Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Сторінка3/6
Дата31.05.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Зміст практичних занять з курсу «Країнознавство»


^ Теми практичних та семінарських занять

Плани практичних, рекомендована література

Кількість го-дин
^

Практична робота

1

«ВІЗИТНА КАРТКА» КРАЇНИ

«Візитна картка» країни (країна на вибір). Поняття та терміни до теми практичної роботи № 1 (етимологія назви країни, прапор держави, державний герб, державний гімн, держава, сутність держави, країна) [1, 3, 6, 11, 12, 19] .

4

Практична робота

2

^ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ

ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ


Характеристика природних умов та природних ресурсів країни (країна на вибір). Поняття та терміни до теми практичної роботи № 2 (природні умови, природні ресурси, рекреаційно-туристські ресурси, фізико-географічне районування, природна зона, природно-ресурсний потенціал) [1, 3, 7, 19].


4

Практична робота

3

^ ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ ТА СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Характеристика історії формування етнічного складу країни (країна на вибір) та її сучасної демографічної ситуації. Поняття та терміни до теми практичної роботи № 3 (народ, етнос, етногенез, типи етногенезу, нація, населення) [1, 3, 7, 11, 12] .4

Практична робота

4

^ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ

ТА МИСТЕЦТВА КРАЇНИ

Характеристика культури та мистецтва країни (країна на вибір). Поняття та терміни до теми практичної роботи № 4 (культура, види і форми культури, матеріальна культура, духовна культура, фізична культура, мистецтво, класифікація мистецтв) [12, 13, 17].4


^ Зміст завдань самостійної роботи з курсу «Країнознавство


Зміст завдань та запитань

Рекомендована література

Країнознавство як наука та навчальна дисципліна

Країна як основний об'єкт досліджень суспільних наук. Феномен країни як складного географічного, історичного, соціально-політичного, суспільно-економічного та культурно-етнографічного організму. Країна, держава, суспільство – спорідненість і відмінність понять. Актуальність вивчення країн у сучасних політичних та економічних умовах. Описове та інформаційно-довідкове країнознавство. Розвиток

країнознавства в середовищі історії, географії, мовознавства, юриспруденції та інших наук. Основні періоди становлення та розвитку країнознавства. Країнознавчі роботи С. Рудницького. Сучасні школи країнознавчих досліджень. Країнознавство та українознавство. Основні проблеми країнознавства. Країнознавство та міжнародні відносини.

[1, 4, 7, 12, 13].

^ Анклави та напіванклави на політичній карті світу.

Демілітаризовані території. Нейтральні території в сучасному світі. Державні кордони України. Анексії в сучасному світі. Військові окупації держав світу в двадцятому столітті. Анклави та напіванклави на політичній карті світу. Демілітаризовані території. Нейтральні території в сучасному світі. Державні кордони України. Анексії в сучасному світі. Військові окупації держав світу в двадцятому столітті.

[1, 6, 12] .

^ Політична карта світу та основні етапи її формування

Перші держави світу. Монархії та республіки в перших державах світу. Київська Русь на політичній карті світу. Перші колоніальні імперії світу (Іспанська, Португальська, Голландська). Політична карта світу в двадцятому столітті. Україна на політичній карті світу.

[1, 6, 7, 14].

^ Регіональний поділ країн світу

Західно-Європейський субрегіон. Центрально-Європейський субрегіон. Східно-Європейський субрегіон. Країни Закавказзя. Північноафриканський субрегіон. Південноафриканський субрегіон. Острівні країни американського континенту. Країни Океанії.

[1, 5, 7].

^ Характеристика регіонів світу

Політичний і культурний вплив Європи на інші краї­ни світу. Фізико-географічна характеристика Європи. Економіко-географічна характеристика Європи. Фізико-географічна характеристика Азії. Економіко-географічна характеристика Азії. Фізико-географічна характеристика Африки. Економіко-географічна характеристика Африки. Фізико-географічна характеристика Америки. Економіко-географічна характеристика Америки.

[1,5, 7].

^ Міжнародні відносини

З історії міжнародних відносин. Перші міжнародні організації. Регіональні міжнародні організації. Всесвітні організації. Зовнішні ознаки суверенності держави.

[1, 8, 15, 18].


Тематика ІНДЗ

1. Конфедерації в історії суспільства.

2. Федерації на політичній карті світу.

3. Історія становлення, розвитку та занепаду Римської імперії.

4. Історія становлення, розвитку та занепаду імперії Олександра Македонського.

5. Історія становлення, розвитку та занепаду Російської імперії.

6. Історія становлення, розвитку та занепаду Австро-Угорської імперії.

7. Історія становлення, розвитку та занепаду Османської імперії.

8. Історія становлення, розвитку та занепаду Китайської імперії.

9. Протекторати в історії суспільства.

10. Унії в історії суспільства.

11. Децентралізовані унітарні держави світу.

12. Історико-географічні федерації.

13. Національно-етнічні федерації.

14. Британська Співдружність націй.

15. Співдружність незалежних держав.

16. Джамахірія як одна з форм державного правління.

17. Республіканська форма державного правління.

19. Парламентські республіки.

20. Президентські республіки.

21. Античні республіки.

22. Середньовічні республіки.

23. Буржуазні республіки.

24. Системи престолонаслідування в монархічних державах.

25. Абсолютні монархічні держави.

26. Теократичні монархії.

27. Монархічні держави Європи.

28. Монархічні держави Азії.

29. Тоталітарний тип політичного режиму країн світу.

30. Авторитарний тип політичного режиму країн світу.

31. Ліберально-демократичний та демократичний типи політичного режиму країн світу.

32. Антидемократичний тип політичного режиму країн світу.

33. Історія становлення демократичного політичного режиму.

34. Демократичні міста-держави середньовіччя.

35. Демократія в античному суспільстві.

36. Диктатура на території Європи у ХХ столітті.

37. Монархічні авторитарні режими.

38. Апартеїд у ПАР.

39. Геноциди в історії людства.

40. Іммігрантські країни світу.

41. Нації-держави світу.

42. Моноетнічні країни світу.

43. Клерикальні країни світу.

44. Однопартійні країни світу.

45. Країни «двох із половиною партій».

46. Розвиток науки і техніки в країнах із високорозвинутими наукою і технікою.

47. Нові індустріальні країни світу.

48. Найменш розвинуті країни світу.

49. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

50. Міжнародні міждержавні організації.

51. Міжнародні недержавні організації.

52. Регіональні організації

53. Субрегіональні організації.

54. Міжнародні екологічні організації.

55. Організація Північноатлантичного договору.

56. Організація економічного співробітництва і розвитку.

57. Всесвітня туристична організація.


Перелік питань до ЗМ 1

1. Об'єкт і предмет країнознавчих досліджень.

2. Історія та функції країнознавства.

3. Методи країнознавчих досліджень

4. Географічне положення держави.

5. Територія держави.

6. Кордони держави.

7. Поняття територіального верховенства та недоторканості державних кордонів.

8. Внутрішній поділ країн.

9. Поняття політичної карти світу.

10. Держава як елемент політичної карти.

11. Основні підходи до періодизації процесу розвитку світового суспільства.

12. Політична карта світу в стародавній період.

13. Політична карта світу в середньовічний період.

14. Формування політичної карти світу в епоху розвитку й утвердження капіталістичного господарства (новий час, ХVI – початок ХХ ст.).

15. Основні періоди становлення політичної карти світу під час новітньої історії.

16. Поняття і форми державного устрою.

17. Унітарна держава.

18. Федерація як одна з форм державного устрою.

19. Принципи устрою федерації.

20. Конфедерація.

21. Співдружність як одна з форм державного устрою.

22.Види форм державного правління.

23. Республіка.

24. Монархія.

25.Політичні режими країн світу.

26. Демократичні режими.

27. Антидемократичні режими.

28. Апартеїд та геноцид.

29. «Візитна картка» країни.

30. Природні умови та природні ресурси країни.


Тестові завдання до ЗМ1

1.Яке з визначень є правильним: а) країнознавство є наукою і навчальною дисципліною, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності; б) країнознавство - це наука, яка вивчає весь спектр географічних явищ на конкретній території, на відміну від галузевої географії, яка вивчає певну частину географічної оболонки в масштабах всієї Землі; в) країнознавство - це організаційна форма об'єднання різноманітної інформації про конкретну країну (район)?

2. Оцінка країни або регіону з наявності тих чи інших ресурсів – це: а) гносеологічна функція країнознавства; б) аксіологічна функція країнознавства.

3. Пізнавальне та освітнє значення виконує: а) гносеологічна функція країнознавства; б) аксіологічна функція країнознавства.

4. До традиційних методів країнознавства належать: а) метод спостережень і опису; б) картографічний; в) історичний; г) математичний; ґ) метод системного аналізу.

5. До нових методів країнознавства належать: а)

6. Який метод країнознавства дає змогу простежити у досліджуваних аспектах певний порядок, прискорити вивчення країн, швидше виявити їх внутрішні закономірності: а) систематизації; б) метод спостережень і опису?

^ 7. Назва «антропогеографія» була ведена в науку: а) Ф.Ратцелем; б) В. де ла Бланшом.

8. В якій країні у ХVІІ – ХVІІІ ст. отримує розвиток описове державознавство або «камеральна статистика»: а) Німеччина; б) Франція; в) Росія?

9. Яку назву отримала французька країнознавчо-краєзнавча школа в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., основним представником якої був В. де ла Бланш: а) географія людини; б) антропогеографія?

10. Якій країнознавчій школі ХІХ - початку ХХ ст. було притаманне велике мистецтво опису та гуманізму: а) німецькій; б) французькій; б) російській?

11. Яке з двох визначень є правильним: а) географічне положення держави – це розміщення певного об’єкта, території, країни відносно інших об’єктів, територій, акваторій, країн; б) під географічним положенням розуміють розміщення певної території чи об'єкта на земній поверхні по відношенню до інших територій або об'єктів?

^ 12. Чи правильним є твердження, що в географії положення розглядається як чинник перспективного розвитку об’єкта: а) ні; б) так.

13. Форма натуралістичних вчень, які приписували провідну роль у розвитку суспільства і народів їхньому географічному положенню – це: а) географічний детермінізм; б) географічний нігілізм.

14. Хто з науковців намагався пов’язати між собою політику і географію, вивчити політику тієї чи іншої країни, виходячи з її географічного положення в певному просторі: а) Ф.Ратцель; б) А.Вебер; в) Й. Тюнер?

15. Одним із перших вчених, хто підійшов до створення моделей географії міст, був: а) Л. Мечников; б) В.П. Семенов- Тянь-Шанський.

16. “Наукою про місця” назвав географію: а) В.Бурге; б) Б.Родоман.

17. Розміщення географічних об'єктів, встановлене в системі географічних координат – це вузьке розуміння поняття «географічне положення»: а) так; б) ні.

18. Верхня межа повітряної території держави встановлена на межі: а) 100-110 км; б) 120-130 км.

19. Чи правильним є твердження, що до сухопутної території держави входять надра суші до технічно доступної глибини: а) ні; б) так.

20. Частина території держави, оточена з усіх боків сухопутною територією іншої держави і яка не має морського берега – це: а) анклав; б) напіванклав.

21. Простір, що знаходиться за межами державної території, що не належить комусь одному, а знаходиться в загальному користуванні всіх держав відповідно до міжнародного права - це: а) територія з міжнародним режимом; б) територія зі змішаним режимом.

22. Території, на яких міжнародними угодами або однобічним волевиявленням держави відмовилися від розміщення озброєння і збройних сил – це: а) умовні території держав; б) демілітаризовані території.

23. Які кордони проводяться по меридіанах і паралелях: а) геометричні; б) астрономічні?

24. Чи правильним є твердження, що згідно зі статтею 3 Закону України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 року державний кордон України на судноплавних ріках, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, установлюється по середині головного фарватеру або тальвегу ріки; на несудноплавних ріках (ручаях) – по їхній середині або по середині головного рукава ріки: а) ні; б) так.

25. Чи правильним є твердження, що державний кордон України, що проходить по річці (ручаю), озеру або іншій водоймі, не переміщується як при зміні обрису їхніх берегів або рівня води, так і при відхиленні русла ріки (ручая) в той або інший бік: а) так; б) ні.

26. Чи правильним є твердження, що державний кордон України на залізничних і автодорожніх мостах, греблях і інших спорудах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудноплавних рік (струмків), установлюється по середині цих споруд або по їхній технологічній осі, незалежно від проходження державного кордону України по воді: а) ні; б) так.

27. Визначення в договірному порядку загального напрямку проходження лінії державного кордону з позначенням її на картах, схемах і планах – це: а) делімітація; б) демаркація.

28. Проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням її спеціальними прикордонними знаками (пірамідами, стовпами, буями, створеними знаками, маяками і т.п.) – це делімітація; б) демаркація.

29. Чи правильним є твердження, що основна проблема при зміні державної території на підставі самовизначення пов'язана з юридичною невизначеністю суб'єкта цього права та з колізією принципів самовизначення та територіальної цілісності держави: а) так; б) ні.

^ 30. Передача території однією державою іншій на підставі публічно-правового міжнародного договору – це: а) оренда території; б) цесія.

31. Чи правильним є твердження, що у широкому значенні поняття політична карта світу передбачає врахування динамічних явищ і процесів, що мали місце чи відбуваються зараз в окремих країнах або ж між ними: а) так; б) ні?

32. Чи правильним є твердження, що у вузькому значенні поняття політична карта відображає статичну (на конкретний момент часу) політико-територіальну модель світового простору: а) ні; б) так?

33. Чи правильним є твердження, що кожна держава є країною, тоді як не кожна країна є державою: а) так; б) ні?

34. Гренландія – це: а) країна і держава; б) країна; в) держава.

35. Перші державні утворення людства з’явились у: а) ІVтисячолітті до н.е.; б) ІV нашої ери.

36. Англійська буржуазна революція відбулась у: а) 1640-1648 рр.; б) 1660-1668 рр.

37. Хто є автором наукової праці «Цивілізація і великі історичні ріки»: а) Д.Анучін; б) Л.Мечніков?

38. першою сухопутною імперією була: а) Перська; б) Уптів; в) держава Олександра Македонського.

39. Арабський халіфат в середньовічний період охоплював Близький Схід та Північну Африку.

40. Для якого історичного періоду були характерні роз’єднаність світового простору, яка проявлялась на різних рівнях, – між Старим Світом і невідомими для його мешканців Америкою, Австралією та Центральною і Південною Африкою; між окремими регіонами Старого Світу; між окремими культурами в межах одного регіону; між окремими осередками в межах однієї культури: а) для періоду розвитку й утвердження капіталістичних господарств; б) для середньовічного?

^ 41. Напередодні Першої світової війни у світі існувало: а) 57 суверенних країн; б) 70 суверенних країн.

42. В якому році Канада, Австралія та Нова Зеландія отримали незалежність від Британської колоніальної імперії: а) в 1931 р.; б) в 1920 р.?

43. Напередодні другої світової війни на політичній карті світу нараховувалось: а) 81 суверенна країна; б) 71 суверенна країна.

44. «Залізна завіса» - символ протистояння капіталістичної та соціалістичної систем існувала протягом: а) 1945-1990 рр.; б) 1950-1985 рр.

45. Коли розпалась Югославія: а) у 1991-1992 рр.; б) у 1992-1993 рр.?

46. Чи правильним є твердження, що унітарний устрій припускає існування злитої держави, що підрозділяється лише на адміністративно-територіальні одиниці і тому не включають у себе ніяких державних утворень: а) так; б) ні.

^ 47. У простих унітарних державах існує тільки одна система центральних органів влади: а) ні; б) так.

48. Постійний союз держав, що утвориться для досягнення конкретних цілей (захист загальних інтересів) – це: а) конфедерація; б) федерація; в) імперія.

49. Чи правильним є твердження, що вступивши в конфедеративний союз, держава цілком зберігає свій суверенітет і продовжує виступати самостійним суб'єктом у всіх зовнішніх і внутрішніх справах: а) ні; б) так.

50. Чи правильним є твердження, що держави, які вступили в конфедеративний союз, не мають спільної території, конституції і єдиного законодавства, громадянства: а) так; б) ні.

51. Конфедерація не має єдиної армії, законодавчих органів, єдиного громадянства, єдиної системи податків, бюджету, грошової одиниці: а) ні; б) так.

52. Федерація має федеративні органи державної влади: а) так; б) ні.

53. Федерація є суб’єктом міжнародних відносин, а складові частини федерації позбавлені таких прав: а) ні; б) так.

54. Чи правильним є твердження, що у федерації територія і населення окремих держав часто об'єднані в нерозривне ціле: територія окремих держав є територія федеральної держави, народи окремих держав - її єдиний народ: а) ні; б) так.

55. Міжнародний договір, згідно якого одна держава зобов'язується надавати заступництво іншій, більш слабкій державі, здійснювати її представництво в зовнішніх справах, забезпечувати збройний захист, а іноді надавати економічну і культурну допомогу – це: а) протекторат; б) конфедерація.

56. Чи правильним є твердження, що в унітарній державі існує лише одна конституція, одна система права і одна система органів влади: а) ні; б) так.

57. Децентралізованими унітарними державами або унітарними державами з елементами федералізму є ті, що мають у своєму складі автономні утворення: а) так; б) ні.

58. Єдина конституція; єдина система вищих органів державної влади - глава держави, уряд, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї країни; єдине громадянство і єдина державна символіка – це основні ознаки: а) унітарної держави; б) федерації.

59. Австралія, Австрія, Аргентина, Бразилія, Венесуела, Канада, Коморські острови, Малайзія, Мексика, ОАЕ, ПАР, Сент-Кітс і Невіс, США, Федерація Мікронезії, ФРН належать: а) до історико-географічних федерацій; б) до національно-етнічних федерацій.

60. У типовій федерації оборонна і зовнішня політика належить федеральному уряду, освіта - регіонам, а право оподатковування поділене між обома. Тому і федерація, і її суб'єкти можуть мати право видавати закони з аналогічних питань: а) так; б) ні.

^ 61. До федерацій побудованих за територіальним принципом належать: а) США; б) Мексика; в) Бразилія; г) Росія.

62. Нижні палати федерального парламенту є органами загальносоюзного представництва, вони обираються за територіальними виборчими округами на менш тривалий строк повноважень, ніж верхні палати: а) так; б) ні.

63. За способом створення федерації бувають: а) договірні (виникають на основі угоди, договору, установчого пакту - створюються, як правило, «знизу»); б) конституційні (засновуються шляхом прийняття конституції - створюються головним чином «зверху», приклад - Індія); в) договірно-конституційні; г) на основі союзу; ґ) на основі автономії.

64. Однією з ознак конфедерації є відсутність спільної для всієї конфедерації єдиної території і державного кордону: а) ні; б) так;

65. СНД була утворена у: а) 1991 р.; б) 1990 р.

66. Джамахірія як форма державного правління існує в: а) Новій Зеландії; б) Лівії.

67. В яких країнах існує президентська республіка: а) Італія; ФРН; б) США, Мексика, Ірак?

68.Який з різновидів республіканської форми правління існує у Франції, Фінляндії, Російській Федерації: а) президентська; б) парламентська; в) змішана?

69.Салічна монархічна форма правління існує в: а) Японії, Бельгії, Норвегії; б) Великобританії, Данії, Іспанії, Нідерландах.

70.В яких державах існує абсолютна монархія: а) Бруней, Бутан, Катар, ОАЕ, Оман; б) Ватикан, Саудівська Аравія?

71.При якій формі правління монарх-глава держави сам формує уряд і призначає прем’єр-міністра: а) дуалістична; б) абсолютна?

72.При якій системі престолонаслідування трон спадкується не певною особою, а правлячою сім’єю, яка сама вирішує, хто з родичів займе престол: а) кастильська; б) мусульманська?

73.У яких державах існує теократична монархія: а) Ватикан, Саудівська Аравія; б) Бахрейн, Бутан, Бруней?

74.Які з перерахованих країн входять до складу Британської Співдружності: а) Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Беліз, Барбадос?

75.При якому різновиді монархічної форми правління поряд з монархом - главою держави існує дорадчий представницький орган певних класів або всього населення: а) дуалістична; б) станово-представницька?

76. Будь-який політичний режим визначається процедурами, способами організації владних інститутів та безпосереднім здійсненням влади: а) так, б) ні.

77. Курс відображення політичної мети держави має пріоритет перед політичним режимом: а) ні, б) так.

78. Який компонент політичного режиму передбачає відповідність політичної влади цінностям, на яких базується той або інший режим, і що відповідає інтересам, потребам і сподіванням населення: а) принцип легітимності, б) система політичних партій та рухів?

^ 79. Хто був автором першої класифікації політичних режимів: а) Платон, б) Аристотель?

80. Для демократичного режиму властива відсутність єдиної, обов'язкової для всіх державної офіційної ідеології, що однозначно визначає мету суспільно – історичного розвитку, а іноді й політичні засоби її досягнення: а) ні, б) так.

^ 81. Демократію розглядають не тільки як владу більшості над меншістю, але і як гарантію прав меншості, прав опозиції: а) ні, б) так.

82. Демократичною може бути не тільки республіка, але й монархічна держава: а) так, б) ні.

83. Суть афінської демократії як різновиду організації, що існувала в Стародавній Греції, полягає в тому, що владу в ній мала не одна особа – монарх, тиран і не група осіб, тобто аристократія, еліта, олігархія, – а всі громадяни, які вільні і рівні, брали участь в управлінні державними справами, а думка більшості мала вирішальне значення.: а) ні, б) так.

^ 84. Авторами класичної теорії демократії є а) Жан-Жак Руссо, б) Джон Локк, в) Л.Мечніков.

85. Для тоталітарної держави характерна наявність правлячої партії, що складає ядро політичної системи і відіграє керівну роль в управлінні всіма державними і суспільними справами країни: а) так, б) ні.

86. Функціонування тоталітарних держав свідчить, що вони виявляються досить ефективними тоді, коли країна розвивається екстенсивно: а) так, б) ні.

87. Диктатура – це: а) термін, який характеризує систему здійснення нічим не обмеженої влади особи, класу чи інших соціальних груп у державі, регіоні, що спирається на силу, б) політичний режим, встановлений або нав'язаний такою формою влади, що концентрується в руках однієї людини або в окремому органі влади і знижує роль інших, передусім представницьких інститутів (асоціацій, об'єднань, союзів тощо), формалізація і вихолощування справді організаційного і регулятивного змісту політичних процедур та інститутів, що пов'язують державу і суспільство: а) так, б) ні.

88. У древньому Римі диктатором був правител, який призначався на : а) 10 місяців, б) 6 місяців.

89. Не всі монархії авторитарні : а) так, б) ні.

90. Залежно від конкретно-історичних обставин авторитарний режим може орієнтуватися не тільки на демократію, але й на тоталітаризм: а) ні, б) так.


Завдання для контрольної роботи до ЗМ 1

1. Назвати об’єкт і предмет країнознавства.

2. Дайте визначення поняття «країнознавство».

3. Які функції виконує країнознавство?

4. Назвати і охарактеризувати основні школи класичного країнознавства.

5. Який метод дослідження в країнознавстві є одним з найдавніших?

6. Назвати і охарактеризувати традиційні методи, які використовують у країнознавстві.

7. Назвати і охарактеризувати нові методи, які використовують у країнознавстві.

8. Дайте визначення поняття «географічне положення» держави.

9. Пояснити зміст поняття «географічне положення» у вузькому та широкому значенні.

10. Дайте визначення поняття «територія держави».

11. Які існують види територій?

12. Які території входять до складу державної території?

13.Пояснити, в яких випадках зміна державної території є протиправною.

14. Які території входять до складу умовних територій держави?

15. Дайте визначення поняття «державний кордон».

16. Які кордони розрізняють за способом встановлення?

17. Пояснити зміст поняття «делімітація».

18. Пояснити зміст поняття «демаркація» та «редемаркація».

19. Охарактеризувати прикордонний режим державних кордонів України в прикордонній смузі.

20.Дайте визначення поняття «територіальний суверенітет».

21. Назвати загальні правові підстави зміни державної території.

22. Дайте визначення поняття «політична карта».

23. Назвати основні ознаки держави.

24. Охарактеризувати археологічну періодизацію розвитку людства.

25. Охарактеризувати історичну періодизацію розвитку людства.

26. Охарактеризувати економічну періодизацію розвитку людства.

27. Назвати основні ознаки політичної карти світу середніх віків.

28. Політична карта світу в епоху розвитку капіталістичного господарства.

29. Назвати основні ознаки політичної карти у новий час.

30. Назвати і охарактеризувати періоди становлення політичної карти світу у новітній час.

31. Назвати зміни, які відбулись на політичній карті світу в сучасний період.

32. Дайте визначення поняття «державний устрій».

33. До якого типу держав належать федерації та імперії?

34. Яка держава називається унітарною?

35. Наведіть приклади унітарних держав.

36. Наведіть приклади унітарних держав, що мають автономні утворення.

37. Поясніть, чим відрізняється централізована унітарна держава від децентралізованої.

38. Дайте визначення поняттю «конфедерація».

39. Чим конфедерація відрізняється від коаліції?

40. Дайте визначення поняття «федерація».

41. Наведіть приклади федерацій.

42. Чим імперія відрізняється від федерації?

43. Розкрийте зміст понять «протекторат» та «унія».

44. Що таке автономія?

45. Назвати основні ознаки унітарної держави.

46. Наведіть приклади історико-географічних федерацій.

47. Які федерації за способом створення є національно-етнічними? Наведіть приклади.

48. Наведіть приклади розпаду федерацій.

49. Назвіть основні ознаки федерацій.

50. Поясніть територіальний принцип устрою федерації.

51. Чи володіють суб’єкти федерацій правом надавати особисте громадянство?

52. Наведіть приклади класифікацій федерацій.

53. На прикладах поясніть компетенції федерацій.

54. Назвіть основні ознаки федерацій.

55. Розкрийте зміст поняття «співдружність».

56. Дайте визначення поняття «форма державного правління».

57. Які існують форми правління?

58. Поясніть залежність форми державного правління від типу суспільства.

59. Чим відрізняється республіканська форма правління від монархічної?

60. Які види республіки ви знаєте? Наведіть приклади по державах світу.

61. Як республіки класифікують за історичними періодами?

62. Назвіть існуючі системи престолонаслідування.

63. Чим відрізняється абсолютні монархії від обмежених?

64. Поясніть зміст понять «дуалістична», «теократична» та «станово-представницька монархія».

65. Охарактеризуйте класифікації монархій за історичними періодами.

66. Дайте визначення поняття «політичний режим».

67. Від чого залежить політичний режим держави?

68. Назвати основні компоненти політичного режиму.

69. Поясніть, як політичні режими пов’язані із формою правління.

70. Назвіть існуючі політичні режими.

71. Дайте визначення поняттям «демократія» і «демократичний режим».

72. На які види поділяються демократичні режими?

73. Назвіть основні риси демократичного режиму.

74. Чим відрізняються між собою поняття «демократія», «демократизм», «демократизація», «демократичність»?

75. Які режими є антидемократичними?

76.Поясніть зміст поняття «тоталітаризм».

77. Назвіть основні ознаки тоталітарної держави.

78. Коли існування тоталітарної держави є ефективним?

79. Поясніть зміст поняття «диктатура». Наведіть приклади держав, де існувала диктатура.

80. Поясніть зміст поняття «авторитаризм».

81. Назвіть основні риси авторитарної політичної системи.

82. Розкрийте зміст понять «апартеїд» і «геноцид».

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи