоідентифікації та самоактуалізації особистості

 • Клас як мала соціальна група. Мікроклімат шкільного классу

 • Соціодинамічні відхилення від процесу адаптації дитини до классу

 • Тривожність як підґрунтя можливих соціальних девіацій школяра

 • Мінімізація дезадаптаційних процесів у классному колективі

 • Соціально-економічні закономірності навчання персоналу

 • Соціально-економічні принципи навчання персоналу

 • Соціально-економічні ситуації навчання персоналу

 • Соціально-педагогічна інтерпретації естетичного виховання в розбудові інформаційного простору країни

 • Молодіжні та дитячі об’єднання як чинник соціалізації особистості

 • Огляд сучасного стану підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у світовій практиці

 • Соціально-педагогічна інтерпретації естетичного виховання в розбудові інформаційного простору країни

 • Молодіжні та дитячі об’єднання як чинник соціалізації особистості

 • Огляд сучасного стану підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у світовій практиці


Модуль контроль ІІ

 • Формування Я-концепції як необхідна умова процесу соціалізації

 • Багаторівнева соціальна структура "Я" та принципи конструювання особистості

 • Загальна характеристика соціалізаційних чинників

 • Мікрочинники у процесі соціалізації дитини

 • Культура та етнос як чинники соціалізації дитини

 • Засоби масової комунікації у процесі соціалізації дітей та підлітків

 • Об`єднання ровесників і соціалізація

 • Соціалізація у контексті поняття “норма” та “відхилення”

 • Вияви, стани та чинники соціальних відхилень у поведінці дітей

 • Потреби як чинник та підґрунтя асоціальної поведінки

 • Типологія соціально дезадаптованих дітей

 • Причини та чинники соціальної дезадаптації

 • Розвиток соціально неадекватної девіантної, делінквентної та кримінальної поведінки дітей та підлітків

 • Типологія життєвих криз

 • Соціально-педагогічна корекція як спосіб подолання життєвої кризи

 • Конфесії і соціальне виховання

 • Феноменологія християнської виховної моделі

 • Християнська мораль у контексті навчально-виховного процесу

 • Поняття „християнської педагогіки”

 • Роль християнської моралі у формуванні позитивної “Я-концепції” підлітків

 • Сутність і завдання ресоціалізаційного виховання

 • Структура ресоціалізаційних методів виховання

 • Можливості впливу на чинники соціально відхиленої поведінки дітей та підлітків

 • Головні методики ресоціалізації

 • Нормативно-правова база діяльності соціальних служб в Україні

 • Структура соціальних служб України. Зміст і пріоритети соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні

 • Особливості діяльності соціальних служб у сільській місцевості

 • Організація діяльності регіональних центрів соціальних служб для молоді

 • Cутність та особливості соціально-педагогічної діагностики

 • Дослідження соціальної ситуації розвитку дітей та підлітків

 • Діагностика соціально-педагогічної занедбаності дітейКонтрольні питання до дисципліни

 • Сучасна соціальна концепція України

 • Предмет та цілі соціально-педагогічної діяльності

 • Категорійно-понятійний апарат соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 • Сутність категорії “соціальне виховання”

 • Доброчинність як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності в Україні

 • Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності

 • Міжнародні організації у соціальні сфері

 • Визначення об’єкта соціально-педагогічної науки

 • Розробка методу соціально-педагогічної науки

 • Соціально-педагогічні закони саморозвитку суспільства

 • Соціально-педагогічні принципи самопізнання і саморозвитку суспільства

 • Народна педагогіка як джерело соціального виховання

 • Сутність соціально-педагогічної професії

 • Посадові обов’язки та напрямки діяльності соціального педагога

 • Функції соціального педагога

 • Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога

 • Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога

 • Особистісні якості та система цінностей соціального педагога

 • Соціально-педагогічні проблеми проектування навчальних занять в умовах вищої школи.

 • Принцип системності будування навчальної діяльності у вищій школі

 • Розробка соціально-педагогічних чинників стану справи у прийнятті управлінських рішень

 • Розробка соціально-педагогічних чинників розвитку справи у прийнятті управлінських рішень

 • Розробка соціально-педагогічних чинників спрямування справи у прийнятті управлінських рішень

 • Розвідка соціально-педагогічних чинників призначення справи у прийнятті управлінських рішень

 • Програма самопідготовки до захисту проекту суспільно-корисної справи

 • Головні принципи соціально-педагогічної діяльності

 • Класифікація принципів соціально-педагогічноїдіяльності

 • Загальна характеристика методів соціально-педагогічної діяльності

 • Науково-дослідницька група методів соціально-педагогічної діяльності

 • Практично-перетворювальна група методів

 • Школа як відкрита соціальна система

 • Зміст освіти з точки зору самоідентифікації та самоактуалізації особистості

 • Клас як мала соціальна група. Мікроклімат шкільного классу

 • Соціодинамічні відхилення від процесу адаптації дитини до классу

 • Тривожність як підґрунтя можливих соціальних девіацій школяра

 • Мінімізація дезадаптаційних процесів у классному колективі

 • Соціально-економічні закономірності навчання персоналу

 • Соціально-економічні принципи навчання персоналу

 • Соціально-економічні ситуації навчання персоналу

 • Соціально-педагогічна інтерпретації естетичного виховання в розбудові інформаційного простору країни

 • Молодіжні та дитячі об’єднання як чинник соціалізації особистості

 • Огляд сучасного стану підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у світовій практиці

 • Соціально-педагогічна інтерпретації естетичного виховання в розбудові інформаційного простору країни

 • Молодіжні та дитячі об’єднання як чинник соціалізації особистості

 • Огляд сучасного стану підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у світовій практиці

 • Формування Я-концепції як необхідна умова процесу соціалізації

 • Багаторівнева соціальна структура "Я" та принципи конструювання особистості

 • Загальна характеристика соціалізаційних чинників

 • Мікрочинники у процесі соціалізації дитини

 • Культура та етнос як чинники соціалізації дитини

 • Засоби масової комунікації у процесі соціалізації дітей та підлітків

 • Об`єднання ровесників і соціалізація

 • Соціалізація у контексті поняття “норма” та “відхилення”

 • Вияви, стани та чинники соціальних відхилень у поведінці дітей

 • Потреби як чинник та підґрунтя асоціальної поведінки

 • Типологія соціально дезадаптованих дітей

 • Причини та чинники соціальної дезадаптації

 • Розвиток соціально неадекватної девіантної, делінквентної та кримінальної поведінки дітей та підлітків

 • Типологія життєвих криз

 • Соціально-педагогічна корекція як спосіб подолання життєвої кризи

 • Конфесії і соціальне виховання

 • Феноменологія християнської виховної моделі

 • Християнська мораль у контексті навчально-виховного процесу

 • Поняття „християнської педагогіки”

 • Роль християнської моралі у формуванні позитивної “Я-концепції” підлітків

 • Сутність і завдання ресоціалізаційного виховання

 • Структура ресоціалізаційних методів виховання

 • Можливості впливу на чинники соціально відхиленої поведінки дітей та підлітків

 • Головні методики ресоціалізації

 • Нормативно-правова база діяльності соціальних служб в Україні

 • Структура соціальних служб України. Зміст і пріоритети соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні

 • Особливості діяльності соціальних служб у сільській місцевості

 • Організація діяльності регіональних центрів соціальних служб для молоді

 • Cутність та особливості соціально-педагогічної діагностики

 • Дослідження соціальної ситуації розвитку дітей та підлітків

 • Діагностика соціально-педагогічної занедбаності дітей

 • Що таке самовиховання учнів? Які основні шляхи самовдосконалення особи

 • Які ви знаєте позашкільні установи? В чому специфіка виховної роботи в них?

 • Назвіть методи взаємодії школи та позашкільних закладів.

 • Які існують форми роботи школи з батьками?

 • Яка структура плану виховної роботи класного керівника? Назвіть основні підрозділи.

 • Які ви знаєте дитячі та молодіжні організації?

 • Яка програма спілки  піонерських організацій України /СПОУ/?

 •   Хто такі скаути? В чому особливість їх організації?

 • Що таке педагогічна етика?

 •   В чому особливість педагогічного конфлікту?

 • Які шляхи подолання педагогічних конфліктів?

 • Які функції замісника директора з виховної роботи?

 • Які обов'язки педагога-організатора?

 • Які ваші побажання щодо поліпшення виховної роботи в школі?Питання до заліку


Білет 1

 • Сучасна соціальна концепція України. Предмет та цілі соціально-педагогічної діяльності.

 • Клас як мала соціальна група. Мікроклімат шкільного классу

 • Типологія соціально дезадаптованих дітей


Білет 2

 • Категорійно-понятійний апарат соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 • Засоби масової комунікації у процесі соціалізації дітей та підлітків

 • Причини та чинники соціальної дезадаптації


Білет 3

 • Сутність категорії “соціальне виховання”. Доброчинність як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності в Україні

 • Мінімізація дезадаптаційних процесів у классному колективі

 • Типологія життєвих криз


Білет 4

 • Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності

 • Об`єднання ровесників і соціалізація

 • Розвиток соціально неадекватної девіантної, делінквентної та кримінальної поведінки дітей та підлітків


Білет 5

 • Міжнародні організації у соціальні сфері

 • Соціально-економічні принципи навчання персоналу

 • Соціально-педагогічна корекція як спосіб подолання життєвої кризиБілет 6

 • Сутність соціально-педагогічної професії

 • Соціально-економічні ситуації навчання персоналу

 • Конфесії і соціальне виховання

1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи