Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Сторінка2/6
Дата31.05.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

___________ (проф. Руденко В.П.)

«_____» ______________2011року


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Країнознавства


для напрямку підготовки 1401 Сфера обслуговування

спеціальності 7.14010301 Туризмознавство (за видами)


Факультет географічний


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванняНормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

^ Розрахункові графіки роботи (сем.)

Курсові роботи (сем.)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

2

3

135

3,75

30

16

-

4

85

-

-

-

4

Заочна

2

3

135

3,75

8

6

-

4

117

-

-

-

4


Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми розробленої доцентом Аніпко Наталією Петрівною та затвердженої протоколом №1 від 30 серпня 2011 року


Робоча програма складена доцентом Аніпко Наталією Петрівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № 1

«30» серпня 2011 року

Завідувач кафедри ________ (д.геогр.н., доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № 1

«1 » _вересня_2011 р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (проф. В.П. Руденко)


Пояснювальна записка


Мета курсу – сформувати у студентів глибокі теоретичні та прикладні знання з дисципліни «Країнознавство».

Завдання дисципліни:

  1. ознайомити з об’єктом, предметом, функціями та методами країнознавчих досліджень;

  2. сформувати уявлення про просторово-територіальну організацію країн світу;

  3. сформувати знання про державний устрій країн світу, форми державного правління та види політичних режимів країн світу;

  4. навчити студентів складати «візитну картку» країни та тематичні характеристики країн.

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  1. знати політичну карту світу та основні етапи її формування;

  2. вміти скласти «візитну картку» країни;

  3. вміти скласти характеристику природних умов та природних ресурсів країни, історії формування її етнічного складу населення та сучасної демографічної ситуації, культури і мистецтва;

  4. знати класифікації країн світу;

  5. знати форми державного правління та державного устрою країн світу;

  6. вміти аналізувати сучасні міжнародні відносини.
^

Кількість кредитів – 3,75


Загальна кількість годин – 135

Кількість годин на тиждень – 1,5 год.

Вибіркова дисципліна

ІІІ семестр


Кількість годин на лекції – 30 год.

на практичні – 16 год.

на самостійну роботу – 85 год.

на індивідуальну роботу – 4 год.

Вид підсумкового контролю – іспит

^ Зміст лекційного курсу

Теми лекцій

Плани лекцій, рекомендована література

^ Кіль-кість годин

Тема 1.

Країнознавство як наука та навчальна дисципліна

Об'єкт і предмет країнознавчих досліджень. Історія та функції країнознавства. Методи країнознавчих досліджень [1, 4, 7, 12, 13].

2

Тема 2.

Просторово-територіальна організація держав світу

Географічне положення держави. Територія держави. Кордони держави. Поняття територіального верховенства та недоторканості державних кордонів. Внутрішній поділ країн [1, 6, 12] .

3

Тема 3.

Політична карта світу

та основні етапи її формування

Поняття політичної карти світу. Держава як елемент політичної карти. Основні підходи до періодизації процесу розвитку світового суспільства. Політична карта світу в стародавній період. Політична карта світу в середньовічний період. Формування політичної карти світу в епоху розвитку й утвердження капіталістичного господарства (новий час, ХVI – початок ХХ ст.). Основні періоди становлення політичної карти світу під час новітньої історії. [1, 6, 7, 14].

3

Тема 4.

Державний устрій

країн світу


Поняття і форми державного устрою. Унітарна держава. Федерація як одна з форм державного устрою. Принципи устрою федерації. Конфедерація. Співдружність як одна з форм державного устрою [1, 2, 7, 10, 16, 20].

3

Тема 5.

Форми державного правління

Види форм державного правління. Республіка. Монархія. [1,7].


2

Тема 6.

Види політичних режимів країн світу

Політичні режими країн світу. Демократичні режими. Антидемократичні режими [1,7,15].


2

Тема 7.

Класифікація

країн світу

Класифікація країн за географічним положенням. Класифікація країн за площею. Класифікація країн за чисельністю населення. Класифікація країн за національним складом населення. Класифікація країн за політичним статусом. Класифікація країн за ідеологічною орієнтацією. Класифікація країн за політичною структурою. Класифікація країн за рівнем розвитку науки і техніки. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку [1,6].

6

Тема 8.

Регіональний поділ країн світу

Загальні засади районування світу. Регіони світу. Країни Європи. Країни Євразії. Країни Азії. Країни Африки. Країни Америки. Країни Австралії та Океанії [1, 5, 7].

3

Тема 9.

Характеристика регіонів світу

Європа. Азія. Африка. Америка. Австралія та Океанія. [1, 5, 7].


3

Тема 10.

Міжнародні відносини


Поняття, зміст і критерії міжнародних відносин. Зміст понять "актор", "учасник" міжнародних відносин. Держава як центральний міжнародний актор. Недержавні учасники міжнародних відносин. Цілі та засоби в міжнародних відносинах [1, 8, 15, 18].

3

Тема 11.

Міжнародні організаціїПоняття «міжнародна міждержавна організація» та його сутність. Суверенні держави та міжнародні організації. Виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Типізація міжнародних організацій. Головні органи та структура ООН. Створення ЮНЕСКО. МВФ: цілі, функції, організаційна структура [1,18].4
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи