Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Сторінка4/6
Дата31.05.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ Варіанти контрольних робіт до ЗМ 1


Варіант 1

1. Охарактеризувати прикордонний режим державних кордонів України в прикордонній смузі.

2. Пояснити зміст поняття «географічне положення» у вузькому та широкому значенні.

3. Дайте визначення поняття «державний кордон».


Варіант 2

1. Які існують види територій?

2. Назвати загальні правові підстави зміни державної території.

3. Наведіть приклади федерацій.


Варіант 3

1. Які території входять до складу державної території?

2. Які кордони розрізняють за способом встановлення?

3. Назвати і охарактеризувати традиційні методи, які використовують у країнознавстві.


Варіант 4

1. Дайте визначення поняття «територія держави».

2. Назвати об’єкт і предмет країнознавства.

3. Який метод дослідження в країнознавстві є одним з найдавніших?


Варіант 5

1. Від чого залежить політичний режим держави?

2. Які функції виконує країнознавство?

3. Дайте визначення поняття «географічне положення» держави.


Варіант 6

1. Назвіть основні риси демократичного режиму.

2. Поясніть, як політичні режими пов’язані із формою правління.

3. Які території входять до складу умовних територій держави?


Варіант 7

1. Дайте визначення поняття «форма державного правління».

2. Пояснити, в яких випадках зміна державної території є протиправною.

3. Дайте визначення поняттям «демократія» і «демократичний режим».


Варіант 8

1. Назвати і охарактеризувати нові методи, які використовують у країнознавстві.

2. Дайте визначення поняття «країнознавство».

3. Охарактеризуйте класифікації монархій за історичними періодами.


Варіант 9

1. Розкрийте зміст понять «апартеїд» і «геноцид».

2. Назвати зміни, які відбулись на політичній карті світу в сучасний період.

3. Дайте визначення поняття «політичний режим».


Варіант 10

1. Назвати основні ознаки політичної карти у новий час.

2. Чим відрізняється абсолютні монархії від обмежених?

3. Наведіть приклади унітарних держав.


Варіант 11

1. Дайте визначення поняття «федерація».

2. Чим відрізняються між собою поняття «демократія», «демократизм», «демократизація», «демократичність»?

3. Поясніть зміст понять «дуалістична», «теократична» та «станово-представницька монархія».


Варіант 12

1. Пояснити зміст поняття «делімітація».

2. Назвіть існуючі системи престолонаслідування.

3. Які види республіки ви знаєте? Наведіть приклади по державах світу.


Варіант 13

1. Як республіки класифікують за історичними періодами?

2. Назвіть існуючі політичні режими.

3. Чим відрізняється республіканська форма правління від монархічної?


Варіант 14

1. Пояснити зміст поняття «демаркація» та «редемаркація».

2. Назвати основні компоненти політичного режиму.

3. Назвіть основні ознаки федерацій.


Варіант 15

1. На які види поділяються демократичні режими?

2. Наведіть приклади класифікацій федерацій.

3. Назвати і охарактеризувати основні школи класичного країнознавства.


Варіант 16

1. Поясніть залежність форми державного правління від типу суспільства.

2. Назвіть основні риси авторитарної політичної системи.

3. Дайте визначення поняття «державний устрій».


Варіант 17

1. На прикладах поясніть компетенції федерацій.

2. Поясніть зміст поняття «тоталітаризм».

3. Назвати основні ознаки політичної карти світу середніх віків.


Варіант 18

1. Яка держава називається унітарною?

2. Які режими є антидемократичними?

3. Назвати і охарактеризувати періоди становлення політичної карти світу у новітній час.


Варіант 19

1. Охарактеризувати економічну періодизацію розвитку людства.

2. Поясніть зміст поняття «диктатура». Наведіть приклади держав, де існувала диктатура.

3. До якого типу держав належать федерації та імперії?


Варіант 20

1. Політична карта світу в епоху розвитку капіталістичного господарства.

2. Чим імперія відрізняється від федерації?

3. Назвіть основні ознаки тоталітарної держави.


Варіант 21

1. Поясніть, чим відрізняється централізована унітарна держава від децентралізованої.

2. Коли існування тоталітарної держави є ефективним?

3. Охарактеризувати історичну періодизацію розвитку людства.


Варіант 22

1. Поясніть зміст поняття «авторитаризм».

2. Розкрийте зміст понять «протекторат» та «унія».

3. Чим конфедерація відрізняється від коаліції?


Варіант 23

1. Дайте визначення поняття «територіальний суверенітет».

2. Назвати основні ознаки держави.

3. Охарактеризувати археологічну періодизацію розвитку людства.


Варіант 24

1. Дайте визначення поняття «політична карта».

2. Які існують форми правління?

3. Які федерації за способом створення є національно-етнічними? Наведіть приклади.


Варіант 25

1. Розкрийте зміст поняття «співдружність».

2. Поясніть територіальний принцип устрою федерації.

3. Наведіть приклади унітарних держав, що мають автономні утворення.


Варіант 26

1. Назвати основні ознаки унітарної держави.

2. Дайте визначення поняттю «конфедерація».

3. Чи володіють суб’єкти федерацій правом надавати особисте громадянство?


Варіант 27

1. Наведіть приклади історико-географічних федерацій.

2. Назвіть основні ознаки федерацій.

3. Що таке автономія?


Перелік питань до ЗМ 2

1. Класифікація країн за географічним положенням.

2. Класифікація країн за площею.

3. Класифікація країн за чисельністю населення.

4. Класифікація країн за національним складом населення.

5. Класифікація країн за політичним статусом.

6. Класифікація країн за ідеологічною орієнтацією.

7. Класифікація країн за політичною структурою.

8. Класифікація країн за рівнем розвитку науки і техніки.

9. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

10. Загальні засади районування світу.

11. Регіони світу.

12. Країни Європи.

13. Країни Євразії.

14. Країни Азії.

15. Країни Африки.

16. Країни Америки.

17. Австралія та Океанія.

18. Європа.

19. Азія.

20. Африка.

21.Америка.

22. Австралія та Океанія.

23. Поняття, зміст і критерії міжнародних відносин.

24. Зміст понять "актор", "учасник" міжнародних відносин.

25. Держава як центральний міжнародний актор.

26. Недержавні учасники міжнародних відносин.

27. Цілі та засоби в міжнародних відносинах.

28. Поняття «міжнародна міждержавна організація» та його сутність.

29. Суверенні держави та міжнародні організації.

30. Виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій.

31. Типізація міжнародних організацій.

32. Головні органи та структура ООН.

33. Створення ЮНЕСКО. МВФ: цілі, функції, організаційна структура.

34. Історія формування етнічного складу населення країни та сучасна демографічна ситуація.

35. Культура та мистецтво країни.


Тестові завдання до ЗМ 2

1. Алжир за площею входить до групи: а) великих країн; б) значних країн.

2. Найменшою країною світу є: а) Андорра; б) Палау; в) Ватикан.

3. Коморські острови та Люксембург належать до групи: а) невеликих країн; б) мікродержав.

4.Які з вказаних країн входять до групи середніх країн за площею: а) Болгарія, Греція, Лаос; б) Азербайджан, Португалія, Данія?

5. За чисельністю населення Україна входить до групи: а) значних країн; б) середніх країн.

6. Які з вказаних країн входять до групи невеликих за чисельністю населення: а) Австрія, Казахстан, Монголія; б) Польща, Судан, Колумбія?

7. Китай, Куба, Ірак, Алжир є: а) багатопартійними країнами; б) однопартійними.

8. Ознаки клерикальних держав: а) наявність релігії, яка має статус державної; обов'язкове вивчення релігійних догматів у школах; вищі посади обов'язково обіймають особи, які є послідовниками пануючої в країні конфесії; участь державних органів у релігійних церемо­ніях; залежність умов і безпеки проживання іновірців у цих країнах від загальної культури конкретного народу і правлячого режиму; б) відсутність переваги будь-якої церкви (конфесії); визнання релігії приватною справою громадян; право людей будь-яких віросповідань обіймати державні посади; невідзначання релігійних свят державою.

^ 9. Велика Британія, Аргентина, Болівія, Греція, Камбоджа належать до: а) плюралістичних держав; б) клерикальних держав.

10. Яка партійна система характерна для сучасної Німеччини: а) двопартійна; б) країна «двох з половиною партій»?

11. В країнах з розвиненою економікою провідну роль у національному господарстві займає сфера: а) матеріального виробництва; б) нематеріального виробництва.

^ 12. Які держави входять до Великої сімки: а) Японія;б) Австралія; в) Франція; г) Китай; ґ ) Канада?

13. Яку кількість країн включають до групи економічно розвинених: а) близько 30; б) близько 20?

14.До країн «чистих кредиторів» належать: а) Бруней, Катар, Кувейт, Лівія, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія; б) Алжир, Ангола, Бахрейн, Венесуела, В'єтнам, Габон, Єгипет, Індонезія, Ірак, Іран, Камерун, Катар, Колумбія.

15. До країн експортерів енергоресурсів належать: а) Афганістан, Ангола, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, Вануату, Гаїті, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Джібуті, Демократична Республіка Конго (колишній Заїр), Замбія, Ємен, Кабо-Верде, Камбоджа, Кірибаті; б) Алжир, Ангола, Бахрейн, Венесуела, В'єтнам, Габон, Єгипет, Індонезія, Ірак, Іран, Камерун, Катар, Колумбія, Конго, Кувейт, Лівія, Мексика, Нігерія, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад і Тобаго, Еквадор.

16. До країн імпортерів енергоресурсів належать: а) Алжир, Ангола, Бахрейн, Венесуела, В'єтнам, Габон, Єгипет, Індонезія, Ірак, Іран, Камерун, Катар, Колумбія, Конго, Кувейт, Лівія, Мексика, Нігерія, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад і Тобаго, Еквадор; б) Афганістан, Ангола, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, Вануату, Гаїті, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Джібуті, Демократична Республіка Конго (колишній Заїр), Замбія, Ємен, Кабо-Верде, Камбоджа, Кірибаті.

^ 17. Щорічний приріст ВВП в Китаї складає: а) 9 – 10%; б) 15-20%.

18. Для якої країни вірне наступне твердження: займає унікальне місце у світовій економіці, в ній будується модель-симбіоз ринкової і планово-регульованої економіки, що являє собою соціалістичний ринок з елементами вільного підприємництва, але під керівництвом комуністичної партії: а) Китай; б) Куба?

19. До особливої групи країн, які виділяються завдяки своєму величезному економічному потенціалові, що поки не задіяний на повну потужність, належать: а) Індія і Пакистан; б) Монголія та Аргентина.

20. До якої групи країн належать Багамські, Бермудські, Кайманові острови, Ямайка, Кіпр, Мальта, Науру, Гваделупа: а) до групи «класичних» держав, що розвиваються, з низьким рівнем економічного розвитку, розміром ВВП на душу населення менше 1 тис. дол. США в рік і мають аграрно-індустріальний тип економіки; б) до групи, яку утворюють відносно благополучні країни, що розвиваються?

21. Ватикан, Ірландія, Аргентина, Парагвай, Болі­вія, Перу, Еквадор, Коста-Ріка, Гаїті, Екваторіальна Гвінея (католицизм) за ідеологічною орієнтацією є: а) клерикальними країнами; б) плюралістичними.

^ 22. Таїланд, Камбоджа, Бутан, Непал за ідеологічною орієнтацією є: а) клерикальними країнами; б) плюралістичними.

23. Для яких країн властива невелика роль ринкових механізмів і приватного підприємництва, переважне значення для розвитку мають натуральне або напівнатуральне господарство, перевага аграрного й індустріального секторів у галузевій структурі економіки, високий ступінь державного втручання в економіку: а) що розвиваються; б) з розвинутою економікою?

24. Н а країни, що розвиваються припадає: а) близько 40% світового ВВП, частка у світовому експорті – 26%; б) близько 20% світового ВВП, у світовому експорті - 50%.

25. Країни якої групи донедавна являли собою слаборозвинені держави із переважно сільським господарством і видобувними галузями промисловості, але на сьогоднішній день їх позиції у світовій економіці значно зміцнилися. Сплеск у розвитку для них почався з кінця 1970-х рр., їх довгострокова економічна стратегія націлена на побудову західної моделі капіталізму. Вони добре інтегровані в міжнародну торгівлю, для них характерний бурхливий розвиток галузей національного господарства, продукція яких призначається для експорту: а) нові індустріальні країни; б) Центральної та Східної Європи.

26. Природні відмінності різних частин земної поверхні зумовлені такими чинниками:

а) історичними; б) соціальними; в) геологічними; г) економічними; ґ) біологічними.

27. Поступова послідовна зміна природних зон зі зміною географічної широти у напрямі від екватора до полюсів називається:

а) географічною оболонкою Землі; б) висотною поясністю; в) географічною зональністю.

28. Які твердження є правильні: а) у багатьох випадках географічні й історичні чинники у виділенні регіонів світу гармонійно поєднуються; б) спеціалізація господарства окремого регіону чи країни світу складається історично; в) обґрунтований поділ світу на частини базується на теорії районування або регіоналізації?

^ 29. Серед зарубіжних учених-регіоналістів можна виділити:

а) А. Ейнштейна; б) М. Баранського; в) Р. Гартшорна; г) Н. Бора.

30. Чи правильні такі твердження:

а) поняття "регіон" означає лише суходіл;

б) термін "район" і "регіон" ніколи не вживаються як синоніми;

в) поняття "регіон" більш містке й широке, ніж поняття "район"?

31. До українських учених, які розробляли теорію регіоналістики, належать:

а) Є. Рудницький; б) Є. Ниммік; в) О. Шаблій; г) М. Лисенко.

32. Які країни належать до субрегіону Західна Європа:

а) Ірландія; б) Іран; в) Австралія; г) Данія; ґ) Чехія; д) Естонія?

33. До країн Східної Європи належать: а) Словенія; б) Польща; в) Латвія; г) Молдова; ґ) Україна; д) Фінляндія.

34. Які з зазначених країн належать до Євразії:

а) Узбекистан; б) Росія; в) Казахстан; г) Ірак; ґ) Кіпр; д) Саудівська Аравія?

35. Які з перелічених країн входять до субрегіону Південно-Західна Азія:

а) Кувейт; б) Пакистан; в) Непал; г) Ізраїль; ґ) Ліван; д) Афганістан?

36. Центральна Азія складається із:

а) Грузії; б) Азербайджану; в) Узбекистану; г) Таджикистану; ґ) Туркменістану; д) Монголії.

37. Південна Азія складається з такої кількості країн: а) 5; 6) 6; в) 7.

38. До Південно-Східної Азії входять такі країни: а) Лаос; б) Китай; в) Японія; г) Малайзія; ґ) М'янма; д) Таїланд.

39. До регіону Північна Африка належать:

а) Єгипет; б) Туніс; в) Лівія; г) Ліберія; ґ) Нігерія; д) Сенегал.

40. До складу Східної Африки відносять:

а) Мадагаскар; б) Анголу; в) Ботсвану; г) Намібію; ґ) Кенію; д) Сомалі.

41. До субрегіону Центральна Америка входять:

а) Канада; б) Куба; в) Коста-Ріка; г) Еквадор; ґ) Ямайка; д) Чилі.

42. Які з зазначених країн не належать до субрегіону Південна Америка:

а) Гаїті; б) Панама; в) Аргентина; г) Венесуела; ґ) Уругвай; д) Бразилія?

43. До регіону Австралія та Океанія належать:

а) Лесото; б) Фіджі; в) Тонга; г) Тувалу; ґ) Еритрея; д) Науру.

44. До початку Першої світової війни в Африці різним європейським державам належало: а) 75% території; б) 90 % території.

45. До субрегіону Центральна Європа належать: а) 10 країн; б) 13 країн.

46. До країн Центральної Європи належать: а) Білорусь; б) Румунія; в) Македонія; г) Естонія; ґ) Литва; д) Болгарія.

47. Які держави розташовані у двох частинах світу – Азії та Європі: а) Росія; б) Катар; в) Туреччина; г) Йорданія; ґ) Казахстан.

48. Ботсвана, Лесото, Намібія, Свазіленд входять до субрегіону: а) Південна Африка; б) Східна Африка.

49. Бенін, Буркіна-Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Кот-д'Івуар, Ліберія, Мавританія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того входять до складу: а) субрегіону Східна Африка; б) субрегіону Західна Африка.

50. Ангола, Габон, Демократична Республіка Конго, Камерун, Конго входять до складу: а) субрегіону Центральна Африка; б) субрегіону Східна Африка.

51. Площа Європи становить майже: а) 16 територій України; б) 18.

52. Європа нижча за Азію: а) в чотири рази; б) в три рази.

53. Середня абсолютна висота Європи: а) близько 300 м; б) близько 400 м.

54. Лісистість Європи становить6 а) 25%; б) 30%.

55. Максимальний показник лісистості спостерігається в: а) Норвегії; б) Фінляндії.

56. Частка європейців у населенні світу сьогодні становить а) 12%; б) 18%.

57. Якою є площа Азії: а) 43,3 млн км.кв.; б) 45,6 млн. км.кв?

58. В Азії налічується: а) 53 держави; б) 47 держав.

59. Лісовими ресурсами найкраще за інші регіони забезпечена: а) Північна Азія; б) Південно-Східна Азія.

60. Найбільша густота населення спостерігається в країнах: а) Південної Азії; б) Східної Азії.

61. В яких країнах найбільше міст-мільонерів: а) Китай, Індія; б) Японія, Індонезія?

62. Світове значення мають запаси залізної та марганцевої руд, що перебувають у надрах: а) Індії; б) Малайзії.

63. Яка колонія в Африці останньою здобула незалежність: а) Намібія; б) Сомалі?

64. Найбільше озеро а Африці: а) Вікторія; б) Ньясу.

65. На півдні Африки розташовані великі родовища: а) залізної руди, природного газу; б) алмазів, золота, платини.

66. В Африці налічується: а) більше ніж 100 народностей; б) більше ніж 200 народностей.

67.Середня густота населення Африки становить6 а) 28 осіб на км.кв.; б) 55 осіб на км.кв.

68. Найвищі показники природного приросту населення в Африці спостерігаються в: а) Нігерії; б) Марокко.

69. Середня тривалість життя в Африці становить6 а) 49 р; б) 60 р.

70. Найвологішим материком на землі є: а) Євразія; б) південна Америка.

71. Першою незалежною державою Америки стала: а) Мексика; б) США,

72. Світовим лідером процесів урбанізації є: а) Азія; б) Америка.

73. Відкриттям Америки вважається: а) 1492 р.; б) 1592 р.

74. Найбільша річкова система Північної Америки: а) Міссісіпі-Міссурі; б) Маккензі.

75. Основною продовольчою культурою майя був: а) батат; б) маїс.

76. Лінія зміни дат – умовна лінія, що розмежовує області Землі, які мають у той самий момент часу різні календарні дати «перетинає»: а) Америку; б) Океанію.

77. Гавайські острови входять до: а) Полінезії; б) Меланезії.

78. Маршалові острови входять до: а) Мікронезії; б) Полінезії.

79. До складу Океанії входять близько: а) 7 тис. дрібних островів; б) 10 тис. дрібних островів.

80. Які території з вказаних є залежними: а) Східне Самоа, Каролінські, Маршалові острови4 б) Західне Самоа, Науру?

81. Автором терміна «міжнародні відносини» є: а) Джеремі Бентам; б) Бернар Жак’є.

82. Об’єктом свідомого людського формування, управління і регулювання є: а) традиційна держава; б) конституційна держава.

83. Перші конституції були прийняті у: а) США та Франції; б) США та Великобританії.

84. Який з двох термінів є правильним: а) конституція – це державний лад, стійка модель державної діяльності, яка визначається певним ціннісно-нормативним кодексом; б) конституція – це головний закон, юридичний або нормативний акт, що визначає засади, цілі та устрій держави, принципи її організації та функціонування, способи політичного волевиявлення та прийняття рішень, а також становище особи в державі?

85. Перерахуйте «великі держави» (їх є 9)


86. Основи сучасного розуміння суверенітету були закладені: а) в ХVІ ст.; б) в ХІХ ст.

87. Перерахуйте зовнішні ознаки суверенності держави (їх є 3)________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

^ 88. Коли почали створюватись перші міжнародні організації: а) в кінці ХІХ ст.; б) на початку ХІХ ст.?

89. Які міжнародні організації за якісним критерієм належать до типу спеціальних: а) МВФ, МБРР, ЮНЕСКО; б) ООН, Рада Європи?

^ 90. Які міжнародні організації за якісним критерієм належать до типу загальних: а) МВФ, МБРР, ЮНЕСКО; б) ООН, Рада Європи.

91. Яка з названих організацій є міжнародною міжурядовою організацією із співробітництва: а) ООН; б) ЄС.

92. Грінпіс, Міжнародна амністія, Міжнародна федерація з прав людини є: а) Міжнародними неурядовими організаціями; б) міжнародними урядовими організаціями.

93. Традиційні держави виникли та існували переважно стихійно, на основі звичаїв і норм: а) ні; б) так.

94. Які країни у сучасному світі не мають писаних конституцій: а) Оман; б) Нідерланди; в) Великобританія; г) Ізраїль?

95. Неписані конституції складаються з низки правових документів, які фактично носять характер конституційних актів: а) ні; б) так.

96. В якому році була створена ООН: а) в 1945 р; б) в 1952 р.

97. ІКАО – це: а) міжнародна організація цивільної авіації; б) міжнародна морська організація.

98. До Ради Безпеки ООН входять п’ять постійних членів: а) США, Росія, Великобританія, Франція, Китай; б) США, Німеччина, Канада, Франція, Китай.

99. ООН має: а) 10 спеціалізованих установ; б) 16.

100. ІМО – це: а) Міжнародна морська організація; б) міжнародна організація цивільної авіації.

101. ФАО – це: а) Продовольча і сільськогосподарська організація; б) міжнародна організація праці.

102. Чи правильним є твердження, що МВФ має наглядати за виконанням кодексу поведінки, що стосується політики валютних курсів держав та обмежень щодо платежів за поточними операціями: а) так; б) ні.

103. Міжнародний валютний фонд почав функціонувати у грудні: а) 1945 р.; б) 1950 р.

104. Які країни є постійними членами Ради Безпеки ООН: а) Великобританія; б) Німеччина; в) Китай; г) Росія; ґ) Канада.

105. Ліга Націй була створена у: а) 1919 р.; б) 1922 р.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи