Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Скачати 468.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Сторінка2/3
Дата31.05.2012
Розмір468.45 Kb.
ТипДокументи
1   2   3


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Батюк А.Є. Інформаційні системи в менеджменті. - Львів: НУ
  "Львівська політехніка", 2004.

 2. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп'ютерна техніка в менеджменті.
  - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

 3. Гавловський В.Д., Калюжний Р.А., Цимбалюк В.С. Інформатизація
  управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії
  і практики. - К.: МАУП, 2003.

 4. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. — К.:
  КНЕУ, 2003.

 5. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. - К.:
  КНЕУ, 2001.

 6. Давидова І.М. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні
  // Вісник книжкової палати. -2001. -№ 8.

 7. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління. — К: ЗАТ
  "Нічлава", 2000.

 8. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. - СПб.: Вильямс, 2000.

9. Дубина А.Г. Ехсеї для зкономистов и менеджеров. - СПб.: Питер, 2004.
Ю.Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг,

маркетинг. - К.: Нац. авіа. ун-т, 2003. 11. Задірака В.К., Олексик О.С. Методи захисту фінансової інформації. - К.:

Вища шк., 2000. 12.Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні

відносини. - К.: Знання-Пресс, 2003. ІЗ.Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.:

Альтерпрес, 2003.

14.Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. - К.: ВИРА-Р, 2001. 15.Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту. - К.: Центр навч.

літ., 2004.

 1. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація. - Київ, 2006.

 2. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці. - К.:
  ВІД "Академія", 2002.

 3. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту
  інформації в автоматизованих системах України. — К., 2000.

 4. Ромашко С.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні
  системи в менеджменті". - Львів: ЛІМ, 2007.

 5. Яновська Н., Філатов С. Туризм: організація і облік. - Харків: Фактор,
  2002.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


(Основна)

 1. Батюк А.Є. Інформаційні системи в менеджменті. – Львів: НУ
  “Львівська політехніка”, 2004.

 2. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

 3. Гавловський В.Д., Калюжний Р.А., Цимбалюк В.С. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики. – К.: МАУП, 2003.

 4. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. – К.: КНЕУ, 2003.

 5. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. – К.: КНЕУ, 2001.

 6. Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг, маркетинг. – К.: Нац. авіа. ун-т, 2003.

 7. Задірака В.К., Олексик О.С. Методи захисту фінансової інформації. – К.: Вища шк., 2000.

 8. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Пресс, 2003.

 9. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003.

 10. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту. – К.: Центр навч. літ., 2004.

 11. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація. – Київ, 2006.

 12. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: ВЦ “Академія”, 2002.

 13. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в автоматизованих системах України. — К., 2000.

 14. Ромашко С.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті”. – Львів: ЛІМ, 2007.


(Додаткова)


 1. Давидова І.М. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні // Вісник книжкової палати. –2001. –№ 8.

 2. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління. — К: ЗАТ “Нічлава”, 2000.

 3. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – СПб.: Вильямс, 2000.

 4. Дубина А.Г. Excel для экономистов и менеджеров. – СПб.: Питер, 2004.

 5. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – К.: ВИРА-Р, 2001.

 6. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: ВЦ “Академія”, 2002.

 7. Яновська Н., Філатов С. Туризм: організація і облік. – Харків: Фактор, 2002
Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елемента (НЕ)

Зміст навчального елемента

Вид занняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навчальних занять НЕ

Л

С

Ср

П

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати та розуміти Об’єкт, предмет і завдання інформаційного менеджменту

^ НЕ 1.1. (Лекція)

Інформація як ресурс управління соціальними системами.

[1,2,5,8,9,10]

- Інформація як провідна складова управлінської діяльності

- Зміст і роль інформації в управлінській діяльності.

- Поняття та сутність категорії “інформаційний ресурс”.


4

-

-

-

-

Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

4

Знати та розуміти особливості інформаційного менеджменту

^ НЕ 1.2. (Лекція)

Особливості інформаційного менеджменту

[1,2,5,8,9,10,14,15]

- Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу.

- Основні концепції інформаційного менеджменту. - Інформаційні потоки. - Бар’єри на шляху інформаційних потоків. - Соціально-психологічні особливості інформаційно-управлінської діяльності.


5

-

-

-

-

Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

5

Обгрунтовувати інформаційне забезпечення управління .

НЕ 1.3

(лекція) Інформаційно-аналітична діяльність у системі управління.

[8,9,10,14,15]

-Інформаційне забезпечення управління.

- Види інформаційно-аналітичної діяльності. Класифікація оглядово-аналітичної інформації.-

-

5

Аналізувати особливості та тенденції

стратегічного управління в інформаційному менеджменті

^ НЕ 1.4. (Лекція) Стратегічне управління в інформаційному менеджменті

[1,2,5,8,9,10,13,17]

- Поняття стратегічного управління.

- Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління.

- Ієрархічна структура інформаційного управління.


3

Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

4

Знати та розуміти особливості

рекламно-інформаційної діяльність

НЕ 1.5. (Лекція)

Рекламно-інформаційна діяльність

[8,10,11,14,15]

 • Інформаційно-рекламна діяльність в туризмі.

 • Основні напрями підвищення ефективності рекламно-інформаційної діяльності.

 • Джерела інформації про туристичні послуги.

 • Ухвала рішення про придбання послуг.

3

Конспект лекції.

Фронтальне опитування

-

-

4

Аналізувати розвиток взаємодії потреб.

НЕ 1.6. (Лекція)

Інформаційна взаємодія потреб

[5,10,11,15]

 • Інформаційна складова управлінської праці.

 • Поняття інформаційної взаємодії.

 • Внутрішні і зовнішні інформаційні потреби.

 • Система оцінки інформаційних потреб.
3

Конспект лекції.

Тестування

-

-

3

Знати та розуміти особливості

законодавчої база у сфері інформаційного менеджменту

НЕ 1.7. (Семінар)

Законодавча база у сфері інформаційного менеджменту

[15,17,19]


 • Закон України “Про інформацію”.

 • Закон України “Про національну програму інформатизації”. 15,17,19.4
Усне та письмове опитування.

-

-

4

Знати суть інформаційної системи

НЕ 1.8. (Семінар) Інформаційна система управління маркетингом

[8, 10,15,20]

 • Характеристика інформації, яка використовується в менеджменті.

 • Функціональні підсистеми.

 • Автоматизація обробки результатів маркетингових досліджень.

 • Автоматизація планування маркетингу.

 • Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з ціноутворення.

 • Автоматизація обліку і контролю маркетингу. 8, 10,15,20.3Тестування


-

-

6

Всього за модуль №1

35

Аналізувати розвиток. методів і принципів нових інформаційних технологій

НЕ 2.1 (Лекція). Реалізація методів і принципів нових інформаційних технологій.

[2,7,9,11,18,20]

 • -Поняття комунікативного аудиту.

 • Методи аналізу і синтезу інформації.

 • Принципи підготовки аналітичних документів.

 • Контент-аналіз як метод дослідження інформації

5

Усне та письмове опитування

-

-

5

Аналізувати особливості інформаційних систем

^ НЕ 2.2. (Лекція). Види інформаційних систем

[5,7,9,10,11]

Формальні і неформальні організаційні комп’ютерні інформаційні системи.

Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації.

Служба управління внутрішньою інформацією.

Бази даних інформаційного менеджменту.4

Усне та письмове опитування

-

-

4

Обгрунтовувати . види і технології інформаційної діяльності (ІД).

^ НЕ 2.3. (Лекція). Види і технології інформаційної діяльності (ІД).

[5,9,10,12,17]

. Види інформаційних технологій, реалізація принципу послідовних рішень при організації збору і реєстрації даних.

Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації.

Класифікація інформаційних технологій для організації збору і реєстрації даних.5

Усне та письмове опитування

-

-

5

Аналізувати особливості. інформаційних послуг

НЕ 2.4. (Лекція). Інформаційний продукт та інформаційна послуга

[1,2,3,7,8,9,10,11,12]

Інформаційна система, управління, аналіз, нові послуги.

Поняття інформаційного продукту.

Поняття інформаційної послуги.

Постачальники інформаційних продуктів і послуг.

Структура товарів і послуг інформаційного ринку.4

Усне та письмове опитування.

-

-

4

Знати та розуміти сектори ринку інформації

^ НЕ 2.5. (Лекція)

Основні сектори світового ринку інформації

[11,12,13,15,20]

Сектор ділової інформації.

Сектор професійно-орієнтованої інформації в інфраструктурі інформаційного ринку.

Характеристика сектору масової споживчої інформації. Класифікація інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування видів інформаційних послуг.

Інформаційний продукт - товар інформаційного ринку.


4

Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

4

Характеризувати діяльність об’єднань у сфері туризму.

НЕ 2.6. (Семінвр)

Інформаційна система фінансового менеджменту

[5,9,10]

 • Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при виборі проектів інвестицій.

 • Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел фінансових ресурсів.

 • Автоматизація аналізу фінансової звітності підприємства. 5,9,10.8Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.


Пошукова інформа-ційна робота
8

Аналізувати.іінформаційне забезпечення туристичної діяльності

НЕ 2.7.. (Семінар)

Інформаційне забезпечення туристичної діяльності

[3,5,6,7,9,10,12]

Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі.

Потенційні можливості компютерних технологій. Компютер у готельному господарств. Компютер у системі транспортних послуг. 3,5,6,7,9,10,125Усне та письмове опитування.

-

-

5

Всього за модуль №2

35

Всього за модулями

70

Модуль- контроль (підсумковий)

30

Всього


30

4
13

100
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Робоча програма складена на основі програми складеної ас. Смик О. С. І затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи