Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки
Скачати 307.47 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки
Дата28.07.2012
Розмір307.47 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Н.О.Кондратенко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи з дисципліни

Організація виробництва і маркетинг”

(для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 0906   „Електротехніка” спеціальностей

6.090603   „Електротехнічні системи електроспоживання”,

6.090605   „Світлотехніка і джерела світла”)


ХАРКІВ  ХНАМГ  2008


УДК 338.242:658.26(477.54)

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Організація виробництва і маркетинг” (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів, 0906   „Електротехніка” спеціальностей 6.090603   „Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090605   „Світлотехніка і джерела світла”) / Укл.: Кондратенко Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 23с.


У цих вказівках до виконання контрольної роботи розкрито основні етапи розрахунків, що виникають при виконанні практичних завдань з дисципліни „Організація виробництва і маркетинг”. Детально висвітлено механізм функціонування показників економічної ефективності виробництва. Розраховані для студентів за напрямом підготовки бакалавра 0906   „Електротехніка”. для спеціальностей 6.090603   „Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090605   „Світлотехніка і джерела світла”.


Укладач: Н.О. Кондратенко


Рецензент: О.С. Качєв


Затверджено кафедрою менеджменту і маркетингу

міського господарства, протокол № 9 від 26.02.08.


ВСТУП


Дисципліна „Організація виробництва і маркетинг” є важливою для економічного навчання кадрів народного господарства. Вона тісно пов’язана з організацією економічної роботи на електротехнічних підприємствах, тому система економічної освіти кадрів передбачає вивчення основних питань галузевої економіки, організації виробництва й маркетингу.

Метою курсу „Організація виробництва і маркетинг” є вивчення і освоєння студентами загальних принципів та положень і одержання на цій основі спеціальних знань у галузі організації виробництва і маркетингу, необхідних для практичної інженерної діяльності.

Дисципліна „Організація виробництва і маркетинг” повинна вивчатися у нерозривному зв’язку з технологією виробничих процесів у промисловості.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальностей 6.090603   „Електротехнічні системи електроспоживання” і 6.090605   „Світлотехніка і джерела світла” вивчають цю дисципліну. Вона належить до нормативних дисциплін і має на меті озброїти майбутніх спеціалістів сучасними знаннями з організації виробництва і маркетингу, дозволяє виявити загальні тенденції розвитку організації виробництва в ринкових умовах, розвинути творчий підхід студентів до вивчення теоретичних питань.

Основною формою підготовки студентів є самостійна робота, яка включає в себе вивчення конспектів лекцій і рекомендованої літератури, а також перевірку ступеня засвоєння проробленого матеріалу.

Навчальним графіком з курсу передбачається виконання контрольної роботи.


Зміст лекційної частини курсу „Організація виробництва і маркетинг”


Тема 1. Фінансові ресурси виробництва

1.1. Поняття фінансів, їх сутність та значення.

1.2. Фінансові ресурси підприємства.

1.3. Банківська система України.


Тема 2. Основні фонди (ОсФ)

2.1. Загальна характеристика ОсФ підприємства.

2.2. Види обліку і оцінки ОсФ підприємства.

2.3. Види зносу ОсФ підприємства.

2.4. Процеси амортизації і норми амортизації.


Тема 3. Обігові кошти підприємства

3.1. Загальна економічна характеристика обігових коштів підприємства.

3.2. Показники використання обігових коштів.


Тема 4. Кадри промислових підприємств. Продуктивність праці

4.1. Принцип розподілу працюючих на промисловий і непромисловий персонал.

4.2. Рівень кваліфікації промислово-виробничого персоналу.

4.3. Продуктивність праці – показник ефективності виробничої діяльності підприємства.


Тема 5. Організація заробітної плати

5.1. Основні поняття.

5.2. Елементи тарифної системи.

5.3. Загальна характеристика форм і системи оплати праці.


Тема 6. Витрати виробництва ( собівартість продукції )

6.1. Загальні поняття.

6.2. Розрахунок собівартості продукції за калькуляційними статтями.

6.3. Види собівартості.


Тема 7. Ціни і тарифи

7.1. Ціноутворення у промисловості.

7.2. Тарифи на електроенергію.

7.3. Види тарифів.


Тема 8. Прибуток і рентабельність

8.1. Економічний зміст прибутку і рентабельності.

8.2. Утворення та використання прибутку.

8.3. Рентабельність підприємства і окремого виробу.


Тема 9. Економічна ефективність виробництва і інвестиційних проектів

9.1 Види і зміст поняття „економічна ефективність”.

9.2. Показники оцінки ефективності виробництва.

9.3. Розрахунок ефективності інвестиційних проектів.

9.4. Поняття грошового потоку, його види й розрахунок.


Зміст практичних занять


Тема 1. Фінансові ресурси виробництва

Сутність і значення фінансів.

1.1. Визначення фінансового потенціалу підприємства.


Тема 2. Основні фонди ( Ос Ф ).

Розрахунки різних видів вартості підприємства.

2.1. Визначення амортизації.


Тема 3. Обігові кошти підприємства.

Розрахунок показників використання обігових коштів підприємства.

3.1. Структура обігових коштів і фактори впливу.


Тема 4. Кадри промислових підприємств. Продуктивність праці.

Методика розрахунку численності основних робітників щодо різних видів оплати праці.

4.1. Розрахунок продуктивності праці.


Тема 5. Організація заробітної плати.

Розрахунок заробітної плати різних видів робітників.

5.1. Розрахунок заробітної плати інженерно – технічного персоналу.


Тема 6. Витрати виробництва ( собівартість продукції ).

Розрахунок собівартості продукції за калькуляційними статтями.

6.1. Розрахунок собівартості продукції.


Тема 7. Ціни і тарифи .

Розрахунки ціни.

7.1. Розрахунки тарифів.


Тема 8. Прибуток і рентабельність.

Розрахунки прибутку підприємства.

8.1. Розрахунок рентабельності підприємства і окремого виробу.


Тема 9. Економічна ефективність виробництва і інвестиційних проектів.

Розрахунки економічної ефективності.

9.1. Розрахунок чистого дисконтованого доходу.

Контрольні запитання


1. Поняття фінансів.

2. Сутність і значення фінансів.

3. Фінансові ресурси підприємства.

4. Планування і облік фінансів.

5. Кредитування виробництва.

6. Основні фонди (ОсФ).

7. Загальна характеристика ОсФ підприємства.

8. Принцип розподілу ОсФ підприємства на активну і пасивну частини.

9. Види обліку ОсФ підприємства.

10. Види оцінки ОсФ підприємства.

11. Першопочаткова і відновлена вартість ОсФ підприємства.

12. Залишкова вартість ОсФ підприємства.

13. Види зносу ОсФ підприємства.

14. Фактори впливу на знос ОсФ підприємства.

15. Фізичний знос ОсФ підприємства.

16. Моральний знос.

17. Міра звільнювання усіх видів зносу і джерела фінансування.

18. Терміни використання ОсФ підприємства.

19. Економічний сенс процесу амортизації і норми амортизації.

20. Форми відшкодування усіх видів зносу і джерела фінансування.

21. Економічна сутність поняття – недоамортизована частина ОсФ підприємства.

22. Показники використання ОсФ підприємства.

23. Економічна характеристика непромислових основних фондів підприємства.

24. Обігові кошти підприємства.

25. Загальна речова і економічна характеристика обігових коштів (ОбК) підприємства.

26. Структура ОбК і фактори впливу.

27. Джерела утворення ОбК.

28. Показники використання ОбК.

29. Кадри промислових підприємств.

30. Принцип розподілу всіх робітників на промисловий та непромисловий персонал.

31. Склад промислово – виробничого персоналу ( ПВП ).

33. Вираз рівня кваліфікації ПВП.

34. Характеристика групи ,, робітники”.

35. Характеристика групи ,, службовці”.

36. Поняття з’явлена і списочна численність .

37. Характеристика непромислового персоналу підприємства.

38. Організація заробітної плати. Загальні поняття.

39. Елементи тарифної системи.

40. Загальна характеристика форм і систем оплати праці.

41. Погодинна форма оплати праці робітничих професій.

42. Форма оплати праці службовців.

43. Собівартість продукції.

44. Види собівартості.

45. Види розрахунку собівартості продукції.

46. Витрати виробництва.

46. Види витрат.

47. Ціни і тарифи.

48. Ціноутворення у промисловості.

49. Тарифи на електроенергію.

50. Прибуток та рентабельність.

51. Економічний зміст прибутку й рентабельності.

52. Утворення прибутку.

53. Використання прибутку.

54. Фонди економічного стимулювання.

55. Рентабельність підприємства і окремого виробу.

56. Економічна ефективність виробництва і інвестиційних проектів.

57. Система показників оцінки ефективності виробництва.

58. Розрахунки економічної ефективності.

59. Поняття грошового потоку, його види й розрахунки.

60. Розрахунок чистого дисконтованого доходу.

ТЕМА «Основні фонди (ОсФ)»


Завдання 1


Мета: придбання навичок розрахунків показників використання основних фондів підприємства.


Визначити темпи зростання фондовіддачі.

Зробити висновки.


^ Умовні позначення

ВП   вартість валової продукції;

ОсФп.р., ОсФк.р.   вартість ОсФ на початок і на кінець року;

акт.п.р., акт.к.р.,   частка активної частини ОсФ на початок року і на кінець року;

Кзав.п.р., Кзав.к.р.,- коефіцієнт завантаження на початок і на кінець року;

tр- зміна (зростання)

^ Методичні вказівки до вирішення завдання


Вартість активної частини основних фондів визначають за формулою:

ОсФакт. = ОсФ∙акт (1)

Зростання валової продукції у результаті розраховують за формулами:

а) зростання активної частини:

ВПакт.=Факт.п.р. · (ОсФакт.к.р. – ОсФакт.п.р.), (2)

де Факт.п.р.   фондовіддача активної частини основних фондів на початок року;

Фондовіддачу визначають за формулою

ФО = ВП/ ОсФр. , (3)

б) скорочення усередньозмінних втрат:

ВПус.зм.=ВПп.р.(Кзав.к.р./Кзав.п.р.)  1 (4)


Загальне зростання валової продукції можна знайти за формулою

ВПзат.=ВПакт. + ВПус.зм. (5)

Темпи зростання фондовіддачи розраховуютья за формулою:

tрфо = ФОк.р./ФОп.р. , (6)

де ФОк.р., ФОп.р.,   на кінець і початок року.

Кожному студенту необхідно виконати свій варіант завдання. Вихідні дані наведені у додатку 1.

Додаток 1


№ варіанта

Показники

Вартість валової продукції

(ВП, млн. грн.)

Вартість основних фондів на початок року

(ОсФп.р., млн. грн.)

Частка ативної частини ОсФ на початок року (акт.п.р.)

Частка активної частини ОсФ на кінець року. (акт.к.р.)

Коефіцієнт завантаження на початок року (Кзав.п.р.)

Коефіцієнт завантаження на кінець року (Кзав.к.р.)

1

12

6

0,6

0,7

0,75

0,85

2

10

5

0,4

0,5

0,6

0,7

3

11

5,5

0,45

0,55

0,65

0,75

4

8

4

0,35

0,45

0,55

0,65

5

9

4,5

0,4

0,5

0,65

0,7

6

10,5

4,75

0,45

0,55

0,7

0,8

7

9,5

5

0,45

0,55

0,7

0,8

8

14

7

0,7

0,8

0,8

0,9

9

13

6,5

0,65

0,75

0,7

0,8

10

12,5

6,5

0,65

0,75

0,8

0,85


^ ТЕМА «Обігові кошти»


Завдання 2


Мета: придбання навичок розрахунку показників використання обігових коштів.

Визначити абсолютну величину скорочення тривалості одного обороту при наявності даних щодо базисного та звітного періодах. Зробити висновки.

^ Умовні позначення

РПбаз., РПзв. – вартість реалізованої продукції у базисному й звітному періодах;

пр.   частка прибутку;

ОКбаз.   обігові кошти в базисному періоді;

tр РПзв.   зміна (зростання) об’єму реалізованої продукції в звітному періоді;

tр Пзв.   зміна (зростання) прибутку у звітному періоді.


^ Методичні вказівки до вирішення завдання


Собівартість реалізованої продукції розраховують за формулою

Среал. = РП (1 пр.) (грн.) (1)

Кількість оборотів можна визначити за формулою

Коб = Среал./ОКбаз. (об.) (2)

Величина скористання тривалості одного обороту відображає зростання ефективності використання обігових коштів і розраховується як різниця між тривалістю обороту в базисному й звітному періодах

Дск. =Дбаз. – Дзв. (дн.) (3)

де Дбаз. , Дзв. – тривалість одного обороту в базисному та звітному періодах.

Тривалість одного обороту розраховується за формулою

Д =360/ Коб. (дн.), (4)

де 360 – кількість днів.

У свою чергу, кількість оборотів визначають за формулою:

О = Среал./ОК (об.). (5)

Кожному студенту необхідно виконувати свій варіант завдання.

Вихідні дані наведено у додатку 2.

Додаток 2


№ варіанта

Показники

Вартість реалізованої продукції в базисному періоді (РПбаз., грн.)

Частка при-бутку (пр.)

Обігові кошти у базисному періоді

(ОКбаз., грн.)

Реалізована продукція у звітному періоді

(tр РПзв, %)

Об’єм прибутку у звітному періоді (tр Пзв, %)

1

9∙106

0,2

0,4∙106

15

15

2

9,5∙106

0,22

0,45∙106

16

16

3

7,5∙106

0,15

0,32∙106

13

13

4

8∙106

0,19

0,38∙106

12

12

5

6∙106

0,15

0,29∙106

11

11

6

6,3∙106

0,16

0,32∙106

11,5

11,5

7

5,8∙106

0,17

0,34∙106

12

12

8

8,5∙106

0,19

0,4∙106

13

13

9

8,9∙106

0,2

0,38∙106

12,5

12,5

10

6,7∙106

0,19

0,32∙106

12,9

12,9^ ТЕМА «Собівартість продукції»


Завдання 3


Мета: придбання навичок розрахунків собівартості на промислову продукцію.


Визначити зниження собівартості продукції за рахунок джерел, що використовуються за індексним способом, якщо у звітному періоді норма витрат матеріалів знизилася при незмінній ціні. Зросли обсяг виробництва, продуктивність праці, середня заробітна плата, витрати з управління та обслуговування виробництва. Зробити висновки.


^ Умовні позначення

Величина індексів:

Імв. - за нормою расходів матеріалів;

Іпт. – за розрахунок продуктивності праці;

Іц. – за рахунок ціни;

Ізп.- за рахунок заробітної плати;

Іуо. – за рахунок управління та обслуговування;

Іо. – за рахунок зростання обсягу виробництва;

tp. – змішення (зростання або зниження).


^ Зниження собівартості

Смр. – за матеріальними ресурсами;

Сзп. - за рахунок заробітної плати;

Суо. – за рахунок управління та обслуговування;

С – загальне зниження собівартості продукції;

мв.; зп; уо. – частка у собівартості продукції за матеріальними витратами; за рахунок зароботної плати, за рахунок управління та обслуговування.


^ Методичні вказівки до рішення завдання


Величина індексів розраховують за формулою

І = 1(+)( ) tp. (1)

Зниження собівартості продукції за рахунок матеріальних ресурсів визначають за формулою:

Смр. = (1 – Імр./Іу.)∙мв., (2)

де мв. – частка матеріальних витрат у собівартості продукції;

Зниження собівартості продукції за рахунок заробітної платні можна визначити за формулою

Сзп. = (1 – Ізп./Іпт.)∙зп., (3)

де зп. – частка заробітної плати в собівартості продукції.

Зниження собівартості продукції за рахунок управління і обслуговування розраховують за формулою

Суо. = (1   Іуо/Іо) ∙уо. (4)

де уо. – частка за рахунок управління і обслуговування у собівартості продукції.

Загальне зниження собівартості продукції розраховують, як суму різних видів собівартості у відсотках.

Кожному студенту необхідно виконати свій варіант завдання.

Вихідні дані наведені у додатку 3.


Додаток 3№ варіанта

Показники

Норма витрат матеріалів (tр., %)

Ріст об’єму вироб-ництва

(tр., %)

Продуктивність праці

(tр., %)

Заробітна плата

(tр., %)

Витрати на управління та обслуго-вування

(tр., %)

Частка матер. витрат у собівартості продукції

(мв., %)

Частка зараб. плати у собівартості продукції

(зп., %)

Частка управління та обслуговування у собівартості про-дукції

(уо., %)

1

5

10

7

3,5

3

60

20

12

2

5,2

11,3

8

3,7

3,2

64

21

13

3

7

15

10

4,2

4

68

25

15

4

6

12,2

9

4

3,7

66

24

13,8

5

5,8

11,5

8,8

3,9

3,5

65

22

14,1

6

6,5

14

9,5

4,1

3,8

67

24

14

7

8,5

17

11,2

5

4,5

70

29

18

8

7,5

16

10,5

4,7

3,8

65

27

16

9

6,8

13,9

9,5

4,5

3,7

64

24

14

10

5,3

11,5

9

4

3,8

66

23

15^ ТЕМА «Прибуток енергетичного підприємства»


Завдання 4


Мета: придбання навичок розрахунку прибутку підприємства і оцінки факторів, за рахунок яких він змінюється.


Визначити прибуток енергопостачаючої компанії від реалізації продукції у плановому й звітному періодах, величину зростання прибутку в плановому періоді, за рахунок яких факторів він змінюється у плановому періоді. Зробити висновки.


^ Умовні позначення

рзв., рпл. – обсяг реалізованої продукції (електроенергії) у звітному й плановому періодах;

р.зв., рпл. – обсяг реалізованої продукції (тепло) у звітному й плановому періодах.

СЕ, СТ – собівартість одиниці продукції електроенергії і тепла.

ЦЕ , ЦТ – ціна одиниці продукції електроенергії і тепла.


^ Методичні вказівки до вирішення завдання


Величина прибутку від реалізації продукції розраховується за формулою:

П=Vр.∙(Ц   С) (грн.), (1)

де П   величина прибутку від реалізації продукції;

Vр.   обсяг реалізованої продукції ;

Ц   ціна одиниці продукції;

С   собівартість одиниці продукції.

Величину росту прибутку плановому періоді визначають за формулою:

АП= Ппл.- Пзв. (грн.), (2)

де АП   величина зростання прибутку в плановому періоді;

Ппл., Пзв. – величина прибутку від реалізації продукції в плановому й звітному періодах.

Фактори, що впливають на збільшення прибутку:

а) зміна обсягу виробництва розраховується за формулою

Пv = (Vпл.   Vзв.) Пзв. (грн.), (3)

де Пv.   зміна обсягу виробництва;

Vпл. , Vзв. – обсяг випуску продукції у плановому й звітному періодах;

Пзв. – прибуток на одиницю продукції у звітному періоді.

б) зміну цін на реалізацію продукції можна визначити за формулою

Пц. = Vпл. (Цпл.   Цзв.) (грн.), (4)

де Пц.- зміна цін на реалізацію продукції;

Цпл., Цзв. – відпускні ціни на реалізацію продукції у плановому й звітному періодах.

в) зміну собівартості продукції розраховують за формулою

Пс. = Vпл.(Сзв. – Спл.) (грн.), (5)

де Пс. – зміна собівартості продукції;

Сзв., Спл.   собівартість продукції у звітному й плановому періодах.

Кожному студенту необхідно виконати свій варіант завдання.

Вихідні дані наведені у додатку 4.


Додаток 4.

№ варіанта

Вид продукції

Електроенергія

Тепло


Vp.зв., квч.ч

Цзв.,

коп./кВт.год.

Сзв.,

коп/кВт.год.

Vp.пл.,

кВт.год.

Цпл.,

коп./кВт.год.

Спл. коп./кВт.год.


Vр.зв., Гкал


Ц.зв., грн./1Гкал


Сзв., грн./1Гкал


Vр.пл., Гкал


Цпл., грн./1Гкал


Спл., грн./1Гкал

1

5∙106

15

9

7∙106

16

8

38,6∙103

35

28,6

45∙103

45

27,2

2

5,6∙106

15

11

7,4∙106

17

9

36,2∙103

37

30

40∙103

46

27

3

5,2∙106

16

10

7,4∙106

18,5

8,5

38,4∙103

38

31

42∙103

47

28

4

5,5∙106

15,5

10,5

7,1∙106

17,3

8,6

37,3∙103

40

38

44∙103

49

35

5

5,3∙106

16,2

11,4

7,5∙106

17,1

8,1

40∙103

39

32

46∙103

48

27

6

6,1∙106

15,4

10,8

7,2∙106

17,2

8,4

39∙103

41

30

42∙103

49

26

7

5,9∙106

16,2

12,4

7,3∙106

17,4

9,4

35,1∙103

40

33

41∙103

45

26,4

8

5,4∙106

15,1

10,9

7,2∙106

17,5

8,9

41∙103

38

31

48∙103

44

25

9

6∙106

15,1

9,3

7,9∙106

17,9

8,4

40∙103

40

32

47∙103

47

26

10

6,3∙106

15,4

10,2

7,7∙10

18,3

8,1

42∙103

41

33

49∙103

49

27^ ТЕМА «Продуктивність праці»


Завдання 5


Мета: придбання навичок розрахунку .


Визначити вироблення окремих виробів і в цілому по всій номенклатурі продукції, а також відхилення продуктивності праці при виробництві виробів від середньої продуктивності. Зробити висновки.


^ Умовні позначення

Ца, Цб, Цв – ціна виробу А, Б, В;

Qа, Qб, Qв – обсяг виробництва виробу А, виробу Б і виробу В;

∑Ч – сумарна кількість робітників;

Ча, Чб – кількість робітників, які беруть участь у виробництві виробу А та відповідно виробу Б.


^ Методичні вказівки до вирішення завдання


Вироблення продукції розраховується за формулою:

ВР = ВП/Ч, (1)

де ВП – вартість виробленої продукції

По окремому виробу вартість виробленої продукції можна знайтии за формулою

ВП = Ц∙Q . (2)

По всій номенклатурі вироблюваної продукції вартість розраховується за формулою

ВП = ∑ (Уі ∙ Qі) (3)

де k – кількість номенклатурних порцій (і = 1,2,3…..k).

Кожному студенту необхідно виконати свій варіант завдання.

Вихідні дані наведені у додатку 5.

Додаток 5

№ варіанта

Показники

Ціна виробу А

(Ца, грн.)

Ціна виробу Б

(Цб, грн.)

Ціна виробу В

(Цв, грн.)

Обсяг виробництва виробу А

(Qa, тис.од.)

Обсяг виробництва виробу Б (Qб, тис. од.)

Обсяг виробництва виробу В

(Qв, тис.од.)

Сумарна кількість робітників

(∑Ч, чол.)

Кількість робітників для виробу А

(ЧА, %)

Кількість робітників для виробу Б,

(ЧБ, %)

1

50

80

150

50

150

350

2820

5

25

2

40

70

140

40

140

340

2700

4

24

3

100

140

220

80

180

380

3000

5

28

4

70

120

180

60

160

360

2910

7

30

5

60

160

230

60

160

340

2750

6

27

6

75

160

310

70

170

370

3000

8

21

7

30

60

120

30

130

270

2500

6

29

8

55

100

170

55

155

305

2750

7

27

9

65

165

210

65

165

320

2870

7

31

10

90

180

230

85

185

340

3020

9

28^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Экономика предприятия./Под ред.. О.И.Волкова. – М.: ИНФРА – М, 2002.

2. Экономика предприятия: Уч.пособие./Под общ. Ред.. П.А.Орлова. Харьков: ХГЭУ, 2000.

3. Горфинкель В.Я. и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 742с.

4. Зайцев И. Экономика промышленного предприятия. 3-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 358с.

5. Петухов Р.М. Оценка эффективности промышленного производства. – М.: Экономика, 1990. – 90с.

6. Плешков Б.П. Бизнес – план. – М.: Финансы и статистика , 1994.

7. Економіка підприємств./За ред. Покропівного С.Ф. – К.: Хвиля-Прес, 1995.   782с.

8. Бердникова Т.П. Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности предприятий: Уч. пособие. – М.: ИНФРА, 2001. – 215с.

9. Аврух А.Н. Проблемы себестоимости и ценообразования в электроэнергетике. – М.: Энергия, 1997.

10. Астафьев В.Е. и др. Экономика электроэнергетического производства. – М.: Высшая школа, 1989. – 302с.

11. Грузинов В.П. Экономика предприятий и предпринимательства. Уч.пособие – М.: СОФИТ, 1994. – 490с.

12. Долгов П.П., Савин И.М. Организация, планирование и управление энергетическими предприятиями. – Харьков: Основа, 1990. – 263с.

13. Кабанов А.Я. Организация управления персоналом на предприятии. Учебник для вузов. – М.: ГАИ,1994.

14. Примак Т.О. Економіка підприємства. – К.: Вікар, 2001


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Організація виробництва і маркетинг” (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів, 0906   „Електротехніка” спеціальностей 6.090603   „Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090605   „Світлотехніка і джерела світла”).


Укладач: Кондратенко Наталія Олегівна


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 141-М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 19.04.2008 Формат 60×841/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,8 Облік- вид.арк. 1,0,

Зам. № Тираж 50 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та
Організація виробництва на підприємствах міського господарства” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 050200   „Менеджмент...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко конспект лекцій з курсу «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
Кондратенко Н. О. Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання напряму...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи